Spring naar inhoud

logo Provincie Noord BrabantDe Provincie Noord-Brabant heeft de toekenningen voor het kunstenplan 2017-2020 bekend gemaakt. Dertien culturele instellingen uit Brabant krijgen in totaal € 12,9 miljoen ondersteuning van de provincie in de komende 4 jaar.

Het gaat om de volgende instellingen: logo-tilt-literatuurTheaterfestival Boulevard (1 miljoen), muziekfestival November Music (1 miljoen), dansgezelschap de Stilte (1,4 miljoen), Theater Artemis (1,4 miljoen), Het Zuidelijk Toneel (1,4 miljoen), Ambiance Tracks (220.000), Onomatopee (320.000), Playgrounds Digital Arts (450.000), expositieruimte MU (640.000), dansgezelschap Panama Pictures (560.000), Club Solo (120.000), Theatergezelschap Schippers en Van Gucht (560.000), Tromp Percussion (220.000), de Dutch Design Week (600.000), stichting STRP (600.000), de literaire organisatie Tilt (320.000), Breda Photo (600.000), het Textielmuseum (600.000), Dans Brabant (1,4 miljoen) en Podium Bloos (380.000).

De volledige lijst is hier te downloaden in een pdf.
...lees verder "Kunstenplan Brabant: Veel Tilburgse afwijzingen"

Share

2015-09-05 116 35-70 Rail Stadspoort Interpolis Spoorzone Hall of Fame InterpolisDe Provincie Noord-Brabant wil bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed in de Spoorzone. Samen met de Gemeente Tilburg worden daarom de opties voor herbestemming en herinrichting van de Spoorzone verkend en uitgewerkt.

Dit is vastgelegd in een tienjarige samenwerkingsovereenkomst die vandaag door vertegenwoordigers van beide overheden is getekend. ...lees verder "Provincie gaat bijdragen aan Spoorzone"

Share

Voor het eerst zijn nu alle vormen van provinciaal cultuurbeleid bij elkaar gebracht. Van kennismaking via cultuureducatie tot het ontwikkelen van internationaal toonaangevende activiteiten met hulp van Brabant C.

11-11-dansDe Provincie Brabant heeft het nieuwe cultuurprogramma voor de toekomst vastgesteld. Voor het eerst zijn nu alle vormen van provinciaal cultuurbeleid bij elkaar gebracht. Van kennismaking via cultuureducatie tot het ontwikkelen van internationaal toonaangevende activiteiten met hulp van Brabant C.

Op deze wijze wil de provincie al deze onderdelen beter op elkaar afstemmen, en sturen op samenhang. ...lees verder "Provincie Brabant ondersteunt nu ook visuele kunsten"

Share

1

nl-incubate-diagonalHet college van Tilburg en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen extra subsidie beschikbaar voor het, in zwaar weer verkerende, festival Incubate. Beide partijen geven een gelijke bijdrage van 140.000 euro per organisatie (totaal 280.000 euro). Aan de steun zijn wel verschillende voorwaarden verbonden. Het festival moet een zakelijk leider aanstellen en het moet kleiner worden.

Het Tilburgse festival Incubate is in 2015 in de financiële problemen gekomen door tegenvallende bezoekersaantallen. Daardoor heeft het internationaal bekende festival te maken met een exploitatietekort van bijna drie ton. Het festival heeft overlegd met de provincie en de gemeente Tilburg om een oplossing voor het probleem te vinden. De provincie en de gemeente bieden in dit uitzonderlijke geval samen die oplossing. ...lees verder "Gemeente Tilburg en Provincie redden Incubate festival van de ondergang"

Share

Huiskamer nieuwe inrichting St Elisabethziekenhuis
Huiskamer

Dinsdag 6 oktober zijn de compleet vernieuwde verpleegafdelingen officieel in gebruik genomen bij St. Elisabeth Ziekenhuis. Gedeputeerde Henri Swinkels en bouwcoördinator Jos Verschuren verrichtten samen de opening.

De grootscheepse verbouwing startte in juli 2009 en is nu – ruim zes jaar later – helemaal afgerond. De grondige renovatie heeft geresulteerd in ruime kamers met meer mogelijkheden voor zowel patiënten als medewerkers. ...lees verder "Nieuwe verpleegafdelingen St Elisabethziekenhuis"

Share

Henri Swinkels  Gedeputeerde van Brabant @Erik van der Burgt
Henri Swinkels, Gedeputeerde van Brabant Foto: Erik van der Burgt

Henri Swinkels, de gedeputeerde van de Provincie Noord Brabant op het gebied van leefbaarheid, heeft vandaag een werkbezoek afgelegd aan Wijkcentrum In de Boomtak. De aandacht ging uit naar de wijze waarop dit wijkcentrum in zelfbeheer is vormgegeven.

Vooral de bijzondere financiering ervan, middels certificaten die ondergebracht zijn in een coöperatie, genoot bijzondere interesse.

Daarnaast was er ook lof voor de duurzaamheidsprojecten waaronder de aanleg van zonnepanelen.

Het bezoek maakte onderdeel uit van een korte route langs drie leefbaarheidsprojecten in Brabant waaronder Ons Geeren in Breda en Social Label in Den Bosch. ...lees verder "Gedeputeerde Henri Swinkels bezoekt wijkcentrum In de Boomtak"

Share

Gedeputeerde van Brabant 2015
Vlnr: Erik van Merrienboer (PvdA), Anne-Marie Spierings (D66), Henri Swinkels (SP), Bert Pauli (VVD), Johan van den Hout (SP) en Christophe van der Maat (VVD).

De kandidaat-gedeputeerden inclusief de portefeuilleverdeling zijn vandaag bekend gemaakt. Kandidaat-gedeputeerden zijn Bert Pauli (VVD),  Christophe van der Maat (VVD), de Tilburger Johan van den Hout (SP), Henri Swinkels (SP), Anne-Marie Spierings (D66) en Erik van Merrienboer (PvdA). Nadat hun kandidaatstelling bevestigd is, vindt de benoeming plaats na het debat over het bestuursakkoord in de vergadering van Provinciale Staten van 22 mei. Dinsdagmiddag 12 mei wordt het bestuursakkoord gepresenteerd door de onderhandelaars van de VVD, SP, D66 en PvdA.

Hiermee krijgt Tilburg wederom een vertegenwoordiging in het bestuur van Brabant. ...lees verder "Johan van den Hout in Brabants bestuur"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen