Spring naar inhoud

Exit-PollBij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft de onderzoeksgroep DEMOS, onderdeel van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en van Tilburg University in opdracht van de gemeente Tilburg een exitpoll gehouden. Vijftig studenten hebben bij tien stembureaus aan meer dan 5.000 Tilburgse kiezers vragen gesteld over hun stemgedrag. Daardoor is het mogelijk om een indruk te krijgen van de motivaties van kiezer.

Voor dit onderzoek zijn tien stembureaus in de gemeente Tilburg geselecteerd; acht in Tilburg, één in Berkel-Enschot en één in Udenhout. Gezamenlijk geven deze stembureaus een beeld van het Tilburgse electoraat. De kiezers zijn benaderd met een korte vragenlijst over hun stemgedrag. ...lees verder "Exitpoll raadsverkiezingen: gemeentelijke politiek vaker doorslaggevend"

Share

2

raadszaal-collegeDe gemeente Tilburg heeft donderdag 17 april bekend gemaakt dat D66, CDA, SP en GroenLinks een nieuw college hebben gevormd. De wethouders zijn Berend de Vries (D66), Erik de Ridder (CDA), Marcelle Hendrickx (D66), Hans Kokke (SP) en Mario Jacobs (GroenLinks). Het nieuwe college wordt op maandag 19 mei geïnstalleerd. Op maandag 28 april wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. Locatie en tijdstip worden volgende week bekendgemaakt. De niet-coalitiepartijen in de raad ontvangen de ambtelijke informatiedossiers die zijn gebruikt voor het opstellen van het coalitieakkoord.

De behandeling van het coalitieakkoord vindt plaats op maandag 19 mei tijdens een extra raadsvergadering. Formateur Hans Dieteren legt uit: "Door op 28 april het coalitieakkoord te presenteren en alle onderliggende stukken beschikbaar te stellen krijgt iedereen ruim de tijd om zich voor te bereiden. Het zijn intensieve weken geweest, maar de onderhandelingen verlopen plezierig en constructief. Iedereen is zich bewust van de grote uitdagingen die Tilburg staan te wachten in zowel het sociale als fysieke domein. Niemand kan op dit moment in zijn volle omvang voorzien hoe dit allemaal uitpakt. Daarom kiest dit college ook niet voor een coalitieakkoord waarin alles tot achter de komma is vastgelegd. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waarbij de invulling van de thema's gaandeweg plaatsvindt." ...lees verder "Nieuw college Tilburg met vijf wethouders"

Share

Vandaag 2 april 2014 starten de echte onderhandelingen om te zien of de beoogde coalitie partijen D66-SP-GroenLinks-CDA op hoofdlijnen tot een akkoord kunnen komen. 1 april stuurde de beoogde oppositie partijen (VVD, LST, PvdA, TVP, OPA en Voor Tilburg) die buiten deze coalitieonderhandelingen worden gehouden gezamenlijk een brief aan inmiddels formateur Hans Dieteren. Hierin het verzoek dat ze alle notities en fiches krijgen die ambtenaren aanleveren aan de partijen die over een coalitie onderhandelen. Uiterlijk vrijdag willen ze antwoord van de formateur Dieteren.Logos oppositie De gezamenlijke brief: ...lees verder "Beoogde oppositie verzoekt inzage in stukken coalitieonderhandelingen"

Share

3

Het wapen van Tilburg in de Paleis-raadszaal
Het wapen van Tilburg in de Paleis-raadszaal

Al decennia lang worden coalities op dezelfde manier gevormd. De partij die de meeste stemmen heeft gekregen bij de verkiezingen mag het voortouw nemen en andere partijen uitnodigen om samen te gaan werken. Immers, doordat er zo veel partijen meedoen aan de verkiezingen, heeft niet één partij een absolute meerderheid in de raad (51% van de zetels) en is er altijd samenwerking (een coalitie) nodig om die meerderheid toch te krijgen.

Dit is dan ook het moment waarop veel verkiezingsbeloftes sneuvelen. Er moet een coalitie-akkoord worden opgesteld waar in staat welke afspraken de partijen maken en wat ze in de vier jaar die gaan komen willen bereiken. Dus elke partij zal wensen moeten laten vallen, water bij de wijn doen. "Die politici beloven van alles, maar na de verkiezingen worden die beloftes toch weer gebroken." is een veel gehoord verwijt. En het klopt, niet één partij haalt alles binnen. ...lees verder "Nieuwe coalitie: het spel om de meerderheid wordt nu anders gespeeld"

Share

1

column09-18-2013-Hans-RubeHij was de fijnste wethouder uit de recente Tilburgse politiek. Altijd bereid te luisteren naar zijn ambtenaren en als het nodig was sloot hij een compromis met de andere politieke stromingen. Zegt men.

Ze willen Roel dan ook graag terug, heet het intern op het stadhuis.

Een deskundige, rustige en aimabele wethouder vind je immers niet zomaar. Daarom is hun verzuchting best te begrijpen.

Het is echter niet zomaar gepiept, Roel van Gurp terug te krijgen op het pluche. Hij zit immers sinds 2011 op een plek waar hij al jaren ook van droomde. Roel werd toen bestuurder van woningcorporatie Casade. Sociale huisvesting ligt deze Roel na aan het hart net zozeer als zorg voor de minderbedeelden in de lokale samenleving.

Het is dus aan GroenLinks Van Gurp er nu van te overtuigen dat hij echt de man is die die andere Roel in het huidige college snel moet doen vergeten. Immers, de alternatieven liggen bij GroenLinks niet voor het oprapen en Roel geeft regelmatig in zijn eigen blogs aan dat hij nog steeds meer actie wil van de lokale politieke bestuurders. ...lees verder "Roel?"

Share

1

nieuwe raad 2014Woensdagavond hebben 29 raadsleden die niet zijn herkozen afscheid genomen, waarbij voor elk van hen een persoonlijk woord van dank door burgemeester Peter Noordanus werd uitgesproken. Twee van hen, Bas Wilthagen (PvdA) en Maarten van den Tillaard (CDA) ontvingen daarbij een Koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester vanwege het feit dat zij 12 jaar raadslid zijn geweest. Beide zijn nu Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Donderdagavond werd de nieuwe raad, met in hun midden 29 nieuwe raadsleden geïnstalleerd, in bijzijn van veel familie en vrienden.

De nieuwe raad heeft afgetrapt met een initiatiefvoorstel van D66, CDA, SP en GroenLinks over de nieuw te vormen coalitie. En dat is iets nieuws in de Tilburgse politiek, want niet eerder werd er een open discussie gevoerd over een coalitie van partijen die nog gevormd moet worden. ...lees verder "Nieuwe raad geïnstalleerd: PvdA en VVD slaan samenwerking met beoogde coalitie af"

Share

12

Joost van Puijenbroek
Joost van Puijenbroek

Joost van Puijenbroek, lijsttrekker voor Trots tijdens de raadsverkiezingen van vorige week, heeft ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de fractie van het CDA in de gemeenteraad van Tilburg. 

Marcel van den Hoven, fractievoorzitter van het CDA, laat middels een persbericht weten: "Na de tegenvallende verkiezingsuitslag voor Trots Tilburg heeft Joost zich beraden op zijn toekomst en met de fractie van Trots op de toekomstperspectieven van Trots. Uit deze overwegingen is gekomen dat hij zich aansluit bij het CDA, onder meer omdat hij verwacht binnen het CDA de meeste mogelijkheden te hebben om inhoudelijke programmapunten uit het Trots programma te kunnen verwezenlijken. De fractie van Trots was verdeeld, maar de meerderheid stemt in met de overstap. Joost van Puijenbroek wordt met onmiddellijke ingang lid van het CDA, en zal zich de komende maanden inwerken en verdiepen in de uitgangspunten van deze partij. Hij zal zich vanuit de CDA-fractie in blijven zetten voor een betrokken, bevlogen en betrouwbaar stadsbestuur."

Voor het CDA, dat bij de verkiezingen van woensdag 19 maart vijf zetels haalde, betekent dit ook dat de fractie groeit naar zes zetels. De beoogde coalitie van D66, SP, CDA en GroenLinks zal hierdoor een meerderheid van 25 zetels in de raad hebben, tegenover 20 zetels van de oppositie.

...lees verder "Joost van Puijenbroek (Trots) sluit zich aan bij fractie CDA Tilburg"

Share

1

gemeenteraadsverkiezingenInformateur Hans Dieteren heeft advies uitgebracht aan Berend de Vries over het nieuw te vormen college. De partijen D66, SP, CDA en GroenLinks kunnen het nieuwe college van B&W in Tilburg vormen.

Informateur Dieteren heeft de afgelopen dagen gesproken met alle lijsttrekkers van de in de raad vertegenwoordigde partijen. Doel van de gesprekken was de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken om te komen tot een college dat op een werkbare meerderheid en voldoende draagvlak kan rekenen.

De beoogde coalitie heeft 24 zetels in de gemeenteraad en kiest voor een college van vijf wethouders. De beoogde coalitiepartijen willen volgens het advies van Dieteren 'een bestuursakkoord sluiten op hoofdlijnen, waarin een sociaal mensbeeld centraal staat, met een heldere visie op de ontwikkeling van de stad en een verfrissende bestuurlijke benadering'.

De vier partijen gaan vanaf woensdag 2 april met elkaar in gesprek over het coalitieprogramma en de portefeuilleverdeling. Doel is om de onderhandelingen voor de meivakantie af te ronden. Donderdag 27 maart dienen de partijen D66, SP, CDA en GroenLinks een initiatiefvoorstel in waarin de heer Dieteren wordt gevraagd de coalitiebesprekingen te begeleiden. Behandeling van het initiatiefvoorstel gebeurt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Dit zou kunnen betekenen dat er voor zowel de LST (Hans Smolders), de VVD , de PvdA en de andere lokale partijen voor de komende vier jaar slechts een plaats in de oppositie is weggelegd.

Lees ook het volledige advies van Hans Dieteren op pdf.

Share

Wethouder Marjo Frenk
Wethouder Marjo Frenk

Wethouder Marjo Frenk heeft in overleg met het GroenLinks bestuur besloten na de benoeming van een nieuw college afscheid te nemen.

Frenk keert niet terug als wethouder of als raadslid. Marjo Frenk: "Na de verkiezingen kan ik terugkijken op een prima resultaat voor mijn partij, het college en voor de stad. Dat was ook een moment voor reflectie en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik nog een periode van 4 jaar wethouderschap geen wenselijk perspectief vind. Na 10 jaar raadslidmaatschap en 4 jaar bestuurservaring ga ik naar een werkomgeving buiten de politieke context."

In de afgelopen 4 jaar heeft Marjo Frenk namens GroenLinks in het college gezeten. Als wethouder was zij verantwoordelijk voor de portefeuilles ‘zorg en welzijn’ en ’cultuur’. Voordat zij wethouder werd, was zij van 2000-2010 raadslid en fractievoorzitter voor GroenLinks. Marjo Frenk is als fractievoorzitter al vóór de verkiezingen opgevolgd door Joris Bengevoord.

Marjo: "Met een 4-koppige fractie met ervaren en nieuwe mensen zetten zij het werk aan een duurzame, groene en sociale stad voort. Vol vertrouwen geef ik hen dan ook de toekomst van GroenLinks in handen."
Tijdens de informatie en formatie zal de wethouder haar taken afronden en overdragen aan het nieuwe college.

Share

1

begroting2012-raadIn een speciale raadsvergadering op woensdag 26 maart om 17:00 uur wordt afscheid genomen van de raadsleden die niet herkozen zijn in de verkiezingen van vorige week. Dit afscheid is live te volgen via deze website. Na de raadsvergadering is er in de Koffiekamer een borrel voor alle aanwezigen.

Raadsleden die afscheid nemen zijn: ...lees verder "Woensdag nemen 29 raadsleden afscheid"

Share

8

Auke BlaauwbroekcolumnDe grootste fractie van de afgelopen vier jaar, met 11 van de 45 zetels aanwezig in de gemeenteraad van Tilburg, is sinds de verkiezingen van woensdag 19 maart gedegradeerd tot een middelgrote partij met een nipte 5 zetels. ‘PvdA Lijst 6’, zal er over een kleine vier jaar op de posters prijken als het campagnecircus opnieuw begint.

“Het is de schuld van het landelijke beleid, waar wij op worden afgerekend!” wist een afgedankt PvdA-raadslid reeds woensdagnacht het verlies te duiden “want wij hebben vier jaar lang heel hard gewerkt.” Ook daags erna, op de Facebook-pagina van PvdA-Tilburg wees de beschuldigende vinger naar Den Haag, want een verlies van 60% is niet niks.

Lijsttrekker Auke Blaauwbroek doet vrolijk mee, alsof er niks is gebeurd. Hij wil gewoon meedoen aan de coalitie-onderhandelingen en zelfs graag weer wethouder worden. Uiteraard: het megaverlies lag toch immers niet aan hem? Dat er ook binnen zijn eigen gelederen wordt gemord, omdat niet iedereen het met deze plank-voor-de-kop mentaliteit eens is, ontgaat de vrolijke krullenman. Hij zou er verstandig aan doen om eens zijn licht op te steken bij zijn voorganger: Jan Hamming. Onder het genot van een kroket van de Febo, komen ze daar samen vast wel uit. ...lees verder "Auke doet PvdA de das om"

Share

03-19-2014-Boomtak-verkiezingWijkcentrum In de Boomtak blijkt het drukste stembureau van Tilburg. Maar liefst 2.181 kiezers brachten daar hun stem uit. Basisschool Christoffel komt op de tweede plaats met 1.918 kiezers. Wijkcentrum Heijhoef komt met 1.779 kiezers op een derde plaats. Elke Tilburger mag  zelf bepalen waar ze hun stem gaan uitbrengen, daardoor is het lastig om een opkomstpercentage per stembureau te maken, omdat ook veel stemmers buiten de wijk zijn gaan stemmen. Bovendien zijn er ook bijzondere stemlocaties zoals het Stadhuis (1.651 kiezers) en het Centraal Station (1.517 kiezers).  De totale opkomst in Tilburg blijkt 44 procent te zijn geworden.

De zetelverdeling van de stemmers In de Boomtak zou als volgt geworden zijn:  D66  10, SP 6, Groen Links 6, CDA 5, Lijst Smolders 4, PvdA 4, VVD 4, Seniorenpartij 2,  TVP 2, Trots 1 en Voor Tilburg 1.  De complete lijst per stembureau en stemmen per persoon en partij is hier te downloaden.

Share

hans-dieteren-informateurBerend de Vries, lijsttrekker van D66, heeft Hans Dieteren gevraagd als informateur. Vanaf vrijdag voert hij gesprekken met de lijsttrekkers.

Hans Dieteren is directeur van de Tilburg School of Social and Behavioural Sciences van Tilburg University. In de jaren negentig was de heer Dieteren namens D66 raadslid in Tilburg.

De informateur heeft de opdracht gekregen vanaf vrijdag 21 maart gesprekken te voeren met alle lijsttrekkers van de in de raad vertegenwoordigde partijen. Doel van de gesprekken is de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken om te komen tot een college dat op een werkbare meerderheid en voldoende draagvlak kan rekenen. In zijn advies aan Berend de Vries zal Hans Dieteren aangeven met welke partijen volgens hem verder overleg moet komen over een nieuw te vormen coalitie.

Share

P1270172
Selfie van 'zoveel mogelijk lijsttrekkers' tijdens de verkiezingsavond in Theater de Nwe Vorst.

Na een lange avond in Theater de Nwe Vorst, waar de meeste politici met hun aanhang naartoe waren gekomen, werd uiteindelijk de uitslag van de gemeenteraadsverkiezigen bekend gemaakt. Eerst onder voorbehoud, zoals hieronder, daarna definitief.

De definitieve percentages en bijbehorende zetelverdeling is zoals hier onder. D66, dat na deze overwinning de grootste partij is in Tilburg, zal nu het initiatief moeten nemen om met andere winnaars in gesprek te gaan. Allereerst met Hans Smolders en de SP, die beide veel gewonnen hebben.

Voor de coalitie, in welke samenstelling dan ook, zal gezien de zetelverdeling zullen in ieder geval vier partijen het eens moeten worden. Berend de Vries, partijleider van D66, heeft al voor de verkiezingen laten weten dat hij 'liever niet' met Hans Smolders wil samenweren. Een coalitie van D66, SP. VVD en CDA is dan ook één van de mogelijkheden.

  Aantal stemmen Percentage Zetels
Democraten 66 (D66) 13742 18,69 9
SP (Socialistische Partij) 9727 13,23 6
Lijst Smolders 8411 11,44 5
VVD 7812 10,62 5
CDA 7344 9,99 5
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 6698 9,11 5
GROENLINKS 6507 8,85 4
Tilburgse Volkspartij (TVP) 4319 5,87 2
Voor Tilburg 2202 2,99 1
Verenigde Senioren Partij Tilburg 2029 2,76 1
OPA 1782 2,42 1
TROTS 1415 1,92 1
Democratisch Actief Tilburg (DAT) 875 1,19 0
Leefbare Wijken & Dorpen 669 0,91 0

...lees verder "Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014: winst voor D66, SP en LST, verlies voor PvdA"

Share

03-19-2014-Noordanus-stemmingsnachtBurgemeester Peter Noordanus heeft vannacht om 00:00 uur de allereerste stem gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. Een nieuw nachtelijk stembureau nummer 705 ging precies middernacht open.  Dat is ook landelijke primeur. Er was ook veel media-aandacht voor het bijzondere moment van de eerste stem. Na de stem van Noordanus was de redactie van Tilburgers.nl meteen ter plekke om ook te gaan stemmen, Nummer twee was John Geerts en de derde stem gaf Paula Anguita. Daarna volgde nog een aantal lijsttrekkers van de diverse partijen, waarbij Caecilia van Peski het hoofd van het stembureau is. ...lees verder "Noordanus geeft eerste stem in Nederland"

Share

4

peiling
Link naar: Peiling Maurice de Hond: opkomst gemeenteraadsverkiezingen Brabant historisch dieptepunt

Woensdag 19 maart kiest Tilburg een nieuwe gemeenteraad. Van 14 januari tot 17 maart vroegen wij onze lezers om te stemmen op de peiling. In totaal werd er 1.553 keer gestemd, waarvan 46 stemmers aangaven niet te zullen gaan stemmen op 19 maart. Een peiling is natuurlijk niet hetzelfde als de échte verkiezingen, waarin iedereen maar één stem heeft. In onze peiling kan één keer per IP-adres (internet-adres) worden gestemd. Echter, met een zogenaamde 'tor-browser' is het mogelijk om steeds met een ander IP-adres in te loggen op de website en zodoende meerdere keren te stemmen. Deze 'tor-stemmen' zijn voor ons herkenbaar en daarom hebben we de uitslag gecorrigeerd hierop. De enthousiaste achterban van PvdA, Lijst Smolders en D66 hebben namelijk gebruik gemaakt van deze truc. Zodoende had PvdA 64 valse stemmen, Lijst Smolders 25 en D66 18. Alle andere partijen hadden alleen geldige stemmen gekregen. ...lees verder "Uitslag Peiling Gemeenteraadsverkiezing 2014"

Share

12

03-16-2014-voorspelling-DebatGoed, zo links en rechts was er gisteren wel wat vuurwerk tijdens het lijsttrekkersdebat van Brabants Dagblad en Tilburg Debatstad. Maar om nou te zeggen dat de bezoekers continu op het puntje van hun stoel zaten, is waarschijnlijk wat overdreven; écht grote verschillen tussen de partijen kwamen over het algemeen niet naar voren.

Grote afwezige was Hans Smolders van Lijst Smolders Tilburg, die het debat links liet liggen, omdat ‘uit deze hijgerige flitsdebatjes nooit serieus te nemen inhoud kan komen’. Maar met de hijgerigheid viel het uiteindelijk wel mee. ...lees verder "Voorspelde hijgerigheid blijft uit tijdens lijsttrekkersdebat"

Share

opa tilburgOp 15 maart 2014 zijn de gemeenteraadskandidaten van OPA (Optimistisch Politiek Actief) de stad in gegaan om verkeersborden schoon te maken. Het achterstallig onderhoud is duidelijk te zien!

"Wij vinden dat het anders moet en kan. Ook de kleine dingen moeten aandacht krijgen. Het hoeft niet altijd te gaan om nieuwe, grote projecten, soms moet het gaan om het onderhouden van de kleine dingen die we al hebben." schrijft OPA Tilburg onder haar campagnefilmpje op YouTube.

Share

Jan Heijman
Jan Heijman

Jan Heijman, de nummer 10 op de lijst van de Tilburgse VVD, werpt zich in de strijd om de gemeentelijke raadszetels met een filmpje waarin hij het probleem met de Stadsverwarming in de Reeshof eenvoudig oplost.

Jan Heijman onderneemt actie tegen het teveel betalen voor de verwarmingskosten in Reeshof. Dat komt voornamelijk omdat ze elke jaar opnieuw voor aansluitkosten betalen. De mensen zijn het zat en willen dat er nu eindelijk iets gaat veranderen. Jan Heijman heeft hier al eerder binnen de Gemeente actie op ondernomen en blijft zich hard maken voor een financiële compensatie voor alle Reeshofbewoners.

Share

groen linksTijdens de nationale Boomfeestdag, welke op 12 maart werd gehouden, heeft GroenLinks een middenberm in de Spoorzone beplant. Op deze manier wil GroenLinks Tilburg laten zien dat de partij actie onderneemt om de ambitie meer groen in de stad en Spoorzone te realiseren.

Lijsttrekker Joris Bengevoord zegt hierover: ‘De Spoorzone moet nog ontwikkelt worden en biedt veel kansen voor de toekomst van Tilburg. Wij willen er graag een groene en duurzame ruimte creëren waar alle Tilburgers gebruik van kunnen maken.’

GroenLinks vindt het belangrijk dat er meer aandacht is voor groen en wil mensen op alle mogelijke plekken in Tilburg met groen in contact brengen. Bomen en planten zijn goed voor de gezondheid van mensen, vangen overtollig water op, en zorgen voor minder stress en gezuiverde lucht.

GroenLinks had voor de actie planten gekregen van verschillende tuincentra. Bengevoord: ‘Bij wisseling van het seizoen worden overbodige planten vaak gewoon weggegooid of vernietigd, we zijn blij dat we de planten nu een goede bestemming hebben kunnen geven.’

Ook opende GroenLinks Tilburg afgelopen vrijdag 14 maart een pop-up campagnecentrum in Café Joris aan het Piusplein 5 in Tilburg, op enkele deuren afstand van de pop-up campagne winkel van det CDA Tilburg.

UPDATE Extra op het programma: zondag 16 maart 2014 houdt GroenLinks Tilburg een manifestatie op de Heuvel in Tilburg van 13.00 tot 17.00 uur. Het belang van cultuur voor Tilburg staat dit keer centraal. GroenLinks wil een stop op bezuinigingen op cultuur. Onder andere Frans van der Meer, Anne van Damme, To Twelve en de Corvels zullen optreden.

 

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen