Spring naar inhoud

Eerste vergadering van de gemeenteraad in de "Bruine Doos", Het Laken.

Maandag 15 mei 2017 voerde de raadscommissie Leefbaarheid een debat over de vraag of er genoeg parkeergelegenheid zal zijn in de Binnenstad als de nieuwe winkels - Primark, Hudson's Bay en Decathlon - opengaan. Volgens het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) én de coalitiepartijen in de raad - CDA, GroenLinks, SP en D66 - is er nog voldoende ruimte. De PvdA sloot zich aan bij de mening van de coalitie. De oppositiepartijen - met uitzondering van de PvdA - zijn het daar volstrekt mee oneens.

Lees ook: Kritiek op onderzoek parkeren Binnenstad - 16 mei 2017

...lees verder "Raad houdt debat over parkeren Binnenstad tegen"

Share

In de vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid van maandag 15 mei 2017 werd een debat gevoerd over het Parkeeronderzoek Binnenstad, dat een maand eerder werd gepubliceerd. Het onderzoek en de resultaten kregen stevige kritiek, met name vanuit de oppositiepartijen Lokaal Tilburg, LST, PvdA, Voor Tilburg, VVD en OPA.

Deze kritiek wordt bovendien gedeeld door 'Binnenstad Management Tilburg' (BMT) dat hierover een brief met vragen aan het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) stuurde. ...lees verder "Kritiek op onderzoek parkeren Binnenstad"

Share

Op donderdag 27 april 2017 viert de koninklijke familie Koningsdag in Tilburg. Een mooie reden voor de foto-speciaalzaak van Frans van Aarle om een unieke fotowedstrijd te organiseren met als thema 'Koninklijk bezoek'. Leg jij de oranje sfeer tijdens het bezoek het best vast, dan maak je kans op mooie prijzen! Redenen genoeg om tijdens Koningsdag je creativiteit de vrije loop te laten gaan!

Laat je favoriete foto printen (maximaal 20x30 cm) en lever deze vóór maandag 15 mei 2017 in bij foto-speciaalzaak Frans van Aarle, Korvelseweg 255. Vermeld op de achterzijde je naam, mailadres en telefoonnummer. ...lees verder "Leg de sfeer vast op Koningsdag en maak kans op mooi prijzen!"

Share

Foto: Alan R Walker - CC-BY-SA 3.0

Nu het weer mooier weer is en veel mensen lekker naar buiten gaan, zijn ook teken weer actief. Teken komen in het hele land voor, in bos, park, hei, duinen of in de tuin. Ze zitten in de buurt van bomen of struiken in hoog gras of tussen dode bladeren. Teken kunnen zich vastbijten in de huid van mensen. Van een tekenbeet kunt u ziek worden. In Nederland kunnen teken de ziekte van Lyme overbrengen. ...lees verder "Teken herkennen en verwijderen"

Share

Tijdens de vergadering vaan de raadscommissie Sociale Stijging op maandag 20 februari 2017 heeft commissielid Jan Heijman namens de fractie van Lokaal Tilburg aangekondigd een 'Motie van wantrouwen' te overwegen om wethouder Hans Kokke (SP) weg te sturen. De aanleiding hiervan was de gehele gang van zaken rondom de besluitvorming over de plaatsing van mensen met zowel psychiatrische als verslavingsproblemen door het RIWB in een pand aan de Schiphollaan 28a, pal naast basisschool Jeanne d’Arc in de wijk 't Zand. ...lees verder "Wethouder Hans Kokke krijgt nog een kans"

Share

screenshot-www google nl 2016-05-31 18-21-58 jumbo bredaMaandagavond 30 mei vergaderde de raadscommissie Vestigingsklimaat over de komst van de Jumbo Foodmarket naar Stappegoor. Aanleiding voor deze discussie was, dat Lokaal Tilburg van Frans van Aarle het onderwerp op de agenda had gezet, omdat hij wil dat een onderzoek van BRO (Bureau Ruimtelijke Ordening) uit 2011-2012 opnieuw wordt gedaan. (zie ook: XL-supermarkt in Stappegoor: drie onderzoeken op rij - 20 september 2012) ...lees verder "Stappegoor krijgt Jumbo Foodmarket – gevolgen voor andere winkeliers onduidelijk"

Share

1

Frans-van-Aarle-2015-06-01_15-38-33Het college van burgemeester en wethouders moet stoppen met het bouwen van ‘retailongelukken’. Die oproep deed Frans van Aarle van Lokaal Tilburg zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Eetcafé Het Stadshuys. ‘Ergens even wat detailhandel bijproppen’ gaat volgens de fractievoorzitter ten koste van de omzet van buurt- en wijkwinkelcentra. ...lees verder "‘College moet stoppen met retailongelukken’"

Share

referendumEr zijn ruim 9.600 steunbetuigingen binnengekomen voor een referendum over de gebiedsontwikkeling van het Stadhuisplein, de verbouwing van het Stadhuis en omgeving. Hiervoor waren minimaal 8.404 handtekeningen nodig. ...lees verder "Referendum Stadhuis haalt ruim voldoende steun uit de stad"

Share

2

2015-09-14_18-58-29_02 stadhuis raadszaal publiekDe vergadering van de commissie Vestigingsklimaat over de verbouwing van het stadhuis, stadskantoor 1, duurde maandagavond 14 september een dikke zes uur. Desondanks veranderde er niets aan het standpunt van het college en sloot de coalitie, CDA, D66, GroenLinks en SP de rijen, door geen haarbreed toe te geven aan de bezwaren en argumenten van oppositiepartijen en de goed gevulde publieke tribune. Er waren zoveel Tilburgers naar de raadszaal gekomen om te luisteren naar het debat, dat er een extra scherm was opgesteld in de koffiekamer van het stadhuis, omdat er te weinig plaats was in de zaal. Stadsgenoten die wel een plek op de tribune hadden weten te vinden, hadden spandoeken opgehangen en zwaaiden met boomtakken om hun bezwaren tegen de plannen kenbaar te maken. ...lees verder "Verbouwing stadhuis – coalitie sluit de rijen – mogelijk referendum"

Share

Frans-van-Aarle-2015-06-01_15-41-09
Frans van Aarle

Dinsdagavond 8 september, in de bibliotheek aan het Koningsplein, is de nieuwste politieke partij gepresenteerd: Lokaal Tilburg. Frans van Aarle is fractievoorzitter van Lokaal Tilburg en Marie-Thérèse Blomme is voorzitter van deze kersverse partij. De presentatie werd zeer druk bezocht.

Lokaal Tilburg wil dat de inwoners van de stad meer invloed krijgen op grote projecten, zoals de besluitvorming over de verbouwing van het Stadhuis. ...lees verder "Nieuwe partij ‘Lokaal Tilburg’ wil referendum over plannen rond Stadhuis"

Share

1

april-paleisring-cityring-willemsplein-stadhuisMaandagavond 7 september zou de commissie Vestigingsklimaat in debat gaan over de verbouwing van het Stadhuis, Stadskantoor 1. Maar zover kwam het niet, want maar liefst 15 mensen hadden zich aangemeld als inspreker. Hoewel in de regel elke inspreker vijf minuten krijgt om zijn of haar inbreng te geven, besloot de commissie om deze mensen ruim de tijd te geven, waardoor het te laat werd om nog zelf aan het debat te beginnen. Deze zal daarom plaatsvinden op maandagavond 14 september vanaf 19.00 uur.

Tegenstanders, die volgens een meningspeiling van het Brabants Dagblad een meerderheid van 60% vormen, komen uit alle gelederen en hebben bezwaren die elkaar aanvullen. ...lees verder "Verbouwing Stadhuis – insprekers aan het woord – een nieuwe variant dient zich aan"

Share

1

Jan-Heijman-Statenlid-Lokaal-Brabant-FacebookHij is zes weken geleden geïnstalleerd in Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant. Als ‘eenpitter’ vertegenwoordigt Jan Heijman daar de belangen van de kiezers van Lokaal Brabant. Een functie die hij graag combineert met zijn activiteiten als commissielid van de Tilburgse Volkspartij (TVP). “In de Staten gaat het vooral om de grote lijnen; daar heb je geen debatten over een subsidie van 1.000 euro. Het leuke voor mij als commissielid is weer dat ik meer bezig ben met wat er voor m’n neus gebeurt in de gemeente waar ik woon.”

PS is nog niet één keer officieel bijeengekomen om te vergaderen, maar Jan Heijman van Lokaal Brabant heeft het momenteel druk genoeg met het inwerkprogramma voor de nieuwe Statenleden en met de kennismaking met z’n nieuwe collega’s in Den Bosch. ...lees verder "Jan Heijman over zijn eerste weken in Provinciale Staten"

Share

2

loes dielissenHet bestuur van de Tilburgse Volkspartij (TVP) heeft Loes Dielissen uit de partij gezet. In een persbericht laat de TVP weten: "Het voltallige bestuur unaniem heeft besloten zich te distantiëren van de uitlatingen van Loes Dielissen in de pers en op de sociale media. Het bestuur kan de manier van haar communiceren naar de huidige fractie niet tolereren. Helaas heeft het bestuur daarom moeten besluiten om conform de statuten van de Tilburgse Volkspartij (TVP), Loes Dielissen te ontzetten uit het lidmaatschap van de Tilburgse Volkspartij (TVP."

Op Facebook had Loes Dielissen haar ongenoegen kenbaar gemaakt over het handelen van Frans van Aarle, die haar als fractievoorzitter vervangt gedurende haar ziekte.  Aanleiding voor de affaire was een brief over de omgevingsvergunning voor Hornbach waarover Loes Dielissen een tweet plaatste.

...lees verder "Loes Dielissen uit de TVP gezet"

Share

raad juni 2014Woensdag 12 november kwam de gemeenteraad bijeen voor het tweede en laatste deel van de begrotings-vergadering. In maar liefst 107 moties en amendementen (voorstellen) om iets aan de Begroting voor 2015 te veranderen, passeerden er even zoveel onderwerpen heel kort de revue. Bij elk voorstel mogen raadsleden die het voorstel niet zelf hebben ingebracht, vragen stellen aan de indienende partij(en) en in discussie gaan. Vervolgens mag de wethouder die het onderwerp in zijn of haar portefeuille heeft heel kort commentaar geven en zeggen of het voorstel wordt afgeraden of overgenomen. ...lees verder "Begroting 2015: “Genuanceerd overgenomen”"

Share

2

leegstand_winkelsOp maandag 8 december wordt de Hoorzitting Detailhandel georganiseerd om in dialoog te gaan met Tilburgers over detailhandel. Op initiatief van TVP, D66, SP, CDA en PvdA is er een werkgroep gevormd, met daarin de betreffende woordvoerders van de fracties: Ron Antens (voorzitter, SP), Frans van Aarle (TVP), Nathalie Nijs (GroenLinks), Peter van Gool (D66), Joost Möller (VVD), Hans Smolders (LST), Cecile van Berkel (CDA), Sofie Meeuwissen (PvdA), Koen Bergmans (OPA), Johan van de Ven (Voor Tilburg) en als ambtelijke ondersteuning (griffie): Stijn van Rooij. ...lees verder "Detailhandel: De raad vraagt goede raad uit de stad"

Share

leegstand_winkelsDetaillisten die in binnensteden winkelruimte huren, vinden de huurprijs in relatie tot de omzet nog steeds aan de hoge kant. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemers die in de aanloopstraten een winkel hebben. Dit is een van de conclusies die 'NVM Business' trekt uit het zojuist verschenen rapport Winkelmarkten.

"In Tilburg is dit niet anders." zegt Frans van Aarle, voorzitter van de overkoepelende organisatie van ondernemersverenigingen in Tilburg (OFT) en raadslid namens de Tilburgse Volkspartij (TVP). "Bij particuliere eigenaren van winkelpanden zit er wel wat beweging in, die willen inmiddels wel iets met de huurprijzen omlaag, maar bij vastgoedondernemers die meerdere winkelpanden bezitten, is dat een stuk lastiger, want als ze van een winkelpand de huurprijs verlagen, willen de andere huurders dat ook. Daar komt bij dat een leeg winkelpand meer oplevert dan een lagere huurprijs." volgens van Aarle ...lees verder "Leegstand levert meer op dan lagere huur"

Share

1

Red de ThuiszorgersTijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, maandag 7 juli, stelde de SP vragen aan wethouder Hans Kokke (SP) over het aangekondigde ontslag van alle 633 thuishulpen door zorginstelling Thebe. De SP zei geschrokken te zijn van de aangekondigde ontslagen die als huishulpen hetzelfde werk moeten gaan doen voor minder geld.

Daarnaast wil de SP weten of de huishoudelijke hulp voor de Tilburgers hierdoor in het gedrang kan komen en wat de rol van de gemeente kan zijn om te voorkomen dat deze ontwikkeling negatieve gevolgen heeft voor het hele Wmo-traject wat al met Thebe is ingezet en wat de wethouder gaat doen om onrust onder de cliënten van Thebe te voorkomen. Vanwege de Transitie van de Wmo, waardoor de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt voor de uitvoering, is de gemeente bezig met aanbestedingen om zorg in te kopen. ...lees verder "SP en TVP stellen vragen over 633 ontslagen bij Thebe"

Share

Binnenstad Tilburg

Het college van B&W komt met een nieuw beleid voor de detailhandel in de stad. Niet zozeer omdat de oude visie al aan vervanging toe was, maar om grote winkels aan de rand van de stad mogelijk te maken, zoals een XL-supermarkt op Stappegoor. Deze staat als enige met name genoemd in de nieuwe detailhandelsvisie. Andere argumenten zijn de opkomst van e-commerce: winkelen via internet en 'funshoppen': winkelen als beleving, een dagje uit. Volgens de visie van de gemeente worden winkels gemiddeld steeds groter, qua vloeroppervlak, maar ontstaan tegelijkertijd meer speciaalzaken in de Binnenstad. Daarbij wordt de Binnenstad als het belangrijkste winkelgebied gezien en als trekpleister voor bezoekers van buiten Tilburg. ...lees verder "Weerstand ondernemers detailhandel tegen nieuwe detailhandelsvisie"

Share

Alle interviews van 2012

Eind december is een moment om nog even achterom te kijken. Dit is een lijstje met alle interviews op Tilburgers.nl in 2012

 1. Met Jurgen Jansen in gesprek over het Huis van de Wereld

  Jan van Esch
  Jan van Esch van Portagora
 2. PortAgora: deur naar ontmoeting en markt, in gesprek met Jan van Esch
 3. Missiezuster Theresa de Vreede pioniert met stadstuintje in Spoorzone
 4. Interview met Jasper Mikkers: Karl Marx contra Rome
 5. Jofke van Loon: kunstenares met ambities
 6. Even voorstellen: Amsterdam Klezmer Band
 7. Piet Groenen: Spil In de Boomtak
 8. Vie Vinken: “Mensen voldoening geven”
 9. Nachtburgemeester Tilburg kijkt terug op eerste zes maanden, een gesprek met Godelieve Engbersen
 10. "Mensen willen bijen helpen, bijen willen bloemen", een interview met imker Marcel Horck
 11. Winny Gumbs vertelt over Bobby Farrell van Boney M
 12. Caecilia van Peski (D66): “Democratie is niet voor bange mensen”
 13. Joost van Puijenbroek: “Politiek schiet te snel in de regelkramp”
 14. Ties Sweyen (CDA): “Niet alleen roepen dat dingen niet deugen, maar doe iets!”
 15. Piet Hoofs: Kunst voor iedereen in de supermarkt en over de toekomst en Tilburg

  Piet Hoofs
  Piet Hoofs
 16. Roel Lauwerier (VVD): “Europa moet Nederlandser worden”
 17. Frans van der Meer: “Ferry van de Zaande is geboren bij een piratenzender”
 18. Jeroen Opstelten viert successen met Ben Penn
 19. Toni Valen: “Is dit alles?”
 20. Eelco Keij: “Welk probleem los je op als je mensen hun nationaliteit afneemt?”
 21. Jan Aartsen streeft naar authentieke wijn
 22. Pieter Bon: “de MAM-tijd was ongelofelijk”
 23. Nol Havens: VOF de Kunst weer terug naar de roots
 24. Zoete Zaken: taart, koek en thee. Een gesprek met Jovanca van Zweden
 25. De Deurzakkers: “Je moet geloven in de toekomst”, een dubbelinterview met Clemens van Bracht en Willem van Schijndel
 26. Maurice Leenaars: “Door Paco de Lucia flamencogitarist geworden”
 27. Twan Lijten: “Geniet van het leven en haal er uit wat erin zit”
 28. Klarinettist David Krakauer speelde en sprak tijdens Jiddisch Festival
 29. Frans van Aarle: “Met persoonlijke aandacht en vakmanschap heb je als ondernemer een kans”

  Frans van Aarle naast de eerste camera van zijn grootvader uit 1946.
  Frans van Aarle naast de eerste camera van zijn grootvader uit 1946.
 30. David Golek in Paradox, Jiddish Festival
 31. Peerke: “Ik ben een maatschappelijk betrokken ondernemer”
 32. Joop Verhagen: “Speciale werken worden verkocht door Social Energy”
 33. Rob Grosveld: “Ik zie muziek als voedsel voor de ziel"
 34. Zjef Naaijkens van de Veulpoepers: “Niks moet”
Share

De vrijwilligers van Repair Cafe 013 en Energy Garden, beide onderdelen van Stichting Social Energy zijn samen met Stichting Krachtig Zuid druk in de weer voor de ‘Winter in Zuid’ een evenement dat zondag 16 december vanaf 11:00 tot 19:00 uur wordt gehouden op de Korvelseweg. Naast het plaatsen van een enorme kerstboom op het Korvel plein, afkomstig uit de Energy Garden, aangekleed met zo’n 400 lampjes door Henk Bartels, zijn de vrijwillige medewerkers samen met enkele buurtbewoners de komende dagen druk bezig met het maken van zo’n zestig guirlandes. Deze zullen gaan schitteren als sfeervolle decoratie op alle kramen van ‘Winter in Zuid’.

Andere activiteiten die op zondag 16 december worden georganiseerd door Social Energy zijn:

Bij Joris van Artisjok mogen alle kinderen deelnemen aan een workshop kerststukjes maken. Dit vindt plaats bij Artisjok Bloemsierkunst op de Korvelseweg 112. Vanaf 12:00 gaan vrijwillige medewerkers van Stichting Social Energy samen met jeugd aan de slag om sfeervolle kerststukjes te maken die ze later mee naar huis mogen nemen.

Daarnaast gaat stadshistoricus Joop Ligthart U elk heel uur rondleiden met een wandeling door de wijk, waar veel mensen hun huizen in kerstsfeer hebben versierd. De wandeling begint bij Artisjok Bloemsierkunst, Korvelseweg 112 en halverwege wordt er een tussenstop gemaakt bij Café de Troubadour van Rob Verbunt. De wandeling duurt ongeveer 40 minuten. U bepaalt zelf wat het u waard is! ( Exclusief natuurlijk de versnapering bij Café de Troubadour.)

Bij Foto-speciaalzaak Frans van Aarle, Korvelseweg 255 kunt u zich kleden in Anton Pieck-stijl om op de foto te gaan voor een wel heel bijzondere kerstkaart, of ingelijst als origineel cadeau; u kunt zich hier omkleden in historisch tenue, beschikbaar gesteld door de Tilburgse revue, om op de foto te gaan.

Ook zullen er kerststukjes, gemaakt door de vrijwilligers van Repair Café 013, Energy Garden en buurthuis 'In de Boomtak' worden verkocht waarvan de opbrengst ten goed komt aan stichting Social Energy en Kringloop Portagora

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen