Spring naar inhoud

Gastbijdrage van Wiesje van Woerkum, werkzaam bij PRO-RCH.

Kinderen met ADHD en hun gezin moeten de juiste aandacht krijgen, dat is de insteek van de pilot ADHD bij jeugd. Na een positieve tussenevaluatie vanuit de eerste pilotgroep, is in januari een tweede pilotgroep gestart die de verbeterde aanpak van samenwerking implementeert. De verbeterde aanpak bestaat onder andere uit een (nieuw) stappenplan waarin wordt aangegeven hoe en waar een kind met mogelijke ADHD-problematiek goed begeleid kan worden. ...lees verder "Tweede pilotgroep ADHD bij jeugd gestart in Drunen en Tilburg"

Share

Vanaf 1 april 2017 - of als deze datum niet gehaald wordt: zo snel mogelijk - krijgt de regio Hart van Brabant één crisisdienst die dag en nacht bereikbaar zal zijn voor mensen in nood. Het kan bijvoorbeeld gaan om mishandeling, huiselijke geweld of psychische nood.

Burgers bellen bij crisis het nummer van Veilig Thuis (0800-2000), 112 of de huisartsenpost. ...lees verder "Regio Hart van Brabant krijgt een 24-uurs Crisisdienst"

Share

Op donderdag 19 januari 2017 organiseert de Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten (SJS) een nieuwe 'Aan tafel'-bijeenkomst met het thema jongeren en depressiviteit.

SJS is een kennisnetwerk dat bijdraagt aan inhoudelijke, vernieuwende doorontwikkeling van het sociaal domein, in het bijzonder voor de jeugd. Dat doen zij in netwerken als het regionale Innovatienetwerk Jeugd en met samenwerkingspartners als gemeenten, toegangsteams, onderwijs en maatschappelijke organisaties. ...lees verder "‘Aan tafel’- bijeenkomst over het thema Jongeren en depressiviteit"

Share

Ik ben.._voorkant flyerOp donderdag 15 september is de Tilburgse première van de documentaire ‘Ik ben..’. Deze film is ontstaan vanuit (ex-)cliënten en ervaringsdeskundigen, verbonden aan GGz Breburg, die een realistisch beeld willen geven van het leven met een psychiatrische aandoening. Het is een ingrijpende en inspirerende documentaire geworden die vooral laat zien dat psychiatrische problemen iedereen kunnen overkomen. ...lees verder "Gratis naar première van “Ik ben…”, documentaire"

Share

Familiecafe mantelzorgOp woensdag 25 februari is er weer een informatief en gezellig Familiecafé voor mantelzorgers en mensen die deze onbetaalde zorg krijgen. MEE, RIBW Brabant en een ervaringsdeskundige informeren aanwezigen over de nieuwe Participatiewet. Met ingang van januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben.

Het Familiecafé biedt een platform aan bewoners van Tilburg die (mantel)zorg of hulp geven of ontvangen. Tijdens deze maandelijkse caféavond is er ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Ook is er informatie beschikbaar over de verschillende hulp- en dienstverlening.

Het Familiecafé is op woensdag 25 februari van 19.30 tot 21.30 uur in de Tongerlose Hoef, Reitse Hoevenstraat 129 in Tilburg.

Het Familiecafé is een initiatief van de mantelzorgconsulenten van ContourdeTwern, in samenwerking met Amarant, GGz Breburg, MEE en RIBW Brabant.

Share

2

scheidingsschoolDe nieuwe Scheidingsschool, die woensdag 24 september van zou start met een eerste bijeenkomst in wijkcentrum Heyhoef, heeft maar één aanmelding ontvangen. Daarom is de informatiebijeenkomst opgeschoven naar woensdag 1 oktober.

Elise Boone van ContourdeTwern denkt dat het lage aantal aanmeldingen kan komen doordat er maar weinig media-aandacht voor het initiatief was.

De scheidingsschool is  een onderdeel van Wijzer-Scheiden, waar preventieve educatieve programma’s worden aangeboden die mensen kunnen helpen wijs te scheiden. Het doel is om negatieve gevolgen voor kinderen te beperken en escalatie tot een vechtscheiding te voorkomen. ...lees verder "Nieuwe Scheidingsschool pas 1 oktober van start"

Share

zorgmijdersHuisartsen krijgen steeds vaker te maken met patiënten die doktersadvies niet opvolgen omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Dat blijkt uit het onderzoek naar zorgmijden dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) elk jaar uitvoert.

In 2013 kozen patiënten er vooral voor om niet naar een zorgaanbieder in de buurt zoals de psycholoog of fysiotherapeut te gaan. Maar in 2014 gaat het steeds meer ook om het niet opvolgen van een verwijzing naar het ziekenhuis of het niet doen van aanvullend onderzoek zoals lab of röntgenfoto’s.

Ook in Tilburg maken steeds meer zorgverleners zich ongerust en komen er steeds meer signalen over het aantal mensen dat geen geld heeft voor basiszorg. Hierdoor is de SP Tilburg in  juli 2014 een digitale meldpunt en een open inloopspreekuur gestart om persoonlijk verhalen van ‘zorgmijders’ te horen. Ook hier komen soortgelijke resultaten naar boven. ...lees verder "Meldpunt SP Tilburg: Steeds meer zorgmijders door eigen risico"

Share

1

wijzer-scheiden.nlZorgaanbieders Midden-Brabant staan samen op tegen explosieve groei echtscheidingen. Hulporganisaties zien een explosieve groei van problemen rondom echtscheidingen. Daarom slaan zorgaanbieders in Midden-Brabant de handen ineen om onder de noemer Wijzer-Scheiden hun gezamenlijke hulp aan te bieden aan (ex-)partners en hun kinderen.

Een scheiding kan escaleren in een bittere strijd, die ten koste van de kinderen gaat. Dat de kinderen hier schade van ondervinden, is merkbaar in de praktijk van de jeugdhulpverlening. Ongeveer een derde van de aangemelde cliënten heeft te maken met problemen rond echtscheiding.

De ambitie van Wijzer-Scheiden is dat het IMW, Bureau Jeugdzorg, Juvans, ContourdeTwern, MEE, Idris, GGz Breburg en Kompaan De Bocht hun krachten bundelen en gezinnen in Midden-Brabant helpen bij een echtscheiding. Dit doen zij vanuit één visie, één taal en dezelfde uitgangspunten. Het zorgprogramma Wijzer-Scheiden omvat een samenhangend geheel van informatie, advies en hulp in de verschillende fasen van een echtscheiding. ...lees verder "Scheiden zonder vechten"

Share

columnEen donkere man met een wilde kroeshaar-achtige haardracht en donkere sandalen komt op de rookplek op me af en gaat naast me zitten. Duidelijk verlegen om een gesprek, want hij steekt tijdens de hele conversatie nog geen sigaret in de mond.

kuwait-2011-a-kuwait-towersConversatie is trouwens een groot woord, want veel woorden in het Nederlands kent hij niet. Hij komt van Koeweit en woont hier sinds vijftien jaar. Waarvan de laatste vijf jaar in deze inrichting. Hij stelt zich voor, maar de naam ontschiet mij steeds en of ik hem goed verstaan heb, is een goede tweede. Ik noem hem dus maar Farouk, de naam die ik dacht te horen in mijn zwervend brein. Het is moeilijk te praten met iemand die de taal nauwelijks machtig is, maar ook overduidelijk geagiteerd en in de war is.
Zijn taalgebruik komt, nu ik dit zit te schrijven, ook een beetje over alsof hij de klok wel heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt: hij hoort woorden en uitdrukkingen die met zijn situatie en gedachten te maken hebben en herhaalt ze bij de eerst volgende gelegenheid als een bezwering, een toverspreuk die hem dat op moet leveren wat hij het liefste wil. ...lees verder "Farouk: “Koeweit kwijt en mondje dicht”"

Share

columnOp weg naar het afdakje voor een sigaret, een paar cartoons onder mijn arm die ik heb getekend bij Activiteiten Begeleiding en die de begeleider me voor deden stellen iets voor me te vinden wat me juist uit mijn hoofd haalt, loop ik Ad tegen het lijf. Een oude bekende van mijn tijd op de dagbehandeling van de GGZ-instelling op Jan Wier.
Eerst herken ik hem niet – en hij mij ook niet. Tot bij hem het kwartje valt. En het belletje rinkelt dat het directe de ja vu zijn oorsprong vindt in die gangen van Jan Wier en in die lunch-kantine.gedachten hersenen
“Bij die Belgische psycholoog!”
“Fred van Osselaer,”reageer ik. “De meneer, aardige, goede meneer die bij mij de plank zozeer mis heeft geslagen.”

Hij trekt een verbaasd gezicht. “Nee, aardige vent,” zeg ik, “Maar hij is verantwoordelijk voor de natte-vingerdiagnose die mij in wezen de afgelopen jaren rond heeft laten lopen met het onbevredigende idee dat ik aan autisme lijd.”
“Asperger,” reageert hij. Het lijkt allemaal weer terug te komen. Terwijl ik hem probeer duidelijk te maken dat de stemming op dit moment neigt naar iets anders. "En dat ze dat uit gaan zoeken, tijdens mijn opname hier, in de open inrichting op de Mendelsohnstraat. En tegelijk mij andere medicijnen gaan geven, terwijl ze mij, op mijn eigen verzoek, dan in de gaten gaan houden. Omdat ik de neiging heb om nogal apart op nieuwe medicijnen te reageren: Seroxat bezorgde mij zestien jaar geleden mijn eerste, grote angstaanval (een zeldzame bijwerking) en Risperdal deed mij voor het eerst in mijn leven serieus nadenken over zelfmoord." ...lees verder "De campus op de Mendelsohnstraat"

Share

002180_logo-cdt-vrijwilaca-siteMet ingang van 1 januari is de Vrijwilligersacademie Tilburg van ContourdeTwern als pilot van start gegaan. De Vrijwilligersacademie wil kennis en expertise op het gebied van vrijwilligerswerk en werken met vrijwilligers uitdragen en vergroten. Dit ter bevordering van de kwaliteit van de vrijwilliger en om organisaties te ondersteunen in het werken met vrijwilligers. Zeker in een tijd waarin de plek van de vrijwilliger en het belang van vrijwillige inzet steeds groter wordt. ...lees verder "Vrijwilligersacademie van start"

Share

1

columnBen vanmorgen naar GGZ Breburg geweest. Afspraak met de nieuwe psychiater: kennis maken en over nieuwe medicijnen praten. Kon weer naar huis.

Redelijke verklaring:

"Onze psychiater heeft zich, voor de tweede keer bij u op rij, afgemeld, omdat zijn kinderen ziek zijn.
Nee, u kunt niemand anders spreken, want hij is, voor Breda èn Tilburg, onze enige psychiater.
We kunnen wel een nieuwe afspraak maken, maar dat is dan pas over een maand.
Hij werkt twee dagen in de week.
Hij heeft ondertussen nog een vakantie staan. ...lees verder "Rijp voor de psychiater?"

Share

Wethouder Marjo Frenknoordanus_raad11-10-10Vanmorgen 24 juni kwamen de leden van de commissie Sociale Stijging extra vroeg uit de veren om van wethouder Marjo Frenk en burgemeester Peter Noordanus het laatste nieuws over de Jan Wierhof te horen. Vier weken geleden kreeg Marjo Frenk zware kritiek van de commissie over de manier waarop ze met het broze vertrouwen in de wijk omging. "Mijn niet beste commissie vergadering ooit." noemde zij het vandaag. ...lees verder "Burgemeester en wethouder Marjo Frenk geven nieuwe info over Jan Wier"

Share

Wethouder Marjo Frenk

Op 4 februari heeft de gemeenteraad met de krappe meerderheid van één stem besloten dat een afdeling voor verslavingszorg van Novadic-Kentron naar Jan Wier mag verhuizen. Dit ondanks felle tegenstand in de wijk, maar wel met harde garanties en afspraken met de wijk, waarbij burgemeester Noordanus zich 'persoonlijk garant' stelde voor de veiligheid. Ook werd er een beheergroep in het leven geroepen, waarin bewoners van de wijk samen met GGZ Breburg, de wijkagent en ambtenaren van de gemeente samen heel regelmatig overleggen over de leefbaarheid in de wijk.

Nadat begin maart professor, criminoloog en wijkbewoner Cyrille Fijnaut opstapte uit deze beheergroep, is nu opnieuw een wijkbewoonster, Helma Oostelbos, opgestapt omdat zij vindt dat zij niet serieus genomen wordt en omdat afspraken niet worden nagekomen. Dat laat zij middels een brief aan de raad weten. Ook vindt ze dat ze slecht wordt geïnformeerd over belangrijke kwesties die er spelen. Ze schrijft:  ...lees verder "Wethouder Marjo Frenk krijgt wind van voren in kwestie Jan Wier"

Share

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Deze maandag zijn er weer drie commissievergaderingen, te beginnen met de commissie Leefbaarheid om 9.00 uur met onder meer het volgende onderwerp.  ...lees verder "Politiek van maandag 27 mei: Jan Wierhof, klimaat, Jeugdzorg en Noordhoekring"

Share

emdrAls je uitgaat van wat je leest over EMDR op bijvoorbeeld internet-pagina's als Wikipedia, lijken alle maren en bezwaren tegen EMDR te neutraliseren te zijn, net als de trauma's en onverwerkte emoties die het zegt te behandelen. Enige tijd geleden stond er op www.tilburgers.nl echter een reactie op ons EMDR-artikel, uit de alternatieve hoek, dat, zoals u zult lezen, een verdiepende kijk geeft èn oplossingen biedt die niet mals zijn. Een interview met At Bruyn, natuur-geneeskundig therapeut.

Bruyn: “EMDR is een goede methode, die ik zelf ook gebruik in mijn praktijk, om trauma's te behandelen, maar ook dingen als overspannenheid en burn-out. Ik combineer het echter met methodes en technieken van Touch for Health en Stress-release, zoals die begin jaren tachtig zijn ontwikkeld door John F. Thie en Wayne Topping. ...lees verder "Trauma-therapie EMDR ‘Trauma’s en spieren’"

Share

1

emdrEMDR is de laatste methode om nare herinneringen, fobieën en zelfs een negatief zelfbeeld te genezen. Tilburgers.nl verslaggever Stefan Pietersen liet zich behandelen en ondervroeg therapeute Wendy Kok van GGZ Breburg: “Een trauma behandelen is altijd beter dan niet behandelen.”

Ik heb altijd gezeten met de spanningen en angsten die ik voel. Ook voor ik me realiseerde dat die veelal samenhangen met mijn diagnose en persoontje. Een tijdje geleden dacht ik nog dat het feit dat ik een groot deel van mijn jeugd gepest ben een trauma bij me achtergelaten had en dat dit onverwerkt stukje zeer zorgde voor al die stress en onprettige gevoelens en gedachten. Dus toen ik hoorde van een nieuwe therapie tegen trauma's, heb ik me natuurlijk onmiddellijk aangemeld. ...lees verder "Trauma-therapie EMDR: Peter Pan en het Reuzenrad"

Share

volle-tribune-bij-raad-Jan-Wier
Volle tribune bij discussie over verhuizing van Novadic-Kentron naar Jan Wier

De publieke tribune zat afgeladen vol tijdens de raadsvergadering van 4 februari. Buurtbewoners van Jan Wier waren in grote getale aanwezig, gewapend met een spandoek en helium-ballonnen, om getuige te zijn van de discussie en de beslissing over de verhuizing van enkele afdelingen van Novadic-Kentron naar Jan Wier, waar GGZ Breburg eind dit jaar weggaat. Novadic-Kentron wil daar cliënten helpen die medicinale heroïne en methadon verstrekt krijgen. De buurtbewoners zijn daar fel op tegen, omdat zij vrezen voor de veiligheid van henzelf en hun kinderen. ...lees verder "Krappe meerderheid voor verhuizing Novadic-Kentron naar Jan Wier"

Share

1

Aan de telefoon met de psychologe, schrijfster en ´ontdekker´ van ´Mindfulness voor volwassenen met autisme´, gingen twee gedachten door me heen: ach wat heerlijk, de vertrouwde stem die ik sinds pakweg een jaar regelmatig door mijn koptelefoon hoor. En: eindelijk zegt die stem iets anders en dwaalt toch niet af. Een interview met Annelies Spek over haar succesvolle boek, cursus en hoe het allemaal 'goed' is...

mindfulnessAan de telefoon met de psychologe, schrijfster en ´ontdekker´ van ´Mindfulness voor volwassenen met autisme´, gingen twee gedachten door me heen: ach wat heerlijk, de vertrouwde stem die ik sinds pakweg een jaar regelmatig door mijn koptelefoon hoor. En: eindelijk zegt die stem iets anders en dwaalt toch niet af. Een interview met Annelies Spek over haar succesvolle boek, cursus en hoe het allemaal 'goed' is...

Voorafgaand aan het interview liep mijn hoofd om van de hoe's, wat's en waar's van ons gesprek. Zou ik haar 'face-to-face' treffen in Eindhoven (dictafoon, zijn de batterijen nog niet leeg?) ...lees verder "Rust in het hoofd, mindfulness"

Share

Bemoeizorg

Tilburg kent sinds september 2006 een Team Bemoeizorg. Een samenwerking tussen GGz Breburg Groep, Amarant, Novadic-Kentron, SMO Traverse en GGD Hart voor Brabant. Daarbij is er ook veel overleg met onder andere woningcorporaties, politie, gemeente, pastoraal werk, buurthuizen, maatschappelijk werk en huisartsen. Het Team Bemoeizorg vindt onderdak in het Veiligheidshuis aan de Spoorlaan.

Het team Bemoeizorg richt zich op de groeiende groep vereenzaamden en zorgmijders. Vaak zijn dit mensen met meerdere problemen, die het vertrouwen in de zorg zijn verloren. Hierdoor lopen mensen vast in de huidige maatschappij waardoor ze niet alleen een een last vormen voor hun omgeving maar vooral voor zichzelf. Als dit wordt gesignaleerd kan het team Bemoeizorg ingeschakeld worden. ...lees verder "Tilburgse Bemoeizorg dient als voorbeeld voor België"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen