Spring naar inhoud

Dinsdag 10 oktober 2017 vond in het net verbouwde Willem II Stadion aan Goirleseweg 34 in Tilburg de 12de beursvloer Tilburg plaats. Wethouder Hans Kokke opende de middag klokslag 15:00 uur met een traditionele gongslag.

De Beursvloer is een jaarlijks terugkerend evenement van ContourdeTwern waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar vinden. In een tijdsbestek van twee uur worden hulpvragen vanuit verenigingen en maatschappelijke organisaties ingevuld door aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven. Bij deze “matches” wordt mankracht, materialen en kennis aangeboden. De ontvangende partij zet hier een interessante tegenprestatie tegenover. Zo ontstaat er voor beide partijen een win-win situatie. ...lees verder "713 matches op de Beursvloer Tilburg 2017"

Share

Het Ronde Tafelhuis, MST Mensen in beeld houden, SNV Brabant Centraal, jongerenwerk R-Newt en ContourdeTwern ondertekenden op maandag 12 juni 2017 een samenwerkingsovereenkomst waarin zij afspreken om samen te werken aan de integratie en participatie van de vluchtelingen van Tilburg.

Samen gaan zij uitvoering geven aan de verschillende onderdelen van het ‘Actieplan Integratie en Participatie van Vluchtelingen in de gemeente Tilburg 2017 – 2018’. In dit Actieplan zijn thema’s benoemd om ervoor te zorgen dat vluchtelingen vroegtijdig en blijvend meedoen in de Tilburgse samenleving. ...lees verder "Samenwerkingsovereenkomst ‘Integratie en Participatie van Vluchtelingen’"

Share

Dinsdag 28 maart 2017 presenteerde Gon Mevis, directeur/bestuurder van ContourdeTwern het onderzoeksrapport "Samen maken we de wijk". Dit deed hij door in het het pas gerenoveerde wijkcentrum de De Ypelaer aan de Corellistraat 10  in Tilburg een eerste exemplaar "Samen maken we de wijk" aan te bieden aan wethouder Hans Kokke. Onder het genot van een eenvoudige broodmaaltijd voor  40 genodigden waaronder enkele raadsleden waaronder Jacqueline Gerssen (VVD), Cees van Dijk (LST), Jan Heijman (Lokaal Tilburg), Jan van Dongen (Voor Tilburg), Beppie Smit (D66), Frans van Aarle en Ron Antens (SP) werd een korte samenvatting gegeven van enkele feiten uit het onderzoeksrapport.

ContourdeTwern heeft in het afgelopen jaar, 2016, uitgebreid onderzoek gedaan, en laten doen, naar het reilen en zeilen van de 14 wijkcentra die zij in Tilburg onder haar hoede heeft. Er is gekeken naar bezoekersaantallen, het aantal vrijwilligers in het beheer en naar de tevredenheid van wijkbewoners. Deze resultaten zijn vergeleken met die van 2015 en 2014. ...lees verder "Onderzoek wijkcentra: “Samen maken we de wijk”"

Share

Wijkcentrum De Baselaer aan de Hoefstraat wordt het nieuwe thuishonk van Koninklijke Harmonie Orpheus. Op woensdag 1 februari 2017 ondertekenden Remi Leunissen (voorzitter Koninklijke Harmonie Orpheus), Gon Mevis (directeur en bestuurder van ContourdeTwern) en Lex van Lith (voorzitter Art-fact, servicepunt voor amateurkunst) de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst.

De basis voor nieuwe huisvesting is gelegen in een goede samenwerking met ContourdeTwern, de beheerder van het wijkcentrum. ...lees verder "Koninklijke Harmonie Orpheus vindt nieuw thuishonk in wijkcentrum De Baselaer"

Share

1

ContourdeTwern

Per 1 januari 2017 verwelkomt ContourdeTwern twee nieuwe leden bij de Raad van Toezicht. Zo treden Wiebe Cnossen en Fons Naterop beiden aan, laatstgenoemde als voorzitter. Een Raad van Toezicht heeft als taak om te controleren of het bestuur van een stichting of vereniging zich aan de doelstellingen houdt. De Raad van Toezicht controleert het bestuur namens de eigenaren of oprichters van de stichting of vereniging, of namens de belanghebbenden en/of de overheid. ...lees verder "Twee nieuwe leden bij de Raad van Toezicht ContourdeTwern"

Share

In december genieten veel mensen met familie en vrienden van een kerstmaaltijd of gewoon van elkaar. Maar helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die weinig te besteden hebben of die in een sociaal isolement zitten. ContourdeTwern laat hen niet in de kou staan. De welzijns- en vrijwilligersorganisatie organiseert tijdens en rond de feestdagen in haar hele werkgebied extra activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten. ...lees verder "Fijne feestdagen voor iedereen"

Share

1

glashelderOp vrijdagavond 4 november zijn bij Interpolis de Tilburgse Vrijwilligersprijzen 2016 uitgereikt. In de categorie vrijwilligers ging de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ naar John Brocken. Het Boekenschop werd uitgeroepen tot 'Vrijwilligersorganisatie van het jaar' en de 'Jonge Vrijwilligersprijs van het jaar' ging naar Hendrik de Kok. ...lees verder "Winnaars Tilburgse Vrijwilligerspijzen 2016"

Share

20160913-gon-mevis-en-carla-lasonder-ondertekenen-convenant
Gon Mevis en Carla Lasonder

RIBW Brabant en ContourdeTwern hebben het initiatief genomen om samen te gaan werken in de ondersteuning van burgers. Te beginnen in die wijken waar veel mensen wonen die moeite hebben om in de samenleving mee te doen, veroorzaakt door armoede en/of beperkingen. Bestuurders Gon Mevis van ContourdeTwern en Carla Lasonder van RIBW Brabant tekenden op dinsdag 13 september het samenwerkingsconvenant. ...lees verder "RIBW Brabant en ContourdeTwern gaan samen de zorg in de wijken organiseren"

Share

2

gon mevis28 dagen lang non-stop muziek door verschillende muzikanten in wisselende gezelschappen met diverse muziekstijlen. Dat zijn de ingrediënten van de Muziekmarathon 2017 die in mei en juni volgend jaar moet gaan klinken. Een estafette die de muziek van de ene naar de andere locatie in de stad brengt. Totdat alle wijken/stadsdelen zijn aangedaan en muzikanten uit elke wijk hebben deelgenomen. Het is een initiatief van Iris Siemons, Harrie Verkerk en Jesse van Venrooij en Gon Mevis van ContourdeTwern.

Er wordt bekeken of de Muziekmarathon 2017 kan starten tijdens het International Gipsyfestival, en kan worden afgesloten op het Mundialweekend. Alle muzikanten die aan de estafette hebben meegedaan, zouden daar het slotakkoord kunnen spelen. ...lees verder "Tilburgse Muziekmarathon 2017"

Share

gon mevisAcht maatschappelijke organisaties, ieder op basis van eigen kennis, netwerk en diensten, hebben hun krachten gebundeld om vluchtelingen in Tilburg snel hun plek te laten vinden in de stad. Deze samenwerkende organisaties zijn: Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen, Rode Kruis, Ronde Tafelhuis, PortAgora, Missionair Servicecentrum Tilburg, Peerke Dondershuis, Zusters van Liefde en ContourdeTwern.

Zij willen de asielzoekers en de mensen in de wijk, waar vanaf medio oktober 400 vluchtelingen in een noodopvang wonen, op alle denkbare manieren ondersteunen. Directeur Gon Mevis van ContourdeTwern geeft aan dat de komst van een grote groep mensen tegelijk veel vraagt van de direct omwonenden in de wijk.

Wij zijn ons bewust van het gevoel van onrust en onveiligheid dat dit kan oproepen en nemen dit serieus. We zijn krachtig genoeg om juist nu onze Tilburgse gastvrijheid, veerkracht en betrokkenheid te tonen. We kunnen dat door er samen voor te gaan: bewoners uit de wijk, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, culturele instellingen, scholen, sportverenigingen, gemeente etc.

...lees verder "Knooppunt ruimhartig Tilburg"

Share

2

Gastbijdrage van Karin Bruers, onderneemster, cabaretière, presentatrice en schrijfster.

Social Sofa, geplaatst aan het Sint Anna plein, waar vroeger Vincent van Gogh woonde tijdens zijn studie in Tilburg.
Social Sofa, geplaatst aan het Sint Anna plein, waar vroeger Vincent van Gogh woonde tijdens zijn studie in Tilburg.

Negen jaar geleden ben ik met steun van vele Tilburgse ondernemers en wijken het duizend-bankjes project gestart met de SocialSofa als blikvanger. Het project tegen de sociale verkilling is een groot succes geworden, meer dan 1000 banken staan inmiddels verspreid door heel Nederland.

Na de opstartfase ben ik met Joost Eijkens in zee gegaan. Dat bleek een vergissing. Een sociaal onderneemster met een commercieel ondernemer samen aan het roer van een sociaal project, dat werkte niet. Ik voelde me gedwongen mijn bedrijf over te dragen aan Eijkens. Het project SocialSofa is vervolgens volledig in het sociale slop geraakt ten gunste van persoonlijke commerciële belangen van de nieuwe aandeelhouder. ...lees verder "Karin Bruers: “Sociaal vs. commercieel ondernemerschap”"

Share

roy dondersOp vrijdag 20 maart kreeg Roy Donders een tegel in de Walk of Fame, in de Alexanderstraat. Burgemeester Noordanus onthulde de Walk of Fame-tegel samen met Roy Donders. Het is de eerste keer dat inwoners van Tilburg zélf een kandidaat voor de Walk of Fame konden aandragen.

In totaal zijn er zeven kandidaten voorgesteld. ...lees verder "Roy Donders krijgt Walk of Fame-tegel"

Share

1

DeDraad_Stapels_SmallOp 6 maart rollen 37.000 exemplaren van De Draad van de drukpersen af. De Draad is een Tilburgs magazine over zelf- en samenredzaamheid, is gratis en verschijnt vijf maal per jaar. De Draad is een unieke formule in de Tilburgse bladenwereld doordat het op allerlei manieren verbindt. De Draad hoopt een steentje bij te dragen aan een goed leven voor iedereen uit Tilburg.

Het nieuwe Tilburgse magazine spreekt iedereen aan op zijn/haar kracht en ziet verbinding als belangrijk uitgangspunt. Daarom biedt het een podium voor en een platform aan inspirerende mensen, initiatieven en ideeën: goed voorbeeld doet goed volgen.De redactieraad, waarin medewerkers van diverse Tilburgse maatschappelijke instellingen zitting hebben, bepaalt de inhoud van De Draad. ...lees verder "SpinT en Oudfit gaan samen in De Draad"

Share

1

Verklaring naar aanleiding van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo, door Gon Mevis, directeur|bestuurder van ContourdeTwern.

je suis charlieNooit, nooit en te nimmer, mag geweld als oplossing worden geaccepteerd voor het beslechten van meningsverschillen. De gedachte gaat uit naar de 12 slachtoffers van de afschuwelijke moordpartij en hun nabestaanden. Het is een moordpartij gepleegd door terroristen, blijkbaar geïnspireerd door een extreme interpretatie van de islam. Het is een moordpartij die ook de zorgen over de toekomst van een kleine groep radicaliserende jongeren vergroot. ...lees verder "Verklaring ContourdeTwern: Je Suis Charlie"

Share

Beursvloer 2014 Tevreden gezichten na weer een match
Tevreden gezichten na weer een match - foto: Michel Klop Fotografie

Maandag 6 oktober 2014 heeft voor de negende keer Beursvloer Tilburg plaatsgevonden. Een record van 212 maatschappelijke organisaties en maatschappelijk betrokken bedrijven verzamelden zich in het Willem II stadion met als doel het sluiten van een of meerdere matches! Op Beursvloer Tilburg wordt door het sluiten van matches, (dienst-voor-dienst afspraken) de basis gelegd voor samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om van wensen van organisaties te helpen realiseren. ...lees verder "Beursvloer Tilburg vestigt opnieuw een record"

Share

Videostill_Iedereen_telt_doet_mee_900_507Op donderdag 25 september organiseert ContourdeTwern het symposium ‘Iedereen telt mee, iedereen doet mee’ in MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg. Hier komen deelnemers afkomstig uit het maatschappelijk middenveld (maatschappelijke organisaties, gemeenten en woningbouwcoöperaties) samen om te discussiëren over de positie, kansen en dilemma’s van vrijwillige inzet.

Het symposium heeft tot doel om de deelnemers praktische handreikingen te geven om met dit actuele thema om te gaan. ...lees verder "Contour de Twern organiseert Symposium vrijwilligerswerk ‘Iedereen telt mee, iedereen doet mee’"

Share

vrijwilligersprijs 2014Rimou Chakur is gekozen tot vrijwilliger van het jaar 2014. Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) werd vrijwilligersorganisatie van het jaar.

De prijs voor de 'jonge vrijwilliger van jaar' ging naar Renee Klaassen. De prijzen werden uitgereikt tijdens het vrijwilligersfeest op 26 juni in de Koepelhal en de Wagenmakerij in de Spoorzone. Rimou Chakur kreeg de onderscheiding onder meer voor haar inzet voor basisschool Yore, het kinderkookcafé en de vrouwenclub. TOG is een organisatie die de belangen van mensen met een handicap en/of chronische ziekte behartigt. Renee Klaassen zet zich onder meer in voor Jong Nederland Loven-Besterd. Daar begeleidt ze wekelijks mensen met een beperking.

Tilburgers konden online stemmen op de vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie van het jaar. Mevrouw Rimou Chakur, Bert Oerlemans, Herman Fitters, het Sint-Nicolaas Comité, Stichting Social Energy en het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) waren de genomineerden voor de Tilburgse Vrijwilligersprijzen 2014. Er werden ruim 1500 stemmen uitgebracht. De publieksstemmen bepalen voor 2/3 deel de winnaars, een vakjury verdeelt daarnaast nog 1/3 deel. De vakjury bestond uit Marie-Thérèse Brinkmann, Harry Nefs en Jan Drissen. De 'jonge vrijwilliger van het jaar' werd gekozen door een jury onder leiding van Gon Mevis.

Share

IMW LogoZeven maatschappelijk werkers in de buurt van ContourdeTwern gaan per 1 juli aanstaande aan de slag bij het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) Tilburg. Ze nemen, net als andere maatschappelijk werkers, plaats in de frontlijnteams in de diverse Tilburgse wijken. Deze overgang past in de plannen van ContourdeTwern en het IMW om inhoudelijk intensiever samen te gaan werken. Later dit jaar wordt hierover een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. ...lees verder "‘Maatschappelijk werkers in de buurt’ van ContourdeTwern naar IMW Tilburg"

Share

6

bouwen-in-goed-vertrouwen
Download hier het volledige rapport 'Bouwen in goed vertrouwen' van de rekenkamer Tilburg

De Rekenkamer Tilburg, een onafhankelijke opererende afdeling in het stadhuis die de controlerende taak van de raad ondersteunt en daardoor grondig onderzoek kan doen naar zaken die in de stad spelen of hebben gespeeld, voert elke maand gesprekken met de fractievoorzitters van alle partijen in de raad, zowel coalitie- als oppositiepartijen.

Mede naar aanleiding van een raadsbreed gedeelde wens om onderzoek naar de (MFA's), heeft de Rekenkamer Tilburg in 2013 en begin 2014 onderzoek gedaan naar het eigendom, beheer en de exploitatie van de MFA's. In het kader van dit onderzoek zijn stukken bestudeerd en interviews gehouden met wethouders, vertegenwoordigers van de schoolbesturen, ContourdeTwern en ambtenaren. Centraal stond de onderzoeksvraag: Hoe is het eigendom van de Tilburgse MFA's georganiseerd en hoe verloopt het beheer en de exploitatie van de MFA's ten opzichte van de verwachtingen? ...lees verder "Onderzoek Rekenkamer MFA’s: Raad mist controle, gemeente mist sturing"

Share

vrijwilligersacademieOp donderdag 20 maart jl. heeft ContourdeTwern met de partners Bibliotheek Midden-Brabant, Amarant Groep, Zorgbelang Brabant, Sportbedrijf Tilburg, de Tilburgse Sportraad en de Wever een intentieverklaring getekend voor de samenwerking Vrijwilligersacademie Tilburg. De Vrijwilligersacademie is een digitaal platform, waar deze betrokken partners een deel van hun scholingsactiviteiten kenbaar maken en onder de aandacht brengen. ...lees verder "ContourdeTwern tekent intentieverklaring met partners Vrijwilligersacademie"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen