1

Fameus, onderdeel van de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) en het RIBW (Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen) willen in de toekomst meer in gaan zetten op ervaringsdeskundigheid in de Tilburgse wijkgerichte Toegangsteams, een onderdeel van de T-Aanpak. Dit is het advies en de conclusie uit de evaluatiebijeenkomst ervaringsdeskundigheid die deze samenwerkingspartners en de gemeente Tilburg op maandag 13 maart 2017 hadden georganiseerd in de koffiekamer van het gemeentehuis.

Om deze inzet van ervaringsdeskundigen te bevorderen werken de Toegangsteams, het RIBW en Fameus al enige tijd nauw samen in de Tilburgse aandachtswijken in Noord, Zuid en West. Deze drie proefprojecten werden onder belangstelling van de raadsleden Nathalie Nijs (GL), Sedi van Loon (D66), Cees van Dijk (LST), wethouder Hans Kokke (SP) en enkele ambtenaren van de gemeente Tilburg afgelopen maandag  geëvalueerd. ...lees verder "Meer inzet van ervaringsdeskundigen in de Toegangsteams"

Twee jaar geleden, op 18 februari 2015, werd bekend dat een aantal sportverenigingen in Tilburg een huurachterstand hebben op de accommodaties die zij van de gemeente Tilburg huren. Maandagochtend 20 februari 2017 stond dit onderwerp opnieuw op de agenda van de raadscommissie Leefbaarheid.

Echter, de belangstellende luisteraar kon weinig wijzer worden van het debat. Voor een belangrijk deel komt dit, doordat een deel van het dossier geheim is en blijft. Wethouder Hans Kokke wil geen openheid geven over om welke sportverenigingen het gaat en om welke bedragen, om deze verenigingen niet te beschadigen. Terwijl twee jaar geleden deze informatie wel openlijk werd gepubliceerd. ...lees verder "Huurachterstand sportclubs: openheid of geheimhouding"

1

Dit werd donderdagavond 9 februari 2017 bekend gemaakt tijdens de bijeenkomst met het Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen (RIBW),  wethouder Hans Kokke en de omwonenden van de geplande 24-uursopvang in Tilburg-West. In de wijk Het Zand aan de Schiphollaan komt een tijdelijke woonvoorziening voor mensen met psychiatrische klachten, pal naast de Basisschool Jeanne d’Arc.

Deze 24-uursopvang van het RIBW zou een jaar lang bewoond gaan worden door zo’n 15 cliënten met een dubbele diagnose, mensen met zowel een psychische als verslavingsproblematiek. Tijdens het overleg werd bekendgemaakt dat deze patiënten niet welkom zijn in deze tijdelijke woonvorm. Ook zal de geplande opening op vrijdag 24 februari 2017 worden uitgesteld. ...lees verder "Geen cliënten met dubbele diagnose in de wijk het Zand"

Bij het Skatepark in Reeshof wordt door de gemeente Tilburg een beveiligingscamera en een lichtmast geplaatst. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) besloten op initiatief van een groep jongeren die hiervan regelmatig gebruik maken. Dit is nodig om vernielingen aan de baan tegen te gaan. De lichtmast is nodig om de beelden van de camera te kunnen bekijken en zal er ook voor zorgen dat jongeren de baan in het donker kunnen blijven gebruiken. ...lees verder "Beveiligingscamera en lichtmast voor Skatepark in Reeshof"

Logo-Sportvrijwilliger-Payoff.jpg.aspxVijfentwintig sportverenigingen uit de gemeente Tilburg zetten van 4 tot en met 10 april hun vrijwilligers in het zonnetje tijdens de Tilburgse complimentenweek.

De Tilburgse complimentenweek is onderdeel van het jaar van de sportvrijwilliger, een initiatief van het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg. Dit initiatief moet zorgen voor meer persoonlijke aandacht voor de sportvrijwilliger. Wethouder Hans Kokke en directievoorzitter de heer Wim Bens van Rabobank Tilburg e.o. geven op 4 april het startschot voor deze week. Bestuurders van sportverenigingen kunnen op 4 april gebruik maken van het callcenter van de bank om hun vrijwilligers persoonlijk te bedanken. Ook is er de mogelijkheid om een filmpje op te nemen voor de vrijwilligers. Tot slot is er een workshop over het waarderen van vrijwilligers, verzorgd door ContourdeTwern. ...lees verder "Sportverenigingen complimenteren vrijwilligers"

4

2016-01-20 De Pollepel WilhelminaparkOp 1 februari 2016 tijdens de vergadering van de gemeenteraad, hebben de fracties van SP, CDA, PvdA, Lokaal Tilburg, LST, GroenLinks, Voor Tilburg en VSP gezamenlijk een voorstel (motie) ingediend om het pand waar de Pollepel is gevestigd, aan de familie van Gerrit Poels in gebruik te geven; ofwel aan de Stichting Broodnodig.

De Stichting wil de ruimtes van De Pollepel gebruiken voor het uitdelen van brood (dagelijks van 14.00 uur tot 16.00 uur), het voeren van keukentafelgesprekken en gesprekken met instanties en denkt daarnaast over het starten van een broodjesbar. ...lees verder "Ruimte Pollepel mogelijk kosteloos voor Stichting Broodnodig"

zorgverzekering_11-298x223Tilburg heeft een Collectieve Ziektekostenverzekering Minima (CZM). Tilburgers met een laag inkomen kunnen zich met korting verzekeren tegen onverwachte kosten.

Voor 2016 schreven 1714 Tilburgers zich in voor deze verzekering. Dat is een record. 1046 mensen die al deelnamen, zijn van pakket gewisseld. Op dit moment zijn 9000 Tilburgers verzekert via de CZM.  Tilburgers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich vanaf november 2016 weer inschrijven voor deze verzekering.
...lees verder "Grote toename aanmeldingen Collectieve Ziekenkostenverzekering voor Minima"

2

2016-01-20 De Pollepel WilhelminaparkOp 1 februari 2016 tijdens de vergadering van de gemeenteraad, zullen de fracties van SP, CDA, PvdA, Lokaal Tilburg, LST, GroenLinks, Voor Tilburg en VSP gezamenlijk een voorstel (motie) indienen om het pand waar de Pollepel is gevestigd, aan de familie van Gerrit Poels in gebruik te geven. ...lees verder "Raad stelt voor om pand ‘Pollepel’ in gebruik te geven aan opvolgster Gerrit Poels"

right to challengeTilburgers die denken dat ze een gemeentelijke taak beter kunnen uitvoeren dan nu gebeurt, kunnen de gemeente 'uitdagen' door een voorstel in te dienen. De gemeente beoordeelt de voorstellen. De uitvoering van het werk moet beter zijn dan hoe de gemeente het nu doet. Ook wordt er gekeken naar het draagvlak en het maatschappelijk rendement.

De gemeente Tilburg start dit jaar met 'dat kan ik beter' als proef. Het experiment is geïnspireerd op het Engelse 'Right to challenge'. In november 2014 kwam commissielid Ernst van Wely (CDA) met een voorstel om dit ook in Tilburg te gaan toepassen. ...lees verder "Daag de gemeente uit, ‘dat kan ik beter’"

5

De-PollepelTilburgers met een laag inkomen kunnen vanaf vrijdag 1 april 2016 bij Resto VanHarte Tilburg op drie plekken in de stad goedkoop warm eten. Aanschuiven voor een maaltijd kan in een wijkcentrum of multifunctionele accommodatie (MFA). Er wordt nog een keuze gemaakt uit MFA het Kruispunt in Tilburg West, wijkcentrum de Spijkerbeemden in Tilburg Zuid en MFA de Symfonie, wijkcentrum de Ypelaar of MFA de Poorten in Tilburg Noord. De prijs voor een driegangenmaaltijd is € 7. Wie dit aantoonbaar niet kan opbrengen, betaalt € 4,-. (Bron: Resto VanHarte)

Resto VanHarte Tilburg heeft - volgens een beoordelingscommissie van de gemeente Tilburg - het beste voorstel ingediend en daarom krijgt De Stichting Resto VanHarte jaarlijks €115.000 subsidie hiervoor. Voor 2016 is dit een lager bedrag, namelijk 86.250 euro. Dat komt omdat de stichting pas vanaf 1 april met de maaltijden aan de slag gaat. Tot die tijd blijft eethuis de Pollepel van La Poubelle open. ...lees verder "Resto VanHarte neemt functie over van De Pollepel"

1

logo social media brabant poging1De Brabantse Schaamroos is een prijs die wordt uitgereikt door de Jonge Socialisten, de jongeren-afdeling van de PvdA aan een politicus die volgens hen gezorgd heeft voor het meest asociale beleid in Brabant.

Dit jaar was wethouder Hans Kokke (SP) nipte winnaar ten opzichte van genomineerden wethouder Erik de Ridder (CDA) en de voltallige D66 fractie. In 2014 won Erik de Ridder de Brabantse Schaamroos. Op de Algemene ledenvergadering van de Jonge Socialisten Brabant op donderdag 3 december lag de uitslag van de stemming over de Brabantse Schaamroos heel dicht bij elkaar het verschil tussen Hans Kokke en D66 Tilburg bedroeg twee stemmen. ...lees verder "Brabantse Schaamroos voor wethouder Hans Kokke"

2015-11-01 3944 Spoordiijk Longa MoerenburgDe fusie van voetbalverenigingen Longa en Were Di was vanmorgen in de commissie Leefbaarheid van de raad opnieuw onderwerp van gesprek, op initiatief van Jeroen van Dijk van VVD Tilburg. Beide clubs zouden met deze fusie én met de Voetbal Academie van Willem II gaan voetballen op het huidige terrein van Longa aan de Spoordijk en het Wilhelminakanaal, waarbij het voetbalterrein van Were Di in de Moerenburg wordt opgeheven. ...lees verder "Fusie Were Di en Longa nog niet zeker – NOAD toont belangstelling voor fusie met Longa"

3

Hans-Kokke-2015-06-01_17-07-10Donderdag 12 november vergaderde de gemeenteraad over de Tilburgse Begroting 2016 en werden alle voorstellen (moties en amendementen) van de raad besproken. Twee voorstellen om de aanhoudende problemen met het leerlingenvervoer op te lossen werden met een grote meerderheid, en in één geval zelfs unaniem, aangenomen. ...lees verder "Raad eist oplossing voor problemen met leerlingenvervoer"

2

2015-10-12 2555 Beursvloer Albert Rush Hans Kokke Opening
Albert Rusch en wethouder Hans Kokke openen de 10e editie van de Beursvloer Tilburg

Maandag 12 oktober werd de tiende editie van de Beursvloer Tilburg gehouden, wederom in het Willem II-stadion. Vanwege het jubileum werden de beursgangers niet via de hoofdingang verwelkomd, maar via de pers-ingang aan de zijkant, zodat allen de eer kregen om een stukje over 'het heilige gras' te lopen. Er deed een gerucht de ronde dat hiervoor een andere reden was - medewerkers van verzekeraar Achmea zouden eveneens in het pand aanwezig zijn voor een cursus en niet door dezelfde ingang naar binnen willen als de Beursvloerbezoekers - maar dit gerucht werd niet bevestigd door de organisatie. ...lees verder "10 jaar Beursvloer Tilburg – 511 afspraken"

2

kinderarmoedeHet aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft en de langdurige armoede in Nederland zijn vorig jaar verder toegenomen. De armoede groei zich vooral concentreert in de grote steden. Dat was in december 2014 al te lezen in het  Armoedesignalement

Gemeente Tilburg heeft een al jaren een ruimhartig armoedebeleid maar desondanks blijft de armoede ook in Tilburg nog steeds stijgen. Dit is te lezen in de Armoedemonitor Tilburg 2014. Doordat er nu extra geld komt vanuit het Rijk en een bijdrage vanuit de begroting is er de komende jaren in Tilburg meer mogelijk bij het bestrijden van armoede. ...lees verder "Meer geld voor armoedebestrijding"

2

bokaalDe overname van Stichting La Poubelle door de gemeentelijk Diamantgroep in juli 2011 heeft het Tilburgse kringloopbedrijf geen windeieren gelegd. Na een fikse reorganisatie van het management en middenkader en het afstoten van de ecologische tuin "Ut Rooie Bietje" in 2011, gevolgd door het sociaal eethuis "De Pollepel" begin 2015 is La Poubelle nu uitgegroeid naar een modern kringloopbedrijf en inmiddels genomineerd als één van de 100 organisaties die kans maken op de titel ‘Beste Werkgever van Nederland 2015’.

Het Beste Werkgevers Onderzoek is het grootste en meest betrouwbare onderzoek van Nederland en is ontwikkeld om een objectief oordeel te vellen over werkgeverschap in Nederland. ...lees verder "Kringloopbedrijf La Poubelle genomineerd voor ‘Beste Werkgever van Nederland’"

sportMaandag 13 juli, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, dienen PvdA, D66, LST, VVD, OPA en Groep Van Aarle gezamenlijk een voorstel in, met de bedoeling dat sportverenigingen meer invloed krijgen op het gemeentelijke sportbeleid. Gezien het aantal raadsleden dat deze zes partijen vertegenwoordigt (28 van de 45), is nu al zeker dat dit voorstel zal worden aangenomen. ...lees verder "Tilburgse Sportraad meer invloed op sportbeleid"

2

2015-06-Midi-theater-Heuvelring-Heuvel-Cultuur-TilburgWethouder Hans Kokke heeft middels een brief aan de gemeenteraad laten weten dat de levering van het Midi Theater aan de nieuwe eigenaren voorlopig is uitgesteld.

De gemeente heeft met de kopers van het Midi Theater afgesproken dat het pand uiterlijk op 1 juli 2015 zou worden aan de nieuwe eigenaren. Deze datum was afgesproken omdat de gemeente eerst een probleem met het geluid moest verhelpen. Dit probleem veroorzaakt geluidsoverlast voor de gebruikers van het pand achter Midi. Dit geluidsprobleem is weliswaar gerepareerd, maar ondertussen hebben twee nieuw ontdekte problemen met het pand de kop op gestoken. ...lees verder "Levering Midi Theater aan kopers uitgesteld"

werkloosMaandagmiddag 29 juni gingen de leden van de raadscommissie Sociale Stijging met elkaar en met wethouders Hans Kokke (Armoedebeleid, SP) en Erik de Ridder (Sociale Zaken, CDA) in gesprek over het Tilburgse armoedebeleid, de Armoedemonitor.

In de afgelopen weken hebben veel raadsleden hun oren te luisteren gelegd bij 'ervaringsdeskundigen', ofwel, mensen die van een minimale bijstanduitkering moeten rondkomen en vaak ook nog met schulden te kampen hebben. Hiervoor was een op 15 juni een extra bijeenkomst georganiseerd. Deze ervaringen hadden met name als gevolg dat de discussie een heel andere sfeer kreeg dan in voorgaande jaren wanneer het onderwerp 'armoede' onderwerp van politieke discussie was. Bij veel raadsleden is het besef doorgedrongen dat regels en wetten rondom armoede zodanig streng en ingewikkeld zijn, dat mensen hier niet meer uitkomen en dat de kans om uit armoede te geraken nihil is. Zeker sinds de invoering van de Participatiewet sinds 1 januari 2015 en de Tilburgse variant NOMA, sinds 1 juli 2014. ...lees verder "Armoedebeleid – Raadscommissie vraagt om uit te gaan van vertrouwen"

06-19-2015-Winnaars-Vrijwilligersprijzen-2015-VrijwilligersfeestVrijdag 19 juni werd voor de veertiende keer het jaarlijkse vrijwilligersfeest gevierd, nu onder de nieuwe naam 'VrijwilligersBedankTavond, georganiseerd door ContourdeTwern.

Aan het begin van de avond werden de vrijwilligersprijzen uitgereikt door de Tilburgse zangeres Hind Hakki en wethouder Hans Kokke (SP). In de afgelopen weken konden Tilburgers stemmen op de genomineerden. ...lees verder "Vrijwilligersprijzen 2015"