Spring naar inhoud

Burgerinitiatieven zijn niet meer uit de samenleving weg te denken. Burgers die zelf de publieke ruimte inrichten, de veiligheid in de wijk bewaken, de opvang van asielzoekers op zich willen nemen of het vervoer van de ouderen uit het dorp naar het ziekenhuis zelf ter hand willen nemen.

Initiatiefnemers krijgen daarbij in meer of mindere mate met gemeente, waterschap of provincie te maken. Het kan dan gaan om een goede samenwerking waardoor het initiatief versterkt wordt, maar ook juist om belemmeringen. ...lees verder "Nationale ombudsman start onderzoek ‘Knelpunten bij Burgerinitiatieven’"

Share

Klimaatverandering, energie, milieu. Er gaat geen week voorbij of er ligt een nieuw plan, een nieuwe maatregel of een nieuwe subsidie om ervoor te zorgen dat de stad, het land en de wereld leefbaar blijft als het gaat over klimaatveranderingen.

Klimaatverandering is een feit en gaat zelfs sneller dan in het verleden werd voorspeld. Zware regenbuien, maar ook perioden van hitte met temperaturen boven de 30 graden Celsius komen tegenwoordig al vijf keer zo vaak voor als een halve eeuw geleden. En volgens de verwachtingen - op basis van berekeningen - van het KNMI zal dit aantal nog eens verdubbeld zijn in 2050.

Soms lijkt het wel of alle initiatieven en maatregelen over elkaar rollen en geheel geen samenhang hebben. Maar niks is minder waar.

Elk jaar op Prinsjesdag, als het kabinet haar plannen aanbiedt voor het komende jaar, wordt ook de laatste editie van het 'Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie' gepubliceerd door de Deltacommissaris. Ruimtelijke adaptatie is het voorbereiden van een gebied op overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. ...lees verder "Van Rijk tot wijk in actie vanwege klimaatverandering"

Share

zorgMezzo is de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Deze vereniging richt zich samen met haar ruim 330 regionale en lokale lidorganisaties op belangenbehartiging en ondersteuning van mantelzorgers en de vrijwilligerszorg. In Tilburg zijn meerdere organisaties bij Mezzo aangesloten, zie de website van Mezzo voor een overzicht.

Regelmatig doet Mezzo verslag van hoe de transities, landen bij mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg en Jeugdzorg. Mezzo werkt landelijk en lokaal samen voor de informele zorg en beantwoordt vragen van mantelzorgers via de Nationale Mantelzorglijn. Via het Meldpunt Mantelzorg geven mantelzorgers aan, wat er voor hen, positief en negatief, is veranderd. Zo delen mantelzorgers, zorgvrijwilligers, gemeenten en organisaties voor informele zorg hun ervaringen met de hervormingen in de zorg met Mezzo. ...lees verder "Kopzorgen voor mantelzorgers"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen