Spring naar inhoud

Busstation in vogelvlucht

De omgevingscommissie is positief over de plannen voor het nieuwe busstation, de nieuwe fietsenstallingen en het lichtplan voor dit gebied rondom het station. De commissie stemde op 27 september 2017 al op hoofdlijnen in met de opzet en uitgangspunten voor de architectuur en het lichtplan. Verder werden er nog een aantal aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking.

Na dit positieve oordeel van de omgevingscommissie gaat ProRail de plannen voor de fietsenstallingen en het busstation verder uitwerken en wordt er een omgevingsvergunning voor aangevraagd. ...lees verder "Groen licht voor plannen busstation en fietsenstallingen"

Share

De Tilburgse binnenstad krijgt in het najaar van 2017 extra stallingen voor fietsen. De vakken komen op verschillende drukke plekken. Dit zijn het Pieter Vreedeplein, de Emmapassage, de Vijfsprong, de Stationsstraat/Poststraat en de Willem II straat. Fietsers kunnen hier voor maximaal een uur hun fiets stallen.

In september wordt in overleg met de winkeliersverenigingen en vertegenwoordigers van bewoners bepaald waar en hoeveel extra fietsvakken op deze 'hotspots' komen. Vanaf oktober worden fietsers actief gewezen op de fietsenstallingen en stallingsplekken door gastheren en -vrouwen. Dan start ook het handhaven in het uitgebreide ruimingsgebied. ...lees verder "Meer fietsenstallingen in de binnenstad en strengere handhaving"

Share

Klik op de afbeelding om het rapport te downloaden.

Op dit moment komt circa 50% van de bezoekers van de binnenstad op de fiets en de gemeente Tilburg zou graag willen dat nog meer mensen op de fiets komen, in plaats van met de auto. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar het fietsparkeren in de binnenstad en het resultaat, het rapport 'Advies verbeteren fietsparkeren centrum Tilburg' van onderzoeksbureau 'Plein Civiel' is op 16 maart 2017 verschenen.

Voor Tilburgers die regelmatig met de fiets naar de binnenstad gaan, is het rapport een feest van herkenning, een opsomming van feiten die 'allang gemeengoed' zijn. ...lees verder "Veel verbetering mogelijk voor fietsen parkeren in de binnenstad"

Share

Vanaf vrijdagavond 9 december zijn er 300 extra fietsenstallingsplaatsen beschikbaar aan de noordkant van het station.

De roep om extra plaatsen wordt hiermee beantwoord. Het betreft een tijdelijke oplossing voor een jaar, want eind 2017 wordt deze ruimte in gebruik genomen als tijdelijk busstation.

De uitbreiding was noodzakelijk omdat de vraag naar fietsenstallingen aan de noordzijde groter was dan het huidige tijdelijke aanbod (540 plaatsen) op het Burgemeester Stekelenburgplein. ...lees verder "Extra fietsenstalling bij Station Noord"

Share

2016-09-16-pieter-vreedeplein-mediamarkt-ingangFietsers kunnen vanaf maandag 21 november 2016 hun fiets niet meer langdurig stallen op het Pieter Vreedeplein. Fietsen die vanaf die datum op het plein staan, worden weggehaald.

Er komt een tijdelijke stalling op het plein waar kort geparkeerd kan worden. Het stallingsverbod loopt tot september 2017 en heeft te maken met de verbouwing van het voormalig pand van de V&D. Daar komt een filiaal van Hudson's Bay.

Op het plein wordt dagelijks gehandhaafd. Inwoners die hun fiets langer willen stallen, kunnen terecht bij de fietsenstallingen Heuvel of Pieter Vreedeplein.  De tijdelijke stalling op het plein blijft tot september 2017.

 

Share

A2016-07-14 989 Fietsenstalling Station Noordzijdean de noordzijde van het station in Tilburg is een tijdelijke fietsenstalling sinds maandag 11 juli in gebruik genomen. Deze stalling biedt plek aan zo'n 500 fietsen, en is onbewaakt. De Gemeente gaat streng optreden tegen fout geparkeerde fietsen.

De definitieve fietsenstalling aan de Noordkant van het station zal bewaakt worden en de eerste 24 uur gratis laten gebruiken. ...lees verder "Tijdelijke fietsenstalling noordkant Station"

Share

2016-07-11 772 DA Opening Centraal Station rode bal
Czar van Engelen verricht de openingshandeling door met een bal door de hal naar de nieuwe ingang te balanceren.

Voor het eerst sinds 5 oktober 1863, toen het eerste treinstation geopend werd, kent Tilburg een hoofdingang aan de noordzijde van de stad aan het Burgemeester Stekelenburg-plein.

Maandagmiddag 11 juli om half een werd de ingang feestelijk geopend door regiodirecteur Inés Plasmans van ProRail, wethouder Berend de Vries van de gemeente Tilburg en regiodirecteur Jeroen Alting von Geusau van NS. Maar de 10-jarige Czar van Engelen ging er met de eer vandoor. Door middel van een rode bal werd de nieuwe in en uitgang symbolisch open gesteld.

De nieuwe ingang verbindt de wijk Oud-Noord en Theresia direct met het centrum van de stad. Museum De Pont komt ineens op een kleine loopafstand met de nieuwe verbinding. ...lees verder "Nieuwe ingang station geopend"

Share

2016-07-07 567 f202 Station Tilburg NoordzijdeOp maandag 11 juli gaat het NS-station ook aan de noordzijde worden geopend, zodat reizigers het station aan beide zijden kunnen bereiken en/of verlaten. vanaf hetzelfde moment gaat de gemeente Tilburg streng handhaven op fietsen die gestald staan in de Stationsstraat, de Poststraat en straten aan de noordkant van het station. ...lees verder "Vanaf 11 juli gaat de gemeente streng handhaven op fout gestalde fietsen rond het NS-station"

Share

1

pv-plein nu
Pieter Vreedeplein nu

Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) heeft een oplossing gevonden voor de combinatie van fietsers en voetgangers op het Pieter Vreedeplein. De oplossing is ontleend aan de inrichting van De Markt in ’s-Hertogenbosch, waar deze oplossing met succes is toegepast voor een vergelijkbare situatie.

Nog voor 1 juli wordt de Tuinstraat in de richting van het Pieter Vreedeplein afgebogen naar de IJzerstraat, waar de fietsenstalling is, zodat fietsers die willen parkeren op logische wijze naar de bewaakte stalling worden geleid. In het najaar wordt een grotere ingreep gedaan aan het plein zelf. ...lees verder "Oplossing voor fietsers en voetgangers Pieter Vreedeplein"

Share

2

Het college van B&W (burgemeester en wethouder) van de gemeente Tilburg wil bewaakte fietsenstallingen aan de noord- (Spoorzone) en zuidzijde (Spoorlaan) van station, die de eerste 24 uur gratis zijn.

fietsenstallingHet college van B&W (burgemeester en wethouder) van de gemeente Tilburg wil bewaakte fietsenstallingen aan de noord- (Spoorzone) en zuidzijde (Spoorlaan) van station, die de eerste 24 uur gratis zijn.

Aan de noordzijde van het station kiest het college voor een plek in de spoordijk, tussen de Stationspassage en de Willem II passage. De zuidelijke stalling krijgt ongeveer 4.000 plekken, de noordelijke stalling zo'n 3.700 plekken.

De gemeente, NS en ProRail onderzochten voor de fietsenstalling aan de noordkant van het spoor drie opties: de keldervariant onder het Burgemeester Stekelenburgplein, een stalling tegen de spoordijk ten westen van de Stationspassage en een stalling tegen de spoordijk tussen de Stationspassage en de Willem II passage. De eerste en de laatste bleken allebei een goede oplossing. De keldervariant is echter circa 10 miljoen euro duurder en biedt geen mogelijkheid om geleidelijk mee te groeien met de behoefte. ...lees verder "Bewaakte fietsenstallingen aan beide kanten station"

Share

2

Tweede Kamerlid Jesse Klaver, GroenLinks Tilburg lijsttrekker Joris Bengevoord en wethouder Marjo Frenk halen handtekeningen op voor een extra gratis fietsenstalling op station Tilburg.
Tweede Kamerlid Jesse Klaver, GroenLinks Tilburg lijsttrekker Joris Bengevoord en wethouder Marjo Frenk halen handtekeningen op voor een extra gratis fietsenstalling op station Tilburg.

GroenLinks Tilburg zamelt de komende weken handtekeningen in voor een fietsenkelder aan de noordzijde van het station. Hiermee is zaterdag 8 februari een start gemaakt. Samen met Tweede Kamer-lid Jesse klaver werden al ruim 200 handtekeningen opgehaald. Ook via www.groenlinkstilburg.nl kunnen mensen de petitie ondertekenen. De handtekeningen worden op 10 maart overhandigd aan wethouders Roel Lauwerier (VVD, Parkeren) en Rodney Weterings (PvdA, Spoorzone).

Volgens de partij is de fietssituatie op het Centraal Station onoverzichtelijk, duurt fietsparkeren lang en er is weinig ruimte. Fietsers parkeren daarom steeds vaker op voetpaden rondom het station wat geen fijne situatie is voor fietsers en omwonenden. GroenLinks pleit daarom voor een extra ondergrondse fietsenstallingen aan de Noordzijde van het station en startte hiervoor zaterdag een handtekeningenactie. Wil jij ook een betere fietsenstalling op het Centraal Station? Die bovendien gratis en bewaakt is?  GroenLinks roept de gemeente Tilburg op om dat te realiseren. Hiervoor kun je online een petitie ondertekenen.

...lees verder "GroenLinks in actie voor gratis fietsenstalling NS-station"

Share

gemeenteraadMaandagavond 3 juni hield de Tilburgse gemeenteraad een inspraakraad voor Tilburgers. Deze keer zaten niet de wethouders en burgemeester 'op de bok', het spreekgestoelte van het college, maar mochten burgers de raad voorzien van advies en commentaar. Inspreken in de raad mag gewoonlijk bij elke gemeenteraad- commissievergadering, maar het was de eerste keer dat alleen burgers het woord kregen en dat de raadsleden niet in discussie gingen, maar alleen vragen mochten stellen. Onder de insprekers waren zowel burgers die al vaker van het spreekrecht gebruik hebben gemaakt, als ook mensen die dit voor de eerste keer kwamen doen. ...lees verder "15 Tilburgers gaven commentaar en advies aan de raad over de Perspectiefnota"

Share

1

fietsenstallingMaandagmiddag, tijdens een informele bijeenkomst van raadsleden met de verbouwer van het station, Cepezed, werden de laatste ontwikkelingen bekend gemaakt rond het stallen van fietsen.

In januari hebben we de plannen rondom de verbouwing van het station beschreven, waaronder de tijdelijke stalling van fietsen bovenop het perron. De bewaakte stalling komt het dichts bij de ingang van het station en de onbewaakte op het postperron. ...lees verder "Proefopstelling van nieuwe fietsenstallingen bij het NS-station"

Share

1

fietsen-station
Linksboven is de nieuwe toegang voor fietsenstalling binnenkort

In verschillende grote steden is er sprake van overlast door fietsen bij de stations. Een toename van fietsen door het groeiende fietsverkeer en te weinig aanbod van stallingsplekken zijn de belangrijkste oorzaken. In Tilburg lijkt dat allemaal wel mee te vallen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten: "We voeren al jaren een actief fietsbeleid en er worden regelmatig fietsen geruimd. In de Stationsstraat ruimen we alleen in gevaarlijke situaties, maar we zien ook wel dat er veel geparkeerd wordt." De fietsen worden in Tilburg geruimd door de AFAC, in de volksmond ook wel 'AFPAK' genoemd. ...lees verder "Station Tilburg: Alle fietsen gaan naar boven"

Share

Om 19.00 uur staat er een raadsvergadering op de agenda. Tijdens de raadsvergadering worden beslissingen genomen over kwesties die in de afgelopen weken in de themacommissies zijn besproken. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

De gemeenteraadsvergadering begint met de A-agenda, waarop onderwerpen staan waar alleen nog over wordt gestemd, de discussie is al eerder in de commissie(s) gevoerd. Deze maandag heeft de A-agenda één onderwerp.

Op de B-agenda staan onderwerpen waarvoor raadsleden nog wijzigingsvoorstellen (moties & amendementen) willen inbrengen, waarover nog discussie gevoerd kan worden. Deze keer gaat het om twee onderwerpen.

  • Prometheusstraat opheffen als openbare weg en toevoegen aan het terrein van Versteijnen. Dit bedrijf heeft hierom gevraagd, zodat het bedrijfsterrein overzichtelijker wordt in verband met veiligheid.
  • Geld voor nieuwe fietsenstallingen aan de zuidzijde van het NS-station. Dit geld komt uit de pot voor de Spoorzone, maar de raad was het in de commissie van 7 januari nog niet eens over hoe groot de fietsenstalling precies moet worden.

Tenslotte volgt de C-agenda, met onderwerpen waarover nog discussie gevoerd kan worden. Deze keer gaat het om de volgende zaken.

  • Veemarktkwartier 3.0. In oktober 2012 heeft het college een voorstel gedaan om het Veemarktkwartier aan te besteden om het te laten ontwikkelen door een projectontwikkelaar. Deze aanbesteding één voorwaardelijke bieder opgeleverd, maar deze zal zeker niet hete Midi theater willen kopen.
  • Aankoop Hoge Wal. De gemeente Tilburg had in de jaren 2002 ‐ 2009 plannen om op agrarische gronden nabij de A58, het bedrijventerrein 'De Bakertand' te ontwikkelen. Sinds 2005 is de gemeente in gesprek met de eigenaar over mogelijke aankoop van het agrarische bedrijf. Eind 2009 heeft de gemeente besloten om het plan 'De Bakertand' op de lange baan te schuiven. In deze tijd wordt het bedrijf getroffen door de Q‐koorts. Alhoewel de aankoop niet langer noodzakelijk was, is in juli 2010 toch besloten om met de eigenaar in onderhandeling te gaan over aankoop van zijn gronden. Er is uiteindelijk overeenstemming bereikt. De eigenaar heeft de koopovereenkomst ondertekend. De aan te kopen gronden zijn, vanwege het stoppen met het plan 'De Bakertand', niet opgenomen in een exploitatie. Er is dus binnen de gemeentelijk grondexploitatie hiervoor geen budget aanwezig. Daarom dient de gemeenteraad toestemming te geven voor de aankoop.
  • Novadic-Kentron, verhuizing naar Jan Wier. Op 10 en 17 december is uitgebreid discussie gevoerd over de mogelijke verhuizing van Novadic-Kentron naar Jan Wier. Buurtbewoners zijn hier fel tegen, vanwege de gevreesde overlast. In deze raadsvergadering wordt opnieuw de discussie gevoerd en zal er een beslissing moeten worden genomen. Lees ook:
  • Motie Actueel van CDA over het 'Onderhandelingsakkoord Financiën Decentrale Overheden' een overeenkomst tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de landelijke overheid over hoe de gemeenten met hun financien moeten omgaan en over een flinke extra bezuiniging. Hoewel de gemeente Tilburg het grotendeels niet eens was met de overeenkomst, heeft zij vrijdag 1 februari toch vóór gestemd bij de VNG, omdat het hebben van geen akkoord nog veel slechter zou zijn...
  • Motie Actueel van PvdA over de T-Parade. De T-Parade krijgt geen subsidie meer. De PvdA wil met deze motie bereiken dat de T-Parade alsnog wél subsidie krijgt.
Share

1

willem-II-passage
Spoorlaan, met de rug naar de Willem II-straat. Over drie jaar kun je hier rechtdoor onder het spoor door fietsen en lopen. Klik op de foto voor een vergroting.

De komende jaren gaat er flink verbouwd worden rondom het NS-station. Om te beginnen wordt nog dit jaar gestart met de bouw van een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor, ter hoogte van de Willem II-straat. De binnenkant van deze 'Willem II-passage', die 11 meter breed wordt en 2,7 meter hoog, wordt ontworpen door het Tilburgse ontwerpbureau DITSS, dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van sociaal veilige en innovatieve ruimtes.  Voor het ontwerp van de tunnel, waar de gemeenteraad graag het laatste woord over wil, zal opdracht worden gegeven om de historie van de Spoorzone erin te verwerken. ...lees verder "De komende drie jaar veel verbouwingen rondom het NS-station"

Share

Op maandag vergaderen de themacommissies. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda.
De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

De commissie 'Leefbaarheid' begint om 9.00 uur met onder meer de volgende onderwerpen op de agenda. ...lees verder "Politiek van maandag 7 januari: Nachtnet, Regiotaxi, NOMA en Spoorzone"

Share

fietslichten Repair CafeOp 27 december heeft het Repair Café 013, onderdeel van Stichting Social Energy, een fietslichtenactie gehouden in de fietsenkelder onder de Heuvel. Iedere bezoeker kon gratis zijn of haar fietsverlichting laten repareren. In drie uur tijd werden 60 fietsen van goede verlichting voorzien en konden de fietsers veilig naar huis zonder een boete van 45 euro te riskeren. ...lees verder "Video: Fietslichtenactie van Repair Café 013"

Share

1

Na het overweldigende succes van de eerste fietsverlichting actie op 15 november, waar meer dan 100 fietsen van deugdelijke verlichting werden voorzien, zullen de vrijwillige medewerkers van het Repair Café 013 op 27 december van 18:00 tot 21:00 uur opnieuw een fietsverlichting actie houden.

In de fietsenkelder van de Heuvel zullen weer vrijwilligers klaarstaan om fietsverlichting na te kijken en zo mogelijk te repareren. Het controleren en repareren is gratis, materialen kunt u zelf meenemen of ter plaatse kopen zolang de voorraad strekt.

Onder het motto “Ik wil je zien” is de politie in de regio Midden-Brabant al op 22 oktober gestart met intensief controleren op het juiste gebruik van fietsverlichting. Een boete voor fietsen in het donker zonder licht kost €45,-. Deze actie loopt tot en met 6 januari 2013 en richt zich vooral op scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs.

 

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen