Finishgroep 'Train Them Ready' januari 2017

Donderdag 26 januari 2017 kregen de eerste 11 studenten hun MBO diploma VeVa grondoptreden uitgereikt. Zij volgden het eenjarig opleidingstraject Train Them Ready (TTR), welke is gestart in januari 2016 bij de school voor Orde en Veiligheid van ROC Tilburg in samenwerking met de gemeente Tilburg, UWV, Werkgeversservicepunt Werkhart en Servicepunt Defensie.

Het  'Train Them Ready' traject is een voorbereidende opleiding voor jongeren vanaf 19 jaar en ouder die niet de benodigde diploma's hebben behaald en te oud zijn voor de reguliere VeVa-opleiding. Het doel van 'Train Them Ready' is om de kansen op werk voor werkloze jongeren te vergroten en zo de jeugdwerkloosheid te verminderen. ...lees verder "Eerste diploma’s bij eenjarig opleidingstraject ‘Train Them Ready’"

Een groot aantal Nederlandse steden, waaronder Tilburg, heeft samen met bedrijven en wetenschappers een Nationale Smart City Strategie opgesteld. Deze is woensdag 25 januari 2017 aangeboden aan premier Mark Rutte.

Wethouder Erik de Ridder was daarbij aanwezig. Steden met de titel Smart City proberen om de kwaliteit van leven in hun stad te verbeteren met vernieuwende oplossingen. Het gaat om ideeën voor thema's als: verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering en mobiliteit. In de strategie die nu is aangeboden zien de gemeenten voor zichzelf een leidende rol. Die kunnen ze vervullen met steun van het Rijk. ...lees verder "Smart City Strategie overhandigd aan Mark Rutte"

Het gemeentelijke re-integratiebedrijf tROM neemt sinds 1 januari 2017 geen nieuwe kandidaten meer aan. Sinds begin dit jaar worden mensen die volgens Werk & Inkomen een re-integratietraject moeten volgen, alleen nog doorgestuurd naar Sagènn of de Diamant Groep. De activiteiten van tROM moeten op 1 juli 2017 volledig zijn afgebouwd.

Wat wel blijft bestaan is de zogeheten 'praktijkassessment', tests en trainingen om te ontdekken welke talenten en vaardigheden mensen hebben en welk werk ze daarmee kunnen doen. Hiermee wil Werk & Inkomen een betere inschatting maken van de mogelijkheden die mensen hebben, zodat er begeleiding kan worden gegeven die beter bij mensen past. ...lees verder "Re-integratiebedrijf tROM stopt"

Maandagavond 16 januari 2017 stond de concept-versie van het nieuwe horecabeleid voor Tilburg op de agenda van de raadscommissie Vestigingsklimaat. Concept, want het wordt pas definitief als de gemeenteraad het heeft goedgekeurd, en zover is het nog lang niet. Aan het stuk is anderhalf jaar gewerkt door de gemeente, maar ook door mensen uit de horeca, zoals Dolf Colen van Koninklijke Horeca Nederland.

Deze laatste was bij de vergadering aanwezig als inspreker, evenals Toine van Corven namens restaurant De Burgerij en Frens Frijns, directeur van 013. ...lees verder "Nieuw horecabeleid blijft woud aan regels"

De gemeente Tilburg heeft veel zogenoemde 'open data' die belangstellenden gratis kunnen gebruiken voor een app of op een website. De gegevens zijn toegankelijk via de websites www.dataplatform.nl en www.data.overheid.nl.

Voorbeelden van gegevens die gebruikt kunnen worden, zijn: strooiroutes, locaties van vuilcontainers, honden-uitlaatplekken, openbare toiletten, monumentale bomen, gemeentelijke monumenten en de plekken die zijn aangemerkt als 'beschermd stadsgezicht'. ...lees verder "Gemeente heeft gratis open data over Tilburg online"

1

In navolging van de 'Werkbrigade' uit de gemeente Amsterdam heeft PvdA Tilburg voorgesteld om 200 banen te creëren volgens dezelfde formule. Het voorstel en de discussie hierover stonden maandag 16 januari op de agenda van de raadscommissie Sociale Stijging.

Het voorstel is om 200 langdurig werkzoekenden als brigadier van Tilburg Werkt aan het werk te helpen als schoolconciërge, dan wel in de sectoren sport, toezicht op de openbare ruimte en ouderenzorg. Deze brigadiers krijgen minimaal twee jaar een reëel salaris om zo als volwaardige arbeidskracht ingezet en beloond te worden met financiële steun van de gemeente Tilburg. ...lees verder "Banenplan PvdA Tilburg krijgt geen steun"

De gemeente Tilburg subsidieert in 2017 voor 461.636 euro aan evenementen. Evenementen zoals Festival Mundial, de SmaakKaravaan, Tilburgse Taolbèttel en Incubate ontvangen een bijdrage.

De gemeente kreeg 70 aanvragen binnen, voor een bedrag van meer dan 1,5 miljoen euro. Ruim 3,5 keer het beschikbare budget. Dit betekent dat niet iedere aanvraag gehonoreerd is. Een aantal organisatie ontvangt niet het bedrag dat ze gevraagd hadden. Dit kan betekenen dat de evenementen de begroting niet sluitend krijgen en dat het evenement niet doorgaat. ...lees verder "Evenementensubsidie voor Festival Mundial, de SmaakKaravaan, Tilburgse Taolbèttel en Incubate"

Op bedrijventerrein Kreitenmolen in Udenhout start een proef waarbij ondernemers met een app de verlichting van hun eigen bedrijf kunnen aanpassen. Ook is het mogelijk om de lantaarnpalen in de openbare ruimte feller te laten schijnen.

De bedrijven kunnen dat doen als ze het idee hebben dat er onveilige situaties op het terrein zijn. Via camera's kunnen de ondernemers zien wat er in de buurt van hun bedrijf gebeurt. Als ze dat niet vertrouwen kunnen ze met de app de verlichting van hun onderneming veranderen. ...lees verder "‘Slimme verlichting’ en ‘Hacken voor Dummies’"

2

De fracties van D66, PvdA, VVD, LST, Lokaal Tilburg en VoorTilburg - samen een meerderheid in de gemeenteraad - hebben aan het college vragen gesteld over parttime en tijdelijk werk van bijstandsgerechtigden, waarbij deze mensen - ondanks werk - nog steeds te weinig verdienen om de Participatiewet te kunnen verlaten.

Sedi van Loon, raadslid D66 -Tilburg: "Starten met parttime of flexibel werk vanuit de bijstand leidt voor mensen vaak tot een onbegrijpelijk administratief doolhof. En soms leidt het zelfs tot situaties van financiële nood, vanwege slecht afgestemde betaling c.q. inhouding van uitkering. Dit moet niet kunnen. We moeten mensen juist stimuleren om te gaan werken vanuit de bijstand." ...lees verder "Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet"

Wethouder Erik de Ridder heeft samen met Koen Becking Voorzitter College van Bestuur Tilburg University op woensdag 14 december 2016 de gezamenlijke serverruimte van de gemeente en Tilburg University (UvT) officieel geopend. De ruimte bevindt zich in het Simon gebouw op de campus van de universiteit.

De partijen hebben er samen in geïnvesteerd. De technische oplevering van de ruimte was al in februari 2015. Tilburg University heeft eerst zijn informatie- en communicatietechnologie (ICT) voorzieningen ingeregeld, de gemeente Tilburg deed dat vanaf maart 2016.

Voorheen beschikte de  gemeente Tilburg over twee ICT serverruimten, een in Stadskantoor 1, (in de kelder) en een in Stadskantoor 2 op de tweede etage. In september 2012 werd al duidelijk dat de verbouwing van Stadskantoor 1 dermate ingrijpend zou worden dat de serverruimte op deze plek niet gehandhaafd kon blijven. ...lees verder "De gemeente en UvT openen gezamenlijke serverruimte"

handen_duurzaamheidGeen van de tien grootste Nederlandse gemeenten voldoet aan de in het tussen tussen gemeenten, provincies en rijk gesloten klimaatakkoord uit 2007 met daarin de afgesproken doelstelling om vanaf 2015 voor 100 procent duurzaam in te kopen. Dit blijkt uit een woensdag 7 december 2016 gepubliceerd onderzoek naar het inkoopbeleid voor levensmiddelen en sierteeltproducten van deze gemeenten. Het onderzoek getiteld 'De 10 grootste gemeenten langs de lat' is uitgevoerd door het onafhankelijke kennis- en adviesbureau CLM in opdracht van Greenpeace Nederland.

In 2015 stuurde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu al een plan van aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) aan de Tweede Kamer. Een van de punten uit dit plan was het opstellen van een manifest. ...lees verder "Gemeente ondertekent manifest Duurzaam inkopen"

begroting-gemeente-tilburgDe gemeentelijke programmabegroting 2017 is vanaf nu via een overzichtelijke website te bekijken. Die komt in plaats van het dikke papieren boekwerk dat de gemeente Tilburg tot nu toe presenteerde.

Via deze link naar de website kunnen inwoners, ondernemers en andere belangstellenden gemakkelijk inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven van de gemeente Tilburg.

Wethouder Erik de Ridder: "We kunnen niet verwachten dat Tilburgers honderden pagina's begrotingstekst doorspitten. Op de nieuwe site kunnen ze zelf kiezen waar ze op klikken. Digitale informatie is bovendien duurzamer dan papier en het past bij de eigentijdse dienstverlening die gemeente Tilburg belangrijk vindt."

De begroting 2017 is op 10 november 2016 vastgesteld in de gemeenteraad. De nieuwe website is te raadplegen via smartphone, tablet of pc. Bekijk de programmabegroting op de pagina Bestuurlijke informatie op de website tilburg.nl.

2016-11-05-geld-euro-biljetten-muntenOp maandag 7 en donderdag 10 november 2016 vergadert de gemeenteraad over de Programmabegroting 2017. Hierin staat beschreven wat de inkomsten van de gemeente zijn, en hoe de gemeente het geld wil gaan uitgeven.

De Programmabegroting 2017 is verdeeld in de 4 programma's uit het Coalitieakkoord 2014-2018. Dit zijn Sociale Stijging, Leefbaarheid, Vestigingsklimaat en Bestuur. In deze begroting kunt per programma lezen wat de doelen zijn, wat de huidige stand van zaken is en welke activiteiten de gemeente in 2017 wil gaan ondernemen.

china_opening_treinDe eerste spoorshuttle tussen China en Nederland is een feit, de Chengdu-Tilburg-Rotterdam-Express. Het is een nieuwe treinverbinding voor goederentreinen tussen Chengdu in China via Tilburg naar Rotterdam.

De dienst wordt uitgevoerd Railport Brabant, onderdeel van Tilburgse GVT group of logistics, samen met de Chinese railoperator CDIRS. Wethouder Erik de Ridder knipte vandaag het lint tijdens de Trade & Logistic Conference in Chengdu door. Hiermee is de samenwerking tussen Railport Brabant en Chengdu railways officieel. ...lees verder "Nieuwe treinverbinding, de Chengdu-Tilburg-Rotterdam-Express"

primark_zonderretailOp 7 oktober wordt door Ontwikkelcombinatie Warenhuis Tilburg C.V. officieel begonnen met de bouw van Primark in Tilburg. Wethouder Erik de Ridder en Joost Buitenhuis, directeur Primark Vastgoed, verrichten die dag de officiële starthandeling. Het pand van Primark krijgt in totaal zes bouwlagen en komt op de locatie waar voorheen stadskantoor drie gevestigd was. Met een oppervlak van 4900 vierkante meter behoort het tot één van de grotere Primark winkels in Nederland. De start van de bouw van Primark is tevens het begin van een grote transformatie die het stadscentrum van Tilburg de komende jaren ondergaat. ...lees verder "Bouw Primark Tilburg gaat op 7 oktober van start"

2

klijnsma JSinds op 1 januari 2015 de Participatiewet werd ingevoerd, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale uitkeringen en ook voor het begeleiden van mensen naar werk.

Een onderdeel van de Participatiewet is het 'beschut werk'. Het kabinet, met als verantwoordelijk portefeuillehouder staatssecretaris Jetta Klijnsma, heeft bepaald dat gemeenten een aparte regeling kunnen invoeren voor mensen die een beschutte werkplek nodig hebben en niet zonder dure intensieve begeleiding kunnen. Het gaat hierbij om mensen die, volgens de indicatie, niet meer dan 30% arbeidsproductief kunnen zijn. (Hoeveel brengt iemand op voor de werkgever?) Gemeenten zijn niet verplicht om deze regeling op te nemen. ...lees verder "Regeling ‘beschut werk’ mogelijk toch verplicht"

1

2016-07-23-472000-Reuzenrad--0DA-4KermismiddagDe 449e Tilburgse Kermis zit er bijna op. 2016 was een drukke en sfeervolle editie. Tevreden bezoekers, lekker kermisweer met ideale temperaturen en een echte topsfeer in de stad.

De gemeente schat in dat er dit jaar meer bezoekers waren dan voorgaand jaar.

Kermiswethouder Erik de Ridder: "Maar ik vind die bezoekersaantallen eigenlijk helemaal niet zo interessant. We zijn als kermis uniek, dus we kunnen onszelf niet vergelijken met andere kermissen, ook niet qua aantallen bezoekers. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat er een goede sfeer hing en dat er voor iedereen wat te doen was. Dat past ook bij de toekomstvisie die we hebben gemaakt: we willen niet de grootste kermis zijn, maar de beste blijven." ...lees verder "Kermis 2016: ‘Spoorzone schot in de roos’"

face-1103708_960_720De Taalmeter is een eenvoudige manier waarmee organisaties kunnen ontdekken of iemand laaggeletterd is. Het kost vaak veel moeite om de mensen waar het over gaat te bereiken, terwijl het Taalnetwerk - een samenwerkingsverband van bibliotheek Midden-Brabant, het ROC, ContourdeTwern en MST - actief bezig is om dit probleem het hoofd te bieden.

Het kunnen lezen, schrijven en rekenen is van groot belang om volwaardig mee te kunnen doen op het werk, in de maatschappij en thuis. Maar ook kunnen betere lees- en rekenvaardigheden bijdragen aan het voorkomen van schulden. ...lees verder "Taalmeter gaat worden gebruikt bij Werk en Inkomen"

2

13536113_1416447328371923_1007982543_nDe commissie 'Bestuur' van de Tilburgse gemeenteraad besprak op maandag 27 juni de nieuwe visie op de dienstverlening van de gemeente. De oude visie dateerde van 2007, toen digitale communicatie nog veel minder gangbaar was.

Citaat: Klanten (burgers, bedrijven en instellingen) verwachten steeds meer van hun gemeente. Zij zoeken steeds meer zelf hun weg. Dat merken we in het toenemende gebruik van bijvoorbeeld www.tilburg.nl en social media.

...lees verder "Dienstverlening gemeente Tilburg, niet alle burgers staan centraal"

Chromium_crystals_and_1cm3_cubeDinsdag 10 mei werd bekend dat 581 mensen waarschijnlijk de giftige stof Chroom 6 hebben ingeademd, toen zij tussen 2004 en 2011 bij tROM werkten. Naar aanleiding van dit nieuws organiseert de gemeente Tilburg op woensdag 18 mei een inloopavond voor alle oud-medewerkers en familieleden die zich zorgen maken en / of vragen hebben.

De inloopavond wordt gehouden bij MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, van 18.00 uur tot 20.00 uur. Hierbij zullen wethouders Erik de Ridder en Marcelle Hendrickx aanwezig zijn, maar ook mensen van de GGD, huisartsen, mensen van RIVM (de organisatie die onderzoek doet), CAOP (de organisatie die alle meldingen registreert) en psycho-sociale hulpverleners. Alle aanwezige medewerkers staan klaar om met oud-medewerkers in gesprek te gaan en om mensen te ondersteunen en vragen te beantwoorden. ...lees verder "Chroom 6: Gemeente nodigt 581 oud-medewerkers tROM uit voor inloopavond"