1

In de vergadering van de raadscommissie Vestigingsklimaat van maandag 13 maart 2017 stond opnieuw het plan voor de nieuwe winkelstraat op de agenda, die waarschijnlijk Frederikstraat gaat heten, vernoemd naar Prins Frederik Hendrik van Oranje. Het is een erg omvangrijk plan, waarover de gemeenteraad reeds op 16 november 2016 besloten heeft dat het uitgewerkt moet worden. Deze uitwerking is nog niet klaar en de bespreking in de commissie was dan ook bedoeld om 'wensen en bedenkingen' mee te geven voor de verdere uitwerking.

De aftrap werd echter gedaan door de heer Stolk, voorzitter van de bewonersvereniging 'hoge toren Pieter Vreedeplein', die als inspreker zijn zorgen uitsprak. De bewoners vrezen dat een nieuwe woontoren van 50 meter hoog veel schaduw zal werpen in hun woningen en dat hun privacy en uitzicht schade zullen lijden. ...lees verder "Over Pieter Vreedeplein, de woontorens en de Frederikstraat"

Elk jaar benoemt de Prins Carnaval, zeg maar een symbolische 'Burgervader' van Kruikenstad, de ‘Grotste Sauwelaar’ van de Tilburgse gemeenteraad. Een prijs om een van de raadsleden van de gemeente Tilburg even in de schijnwerpers te zetten. Dit jaar viel de eer aan D66 raadslid Peter van Gool.

In een eerste reactie zegt Peter van Gool op facebook:  "Vanmiddag in het zonnetje gezet. Nou ja, zonnetje, vult u zelf maar in. Tilburg is voor even Kruikenstad. Vier dagen staat Tilburg in het teken van carnaval. Veel winkels zijn dicht, de mensen zijn vrij. Feest! Als geboren en getogen Kruik vind ik het ieder jaar weer mooi om te zien hoe de stad zich even onttrekt aan het ritme van alledag. Dit jaar heb ik de eer! Ik mag het stokje overnemen van Hans Smolders die voor mij de ‘Grotste Sauwelaar’ was. Hoe dan ook, laat ik het een eretitel noemen. Mijn naam komt op dit markante beeldje te staan. Een stukje traditie en geschiedenis, en dat maakt carnaval toch tot een onmiskenbaar onderdeel van het DNA van onze mooie stad.

Tot slot wenst 'Burgervader' Peter van Gool deze carnaval drie dingen voor Kruikenstad: Saamhorigheid ook ná carnaval, een beschaafd feest tot aan zeker koningsdag als de Koning naar Tilburg komt en een overwinning vanavond voor Willem II en Tilburg Trappers.

2

In januari 2015 is de gemeente gestart met een ‘Tilburgs Alternatief’ voor het inrichten van Beschut Werk. Een aanpak waarbij maatwerk voor de zwaksten inwoners van onze stad met afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat. Samen met organisaties en bedrijven in de stad is gekeken waar deze inwoners zonder reguliere baan kunnen werken of een betekenisvolle dagbesteding konden krijgen.

Per 1 januari 2017 is de Participatiewet veranderd en wordt de gemeente Tilburg weer verplicht om inwoners die niet in een reguliere baan kunnen werken de mogelijkheid te bieden om te werken volgens het oude stijl 'beschut werken-principe'. ...lees verder "Participatiewet: Beschut werk oude stijl verplicht"

Maandagavond 30 januari 2017 werd tijdens de vergadering van de gemeenteraad het nieuwe horecabeleid vastgelegd. En net als bij de behandeling in de commissie Vestigingsklimaat twee weken eerder, was het horecabeleid in het Dwaalgebied een van de discussiepunten.

In het Dwaalgebied wonen steeds meer mensen die liever niet teveel lawaai willen in de avonduren. Daarentegen heeft de gemeente Tilburg tot enkele jaren geleden juist een beleid gevoerd dat de bedoeling had om meer levendigheid in dit gedeelte van de binnenstad te krijgen. Leefbaarheid en levendigheid moeten dan ook naast elkaar georganiseerd worden. ...lees verder "Nieuw horecabeleid: restaurants in Dwaalgebied mogen open tot middernacht"

1

ABN-Amrogebouw

Omdat de Stadskantoren 1 en 2 (Stadhuis en Koningsplein) definitief zullen worden verbouwd, moeten de gemeenteraad en de griffie (ambtenaren die de raad ondersteunen) tijdelijk op een andere plek werken en vergaderen. Oorspronkelijk, in 2014, zou de raad voor de bouwperiode gehuisvest worden in het gebouw van Interpolis, maar dat gaat nu niet meer door. Interpolis wil de ruimte nu zelf gaan gebruiken. ...lees verder "Tijdelijke locatie gemeenteraad – ‘Het laken’ of ABN-Amro"

De Tilburgse gemeenteraad nodigt iedereen uit om een avond te praten over duurzaamheid, waarbij het doel is om zoveel mogelijk praktische en concrete ideeën te verzamelen.

Deze avond wordt gehouden op woensdag 1 februari 2017, vanaf 19.30 uur in het Duvelhok aan de Sint Josephstraat 133. Presentatie en discussieleiding wordt verzorgd door Frank van Pamelen.

In Tilburg zijn al heel wat initiatieven gestart op het gebied van duurzaamheid. Bewoners die samen aan de slag gaan, energiecoöperaties zijn van start gegaan, er zijn ideeën over hoe je koele plekken in de stad creëert als het in de zomer heel erg heet is en er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat stevige regenbuien geen wateroverlast veroorzaken. ...lees verder "Gemeenteraad nodigt iedereen uit voor avond over duurzaamheid"

1

Het is bijna zesenhalf jaar geleden dat de politieke discussie begon over de verbouwing, of renovatie van Stadskantoor 1 (het Stadhuis) en Stadskantoor 2 aan het Koningsplein, maar nu ligt er voor beide gebouwen een definitief en doorgerekend ontwerp en gaat de gemeenteraad instemmen met de besteding van €87,6 miljoen voor beide gebouwen en de tijdelijke verhuizing van het gehele gemeentebestuur en alle ambtenaren die er werken. ...lees verder "Verbouwing Stadskantoren 1 en 2 definitief"

2

De fracties van D66, PvdA, VVD, LST, Lokaal Tilburg en VoorTilburg - samen een meerderheid in de gemeenteraad - hebben aan het college vragen gesteld over parttime en tijdelijk werk van bijstandsgerechtigden, waarbij deze mensen - ondanks werk - nog steeds te weinig verdienen om de Participatiewet te kunnen verlaten.

Sedi van Loon, raadslid D66 -Tilburg: "Starten met parttime of flexibel werk vanuit de bijstand leidt voor mensen vaak tot een onbegrijpelijk administratief doolhof. En soms leidt het zelfs tot situaties van financiële nood, vanwege slecht afgestemde betaling c.q. inhouding van uitkering. Dit moet niet kunnen. We moeten mensen juist stimuleren om te gaan werken vanuit de bijstand." ...lees verder "Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet"

De renovatie van de LocHal kost €1,75 miljoen meer en de aanleg van het Burgemeester Stekelenburgplein aan de noordzijde van het NS-station gaat €2,3 miljoen extra kosten. Beide projecten in de Spoorzone vallen onder de verantwoordelijkheid van wethouder Berend de Vries en hij had de gemeenteraad heel wat uit te leggen.

Maandag 12 december - een week later dan oorspronkelijk gepland - vergaderde de raadscommissie Vestigingsklimaat over beide kwesties en uitte stevige kritiek naar de wethouder. ...lees verder "Tekorten LocHal en Burg. Stekelenburgplein – wethouder Berend de Vries biedt excuses aan"

2016-08-13-Station-Burgemeester-Stekelenburgplein-BakkenDe PvdA-fractie in de gemeenteraad van Tilburg eist een extern en onafhankelijk onderzoek naar de budgetoverschrijding in het dossier Spoorzone. Vrijdag 25 november 2016 meldde het College van Burgemeester & Wethouders dat er een aanvullend budget nodig is van 2,3 miljoen euro voor de realisatie van het nieuwe Burgemeester Stekelenburgplein.

De PvdA heeft dinsdag avond 29 november 2016 tijdens hun wekelijkse fractievergadering besloten om in het debat over de overschrijdingen van de budgetten binnen de spoorzone een extern onderzoek te eisen. Afgelopen week is immers bekend geworden dat er een bedrag van  2,3 miljoen euro extra moet worden uitgegeven vanwege een verzuim te melden dat er extra middelen nodig zijn om het plein te vervolmaken met een fontein. ...lees verder "PvdA eist extern onderzoek naar budgetoverschrijding Spoorzone"

begroting-gemeente-tilburgMaandag 7 november is de gemeenteraadsvergadering over de Begroting van 2017 begonnen. De tweede helft wordt gehouden op donderdag 10 november vanaf 13.00 uur.

Maandag stond in het teken van de Algemene Beschouwingen: van elke partij in de gemeenteraad krijgt de fractievoorzitter de gelegenheid om in zes minuten te vertellen wat zij van de begroting voor het komende jaar vinden. Fractievoorzitters van andere partijen mogen dan een betoog onderbreken om in debat te gaan met de spreker. ...lees verder "Tilburgse Begroting 2017 – algemene beschouwingen"

2016-11-05-geld-euro-biljetten-muntenOp maandag 7 en donderdag 10 november 2016 vergadert de gemeenteraad over de Programmabegroting 2017. Hierin staat beschreven wat de inkomsten van de gemeente zijn, en hoe de gemeente het geld wil gaan uitgeven.

De Programmabegroting 2017 is verdeeld in de 4 programma's uit het Coalitieakkoord 2014-2018. Dit zijn Sociale Stijging, Leefbaarheid, Vestigingsklimaat en Bestuur. In deze begroting kunt per programma lezen wat de doelen zijn, wat de huidige stand van zaken is en welke activiteiten de gemeente in 2017 wil gaan ondernemen.

armoedebeleid-vrouwenEmancipatie expertisecentrum Feniks heeft als doel om de maatschappelijke positie van alle vrouwen te verbeteren: van jong tot oud, met verschillende achtergronden en leefstijlen. Volgens een meerderheid van de gemeenteraad helpt de emancipatie van vrouwen om hen sterker te maken en beter mee te kunnen doen in de samenleving. Bovendien heeft Feniks veel specialistische kennis in huis die belangrijk is voor Tilburg.

Maar vanwege de forse bezuinigingen in de afgelopen jaren heeft Feniks niet meer genoeg geld om overeind te blijven. Daarom hebben GroenLinks, PvdA, D66 en de SP tijdens de raadsvergadering van 14 juli over de Perspectiefnota 2017, een voorstel (motie) ingebracht waarmee zij wethouder Marcelle Hendrickx opdracht geven om uit te zoeken hoe Feniks overeind kan worden gehouden. ...lees verder "Gemeenteraad wil Feniks blijven ondersteunen"

2015-09-21 1204 Stadhuisprotest Raadszaal GemeenteraadMaandag 11 juli zat de gemeenteraad van Tilburg bijeen voor een lange vergadering. Het jaarverslag van 2015, de tussenstand van 2016 en de plannen voor 2017 (Perspectiefnota) werden in één keer behandeld. Zaken die voorheen in aparte vergaderingen werden besproken, waardoor er steevast vaak hetzelfde werd gezegd. ...lees verder "Algemene beschouwingen – over robots in de klas en afvalcontainers"

1

2016-01-20 Pollepel Stedekestraat Poort La PoubelleZowel de begane grond als de kelder worden aan Stichting Broodnodig verhuurd en de Stichting krijgt eveneens de volledige beschikking over de binnenplaats. De Stichting heeft aangegeven de kelder zowel geschikt te vinden voor het uitdelen als voor opslag. Stichting Broodnodig wordt de hoofdgebruiker van het en de huurders van de woningen erboven kunnen blijven. Stichting Broodnodig heeft aangegeven geen belangstelling te hebben voor huur van deze woningen.

De jaarhuur voor Stichting Broodnodig bedraagt €40.832 en de servicekosten worden geschat op € 5.000. De Stichting wordt met subsidie gecompenseerd voor de huur en servicekosten. De kosten van het huurdersonderhoud en de energiekosten zal Stichting Broodnodig zelf betalen. ...lees verder "Gerrit Poels – Stichting Broodnodig krijgt pand Pollepel"

zorg ouder kind In Tilburg zijn veel mensen die initiatief hebben genomen om de zorg voor anderen zelf te organiseren. Zowel particulieren als kleine organisaties zijn actief. De Tilburgse gemeenteraad wil graag leren van deze mensen.

Wijkbewoners die met elkaar een zorgcoöperatie vormen. Ouders die gezamenlijk zelfstandige woonruimte organiseren voor hun kinderen met een geestelijke beperking. Ex-werknemers van een thuiszorgorganisatie die als nieuwe aanbieder de markt betreden. ...lees verder "Zorginitiatieven: de Raad vraagt om raad en ervaring van Tilburgers"

1

Met het oog op 2017 - 090616 pngDe gemeenteraad wil graag weten wat de mensen in de stad belangrijk vinden voor het volgende jaar, 2017. Iedere Tilburger kan dat op 27 juni komen vertellen. Er zijn verschillende mogelijkheden om je verhaal aan de raadsleden te doen. De bijeenkomst in villa De Vier Jaargetijden, Noordstraat 36 begint om 20.30 uur en je bent welkom vanaf 20.15 uur.

Wat mag er in de plannen van de gemeente voor volgend jaar niet ontbreken? Waar moet geld voor komen in de begroting 2017?  Wat is jouw boodschap voor de gemeenteraad van Tilburg? ...lees verder "Met het oog op 2017 – Vertel het de gemeenteraad"

schoolbelTilburgers die een opleiding willen volgen om sneller werk te vinden of om verder te komen op de arbeidsmarkt kunnen een scholingslening aanvragen. De lening bedraagt maximaal 4000 euro en minimaal 500 euro met een looptijd van twee jaar. De rente is 0,5 procent.

Tilburgers die studiefinanciering krijgen of geld lenen van hun werkgever om een opleiding te volgen, komen niet voor de scholingslening in aanmerking. De opleiding waarvoor het geld geleend wordt, moet erkend zijn door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Verder moet hij aansluiten bij de vaardigheden en motivatie van de persoon die de lening aanvraagt. ...lees verder "Scholingslening aanvragen voor opleiding"

2

2016-01-20 De Pollepel WilhelminaparkOp 1 februari 2016 tijdens de vergadering van de gemeenteraad, zullen de fracties van SP, CDA, PvdA, Lokaal Tilburg, LST, GroenLinks, Voor Tilburg en VSP gezamenlijk een voorstel (motie) indienen om het pand waar de Pollepel is gevestigd, aan de familie van Gerrit Poels in gebruik te geven. ...lees verder "Raad stelt voor om pand ‘Pollepel’ in gebruik te geven aan opvolgster Gerrit Poels"

3

Hans-Kokke-2015-06-01_17-07-10Donderdag 12 november vergaderde de gemeenteraad over de Tilburgse Begroting 2016 en werden alle voorstellen (moties en amendementen) van de raad besproken. Twee voorstellen om de aanhoudende problemen met het leerlingenvervoer op te lossen werden met een grote meerderheid, en in één geval zelfs unaniem, aangenomen. ...lees verder "Raad eist oplossing voor problemen met leerlingenvervoer"