Spring naar inhoud

gerard korthout - anton kwantes 2Net als vorig jaar moeten aanvragen voor evenementensubsidie weer aan het eind van de zomervakantie bij de gemeente binnen zijn. Inwoners van Tilburg die in 2017 een evenement willen organiseren kunnen daarvoor subsidie aanvragen tot en met zondag 11 september. Een aanvraag indienen kan alleen digitaal via de website van de gemeente. Aanvragen die na 11 september bij de gemeente binnen komen worden niet in behandeling genomen. ...lees verder "Aanvraag evenementensubsidies tijdens de zomervakantie"

Share

1

stadscamping013Er komt geen ondersteuning vanuit de gemeente Tilburg voor een seizoensgebonden stadscamping op het voormalige Van Gend & Loosterrein. Wel blijft de mogelijkheid open voor een pop-up evenementen camping zoals eerder tijdens Festival Mundial en Incubate op deze locatie.

Dit heeft de gemeente Tilburg besloten naar aanleiding van de resultaten die volgden uit de enquête die in november 2014 is uitgezet in de buurt. Het doel van de enquête was om van omwonenden te horen hoe de ervaringen waren met de eerste edities van de pop-up stadscamping. Daarnaast wilde de gemeente Tilburg ook nagaan hoe omwonenden staan tegenover de wens van de initiatiefnemers om een camping te organiseren gedurende het gehele kampeerseizoen. ...lees verder "Wel pop-up maar geen seizoensgebonden stadscamping op Van Gend & Loosterrein"

Share

1

enquête, smiliesDe komende drie weken zijn voor de Tilburgse politiek misschien wel de drukste periode van het jaar. De wensen en plannen voor het komende jaar, die eerder zijn besproken bij de Perspectiefnota, moeten worden vastgelegd in de Begroting voor 2015. De finale, de raadsvergadering waarin de definitieve beslissingen worden genomen, is gespreid over twee dagen: 10 en 12 november. Maar voor het zover is worden de belangrijkste onderwerpen eerst besproken in de vier verschillende commissies: Leefbaarheid, Sociale stijging, Vestigingsklimaat en Bestuur. Soms gepaard met een stevig debat.

Alle vergaderingen zijn openbaar. Een volledig overzicht van alle vergaderingen en de bijbehorende stukken is hier te vinden. ...lees verder "De aanloop naar de Begroting 2015"

Share

oude_televisie_logoTilburgWebTVP1270765Na maanden stevig bouwen en opknappen is de Tilburgse Spoorzone een bijzondere locatie rijker: Bleyemakerij Boemel 76, een lowbudgettheater met een geheel nieuw concept. Op 26, 27 en 28 september was er een groots gevarieerd gratis programma.

Met de naam ‘Boemel’ verwijst Gerard Korthout, een van de initiatiefnemers, op een ludieke wijze naar dit bijzondere pand in de Spoorzone en 76 naar het nummer op de gevel. ...lees verder "Tilburg WebTV: “Opening Bleyemakerij De Boemel”"

Share

Zonnen-WilhelminaparkDeze zomer is er nogal wat ophef ontstaan over het organiseren van evenementen in de stadsparken en de schade aan bomen en gras die dat tot gevolg heeft. In het Wilhelminapark werd het Zomerkamp Festival georganiseerd en in het Leijpark onder meer de jaarlijkse Dancetour en Dancefeest Back 2 the 90’s.

In de vergadering van 23 juni over het Zomerkamp Festival in het Wilhelminapark, kondigde wethouder Erik de Ridder aan dat hij in de herfst met een overzicht zou komen van de parken en het mogelijke aantal en soort evenementen. Maar dit was voor een aantal partijen niet genoeg. ...lees verder "Nell Schoenmakers ‘beslist’ over parken door afwezigheid"

Share

09-03-2014--Henk-de-W-Leijpark
Henk de Winter (links) geeft uitleg in het Leijpark, naast hem Rene Speringhs, Heilke Rosmulder en Kees van Ham

Na het Dancetourfestival van twee weken geleden in het Leijpark, dat nogal wat schade aan het park had achter gelaten, vindt er zaterdag 6 september weer een dancefestival plaats; het reeds uitverkochte Back 2 the 90's. Dat was voor raadslid René Spieringhs en commissielid Kees van Ham (beide SP) reden om mee te gaan met een rondleiding in het Leijpark. Buurtbewoners en natuurliefhebbers Henk de Winter en Heilke Rosmulder lieten de mooie plekjes van het park zien, maar ook de gevolgen van een groot (dans)-feest in het Leijpark. ...lees verder "Rondleiding in het Leijpark met Dancefeest ‘Back 2 the 90’s’ in opbouw"

Share

CultFietsEventOp zaterdag 13 en zondag 14 september wordt het tweede Culturele Fietsevent Bels Lijntje georganiseerd. Dit tweedaagse, culturele evenement tussen Tilburg en Turnhout staat in het teken van de rol die het Bels Lijntje speelde bij de vluchtelingenstroom tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.

In 2014 wordt ‘de Grote Oorlog’ zoals de Eerste Wereld oorlog ook wel word genoemd herdacht. Om die reden is gekozen voor het thema vluchteling/vreemdeling. De vluchteling van toen en van vandaag, de vreemdeling in zijn algemeenheid. Het Bels Lijntje is historische grond want voor tienduizenden Belgische vluchtelingen was het de vluchtweg om zich in 1914 in veiligheid te brengen. Ze vonden onderdak in Tilburg. Het thema sluit tevens aan bij de Open Monumentendag op 14 september, met als thema 'Op reis'. ...lees verder "Cultureel Fietsevent Bels Lijntje 2014"

Share

roze-maandag1Roze Maandag 2014, het homo-evenement van de Tilburgse Kermis heeft dit jaar minder bezoekers getrokken dan voorafgaande jaren. Het verwachte aantal van 300.000 bezoekers werd niet gehaald. Met ongeveer 265.000 mensen was het dit jaar rustiger dan andere jaren. Volgens een woordvoerder van de gemeente Tilburg is de lagere opkomst vooral te wijten aan het slechte weer. Regelmatig werden de feestvierder getrakteerd op een een fikse regenbui.

Er waren nauwelijks noemenswaardige problemen. Wel werd er volop gewaarschuwd dat er op diverse plekken zakkenrollers actief waren. opgepakt. Een zakkenroller werd door de Politie opgepakt.

Tijdens de opening van de Roze Maandag om 13:00 uur stond burgemeester Peter Noordanus kort stil bij de ramp met het vliegtuig van Malaysia Airlines in Oekraïne."Het is een andere Roze Maandag dan anders”, zei Noordanus en vroeg om een moment van stilte. Maandagochtend had de gemeente Tilburg ook al een condoleanceregister geopend ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van vlucht MH17. Kortom het was een Roze Maandag met een Zwart Randje.
.

Share

2

10-20-2013-Wilhelminapark-herfstWethouder Erik de Ridder (CDA) heeft, ondanks grote bezwaren van Stichting Stadsbomen en veel omwonenden, toch een vergunning gegeven voor het Zomerkamp Festival in het Wilhelminapark. Het grootste bezwaar hiertegen is het feit dat het Wilhelminapark Rijksbeschermd Stadsgezicht is. Het park in zijn geheel is opgenomen in het Register Monumentale Bomen van de landelijke Bomenstichting en daarnaast zijn zeven zeldzame parkbomen opgenomen in dat register. Vele tientallen Wilhelminaparkbomen staan op de Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen van de gemeente Tilburg.

Raadslid Jan van Beurden (OPA) had maandagavond 23 juni deze kwestie op de agenda van de commissie Vestigingsklimaat laten zetten, gezien de vele bezwaren en grote verontwaardiging over het besluit van het college. Dit leidde tot een felle discussie met de wethouder. CDA en SP, die eerst nog twijfelden, hadden inmiddels besloten om de wethouder te steunen. ...lees verder "Oppositie vreest ernstige schade aan Wilhelminapark door Zomerkamp Festival"

Share

Opbouw BoomIn de gemeenteraad van maandag 19 mei was Bram van Beurden, voorzitter van de Stichting Stadsbomen, als inspreker te gast om de raad te informeren over de beschadiging die bomen in een park oplopen. Met een nieuw evenement, het Zomerkamp Festival, op komst in het Wilhelminapark dreigen de veelal monumentale bomen in dat park blijvend beschadigd te worden.

Bram van Beurden legde uit dat niet zozeer het botsen van auto's met bomen de belangrijkste reden tot zorg is, maar vooral de verdichting van de grond rondom de bomen, veroorzaakt door (vracht)auto's, zware machines zoals aggregaten en het gewicht van heel veel mensen tegelijk in het park. Een evenement met drie podia en duizenden springende mensen in het oudste arboretum (een levende verzameling van veel verschillende soorten bomen) van Tilburg en tien keer kleiner dan het Leijpark is teveel voor het Wilhelminapark. ...lees verder "Stichting Stadsbomen spreekt zorg uit over bomen Wilhelminapark"

Share

Meer reportages van TilburgWebTV zijn te vinden op tilburgwebtv.nl

"Frisse Oren", de culturele Nieuwjaars happening van Tilburg vond dit jaar plaats in poppodium 013 op zondag 5 januari 2014. Vanaf 14:00 begonnen de voorstellingen.

013 meldt op de eigen website: "Een middag die het Tilburgse publiek wordt aangeboden door 14 samenwerkende Tilburgse culturele instellingen en een aantal van hun zakelijke partners. Omdat we trots zijn op wat deze stad te bieden heeft en om ons publiek kennis te laten maken met nieuwe en bijzondere producties. Het programma is breed: pop en jazz, wereldmuziek, klassiek en hedendaags gecomponeerde muziek, hedendaagse en klassieke dans, toneel, circus, poëzie en cabaret zal te zien zijn. Ook aan de kinderen wordt gedacht."

Share

Frisse Oren 2013Op zondag 5 januari zijn er gratis concerten in 013. Het nieuwjaarsfeest gaat dan wederom van start onder de titel: "Frisse Oren". Vanaf 14:00 beginnen de voorstellingen.

013 meldt op de eigen website: "Een middag die het Tilburgse publiek wordt aangeboden door 14 samenwerkende Tilburgse culturele instellingen en een aantal van hun zakelijke partners. Omdat we trots zijn op wat deze stad te bieden heeft en om ons publiek kennis te laten maken met nieuwe en bijzondere producties. Het programma is breed: pop en jazz, wereldmuziek, klassiek en hedendaags gecomponeerde muziek, hedendaagse en klassieke dans, toneel, circus, poëzie en cabaret zal te zien zijn. Ook aan de kinderen wordt gedacht."

Het volledige programma is te bekijken via de website of via Facebook.

Frisse Oren Programma 2013

TilburgWebTV maakte vorig jaar de volgende opname:

Share

1

08-26-2013-Informatie-Evenementensubsidie
De bijeenkomst in gebouw 88 van de Spoorzone werd bezocht door zo'n 100 mensen

De gemeente Tilburg organiseerde maandag 26 augustus 2013 een informatie-avond over de evenementensubsidie voor 2014. Hierbij waren wijkraden en belanghebbenden uitgenodigd. Voor 2014 is er nog een bedrag van 210.000 euro te verdelen waarvan het merendeel bedoeld is voor evenementen met een brede basis. Via de website van de gemeente Tilburg (zie link) kunnen de aanvragen worden ingediend.

Op de website staat te lezen: "Tot 30 september 2013, 9:00 uur kunt u uw subsidieaanvraag insturen. In de maanden oktober en november 2013 beoordelen wij de subsidieaanvragen. Mogelijk ontvangt u in deze periode een uitnodiging om uw aanvraag toe te lichten. In de eerste helft van december 2013 neemt het college een beslissing over de aanvragen. Vóór 1 januari 2014 ontvangt u van ons bericht over het besluit van het college."

...lees verder "Evenementensubsidie 2014: Geen wijkprojecten"

Share

3

Tilburg Textiles openingsconcert 'Social Soundtrack' op 14 mei 2011
Tilburg Textiles openingsconcert 'Social Soundtrack' op 14 mei 2011

Een groep raadsleden van verschillende politieke partijen heeft een hoorzitting over cultuur georganiseerd. Deze hoorzitting wordt over twee dagen gespreid en maandag 19 augustus was het eerste deel. De volgende sessie is op maandag 9 september. De term ‘hoorzitting’ klinkt velen nogal streng in de oren, terwijl het zo niet is bedoeld. In deze bijeenkomsten worden open gesprekken gevoerd tussen raadsleden en mensen uit de cultuursector. De aanleiding voor deze gesprekken is, dat de ‘Cultuurnota’ van de gemeente Tilburg nu halverwege zijn looptijd is, en dat aan het eind van het jaar de raad gaat bespreken hoe het nu met de kunst en cultuur gesteld is in de stad en of het beleid het effect heeft dat ermee bedoeld was. En omdat de raad niet alleen van de ambtenaren en de wethouder uit wil gaan voor goede informatie, zijn deze hoorzittingen georganiseerd.

Vanuit de raad zitten de volgenden aan tafel: Paulus Oerlemans (GroenLinks), Willem Bongaarts (PvdA), Maarten van den Tillaart (CDA), Peter van Gool (D66), Henk Veltmeijer (TVP), Ron Antes (SP) en Marko van Dalen (VVD).

De bijeenkomst begon met een twee uur durende ‘expertmeeting’, waarvoor Leo Pot, ex-directeur van Theaters Tilburg, Hans Mommaas, hoogleraar Vrijetijdswetenschappen en Henri van der Steen, kunst- en cultuurredacteur bij Brabants Dagblad, waren uitgenodigd. ...lees verder "Hoorzitting Cultuur: “Kleinschaligheid dreigt ten onder te gaan aan grote organisaties”"

Share

Het Logo van Rondje Tilburg
Het Logo van Rondje Tilburg

Op zondag 5 mei 2013 wordt  voor de derde keer 'Rondje Tilburg' gehouden. Het jaarlijkse Rondje Tilburg is inmiddels een begrip. Zowel in Tilburg als ver daarbuiten staat het Tilburgse sportfeest hoog in de agenda’s, want het is een breedtesport en daarmee een evenement waar iedereen aan mee kan doen. Hardlopen, wandelen, fietsen of mountainbiken, in verschillende afstanden, dat zijn de onderdelen van Rondje Tilburg.

Bijzonder is dat 'In het jaar 013' de '13 van Tilburg' worden gelopen. Dit bijzondere hardloop-evenement leidt de lopers over de ringbanen die bij elkaar precies 13 kilometer lang zijn. Daarvoor zijn de binnenste ringbanen afgezet voor verkeer van 11:15 uur to 16:00 uur. De buitenste ringbanen zijn wel voor verkeer toegankelijk. ...lees verder "‘Rondje Tilburg’ op 5 mei met de ’13 van Tilburg’ over de Ringbanen"

Share

Niek van den Broek - bedrijfsleider Hotel Mercure
Niek van den Broek - bedrijfsleider Hotel Mercure

Als Niek van den Broek, bedrijfsleider van hotel Mercure, in brasserie Taste aanschuift is het dikke pak sneeuw dat vers is gevallen het gesprek van de dag. “We hebben erg veel annuleringen en vertragingen vandaag, maar ja, Schiphol ligt nu zo goed als stil met dit weer.” Niek weet veel over toerisme en stadspromotie en daar gaan we het in dit interview over hebben. ...lees verder "Niek van den Broek: “Als iets in Tilburg lukt, lukt het overal!”"

Share

Erik de Ridder: "Evenementen zijn een belangrijke bijdrage aan het imago van de stad."

De gemeente Tilburg heeft een nieuw beleid ingevoerd voor evenementen en de daarbij behorende subsidies. Om het nieuwe systeem te presenteren aan de organisatoren van evenementen in de stad, was er een informatie-avond georganiseerd in het Klasse Theater waar wethouder Erik de Ridder en evenementen-ambtenaar Moniek IJzermans uitleg gaven. De harde deadline 15 oktober, waarop alle aanvragen binnen moeten zijn, werd niet gewaardeerd door de organisatoren. "Velen van hen hebben een full-time baan en daardoor is het lastig om dan binnen twee weken die nog rest een aanvraag te doen", zoals Frans Post van Milieu Café opmerkte. Maar er viel niet aan te tornen; volgens de wethouder omdat de gemeente vóór 1 januari 2013 de beslissing wil nemen en daar zelf tijd voor nodig heeft.

Voortaan zijn alle evenementen ingedeeld in drie categorieën: Gangbare evenementen voor de brede basis. Deze evenementen bieden veel levendigheid en worden vooral voor en door Tilburgers georganiseerd. Het onderscheidende midden. Deze evenementen zijn in de basis laagdrempelig en laten zien dat in Tilburg ruimte is voor experimenten, creativiteit en talentontwikkeling. Deze evenementen zijn niet alleen aantrekkelijk voor de bewoners van Tilburg en de regio, maar hebben ook een nationale uitstraling. Beeldbepalende top-evenementen zijn vernieuwende, experimentele en creatieve evenementen die landelijke media‐aandacht krijgen, (inter)nationaal bezoekers trekken en economisch gezien interessant zijn voor de stad.

Bovendien moeten evenementen voldoen aan een de kernwoorden vernieuwing, verbinding en daadkracht en ten slotte moeten ze passen bij de nieuwe 'city-marketing' die begin december wordt gepresenteerd. Voor 2013 is er in totaal €563.843,‐ beschikbaar. Hiervan krijgen de eerste twee categorieën elk 25% en de beeldbepalende top-evenementen krijgen de andere 50%.

Alle aanvragen worden door een nieuwe commissie beoordeeld. In die commissie zitten Greg Richards (Tilburg University), Paul Spapens (schrijver/journalist), Wilma Koning (Fontys Hogescholen), Peter Struik (Fuji) en Peter Kok (bibliotheek).

 

Share

1

Tilburg te Water in 2009 - voortaan kunnen historische schepen die meedoen aan een evenement vrijstelling van liggeld krijgen

De raadscommissie 'Economie' is het vanmorgen grotendeels eens geworden om in bijzondere gevallen vrijstelling te geven van liggeld in de Piushaven. Het gaat dan om bijzondere, historische schepen die vanwege een evenement naar Tilburg komen, zonder dat de eigenaren daar een commercieel belang bij hebben. Bij de organisatie van evenementen in de Piushaven is namelijk gebleken, dat soms evenementen niet door kunnen gaan, doordat de kosten van het liggeld voor deze schepen te hoog zijn.

De TVP en de VVD hadden nog wel wat bezwaren. Camiel Seij (TVP) vindt dat er eigenlijk helemaal geen liggeld moet worden geheven, maar als je dat toch doet, dan voor iedereen. Niels Verschuuren (VVD) vindt dat dit eigenlijk via het subsidiebeleid moet worden afgesproken. Wethouder Berend de Vries wees beide bezwaren van de hand en daar was een ruime meerderheid het mee eens.

Share

1

Vandaag werd voor de tweede keer Rondje Tilburg gehouden op het Olympiaplein bij sporthal T-Kwadraat en  bioscoop Euroscoop in de wijk Stappegoor. Net als een jaar geleden werd ook de hoge hakkenrace weer gelopen. De Hoge Hakkenrace ging om 14.00 uur van start en het parcours  heeft een lengte van 150 meter. De hoge hakken moeten een minimale lengte van 9 centimeter hebben.

Vandaag heeft Maaike Tesselaar deze race gewonnen met een tijd van 15.20 seconden. Nummer twee was Rianne Kleinbrinke en als derde eindigde Marie-Pierre Buise.

Maaike Tesselaar - winnares Hoge Hakkenrace
Share

Het sportevenement 'Rondje Tilburg' houdt zondag 6 mei haar tweede editie met als basis de Stappegoor bij de sporthal T-Kwadraat. Het laagdrempelige sportevenement voor jong en oud bestaat uit hardlopen, of wandelen, of fietsen of mountainbiken en dat over meerdere afstanden. Hier is meer informatie te lezen. Na afloop is er ontspanning met muziek en een hapje en een drankje.  Organisator Rob Pauel legt uit: "Rondje Tilburg is een uniek evenement, uniek in Nederland, het past bij de stad Tilburg met zijn diverse omgeving en zijn brede muzikale cultuur. Sinds ik in de jaren '80 in Tilburg bij de universiteit  ben gaan werken, heb ik via joggen en fietsen de omgeving hier leren kennen, en daarvan raakte ik erg onder de indruk. Het lijkt wel of je toerist bent in je woonplaats. Daarom wil ik met Rondje Tilburg wat met de omgeving doen en zijn er meerdere trajecten mogelijk."

Mede-organisator Annelies Osinga. "Het evenement is niet alleen voor en door Tilburgers, ook nationaal spreekt het aan. We hebben via de voorinschrijvingen nu al 60% van de deelnemers buiten Tilburg, zelfs uit Groningen", Rob Pauel vervolgt: "Samen sporten en daarna feesten op het ontmoetingsplein bij T-kwadraat, Tilburg ontmoet daar Tilburg. Het spreekt iedereen die we benaderen over ons evenement ook bijzonder aan. Alle bijdragen die sponsors en verenigingen leveren zijn prima, maar we willen vooral hun inzet, zo moet een sportvereniging door Rondje Tilburg meer leden krijgen, we kunnen zo elkaar sterker en beter maken".   En de ambitie is hoog, er is al een vijf-jaren plan ontwikkelt. Rob Pauel: "Ja over vijf jaar willen we een twee-daags evenement zijn dat de allure krijgt van een groot sportfestijn en waaraan heel veel sport- en maatschappelijke-verenigingen meedoen"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen