Spring naar inhoud

Op maandag 27 maart 2017 hebben onder andere G32 (32 grotere Nederlandse steden waaronder Tilburg), VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), onderwijsinstellingen en vluchtelingenorganisaties de noodklok geluid over de tegenvallende resultaten van het inburgeringsbeleid van de Rijksoverheid en zij pleiten voor maatregelen.

In het pamflet dat gezamenlijk is geschreven, roepen zij de regering op om de verantwoordelijkheid voor de inburgering van nieuwe inwoners, bij de gemeenten te leggen. Op dit moment vinden in Den Haag de gesprekken plaats om een nieuwe regering te vormen uit een coalitie (samenwerking) van vier partijen (VVD, CDA, D66 en GroenLinks). Door de politici in Den Haag op dit moment hierom te vragen, zou het kunnen zijn dat het pamflet onderdeel van gesprek zal worden in de coalitie-onderhandelingen tussen de partijen, die misschien deel gaan nemen aan het nieuwe kabinet. ...lees verder "Inburgering: Gemeenten vragen de regie terug van het Rijk"

Share

Geld-Euro-bankbiljet-20-euro-stapel"Gemeenten zijn geen pinautomaat van het rijk" volgens de wethouders van de 41 grootste steden in Nederland die verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke financiën. Gezamenlijk hebben deze wethouders in een brief aan het (volgende) kabinet in Den Haag geschreven dat zij protesteren tegen de bezuinigingen die het Rijk oplegt en nog gaat opleggen aan de gemeenten, terwijl de gemeenten tegelijkertijd evenveel of zelfs nog meer taken van het Rijk moeten overnemen. ...lees verder "“Gemeenten zijn geen pinautomaat van het rijk”"

Share

De Rijksoverheid en de gemeenten hebben afgesproken dat het Rijk in 2016 en 2017 een bedrag van €70 miljoen per jaar meebetaalt aan integratie en participatie van statushouders. Het bedrag dat elke gemeente krijgt is direct afhankelijk van het aantal statushouders dat wordt opgevangen.

2016-04-21 8516 fAG Paleis Raadhuis WillemspleinIn de afgelopen maand is in de raad (18 april 2016) en commissie Sociale Stijging (11 april jl.) veel gesproken over de opvang van asielzoekers die een verblijfsvergunning (voor 5 jaar) hebben (statushouders). Alle gemeenten moeten in principe een aantal mensen opvangen, maar niemand heeft de mogelijkheid om gemeenten hiertoe te verplichten. Daardoor hebben een aantal gemeenten, waaronder Tilburg, Loon op Zand en Heusden al een redelijk aantal mensen opgenomen terwijl andere gemeenten, bijvoorbeeld Baarle-Nassau en Oirschot, nog geen tot heel weinig mensen hebben opgevangen. (Bron:  www.opnieuwthuis.nl) ...lees verder "Rijk gaat meebetalen aan opvang asielzoekers en vergunninghouders"

Share

4

veel geldDe gemeente Tilburg is niet blij met de plannen van woningcorporatie Vestia om 459 sociale huurwoningen te verkopen. De gemeente heeft dat officieel kenbaar gemaakt aan Stef Blok, minister van Wonen en Rijksdienst. Door de verkoop van de woningen dreigt er volgens de zienswijze van de gemeente Tilburg een tekort aan betaalbare woningen te ontstaan voor mensen met een laag inkomen. Tilburg dringt in de zienswijze aan op de verkoop van de woningen aan een andere corporatie in plaats van een commerciële partij. ...lees verder "Vestia wil 459 huurwoningen in Tilburg verkopen"

Share

Miljoenen-tekort op begroting Tilburg door foute berekening van minister Donner (SZW)

De gemeente Tilburg dreigt  in 2010 een tekort te krijgen van 9,8 miljoen euro op de gemeentebegroting. Dat blijkt uit informatie van sociale zaken, die heeft doorgerekend wat de korting op het rijksbudget voor uitkeringen voor Tilburg betekent.

Het ministerie van SZW maakte eind juli bekend dat gemeenten ongeveer 10% minder geld van het Rijk zouden krijgen voor de bijstandsuitkeringen, omdat het CPB volgens het ministerie minder groei van het aantal werklozen verwacht. Tilburg krijgt als gevolg van de korting dit jaar 8,1 miljoen euro minder voor het betalen van uitkeringen.

"Deze maatregel is onfatsoenlijk en onacceptabel", aldus wethouder Jan Hamming voor Sociale Zaken. "We krijgen niet genoeg geld om uitkeringen te kunnen betalen. En dat komt omdat minister Donner het budget heeft gekoppeld aan werkloosheidscijfers en niet aan de bijstandsgegevens. Omdat het ministerie de verkeerde cijfers gebruikt, stevenen wij af op grote financiële tekorten."

Zowel de G32 als de VNG zijn in actie gekomen tegen het voorstel van minister Donner, dat op 27 juli 2010 bekend is gemaakt. Hamming: "Zowel de VNG als ook Divosa constateren dat de economische crisis grote gevolgen heeft voor het aantal bijstandsuitkeringen en dat het ministerie daar geen rekening mee houdt. Gezamenlijk zullen we een stevige lobby opzetten richting het Rijk, om deze korting ongedaan te maken. Dat is ook de reden dat we de Kamerfracties van de Tweede Kamer zullen benaderen met onze zorgen. En we bekijken in hoeverre we juridische stappen kunnen nemen tegen het besluit."

Op 30 september aanstaande is er weer een bestuurlijk overleg tussen het ministerie van SZW, Divosa en de VNG.

De rijkskorting heeft flinke gevolgen voor de Tilburgse begroting. In 2010 verwacht het college een tekort van 9,8 miljoen euro. Vanaf 2011 is er nog grote onzekerheid over de omvang van het budget, maar houdt het college rekening met een jaarlijks tekort van 8,2 miljoen euro. Het college betrekt de ontwikkeling van het bijstandsbudget bij het opstellen van het najaarsbericht 2010 en de aanpassing van de begroting 2011.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen