Spring naar inhoud

2

Raadslid Hans Smolders (LST) heeft opnieuw gevraagd, zelfs gesmeekt aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) of het mogelijk is dat de afvalcontainers voor groente-, fruit en tuinafval (gft) tijdens de zomermaanden elke week geleegd worden.

"Door de warme zomermaanden worden de problemen bij de Gft-containers wederom pijnlijk duidelijk met vele maden en vliegen. Daarom vraagt/smeekt de LST u om het vorig jaar genomen besluit te heroverwegen en in de zomermaanden de Gft-containers weer gewoon wekelijks te ledigen?" schreef hij in juni aan het College. ...lees verder "Afvalinzameling blijft tweewekelijks"

Share

1

'City-ring'

Raadslid Hans Smolders van LST smeekt al vele jaren om maatregelen te treffen om de Cityring veiliger te maken voor fietsers en voetgangers en heeft opnieuw aan wethouder Mario Jacobs gevraagd of hij alvast tijdelijke maatregelen kan nemen om de snelheid uit het 'Cityring-race-circuit' te halen.  Met name op het gedeelte Heuvelring - Paleisring - Stadhuisplein - Schouwburgring.

Uit het antwoord van de wethouder blijkt, dat er niet alleen tijdelijke, maar ook blijvende maatregelen worden voorbereid, die 'binnenkort' worden ingevoerd. ...lees verder "Cityring wordt aangepakt om veiligheid te verbeteren"

Share

4

De Radioverslaggever en DJ van Omroep Tilburg Erik van Vliet verhuist per 15 mei naar de Lokale Omroep Goirle. Meer dan 10 jaar verzorgde hij in zijn eentje de nieuwsrubriek 'Streekgebonden' waarvoor hij meer dan 3.000 interviews opnam. Tijd voor een gesprek met deze actieve duizendpoot.

We spreken met Erik af in de serre bij Tiwos aan de Stationsstraat, de nieuwe redactieruimte van Tilburgers.nl.  Met als inleidende vraag "hoe kom je in Tilburg terecht?" steekt de spraakwaterval van wal. ...lees verder "‘Man met Petje’ Erik van Vliet naar Lokale Omroep Goirle"

Share

Elk jaar benoemt de Prins Carnaval, zeg maar een symbolische 'Burgervader' van Kruikenstad, de ‘Grotste Sauwelaar’ van de Tilburgse gemeenteraad. Een prijs om een van de raadsleden van de gemeente Tilburg even in de schijnwerpers te zetten. Dit jaar viel de eer aan D66 raadslid Peter van Gool.

In een eerste reactie zegt Peter van Gool op facebook:  "Vanmiddag in het zonnetje gezet. Nou ja, zonnetje, vult u zelf maar in. Tilburg is voor even Kruikenstad. Vier dagen staat Tilburg in het teken van carnaval. Veel winkels zijn dicht, de mensen zijn vrij. Feest! Als geboren en getogen Kruik vind ik het ieder jaar weer mooi om te zien hoe de stad zich even onttrekt aan het ritme van alledag. Dit jaar heb ik de eer! Ik mag het stokje overnemen van Hans Smolders die voor mij de ‘Grotste Sauwelaar’ was. Hoe dan ook, laat ik het een eretitel noemen. Mijn naam komt op dit markante beeldje te staan. Een stukje traditie en geschiedenis, en dat maakt carnaval toch tot een onmiskenbaar onderdeel van het DNA van onze mooie stad.

Tot slot wenst 'Burgervader' Peter van Gool deze carnaval drie dingen voor Kruikenstad: Saamhorigheid ook ná carnaval, een beschaafd feest tot aan zeker koningsdag als de Koning naar Tilburg komt en een overwinning vanavond voor Willem II en Tilburg Trappers.

Share

stadsverwarming reeshofInmiddels drie jaar geleden publiceerden we een gastbijdrage van Reeshofwarmte.nl, Stadsverwarming: “Hoog vastrecht en geen keuze”. Bewoners uit de Reeshof trokken aan de bel over de veel hogere kosten die de bewoners betalen aan Stadsverwarming, terwijl dit juist goedkoper zou moeten zijn.

Vervolgens diende de VVD-fractie op maandag 27 januari 2014 een motie in, waarin wethouder Berend de Vries de opdracht kreeg om "de mogelijkheden te onderzoeken een eventuele juridische gang van Reeshofwarmte.nl (financieel) te ondersteunen. ...lees verder "7.100 Tilburgse huishoudens hebben geen ‘deal’ over Stadsverwarming"

Share

8

2016-08-07 2286 D202Pollepel WilhelminaparkIn januari van 2016 werd bekend dat maaltijdvoorziening 'De Pollepel' per 1 april ging sluiten, maar dat er een soortgelijke voorziening ervoor in de plaats zou komen. Na een open aanbestedingsronde werd deze opdracht door de gemeente Tilburg gegund aan Resto VanHarte, met een subsidie van €85.000,- voor 2016 en €115.000,- voor elk opvolgende jaar. ...lees verder "Hans Smolders stelt vragen over Resto VanHarte"

Share

boomhut-foto-hans-smolders
Foto: Hans Smolders

In Tilburg is het nieuwe politieke seizoen op maandag 12 september geopend en één van de eerste onderwerpen op de agenda van de raadscommissie Leefbaarheid was 'de boomhut van de Purcelldreef'. Kinderen uit de buurt hadden tijdens de zomervakantie een boomhut gebouwd. Geholpen door een buurtbewoner van in de 80 en met toestemming van andere bewoners en ouders hadden de kinderen een paar planken in een boom vastgemaakt op ongeveer 180 cm hoogte. ...lees verder "Boomhut en cursus wijsheid"

Share

Bijdrage-CultuurCultuur. Politici in Tilburg kunnen er uren over praten en dat deden ze ook, zowel maandagavond 25 januari als een week eerder. Op 18 januari voerde de raadscommissie Vestigingsklimaat over hoe er een nieuw cultuurbeleid moet worden gemaakt voor de jaren 2017 tot en met 2020. Op 25 januari ging de discussie over de vraag op welke manier subsidies voor cultuur worden verdeeld en toegekend, en met welk doel.

Om met de conclusie van 18 januari te beginnen: zowel de gemeenteraad als de wethouder cultuur, Marcelle Hendrickx, willen zoveel mogelijk 'input' van mensen uit Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout, om tegen het eind van 2016 de nieuwe Cultuurnota te maken. De vragen die de discussie opriep zijn met name: Hoe gaan we in gesprek? Met wie allemaal? En: Welke discussiepunten mogen niet ontbreken? De discussie van 25 januari gaf in ieder geval enkele antwoorden op de laatste vraag. ...lees verder "Cultuurbeleid 2017 – 2020; Vernieuwing, ja. Maar hoe doe je dat?"

Share

06-01-2015-Stadskantoor-3-Stadhuisstraat-PrimarkDe taxatierapporten van Stadskantoor 3, waar een meerderheid in de gemeenteraad nog steeds hoopt dat Primark er zich zal vestigen in een nieuw te bouwen pand, leidden de afgelopen week tot consternatie.

Het begon ermee dat raadslid Hans Smolders, voorman van oppositiepartij LST in een fikse aanvaring kwam met de gemeenteraad, nadat hij een voorstel had ingebracht om te onderzoeken of het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) al dan niet de raad onvolledig en / of onjuist had geïnformeerd over de taxatierapporten. Er is namelijk een versie van 3 pagina's van 27 februari 2015 en een versie van 74 pagina's van 1 juli 2015. In de korte versie van 27 februari 2015 staat alleen de huurwaarde bij verhuur als winkelruimte. In de versie van 1 juli 2015 staat een volledige berekening van de waarde van het pand, een haalbaarheidsonderzoek voor nieuwbouw van een winkelpand, alle overdrachts- en eigendomsaktes uit het archief van het Kadaster en een kopie van het bestemmingsplan. ...lees verder "Stadskantoor 3 – Ruzie om taxatierapporten"

Share

1

april-paleisring-cityring-willemsplein-stadhuisMaandagavond 7 september zou de commissie Vestigingsklimaat in debat gaan over de verbouwing van het Stadhuis, Stadskantoor 1. Maar zover kwam het niet, want maar liefst 15 mensen hadden zich aangemeld als inspreker. Hoewel in de regel elke inspreker vijf minuten krijgt om zijn of haar inbreng te geven, besloot de commissie om deze mensen ruim de tijd te geven, waardoor het te laat werd om nog zelf aan het debat te beginnen. Deze zal daarom plaatsvinden op maandagavond 14 september vanaf 19.00 uur.

Tegenstanders, die volgens een meningspeiling van het Brabants Dagblad een meerderheid van 60% vormen, komen uit alle gelederen en hebben bezwaren die elkaar aanvullen. ...lees verder "Verbouwing Stadhuis – insprekers aan het woord – een nieuwe variant dient zich aan"

Share

3

Geld-Euro-bankbiljet-20-euro-stapelMaandag 1 juni heeft de Tilburgse gemeenteraad de aftrap genomen van de jaarlijkse behandeling van de Perspectiefnota, waarin de plannen en wensen voor het komende jaar worden vastgelegd. Zoals eveneens gebruikelijk, wordt deze behandeling uitgesmeerd over twee dagen: maandag en donderdag. Op maandag mag van elke partij de fractievoorzitter zijn of haar Algemene Beschouwing ten beste geven; een verhaal in grote lijnen over wat de partij belangrijk vindt. Andere fractievoorzitters mogen dan direct reageren en in debat gaan met de spreker, wat het schouw- en hoorspel ten goede komt.

Donderdag 4 juni, in de tweede helft van de behandeling, zullen alle partijen wederom met voorstellen (moties en amendementen) komen om de Perspectiefnota voor 2016 aan te passen. De plannen in de Perspectiefnota zullen in november uiteindelijk een plek krijgen in de Begroting voor 2016. ...lees verder "Perspectiefnota 2016 – Waar haalt de raad 10 miljoen vandaan?"

Share

4

06-01-2015-Stadskantoor-3-Stadhuisstraat-PrimarkNa veel discussies in de commissievergaderingen van 18 en 22 mei over de deal die de gemeente Tilburg wil sluiten met VolkerWessels, om Stadskantoor 3 te slopen en er een warenhuis neer te zetten voor Primark, heeft de gemeenteraad op maandag 1 juni ingestemd met het plan.

In de tussenliggende dagen heeft wethouder Erik de Ridder, op aandringen van onder meer raadslid Joost Möller, VVD, wel de gehele overeenkomst laten nakijken door stadsadvocaat én landsadvocaat Pels Rijcken. Deze extra juridische controle lijkt geen overbodige luxe te zijn geweest, aangezien in het eindvoorstel en de overeenkomst nog flink veel aanpassingen waren aangebracht, ten opzichte van de versie van twee weken eerder. Echter, het juridisch advies dat het college heeft gekregen, moest geheim blijven, evenals de taxatie, hoe zeer de VVD en LST ook aandrongen op openbaarheid. ...lees verder "Raad stemt in met deal VolkerWessels – Primark en sloop Stadskantoor 3"

Share

5

stadskantoor 3Vrijdagmiddag 22 mei werd een extra vergadering belegd van de commissie Vestigingsklimaat, met als belangrijkste onderwerp de discussie over de sloop van Stadskantoor 3, de bouw van een groot warenhuis ten behoeve van de Primark door Van de Ven, een dochteronderneming van projectontwikkelaar VolkerWessels, en de rol van de gemeente Tilburg hierin.

De belangrijkste punten van discussie in het debat waren de manier waarop in de afgelopen week met, al dan niet vertrouwelijke documenten was omgegaan, het risico dat de gemeente Tilburg daadwerkelijk 6,7 miljoen met betalen als VolkerWessels/Van de Ven geen omgevingsvergunning krijgt voor het bouwen van het nieuwe warenhuis en het inmiddels beroemde 'Winkelrondje. In 2010 heeft de gemeenteraad een 'Binnenstadsvisie' voor de jaren 2011 tot 2020 opgesteld, waarin is opgeschreven dat het winkelgebied moet worden uitgebreid naar de Stadhuisstraat, zodat de winkelstraten een 'laddersstructuur' vormen. Twee hoofdwinkelstraten, met ook winkels in de tussenliggende straten, zodat het winkelend publiek een rondje kan lopen, in plaats van alleen heen en weer over de Heuvelstraat. En ook de ontwikkeling van Stadskantoor 1 werd in de discussie betrokken, omdat de gemeenteraad volgende maand gaat beslissen of er wel of geen winkels mogen komen op de begane grond van het nieuwe stadhuis, wat ook onderdeel uitmaakt van het 'Winkelrondje' uit de Binnenstadsvisie. ...lees verder "Stadskantoor 3: Primark of ‘Gat van de Ridder’"

Share

Update, woensdag 20 mei, 10.30 uur: De discussie wordt voortgezet op vrijdag 22 mei. Het tijdstip is nu nog niet bekend, maar zal in deze agenda te vinden zijn. Dinsdag 19 mei heeft het College van B&W per brief aan de raad meegedeeld dat de voorheen vertrouwelijke stukken (de nieuwe concept-overeenkomst met VolkerWessels) nu niet meer vertrouwelijk is en in de openbaarheid kan wordenbesproken in de commissievergadering. Op vrijdag 1 juni zal de raad een definitief besluit nemen over het gehele voorstel.

stadskantoor-3_IINadat afgelopen week bekend werd dat projectontwikkelaar Volker Wessels het pand Stadskantoor 3 aan de Stadhuisstraat wil kopen om het te verbouwen voor Primark, is er commotie ontstaan over de kans dat de afspraken tussen de gemeente en VolkerWessels in strijd zijn met de Europese regels tegen ontoelaatbare staatssteun. Dit is één van de bezwaren die andere vastgoedeigenaren in de binnenstad per brief naar voren hebben gebracht.

Op maandagmiddag 18 mei, nog voor aanvang van de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat, waarin het voorstel zou worden besproken, heeft verantwoordelijk wethouder Erik de Ridder schriftelijk de vragen beantwoord die door verschillende raadsleden zijn gesteld. Hieruit blijkt onder meer dat de eerste recht op koop voor VolkerWessels uit de afspraken is geschrapt, maar dat nam niet weg dat de overige bezwaren zijn weggenomen. Zou worden besproken, want op de valreep werd de kwestie door een krappe meerderheid in de commissie van de agenda gehaald. ...lees verder "Discussie Stadskantoor 3 – VolkerWessels – Primark geannuleerd"

Share

1

Bus-Arriva-stadsbus-Bisschop-Zwijsen-straatIn maart 2015 heeft de fractie Lijst Smolders (LST) voorgesteld om een onderzoek te starten en een experiment te houden met gratis openbaar vervoer tijdens grote evenementen in de Binnenstad.

De VVD vulde hier op aan met een voorstel (motie) om hiervoor financiering te zoeken bij anderen, bijvoorbeeld bij organisatoren van evenementen, en om ervoor te zorgen dat er tijdens evenementen in ieder geval voldoende bussen rijden. Beide voorstellen werd maandag 13 april behandeld in de raadsvergadering. ...lees verder "Experiment gratis openbaar vervoer tijdens evenementen krijgt een kans"

Share

1

busTijdens de vergadering van de commissie Leefbaarheid heeft de fractie Lijst Smolders (LST) voorgesteld een experiment te houden met gratis openbaar vervoer tijdens grote evenementen in de Binnenstad. "Een doorn in het oog van de LST fractie is de zeer krakkemikkige en slechte openbare vervoersvoorzieningen bij onder andere de kermis, carnaval en andere grote evenementen. Vele bezoekers van de evenementen die gebruik willen maken van het openbaar vervoer komen letterlijk van een koude kermis thuis door een niet adequaat opererende vervoersmaatschappij. Het gevolg hiervan: Tilburgers pakken eigen vervoer waardoor de parkeer- en verkeersdruk bovengemiddeld is in de binnenstad maar er ook veiligheidsrisico’s ontstaan doordat de kans groot is dat mensen met een slok teveel op achter het stuur kruipen."

Een bijkomend voordeel noemt de partij, dat kinderen die gewend zijn om overal met de auto naartoe te gaan, ook weer eens in aanraking komen met het openbaar vervoer. Ook voor busmaatschappij Arriva is het een kans om mensen (weer) vertrouwd te maken met het openbaar vervoer. ...lees verder "Voorstel – gratis openbaar vervoer tijdens evenementen – in onderzoek"

Share

Gastbijdrage van Hans Smolders, raadslid en fractievoorzitter van de LST (Lijst Smolders Tilburg.

Hans smolders
Hans smolders

Burgemeester Noordanus, u denkt blijkbaar dat als een raadslid een verklaring tekent met de strekking dat hij/zij de info over een sportschool niet heeft gelekt, dat men dan ook niet de dader zou kunnen zijn. Deze wereldvreemde handelswijze is van een knulligheid en een onvolwassenheid die zijn weerga niet kent. Blijkbaar denkt u ook dat degene die aan deze poppenkast niet meedoet en dus deze onnozele verklaring niet tekent de dader zou moeten zijn.

Omdat ik niet aan uw schertsvertoning meedoe en een nietszeggend document ook niet ga tekenen zal ik voor de zekerheid via deze open brief u melden dat ik niet heb gelekt voordat u zich ook geroepen voelt om mij, maar vooral mijn gezin, weer privé thuis te overvallen met 12 man van Justitie/OM en politie. Deze inval op Noord Koreaanse wijze gebeurde in 2007 terwijl ik niets anders had gedaan dan openlijk een frauduleus handelende en een macht misbruikende burgemeester had ontmaskerd. ...lees verder "Open brief van Hans Smolders aan burgemeester Peter Noordanus"

Share

3

Jos Straathof en Jan Doms
Jos Straathof en Jan Doms

Het Tilburgse jazzfestival 'Stranger than Paranoia', dat inmiddels al 22 afleveringen heeft gekend en dat internationaal belangstelling geniet, dreigt uit de stad te verdwijnen doordat de evenementen- commissie de subsidieaanvraag heeft afgewezen.

Volgens deze commissie bereikt het evenement een te beperkte doelgroep (jazzliefhebbers), hoort het bij de vaste programmering van Paradox en is het programma inhoudelijk te weinig vernieuwend. Stranger than Paranoia heeft om 25.000 euro gevraagd.

Het Stranger than Paranoia Festival is tot ver over de grens bekend omdat saxofonist en initiator Paul van Kemenade al sinds het begin steeds grote musici uit binnen- en buitenland weet te verbinden, die nieuw talent op het podium staan in altijd weer vernieuwende combinaties en waaruit al veel muzikale verrassingen zijn voortgekomen.

motivatie afwijzing Paranoia
Citaat uit de afwijzing van de aanvraag.

...lees verder "Discussie over ‘Stranger than Paranoia’ legt fouten bloot in evenementenbeleid"

Share

1

Midi-voormalige-ChineesTerwijl een groot deel van de  Tilburgse gemeenteraad wel klaar met blijkt te zijn met het hoofdpijn dossier Midi-theater en al reikhalzend uit kijkt naar juli 2015, als de verkoop van Midi, eindelijk definitief wordt bekrachtigd. Heeft de Lijst Smolders Tilburg daarentegen nog grote bedenkingen bij de afwikkeling van de verkoop van het Midi-theater. De partij stelt dat de afwikkeling van de MIDI amateuristisch en zeer bedenkelijk is. De kritiek gaat over de volgende punten:

  • De trage afhandeling van de koop die nu al bijna anderhalf jaar lang duur.
  • De verkoop om niet van de ernaast gelegen grond.
  • De gratis overname van de inventaris.
  • De kosten van de sloop van de voormalige Chinees en het bouwrijp maken van de grond

...lees verder "LST: ‘Afwikkeling Midi amateuristisch en zeer bedenkelijk’"

Share

column‘Mijn kleine Grote Markt’ is de titel van het boekje dat Ruud Vreeman Groningen cadeau deed bij zijn vertrek als tijdelijk, waarnemend, burgemeester. Hij woonde er ruim een jaar, onder de Martinitoren. Terug in de stad waar hij studeerde, woonplaats van zijn vader, de geboorteplaats van mijn eigen vader.

Ruud-Vreeman_Jan-AssenbergsWe hadden dus wat om over bij te praten, toen we onlangs tot een boekenruil overgingen. Vreeman kreeg het mijne met portretten uit huizen van De Wever, ik dat van hem. Het blijkt een leuk geschreven persoonlijk verslag van de Groningse periode. Vanuit zijn flatje aan de markt kijkt hij naar de bewegingen in het hart van de stad, met foto’s vanaf het appartement gemaakt door hemzelf of echtgenote Ronny laat Vreeman zien wat er beneden hem gebeurt.

Opnieuw toont de voormalig burgervader van Tilburg dat de woorden ‘nee’ of ‘dat kan niet’ bij hem niet voor in de mond liggen. Hoezo geen huldiging van FC Groningen op de Grote Markt? De plaatselijke FC ‘hoort in de stad!’ ...lees verder "Vreeman"

Share