Spring naar inhoud

"Wbmgp". Deze afkorting staat voor: "Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek". Een lange naam voor de wet die sinds 1 januari 2017 is ingevoerd en die in bijzondere gevallen kan worden gebruikt in een wijk of buurt waar veel mensen bij elkaar wonen die overlast veroorzaken en zich bezig houden met criminaliteit.

Deze wet geeft de gemeente, politie en woningverhuurders de mogelijkheid om de achtergrond van mensen na te trekken voordat zij een woning in deze buurt krijgen toegewezen. En omdat dit selectief toewijzen op basis van achtergrond normaal gesproken is verboden - het kunnen wonen waar je zelf wil is een Grondrecht - moet het College van B&W (Burgemeester & Wethouders) hiervoor apart toestemming vragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken. ...lees verder "Selectieve woningtoewijzing Stoeterijstraat"

Share

2016-06-29 Archeoloog Zuiderpark Opgravingen Open dagWoensdag 29 juni was er een speciale open dag op het voormalige voetbalterrein van Ons Vios aan de Tatraweg, waar binnenkort in het 'Zuiderpark' woningen gebouwd gaan worden.  De Stadsarcheoloog en Archeologen van ADC Archeoprojecten ontvingen gasten om de resultaten van de opgravingen te laten zien. Bijna 100 belangstellenden bezochten het opgravingsterrein.

...lees verder "Opgravingen Zuiderpark: Landbouw vanaf de IJzertijd"

Share

1

20150811_Opgravingen_1516De Gemeente Tilburg organiseert 29 juni een Open Middag bij de opgravingen op het voormalige terrein van Ons Vios aan de Tatraweg. Op 29 juni is er van 14:00 tot 15:30 uur een rondleiding en geven archeologen een speciale toelichting.

Op het terrein zijn sporen gevonden van meer dan tien boerderijen uit de Middeleeuwen. Ze geven een beeld van een oude agrarische nederzetting.  ...lees verder "Open Middag bij opgravingen in Zuid"

Share

PvdB Korvel
Korvelplein - Foto: Peter van de Besselaar

Een keer in de twee jaar houdt de gemeente Tilburg een zogenoemde wijktoets. Ruim 14.500 Tilburgers werkten in oktober 2015 mee aan het Lemon-onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid. De mening van bewoners is een belangrijk onderdeel van de Wijktoets. In de Leefbaarheidmonitor (Lemon) geven bewoners gemiddeld een 7,3 als totaalcijfer voor de buurt waarin ze wonen.

De resultaten voor alle wijken en buurten in Tilburg staan op lemontilburg.nl. Het lemon-onderzoek (hier te downloaden) is uitgevoerd in opdracht van de Tilburgse woningcorporaties TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg, 't Heem en de gemeente.

...lees verder "Wijktoets 2016: extra inzet in 13 Tilburgse wijken en buurten"

Share

2015-10-02 2054 Stadstuinderij Piushaven overzicht tuinHet Tilburg Akkoord is acht jaar geleden in het leven geroepen voor tien jaar, van 2009 tot en met 2019 en is een middel om de leefbaarheid en de sociale binding te verbeteren in de vijf Tilburgse impulswijken: Trouwlaan - Uitvindersbuurt, Groeseind - Hoefstraat, Kruidenbuurt, Stokhasselt en Groenewoud.

Op 3 februari 2009 werd het Akkoord afgesloten tussen de gemeente Tilburg en de drie woningcorporaties Wonen Breburg, Tiwos en TBV Wonen. Deze vier partijen hebben daarmee afgesproken om gedurende tien jaar een bedrag van €9 miljoen beschikbaar te stellen voor projecten die door bewoners - eventueel samen met organisaties - worden gestart en waarvoor een financiële bijdrage nodig is. Het gaat hierbij om projecten die bedoeld zijn voor scholing, werk en armoedebestrijding in de vijf impulswijken. ...lees verder "Commissie Sociale Stijging in discussie over Tilburg Akkoord (2009 – 2019)"

Share

1

Fitte vogels start mrt 2015-5Op 28 juni viert de wijk Groenewoud traditioneel de zomer met het Groenewoud Festival in het Groenewoudpark. Om 15.00 uur zullen daar opnieuw 28 buurtbewoners ten tonele verschijnen, die de afgelopen 100 dagen enthousiast hebben deelgenomen aan Fitte Vogels! Het Festival start om 12.00 uur en is gratis toegankelijk.

In 2014 bleek uit onderzoek dat in de Vogeltjesbuurt beduidend meer chronische ziekten, luchtwegaandoeningen en problemen met overgewicht voorkomen dan in de rest van Tilburg. Voor een groot deel van de bewoners was dit het zetje in de juiste richting om er nu echt iets aan te doen. Nu de buurt na een grondige herstructurering helemaal in het nieuw gestoken is, vonden de bewoners het ook hoog tijd om iets aan hun gezondheid te doen. ...lees verder "Fitte Vogels in Groenewoud werken samen aan gezondheid"

Share

1

sociale wijkteamsIn de wijken Groenewoud en Stokhasselt startte begin 2013 een proef met sociale wijkteams. Uit evaluatie blijkt dat de teams goedkoop en efficiënt zijn.

Sociale wijkteams zijn er om mensen te helpen als ze zorg nodig hebben. Uit de evaluatie blijkt dat de oplossingen die het team bedenkt, ongeveer 30 procent goedkoper zijn dan bij de traditionele manier van werken. Dat komt onder meer door de manier van werken. De medewerkers in de wijkteams vragen door en kijken verder dan de originele zorgvraag. Zo is er meer preventief ingezet op onderliggende problematiek. De teams kunnen nog beter werken als de vrijwilligers, sleutelpersonen in de buurt en de bewoners er nog meer bij betrokken worden.
...lees verder "Sociale wijkteams werken goedkoper en efficiënter"

Share

ophaalbrug bij de Dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal in TilburgDe komende maanden zijn veel onderhouds- en moderniserings werkzaamheden gepland voor de bediensystemen van elf bruggen over het Wilhelminakanaal in Noord-Brabant. Zeven van deze bruggen bevinden zich  in Tilburg en gaan naar verwachting zorgen voor de nodige verkeersoverlast.

Afgelopen vrijdag 20 juni is gestart met de Trappistenbrug in Tilburg. Na deze elf bruggen, volgt ook het onderhoud van nog negen bruggen en drie sluizen.

Tijdens de werkzaamheden blijven de bruggen open staan. Dit houdt in dat er geen hinder of stremming is voor het scheepvaartverkeer is, maar wel voor het wegverkeer. De omleidingsroutes voor het wegverkeer worden ter plekke aangegeven met bebording. Ze zijn afgestemd met de betreffende gemeenten. Werkzaamheden aan bruggen en bediensystemen zijn technisch ingewikkeld en brengen dus risico’s met zich mee. Rijkswaterstaat zal er alles aan doen om deze risico’s zo minimaal mogelijk te houden. ...lees verder "Rijkswaterstaat onderhoudt elf bruggen over het Wilhelminakanaal"

Share

theo clijsenJaarlijks wordt een Tilburger die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de stad geëerd met een tegel in de Walk of Fame. Een selectiecommissie onder leiding van burgemeester Noordanus heeft besloten om de tegel in 2013 toe te kennen aan de vorig jaar december overleden Theo Clijsen.

Theo Clijsen heeft zich altijd met hart en ziel voor de stad ingezet. Zo was hij bestuurslid van de Stichting 5 mei Tilburg, lid van het Plaatselijk Comité 4 mei herdenking, voorzitter van de Tilburgse Sportraad, voorzitter van de Coördinatiecommissie Lustrumviering Tilburgse bevrijding, bestuurslid en voorzitter van het Oranje Comité Tilburg en bestuurlijk actief voor het openbare carnaval in Tilburg. Als hoofd van basisschool de Alm in de wijk Groenewoud was hij actief voor het sociaal welbevinden in de wijk, de leerlingen, ouders en het onderwijs. Daarnaast verrichte hij diverse maatschappelijke en politieke activiteiten; zo was hij meer dan 10 jaar lid van de Tilburgse gemeenteraad. ...lees verder "Nieuwe tegel Walk of Fame voor Theo Clijsen"

Share

2

het-jaar-013_blauw_rood_RGBIn het eerste kwartaal van 2013 interviewden we 13 mensen uit Tilburg over hun visie. In deze ‘13 Visies op de Stad 013’ kwamen bekende en onbekende Tilburgers aan het woord over hun werk en leven en waar zij zoal in de stad tegenaan lopen.
In deze tweede serie van 13 interviews vragen we 13 Tilburgse politici om op deze visies te reageren. Zijzelf kiezen één van de visies en wijzelf kiezen er ook één voor hen uit. Alle 13 zitten nu in de raad en willen graag bij de verkiezingen in maart 2014 weer herkozen worden.

Gabe van der Zee (PvdA): ""
Gabe van der Zee (PvdA)

Gabe van der Zee is op dit moment fractievoorzitter van de PvdA, dat 11 zetels in de gemeenteraad heeft. We ontmoeten hem thuis aan het eind van een warme zomerdag. Hem leggen we de visie voor van Leon Vermeulen over armoede.

“Wat ongelooflijk dat hij het gehaald heeft en uit de schulden komt. Dit zijn de dingen waar het wat mij betreft om draait. Nu is het zeker niet zo, dat iemand eerst in de media moet komen om geholpen te worden, beslist niet. Leon heeft zelf een e-mail gestuurd en om hulp gevraagd en Jan Esman heeft hem toen geholpen om een bijdrage aan te vragen bij het Ondersteuningsfonds.” ...lees verder "Gabe van der Zee (PvdA): “Toen ik klein was, wilde ik de wereld gaan redden.”"

Share

1

WMO awbzIn navolging van de Jeugdzorg en de WMO, zal ook de AwbZ in de toekomst door de gemeenten moeten worden georganiseerd. Deze zaken zijn altijd door het Rijk geregeld, maar binnen enkele jaren moet de gemeente dit overnemen. Deze drie transities zijn een flinke klus, die enkele jaren in beslag nemen. Voor de Jeugdzorg en de WMO heeft de gemeente inmiddels een plan, maar voor de AwbZ, die samengevoegd wordt met de WMO, nog niet. ...lees verder "Drie transities: Na Jeugdzorg en WMO ook de AwbZ naar gemeente"

Share

groenewoud tilburg - Google Maps
Wijkcentrum Spijkerbeemden in Groenewoud, van waaruit de vele organisaties in de wijk samen gaan werken om problemen van mensen op te lossen

De wijk Groenewoud is één van de vijf 'impulswijken' van Tilburg, wijken waar veel bewoners werkloos zijn en veel gezinnen te maken hebben met financiële, sociale en gezondheidsproblemen (Multi problematiek). Daardoor krijgen mensen soms veel verschillende hulpverleners over de vloer, zoals van de thuiszorg, maatschappelijk werk, de sociale dienst, jeugdzorg, schuldhulpverlening et cetera. Hulpverleners die, met de beste bedoelingen, meestal van elkaar niet weten wat er in een gezin speelt. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren, dat iemand via de sociale dienst te horen kreeg, dat ze weer werk moest gaan zoeken, terwijl ze van maatschappelijk werk te horen kreeg dat ze dat beter niet kon doen, omdat ze nog te veel in de war was. ...lees verder "Problemen oplossen in Groenewoud"

Share

In 13 verschillende beschouwingen gaan we de komende weken de herdgangen afzonderlijk onder de loep nemen. We kijken terug naar het verleden, de ligging, met een korte geschiedenis en bezien wat er nu nog van over is. Daarnaast herinneringen en verhalen met (oud)-buurtbewoners over het reilen en zeilen vroeger in zo’n buurtschap. Door de grote uitbreidingen van Tilburg na 1880 zijn er ook nieuwe buurten ontstaan die vroeger nog weiland waren, te denken valt aan Groeseind, De Besterd, en Theresia. Toch kunnen al deze buurten nog gelinkt worden aan de herdgangen van vroeger. Nu deel 8, de herdgang Broekhoven.

 

Broekhoven-1893-web

De Herdgang Broekhoven is één van de oudste herdgangen van Tilburg die in het begin van de middeleeuwen zelfs van regionale betekenis was. Door zijn strategische ligging aan de grootste rivier van Tilburg, de Leij, zijn natte, lage en vruchtbare grond, de aanwezigheid van een watermolen kwam het al vroeg tot ontwikkeling. In tegenstelling tot de droge en hogere noordkant van Tilburg, de Heikant genaamd, gold de middeleeuwse naam 'Broecksijde' voor de herdgang van Broekhoven. Dit vanwege de Nieuwe Leij, de Oude Leij en het aanwezige moeras, dat gedempt is tussen de Eerste en Tweede wereldoorlog met huisvuil. ...lees verder "De herdgangen van Tilburg – Broekhoven"

Share

Hamming: "Zeker 600 mensen aan een baan helpen met de maatregelen"

Het college van B&W heeft besloten om extra moeite te doen om dit jaar een flink aantal mensen weer aan het werk te krijgen.

De gemeente wil vanaf juni ruim 560 mensen begeleiding bieden, zodat zij zo snel mogelijk een reguliere baan vinden. Hiermee wordt voorkomen dat deze mensen een uitkering nodig hebben. Ongeveer 80 à 100 mensen hebben een meer persoonlijk en intensievere begeleiding nodig en zullen daarvoor een 'casemanager' toegewezen krijgen. Het gaat daarbij om mensen die in het verleden agressief en intimiderend gedrag hebben vertoond, en om dak- en thuislozen. De casemanagers gaan hiervoor intensief samenwerken met het Veiligheidshuis, politie en justitie. Tot slot wil de gemeente het project MOM@Work dat nu al draait in de Kruidenbuurt en Groenewoud, uitbreiden naar Stokhasselt en de andere impulswijken. MOM@Work brengt werkgevers en werkzoekenden in de wijk bijeen en heeft het laatste jaar goede resultaten geboekt. De verwachting is dat dit voor 40 mensen betekent dat zij regulier werk zullen vinden. Verder wordt in september in alle impulswijken een banenmarkt georganiseerd.

Wethouder voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Jan Hamming: "De maatregelen kunnen direct ingezet worden en leveren direct resultaat op, dus we kunnen mensen gelijk aan een baan helpen. De verwachting is dat we met de extra inspanning zeker 600 mensen aan een baan kunnen helpen".

Share

Groenewoud - Vogeltjesbuurt
Groenewoud - Vogeltjesbuurt is één van de vijf 'impulswijken'. Foto: Google Maps

De gemeente gaat vaart maken met het aanpakken van het aantal vroegtijdig schoolverlaters, werklozen en arme huishoudens in de Vogeltjesbuurt. Deze aanpak is gebaseerd op een onderzoek naar de problemen in de wijk. Daaruit werd duidelijk waar extra inzet nodig is op het gebied van onderwijs, jeugd, armoede en werk. Het plan is samen met de mensen in de wijk tot stand gekomen.

In het plan is speciaal aandacht voor de jeugd in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Wethouder Jan Hamming licht toe: "Wijkbewoners maken zich zorgen om de jeugd. Ze willen dat jongeren een goede toekomst krijgen. Het halen van een diploma is daarbij van groot belang. Daar nemen we maatregelen voor. Een ander doel is om de onafhankelijkheid te vergroten bij bewoners. Het is belangrijk dat bewoners zelf het heft in handen leren nemen om hun eigen positie in de maatschappij te verbeteren." De drie belangrijkste doelen van het plan zijn: jongeren doen het goed op school en halen een diploma, elk huishouden heeft een kostwinner, en alle inwoners leven boven de armoedegrens.

Een aantal activiteiten uit het plan is al gestart. Zo is er al een verlengde schooldag voor kinderen in groep 7 en 8 op drie basisscholen. Hier krijgen de kinderen twee dagen per week tot 17.00 uur extra begeleiding in rekenen, taal en beweging. Hiermee worden kinderen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Ook is er een 'jobcoach' aan het werk om volwassenen actief te begeleiden naar werk. Verder zijn er huisbezoeken aan ouderen in de wijk, worden er 'jongerencoaches' ingezet en kunnen mensen hulp krijgen bij hun administratie.

Sinds drie jaar wordt er extra geïnvesteerd in vijf wijken met achterstanden: Kruidenbuurt, Stokhasselt, Groenewoud- Vogeltjesbuurt, Groeseind - Hoefstraat en Trouwlaan - Uitvindersbuurt. In april van dit jaar wil de gemeente voor alle impulswijken een dergelijke aanpak hebben gemaakt.

Share

Zo'n 150 actieve bewoners van de 12 buurtpreventieteams in Tilburg kregen donderdag 30 september in het gebouw van de politie aan de Ringbaan West een warm onthaal. Burgemeester Noordanus: "Ik ben er trots op dat in deze stad mensen wonen die zo een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van hun woonomgeving. Buurtpreventieteams zijn een heel belangrijke schakel tussen bewoners, politie, gemeente en andere organisaties".

Tijdens deze bijeenkomst stelden de teams zich aan elkaar voor en kregen zij informatie van diverse organisaties die zich inzetten voor veiligheid. Rianne Visser, plaatsvervangend districtchef van de politie Midden-Brabant, sprak over ontwikkelingen rond sms-alert, criminaliteit en over de dagelijkse praktijk van de wijkagenten.

Het doel van buurtpreventieteams is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dit kan door zichtbaar te zijn op straat, ogen en oren de kost te geven en te praten met buurtbewoners. Zo blijven de bewoners beter op de hoogte van ontwikkelingen in de buurt. Dit bevordert de sociale contacten en het gevoel van veiligheid.

De vrijwilligers van buurtpreventieteams gaan ten minste één keer per week, per koppel, drie aaneengesloten uren, in hun wijk surveilleren. Zij krijgen daarvoor goede uitleg en instructie op het politiebureau. De bewoners gaan fietsend of lopend op pad in de wijk. Er is altijd een eenheid van het politieteam beschikbaar die de surveillerende burgers, indien nodig, kan ondersteunen. Na afloop van de surveillance volgt op het bureau een debriefing waar de bijzonderheden uitgewisseld kunnen worden.

Tilburg heeft Buurtpreventieteams in de Besterd, 't Zand, Wandelbos, Vlettevaart (Blaak), Zorgvlied, Reeshof, Berkel-Enschot en Binnenstad. In de wijken Trouwlaan/Uitvinderbuurt en Groenewoud en Kastelenbuurt zijn de buurtpreventieteams in oprichting.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen