Spring naar inhoud

Hier volgt de persverklaring van Ron Antens:

Met ingang van 30 september heb ik het besluit genomen om mijn lidmaatschap bij de SP te beëindigen en dus ook uit de fractie van de SP te stappen.

Dit besluit is voor mijzelf een optelsom van een aantal zaken.

In de eerste plaats is al sinds de komst van Ron Meijer duidelijk, dat actievoeren de basis vormt voor de SP. Afdelingen die op dat vlak in de ogen van de landelijke partij te kort schieten, kunnen volgens het partijbestuur niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Voor mij persoonlijk begon het hier al te wringen. Ik ben niet zozeer tegen actievoeren, maar vind een politiek vervolg in bijvoorbeeld een gemeenteraad zeker zo belangrijk om daadwerkelijk voor burgers iets voor elkaar te krijgen. ...lees verder "Ron Antens stapt uit de SP fractie van de gemeenteraad Tilburg"

Share

SP-wethouder Hans Kokke keert volgend jaar niet terug op de verkiezingslijst van SP Tilburg. Ook is hij niet opnieuw beschikbaar voor een wethouderschap als zijn termijn na de verkiezingen afloopt. De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op 21 maart 2018.

Hans Kokke is op dit moment wethouder armoede, sport, WMO en gemeentelijke vastgoed in Tilburg. De SP-wethouder kiest na tien jaar gemeentepolitiek voor een nieuwe uitdaging.

Hans Kokke: "Ik heb een geweldig mooie periode meegemaakt in de Tilburgse politiek. Ik ben begonnen als commissielid, werd toen raadslid en daarna fractievoorzitter. In 2014 heb ik een geweldig verkiezingsresultaat mee mogen maken als lijsttrekker en ik ben tenslotte de laatste vier jaar bestuurder geweest van deze mooie stad. Ik heb er lang over nagedacht en ik heb besloten dat ik nu voor een andere uitdaging ga kiezen. Welke uitdaging is nog de vraag, ik heb daarin nog geen keuze gemaakt. ...lees verder "Wethouder Hans Kokke (SP) stapt uit de politiek"

Share

1

Peter van Gool en Mieke Hevelmans

De huidige fractievoorzitter van D66 Tilburg stopt na 12 jaar gemeentepolitiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is hij niet opnieuw verkiesbaar.

Peter van Gool heeft dat op de website van D66 Tilburg bekend gemaakt. Hij kiest ervoor om meer tijd en energie te gaan investeren in zijn werk; hij is docent Bestuurskunde aan het ROC in Tilburg. ...lees verder "Fractievoorzitter D66 Peter van Gool stopt"

Share

1

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Lokaal Tilburg is vrijdagavond 1 september 2017 Frans van Aarle unaniem gekozen als lijsttrekker voor Lokaal Tilburg. De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op 21 maart 2018.

Frans van Aarle hield een betoog over zijn trots die hij voelt voor zijn nog zo jonge partij en de stempel die deze partij binnen de lokale politiek al heeft weten te drukken. Hij heeft niet alleen oog voor de belangen van onze MKB-ers maar is ook zeer betrokken bij de leefbaarheid binnen Tilburg en zijn dorpen. ...lees verder "Frans van Aarle is lijsttrekker voor Lokaal Tilburg"

Share

De huidige PvdA-fractievoorzitter Yusuf Celik is door de PvdA-afdeling Tilburg voorgedragen als lijsttrekker bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Deze worden gehouden op 21 maart 2018. Met de voordracht van Celik kiest de afdeling voor nieuw elan en een fris geluid in de Tilburgse politiek. Op woensdag 11 oktober wordt de voordracht tijdens de (openbare) ledenvergadering officieel bekrachtigd.  

Yusuf Celik is sinds 2014 lid van de gemeenteraad in Tilburg en is sinds oktober 2016 de fractievoorzitter van de PvdA. ...lees verder "Yusuf Celik voorgedragen als lijsttrekker PvdA Tilburg"

Share

Het bestuur van het CDA in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot draagt wethouder Erik de Ridder voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. De raadsverkiezingen worden gehouden op 21 maart 2018. De CDA-leden stemmen op 14 september aanstaande over de voordracht.

Erik de Ridder is 39 jaar en is sinds 2010 wethouder voor het CDA met onder meer de portefeuilles financiën, economische zaken en evenementen, waaronder carnaval en kermis. Ook is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Tilburgse binnenstad wijkwethouder van onder andere Korvel en dorpswethouder voor Udenhout en Berkel-Enschot. ...lees verder "Erik de Ridder voorgedragen als lijsttrekker CDA Tilburg"

Share

Oscar Dusschooten wordt lijsttrekker voor VVD Tilburg bij de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden gehouden. De kandidaatstellingscommissie en het bestuur van de VVD hebben Oscar Dusschooten unaniem geschikt bevonden als lijsttrekker. Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 september zullen de VVD-leden een definitief besluit nemen over de lijsttrekker.

Oscar Dusschooten was van 2008 tot 2014 raadslid voor de VVD met als portefeuilles onder meer financiën en veiligheid. Daarnaast was hij lid van de Rekenkamercommissie en de Auditcommissie en was hij voorzitter van de Raadscommissies Economie en Sociale Stijging. Verder heeft hij zich ingezet voor een herziening van de binnen de Tilburgse politiek gebruikte Planning & Control (P&C) cyclus. ...lees verder "Oscar Dusschooten wordt lijsttrekker VVD Tilburg"

Share

De volgende gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op 21 maart 2018. De kandidatencommissie van GroenLinks Tilburg draagt Mario Jacobs - op dit moment wethouder in Tilburg - voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De ledenvergadering van GroenLinks afdeling Tilburg zal op 14 juni 2017 vrij zeker hiermee instemmen aangezien er zich geen tegenkandidaten gemeld.

Sinds 2014 is Mario wethouder voor GroenLinks in Tilburg, met als portefeuilles ruimtelijke ordening, mobiliteit, groen in en om de stad en asielzaken. Daarvoor was hij onder meer hoofd Economie en Cultuur bij de Gemeente Helmond, programmaleider economie & innovatie en onderwijs & arbeidsmarkt aan het Nicis Institute (tegenwoordig Platform31) en senior medewerker bij het Ministerie van Economische zaken.

Share

Het CDA in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot nodigt 100 Tilburgers uit om op 1 juli 2017 mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Deze CDA100 is een initiatief om zoveel mogelijk Tilburgers te betrekken bij de toekomst van hun gemeente. Tijdens de CDA100 brainstormen zij met elkaar over de inhoud van het CDA-verkiezingsprogramma.

Marcel Deryckere, voorzitter van de programmacommissie: “Niemand die beter weet wat er in Tilburg goed gaat, beter kan of anders moet dan de Tilburgers zelf. Als CDA vragen we daarom aan 100 Tilburgers om met ons mee te denken over de toekomst van hun gemeente. Iedereen is welkom: of je nu CDA-lid bent of niet, of je nu CDA-stemmer bent of niet. Zo willen we een verkiezingsprogramma maken vóór en dóór de Tilburgers.” ...lees verder "CDA laat 100 Tilburgers meeschrijven aan verkiezingsprogramma"

Share

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018. Daarom beginnen veel politieke partijen alvast met het schrijven van een verkiezingsprogramma.

Het CDA Tilburg organiseert om die reden een programmabijeenkomst in de Reeshof, op woensdag 10 mei van 19:30 tot 22:00 uur in wijkcentrum De Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 in de Reeshof. ...lees verder "CDA Tilburg start verkiezingscampagne in de Reeshof"

Share

2

Dinsdagavond 18 april 2017 was het druk bij de inloopavond voor het Koningsplein; zeker 100 belangstellenden waren naar het voormalige pand van de Edah gekomen, waar medewerkers van de gemeente Tilburg, TBV Wonen en Amvest (Aegon) aanwezig waren om met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden in gesprek te gaan. De meeste bezoekers wilden vooral weten wat er al voor plannen zijn bedacht, maar die zijn er nog amper.

Het is nou juist de bedoeling om gezamenlijk een plan te bedenken. Daartoe lagen formulieren klaar waarop mensen zich konden opgeven om deel te gaan nemen in het planteam, dat zich daarmee de komende tijd bezig gaat houden. ...lees verder "“Een stadshaven maken van het Koningsplein” blijft een veel gekoesterde wens"

Share

In september 2015 heeft de gemeenteraad gevraagd om een verkenning te doen
over de toekomst van het Koningsplein, inclusief de omliggende bebouwing, de verbinding met de Piushaven, het kernwinkelgebied en de binnenstad.

Deze verkenning, een onderzoek naar mogelijkheden, gaat er nu komen in een samenwerking van de gemeente Tilburg, woonstichting TBVwonen en Amvest, eigenaar van de winkels en maisonnettes direct aan het plein. Amvest is fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, zorgvastgoed en woongebieden in Nederland. Amvest is in 1997 ontstaan uit een joint venture van AEGON en PfZW. ...lees verder "Koningsplein: het plannen maken is begonnen"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen