Spring naar inhoud

Oscar Dusschooten wordt lijsttrekker voor VVD Tilburg bij de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden gehouden. De kandidaatstellingscommissie en het bestuur van de VVD hebben Oscar Dusschooten unaniem geschikt bevonden als lijsttrekker. Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 september zullen de VVD-leden een definitief besluit nemen over de lijsttrekker.

Oscar Dusschooten was van 2008 tot 2014 raadslid voor de VVD met als portefeuilles onder meer financiën en veiligheid. Daarnaast was hij lid van de Rekenkamercommissie en de Auditcommissie en was hij voorzitter van de Raadscommissies Economie en Sociale Stijging. Verder heeft hij zich ingezet voor een herziening van de binnen de Tilburgse politiek gebruikte Planning & Control (P&C) cyclus. ...lees verder "Oscar Dusschooten wordt lijsttrekker VVD Tilburg"

Share

De volgende gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op 21 maart 2018. De kandidatencommissie van GroenLinks Tilburg draagt Mario Jacobs - op dit moment wethouder in Tilburg - voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De ledenvergadering van GroenLinks afdeling Tilburg zal op 14 juni 2017 vrij zeker hiermee instemmen aangezien er zich geen tegenkandidaten gemeld.

Sinds 2014 is Mario wethouder voor GroenLinks in Tilburg, met als portefeuilles ruimtelijke ordening, mobiliteit, groen in en om de stad en asielzaken. Daarvoor was hij onder meer hoofd Economie en Cultuur bij de Gemeente Helmond, programmaleider economie & innovatie en onderwijs & arbeidsmarkt aan het Nicis Institute (tegenwoordig Platform31) en senior medewerker bij het Ministerie van Economische zaken.

Share

Het CDA in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot nodigt 100 Tilburgers uit om op 1 juli 2017 mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Deze CDA100 is een initiatief om zoveel mogelijk Tilburgers te betrekken bij de toekomst van hun gemeente. Tijdens de CDA100 brainstormen zij met elkaar over de inhoud van het CDA-verkiezingsprogramma.

Marcel Deryckere, voorzitter van de programmacommissie: “Niemand die beter weet wat er in Tilburg goed gaat, beter kan of anders moet dan de Tilburgers zelf. Als CDA vragen we daarom aan 100 Tilburgers om met ons mee te denken over de toekomst van hun gemeente. Iedereen is welkom: of je nu CDA-lid bent of niet, of je nu CDA-stemmer bent of niet. Zo willen we een verkiezingsprogramma maken vóór en dóór de Tilburgers.” ...lees verder "CDA laat 100 Tilburgers meeschrijven aan verkiezingsprogramma"

Share

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018. Daarom beginnen veel politieke partijen alvast met het schrijven van een verkiezingsprogramma.

Het CDA Tilburg organiseert om die reden een programmabijeenkomst in de Reeshof, op woensdag 10 mei van 19:30 tot 22:00 uur in wijkcentrum De Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 in de Reeshof. ...lees verder "CDA Tilburg start verkiezingscampagne in de Reeshof"

Share

2

Dinsdagavond 18 april 2017 was het druk bij de inloopavond voor het Koningsplein; zeker 100 belangstellenden waren naar het voormalige pand van de Edah gekomen, waar medewerkers van de gemeente Tilburg, TBV Wonen en Amvest (Aegon) aanwezig waren om met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden in gesprek te gaan. De meeste bezoekers wilden vooral weten wat er al voor plannen zijn bedacht, maar die zijn er nog amper.

Het is nou juist de bedoeling om gezamenlijk een plan te bedenken. Daartoe lagen formulieren klaar waarop mensen zich konden opgeven om deel te gaan nemen in het planteam, dat zich daarmee de komende tijd bezig gaat houden. ...lees verder "“Een stadshaven maken van het Koningsplein” blijft een veel gekoesterde wens"

Share

In september 2015 heeft de gemeenteraad gevraagd om een verkenning te doen
over de toekomst van het Koningsplein, inclusief de omliggende bebouwing, de verbinding met de Piushaven, het kernwinkelgebied en de binnenstad.

Deze verkenning, een onderzoek naar mogelijkheden, gaat er nu komen in een samenwerking van de gemeente Tilburg, woonstichting TBVwonen en Amvest, eigenaar van de winkels en maisonnettes direct aan het plein. Amvest is fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, zorgvastgoed en woongebieden in Nederland. Amvest is in 1997 ontstaan uit een joint venture van AEGON en PfZW. ...lees verder "Koningsplein: het plannen maken is begonnen"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen