Spring naar inhoud

Gedeputeerde van Brabant 2015
Vlnr: Erik van Merrienboer (PvdA), Anne-Marie Spierings (D66), Henri Swinkels (SP), Bert Pauli (VVD), Johan van den Hout (SP) en Christophe van der Maat (VVD).

De kandidaat-gedeputeerden inclusief de portefeuilleverdeling zijn vandaag bekend gemaakt. Kandidaat-gedeputeerden zijn Bert Pauli (VVD),  Christophe van der Maat (VVD), de Tilburger Johan van den Hout (SP), Henri Swinkels (SP), Anne-Marie Spierings (D66) en Erik van Merrienboer (PvdA). Nadat hun kandidaatstelling bevestigd is, vindt de benoeming plaats na het debat over het bestuursakkoord in de vergadering van Provinciale Staten van 22 mei. Dinsdagmiddag 12 mei wordt het bestuursakkoord gepresenteerd door de onderhandelaars van de VVD, SP, D66 en PvdA.

Hiermee krijgt Tilburg wederom een vertegenwoordiging in het bestuur van Brabant. ...lees verder "Johan van den Hout in Brabants bestuur"

Share

Johan van den Hout
Johan van den Hout

De Tilburgse gedeputeerde Johan van den Hout (SP, ecologie/handhaving) is dinsdagmiddag 4 november betrokken geraakt bij een ongeval. Op de N65 Den Bosch-Tilburg werd hij op zijn motor aangereden door een auto. Johan van den Hout is met een gebroken schouderblad, drie gebroken ribben en diverse kneuzingen opgenomen in het Elisabethziekenhuis in Tilburg. Zijn taken worden de komende tijd overgenomen door zijn collega-gedeputeerden.

Share

1

provinciale-herindeling-breed
Afbeelding door Camiel van Altenborg

Een grootschalige herindeling van gemeenten, het opheffen van de waterschappen en verkleining van de gemeenteraad en de Provinciale Staten zijn plannen die in het regeerakkoord staan van het huidige VVD-PvdA-kabinet. Deze plannen moesten door Minister Plasterk worden uitgewerkt en voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer en tot nu toe heeft geen van alle het licht gezien. Er is te weinig draagvlak voor en al voor de zomer dreigde Minister Ronald Plasterk zijn positie te moeten opgeven.

D66-leider Alexander Pechthold wil het er niet bij laten zitten en afgelopen weekeinde riep hij de minister op om alsnog werk te maken van de bestuurlijke herindeling: minder en dus grotere gemeenten, vijf of zeven grotere provincies in plaats van de huidige twaalf en opheffen van de waterschappen. Hij denkt dat deze herindeling geld oplevert waarmee de belastingen omlaag kunnen. ...lees verder "‘Superprovincies’ en grotere gemeenten doorgeschoven naar volgend Kabinet"

Share

1

Het Olympiaplein, waar de XL-supermarkt zal worden gebouwd - Foto: Google Maps
Het Olympiaplein, waar de XL-supermarkt is gepland - Foto: Google Maps

Op donderdag 7 augustus is er een zitting geweest bij de Raad van State in Den Haag over het bestemmingsplan 'Stappegoor 2013' dat de gemeenteraad van Tilburg heeft vastgesteld en waarin ook een XL-supermarkt is gepland. Dit bestemmingsplan werd op 3 december 2012 met een krappe meerderheid door de gemeenteraad vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van woningen mogelijk in de buurt van de Ringbaan Zuid en de Tatraweg, waar nu onder andere de gemeentewerf en de voetbalaccommodatie voor Ons Vios liggen. Ten noorden van het Olympiaplein komen winkels, waaronder een grote supermarkt met een vloeroppervlakte van 4.500 m². Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft ook een omgevingsvergunning verleend voor deze supermarkt. ...lees verder "Zitting Raad van State inzake XL-supermarkt Stappegoor"

Share

A58 Google Street View
A58 - Foto: Google Street View

Er komt geld voor verbreding van de A58 en aanpak N65 na 2020. Voor deze projecten heeft het kabinet in Den Haag geld vrij gemaakt in het meerjarenprogramma 'Infrastructuur en Ruimte'. Dit maakte minister Melanie Schultz van Haegen van 'Infrastructuur en Milieu' onlangs bekend.

Voor de verbreding van de A58 ten zuiden van Breda en tussen Tilburg en Eindhoven reserveert de minister €425 miljoen voor uitvoering in 2021-2023. Ook wil het Rijk €55 miljoen inzetten voor een verdiepte ligging van de N65 bij Vught en een fietstunnel en eco-voorziening bij Haaren, maar alleen als de regio €45 miljoen bijdraagt. Gedeputeerde Staten vinden deze uitkomst van overleg met de minister een belangrijke stap voorwaarts voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in Brabant. Echter, Provincie Noord-Brabant en het regionaal bedrijfsleven vinden echter dat de aanpak van de A58 niet tot na 2020 kan wachten en zij hebben de minister begin van deze zomer voorgesteld om deze Rijksweg 5 tot 7 jaar eerder aan te pakken, waarbij ook het bedrijfsleven financieel zal bijdragen.

Studies van Rijk en provincie geven namelijk aan dat de A58 nu en in de toekomst het grootste knelpunt is. De Rijksweg N65 zorgt juist in de dorpskernen Vught en Haaren voor veel verkeersoverlast en onveiligheid.  De Brabantste gedeputeerde Ruud van Heugten: “Ik ben blij dat de Minister het belang erkent van een goede doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op deze Brabantse wegen. Maar we zijn er nog niet. Het verkeersknelpunt op de A58 kan niet wachten tot na 2020. Wij roepen de minister daarom op om haar aandeel te leveren in de verdere uitwerking van de businesscase voor een publiek-private samenwerking voor de A58."

Share

Johan van den Hout
Johan van den Hout

Tilburger Johan van den Hout van de Socialistische Partij (SP) wordt bestuurder in de provincie Noord-Brabant. Hij volgt zijn partijgenoot Jules Iding op die wegens gezondheidsredenen zijn positie als gedeputeerde moet opgeven. Hij is vrijdag 23 september benoemd in het provinciehuis in Den Bosch. Op de website van de SP staan de zaken uitgelegd waarmee Johan van den Hout aan de slag gaat: "Ecologie en handhaving. Dat betekent dat hij verantwoordelijk wordt voor beleid op zware thema's als de omstreden schaliegaswinning en de afwikkeling van de gevolgen van de brand bij ChemiePack. Ook zal hij de strijd moeten aangaan met CDA-staatssecretaris Bleker over beschikbare budgetten - of beter gezegd het gebrek daaraan - voor natuurontwikkeling in Brabant." Hij is de enige  SP-gedeputeerde van Nederland.

Share

Brabant Kiest logo

Op 3 maart van dit jaar mochten alle Brabanders van 18 jaar en ouder een stem uitbrengen voor de provinciale staten. Met het verkiezingsresultaat in de hand is formateur Hans Wiegel daags erna aan de slag gegaan om een nieuw bestuur voor de provincie samen te stellen.

Vandaag is het nieuwe bestuur bekend gemaakt. De partijen VVD, CDA en SP hebben een bestuursakkoord gesloten voor de periode 2011-2015, met als titel:  'Tien voor Brabant', en dat is vandaag gepresenteerd door de onderhandelaars van VVD, CDA, SP en formateur Hans Wiegel. Het bestuursakkoord geeft in tien paragrafen de hoofdlijnen aan van het beleid, waarbij  het al bestaande, lange termijnplan, de "Agenda van Brabant" het uitgangspunt is.

Door de financiële krapte, bezuinigingen van het rijk en het wegvallen van de Essent-inkomsten, is er weinig geld voor nieuw beleid. Er wordt flink gesneden in het totaal aantal provincieambtenaren dat van 1.300 naar 1.000 gaat. Wel gaan de eerder aangekondigde projecten 'Culturele Hoofdstad 2018' en 'Brabant Sport 2016' gewoon door. Er komen geen extra mega-stallen bij en de provincie gaat verder met duurzaamheid en natuurlijke ontwikkeling van het platteland

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal uit vijf portefeuilles bestaan. Deze zijn:

  • Yves de Boer - VVD - Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen
  • Ruud van Heugten - CDA - Mobiliteit en Financiën
  • Jules Iding - SP - Ecologie en Handhaving
  • Bert Pauli - VVD - Economische Zaken en Bestuur
  • Brigite Van Haaften - CDA - Cultuur en Samenleving

Zie hier een pdf-bestand met volledige akkoord. En ook is er meer over te lezen op de website van de provincie Brabant.

 

Share

1

Fotobron: RTV ArnhemDe nachttreinen tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch blijven tot minimaal eind 2012 rijden. Gedeputeerde Staten hebben besloten om vanaf 4 april 2011 ook op dit traject een nieuwe proef met het Brabants Nachtnet te starten.

Gedeputeerde Staten voeren hiermee de motie uit, die op 12 november 2010 met algemene stemmen door Provinciale Staten werd aangenomen. De motie verzocht de nachttreinen tussen ’s-Hertogenbosch en Tilburg te behouden. GS besloten eerder al de NS subsidie te verlenen voor een nieuwe proef van twee jaar met het Brabants Nachtnet. Die nieuwe proef hield in dat er in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag personentreinen rijden die de steden Breda, Dordrecht, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg met elkaar en met Rotterdam en Utrecht verbinden, hierbij is de donderdag vervallen.  Daar wordt nu vanaf 4 april 2010 de verbinding tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch aan toegevoegd.

Gedeputeerde Mobiliteit en Infrastructuur, Yves de Boer: “De gemeenteraad van Tilburg heeft in een eerder stadium al uitgesproken de directe verbinding met ’s-Hertogenbosch te willen behouden. Het GS-besluit maakt dat mogelijk. Het college van B. en W. van de gemeente ’s-Hertogenbosch bespreekt in de eerste collegevergadering van januari 2011 of zij net als Tilburg financieel wil bijdragen aan de voortzetting van het nachtnet op dit traject.” Om het traject Tilburg-’s-Hertogenbosch in stand te houden, moeten provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg en ‘s-Hertogenbosch gezamenlijk ongeveer een ton per jaar bijdragen. De NS hebben inmiddels bericht gekregen dat zij weer mensen en materieel kunnen inplannen voor deze verbinding. In de loop van 2012 wordt opnieuw bekeken welke nachttreinen na afloop van de proef, eind 2012, kostendekkend, dus zonder subsidie, kunnen blijven rijden.

Share

In tegenstelling tot de bekendmaking op de website van de NS gisteren, dat er 's nachts geen treinen tussen Tilburg en Den Bosch meer zullen rijden, laat de provincie weten dat er alsnog een nieuwe afspraak is gemaakt met de Nederlandse Spoorwegen. Gedeputeerde Staten zeggen hierover in hun besluitenlijst van 7 december (pdf): "De NS ontvangen subsidie voor een nieuwe proef van twee jaar met het Brabants Nachtnet. De afspraken met de NS houden in dat er in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag personentreinen rijden die de steden Breda, Dordrecht, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg met elkaar en met Rotterdam en Utrecht verbinden. De nieuwe proef start in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 december 2010 en loopt tot medio december 2012."

Echter, een woordvoerder van de NS laat weten dat het traject Tilburg - Den Bosch wel degelijk uit de dienstregeling is geschrapt en niet zomaar ineens is terug te draaien. Mocht het inderdaad zo zijn dat er subsidie van de provincie beschikbaar is, dan kan op z'n vroegst de lijn Tilburg - Den Bosch in april van 2011 weer worden ingevoerd.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen