Spring naar inhoud

Er zijn van die wijken, of stadsdelen, waar je zelden of nooit komt. Wijken in je eigen stad waar je gewoonlijk niks te zoeken heb en er derhalve geen reden is om er naartoe te gaanjè.

Fatima is voor mij zo'n wijk. Ik kwam er tot nog toe nooit. Maar vandaag wel, want ik ga op visite bij Cees van den Hoek en zijn vrouw Wil. Cees van den Hoek bouwt mee aan de Stadsmaquette van Tilburg. De maquette is sinds 11 juli 2017 verhuisd van de bibliotheek aan het Koningsplein naar MFA Het Spoor in de Schaepmanstraat. We hebben elkaar al een maand niet meer gesproken, want hij was door zijn knie gegaan nadat we de vorige keer op kinderkrukjes hadden gezeten, die voor hem veel te laag waren. ...lees verder "Toerist in eigen stad – bij maquettebouwer Cees van de Hoek"

Share

De tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen, Sint Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat 40 in de wijk Fatima, sluit op 1 september 2017. In het voormalige woonzorgcentrum Sint Jozefzorg wonen tijdelijk ongeveer 400 asielzoekers. De opvang zou er uiterlijk tot oktober 2018 blijven zitten. De reden voor deze eerdere sluiting is dat het aantal nieuwe asielzoekers in Nederland sterk gedaald is.

Vluchtelingen uit Sint Jozefzorg met een verblijfsvergunning worden elders in de gemeente Tilburg gehuisvest. Het besluit om Sint Jozefzorg te sluiten komt van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). ...lees verder "Vluchtelingen opvanglocatie Jozefzorg gaat vervroegd sluiten"

Share

1

columnKleurrijk. Dat is de Tilburger zeker.

stoeplunch
De stoeplunch voorafgaand aan de T-Parade op zondag 3 juli 2011

Een aantal jaren geleden werd een kleurrijke lunch geserveerd voor de deur van het toen nog bestaande Huis van de Wereld aan de Spoorlaan.

Een telling toen wees uit dat onze stad meer dan honderd verschillende nationaliteiten rijk was. Dat zijn er vandaag vast en zeker al weer meer.

Vreemd was het dan ook te zien dat destijds bij de presentatie van de mooie renovatieplannen voor het Wagnerplein op de artist impressie geen enkele kleurige mede-Tilburger te zien was. ...lees verder "Kleur"

Share

Op zondag 20 december 2015 zal er een sportdag plaatsvinden in de wijk Fatima in Tilburg. Deze sportdag is speciaal voor de buurtbewoners en voor de vluchtelingen die als nieuwe bewoners vanaf 4 december 2015 in St. Jozefzorg komen wonen.

De sportdag wordt georganiseerd door vrijwilligers van veertien sportverenigingen uit de stad. Plezier staat voorop, maar de dag zal zeker bijdragen aan de leefbaarheid en sfeer in de wijk. De sportdag wordt begeleid door twee SPECO (Sport en Economie) studenten van de Fontys Economisch Hogeschool Tilburg. ...lees verder "Sportdag – Wijkbewoners Fatima en vluchtelingen samen aan de bal"

Share

Gastbijdrage van Marcel Timmermans, voorzitter bewonerswerkgroep wijk Fatima

059 1510 Kruisvaardersstraat 40 St JozefzorgDit is een oproep aan ALLE Tilburgers die staan voor gastvrij en leefbaarheid

Beste Tilburgers,

In Nederland vragen op dit moment veel mensen asiel aan.

De gemeente Tilburg heeft besloten aan de oproep van de landelijke politiek gehoor te geven en in Tilburg asielzoekers te ontvangen. Deze oproep respecteren wij.

In de Nederlandse politiek en ook door de landelijke politie reeds wordt zeer duidelijk aangegeven de asielzoekers te huisvesten in kleinere groepen in Nederland. Ook dit respecteren wij. ...lees verder "Oproep aan alle Tilburgers die staan voor gastvrijheid en leefbaarheid"

Share

vluchteling kinderen Foto: IHH Humanitarian Relief Foundation - Ken HanlyEr heerste een wat nerveuze sfeer rond en in het Stadhuis op maandag 5 oktober, waar een extra raadsvergadering was ingelast over de komst van 400 vluchtelingen naar Tilburg, meer specifiek: naar het pand St. Jozefzorg in de wijk Fatima. De sfeer werd voor een deel bepaald door het opvallend grote aantal politie-agenten en beveiligers die in en om het pand aanwezig waren. Binnen werd gefluisterd dat mogelijk Geert Wilders van plan was om de vergadering te bezoeken, een gerucht dat uiteindelijk niet werd waargemaakt. ...lees verder "Vluchtelingen – debat over een Collegebesluit dat al genomen was"

Share

Maandagavond 5 oktober is er een extra gemeenteraadsvergadering over de opvang van 400 vluchtelingen in de wijk Fatima. Deze openbare vergadering begint om 18.00 uur.

Landelijk zit het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) met een tekort van 10.000 opvangplekken, doordat enerzijds nu meer vluchtelingen - voornamelijk uit Syrië en Eritrea - dan gewoonlijk zich melden, terwijl anderzijds mensen met een verblijfsvergunning nog moeten wachten op een huurwoning. Daarom wil het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) tijdelijk - voor maximaal drie jaar - het pand St. Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat in de wijk Fatima, ter beschikking stellen voor noodopvang. ...lees verder "Extra raadsvergadering over opvang vluchtelingen"

Share

4

Gastbijdrage van Hans Smolders, raadslid voor de LST

opinieHans-Smolders-2015-06-01_14-18-52Burgemeester en wethouders in Tilburg willen 400 asielzoekers huisvesten in de wijk Fatima. De makkelijkste weg voor politici is dan om je te presenteren als zogenaamde weldoener, wereldverbeteraar of sociaal goedmens, maar in werkelijkheid zijn politici vaak onbetrouwbaar, asociaal en hardvochtig. Bijna alle politici zijn hoofdzakelijk bezig met hun eigenbelang waarbij ook geen enkel middel wordt geschuwd om hun doel te bereiken. Daarentegen zijn er burgers die vluchtelingen echt willen helpen en dat wél oprecht doen. ...lees verder "Politiek met dubbel moraal is niet oprecht bezorgd over vluchtelingen"

Share

Wethouder Marieke Moorman

Peuterspeelzaal Kubus krijgt onderdak in het naastgelegen gebouw van basisschool Fatima aan de Fatimastraat. Deze peuterspeelzaal is nu nog gevestigd in het verder leegstaande, voormalige wijkcentrum De Kubus. Omdat dit gebouw op termijn een andere bestemming krijgt, is gezocht naar een passende nieuwe plaats voor de peuterspeelzaal. De verhuizing van de Kubus, waarvoor €140.000,- beschikbaar is, wordt gefinancierd uit een pot die al eerder gereserveerd is voor het samenvoegen van peuterspeelzalen en basisscholen.

Wethouder Marieke Moorman van Onderwijs, Jeugd en Studentenzaken: "Dit is een beweging waar wij al langer voorstander van zijn. Peuterspeelzalen en basisscholen werken namelijk al veel samen. Die samenwerking wordt alleen nog maar beter als een peuterspeelzaal ook fysiek bij een basisschool kan worden ondergebracht. Zo krijgt de samenwerking een impuls en kunnen wij eventuele onderwijsachterstanden eerder signaleren en voorkomen. Niet voor niets hebben we de afgelopen jaren hiervoor veel geld beschikbaar gesteld. Het is een thema dat onze blijvende aandacht heeft en verdient."

Het college wil ook geld reserveren voor het verhuizen van de peuterspeelzalen die nu in de wijkcentra Zorgvlied en De Reit zijn gehuisvest. Deze wijkcentra wil het stadsbestuur per 1 juli 2011 sluiten.

Wanneer de gemeenteraad hierover gaat beslissen, is nu nog niet bekend.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen