Spring naar inhoud

De gemeente Tilburg en vier woningcorporaties - Tiwos, TBV Wonen, WonenBreburg en 't Heem - houden een groot onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. Bij ruim 50.000 woningen, meer dan de helft van alle woningen in de gemeente, valt begin september een brief in de brievenbus, met daarin een inlogcode die toegang geeft tot de enquête. Deze is in tegenstelling tot voorgaande jaren alleen nog online in te vullen. ...lees verder "Onderzoek naar leefbaarheid onder 50.000 huurders en huiseigenaren"

Share

2

Op zaterdag 13 mei 2017 start SP Tilburg een enquête om te onderzoeken of de verkeersveiligheid op het Pieter Vreedeplein verbeterd moet worden. De SP Tilburg gaat zaterdagmiddag 13 mei op het Pieter Vreedeplein mensen door middel van een enquête vragen naar hun mening over de huidige situatie op het plein, waar zowel gefietst als gelopen kan worden. Voor het onderzoek is de website www.fietsenophetpietervreedeplein.nl opgestart. Hier kunnen de enquêtes digitaal worden ingevuld.

Het Pieter Vreedeplein is een stuk van de binnenstad waarbij de regels voor fietsers en voetgangers niet voor iedereen duidelijk is. Na de sluiting van de voormalige warenhuis Vroom & Dreesmann is het weliswaar een stuk rustiger geworden op het plein, maar er zijn vermoedens dat het aantal fietsers is gestegen. SP Tilburg heeft van verschillende verontruste burgers vernomen dat dit als een probleem ervaren wordt. Met de komst van Hudson Bay eind dit jaar en later ook de Primark zal het naar verwacht ook drukker worden op het plein. ...lees verder "SP start enquête over veiligheid op het Pieter Vreedeplein"

Share

In oktober 2017 neemt burgemeester Peter Noordanus afscheid als burgemeester van Tilburg. Daarmee is meteen de vraag actueel geworden: wie volgt hem op?

Ons stadsbestuur, College en gemeenteraad, zullen binnenkort een profielschets opstellen en deze als openbare vacature publiceren, zodat iedereen kan solliciteren.

Tilburgers.nl neemt bij deze het initiatief om het stadsbestuur van Tilburg een handje te helpen door alvast een profielschets te maken, natuurlijk samen met onze lezers! Wil je meedoen?

Vul dan de 7 vragen in van onze enquête (Google formulier).

Eind mei zullen we de resultaten publiceren op Tilburgers.nl.

Peter Noordanus is de achttiende burgemeester van Tilburg, als je de twee waarnemend burgemeesters niet meerekent, die de stad heeft gehad. Een overzicht van alle burgemeesters - sinds 1809 - publiceerden we in 2013.

 

Share

1

2015-12-19 Radioplein fietsersWaarom pak je wel of juist niet de fiets naar het werk, of naar school? Welke zaken spelen bij die keuze allemaal een rol? En kan die keuze worden beïnvloed? En waarmee dan? Om op dit soort vragen een eerste antwoord te krijgen wordt iedereen die vaak, wel eens of juist nooit met de fiets gaat in de omgeving van de toekomstige Hart van Brabantroute gevraagd de enquête in te vullen.

De enquête is te vinden op de website surveymonkey.com/Fietsend naar-het-werk en sluit op 1 november. ...lees verder "Enquête: fietsen naar het werk"

Share

1

2016-04-23 8624 fAG Burgertop Sociaal 013 vlagZaterdag 23 april werd de Burgertop Sociaal 013 gehouden, waaraan ongeveer 400 mensen deelnamen. Bewoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout gingen met elkaar in gesprek over zorg, wonen, veiligheid en werk en inkomen.

De Burgertop Sociaal 013 leverde meer dan veertig projectvoorstellen op. Deze voorstellen zijn gebundeld, onder de noemer 'Alle 13 goed!' Op maandag 30 mei gaan alle deelnemers die zich als contactpersoon hebben opgegeven verder werken aan de projecten. Op maandag 27 juni gaan deze deelnemers in gesprek met de commissie Sociale Stijging van de gemeenteraad. ...lees verder "Ruim 40 voorstellen in Alle 13 Goed! – Uitslag enquête Burgertop"

Share

05-08-2015 UWV gebouw StadsheerIn november 2015 onderzocht Werk & Inkomen - de gemeentelijke afdeling die de Participatiewet uitvoert - zelf of haar klanten met een bijstandsuitkering tevreden zijn over de dienstverlening. Het was de eerste keer dat een klanttevredenheids-onderzoek werd gehouden sinds juli 2014, toen de nieuwe regeling NOMA (de voorloper van de Participatiewet) werd ingevoerd.

Cliënten die de enquête van Werk & Inkomen invulden, geven aan tevreden te zijn over het contact met één vast contactpersoon (95%), de dienstverlening van deze vaste contactpersoon (85%), de dienstverlening in het algemeen (73%) en over het eerste contact met Werk & Inkomen (72%). ...lees verder "Onderzoek door Werk & Inkomen – cliënten tevreden over dienstverlening"

Share

3

participatieladderOp 1 juli 2014 werd NOMA (Nieuw Ondersteuningsmodel Arbeidsmarkt ) ingevoerd, het Tilburgse beleid op sociale uitkeringen. NOMA was de voorloper op de Participatiewet, die vervolgens in is gegaan op 1 januari 2015. Met een nieuwe evaluatie kijken de gemeenteraad en het gemeentebestuur terug naar de afgelopen vier jaar.

Vlugge lezing van deze evaluatie leert, dat de gemeente Tilburg vooral erg trots is op de begeleiding van mensen naar werk of een leerwerktraject, waarbij meer dan voorheen naar persoonlijke omstandigheden wordt gekeken. Desondanks is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen naar ruim 7.000. Het aantal mensen dat meedoet aan trajecten - zoals Tilburg Actief - is gestegen, maar tegelijkertijd stromen er minder mensen uit de bijstand naar betaald werk. Twee derde van de mensen dat de bijstand heeft verlaten is om andere redenen 'verdwenen'.  ...lees verder "Participatiewet: het gaat goed, maar niet volgens de meeste cliënten – uitslag enquête"

Share

vraag
Meteen naar de enquête...

Beste lezer(es),

Woont u in de gemeente Tilburg en leeft u van een bijstandsuitkering via de Participatiewet? Dan kunt u ons helpen!

We willen namelijk graag weten of, en zo ja, hoe mensen in de gemeente Tilburg geholpen worden als zij - om welke oorzaak of reden dan ook - een probleem of conflict hebben (gehad) met Werk & Inkomen (Sociale Dienst).

De enquête omvat acht vragen, waarbij nergens om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Ook IP-adressen worden niet opgeslagen. De enquête is en blijft strikt anoniem.

De enquête is te vinden via de volgende link op de enquête-website Survey Monkey.

surveymonkey.com/onderzoek-bijstand-en-hulp

Share

20150824 TBV Wonen Spoorlaan WoningbouwverenigingDe gemeente Tilburg en vier woningcorporaties houden een groot onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.

Bij ruim 50.000 woningen, meer dan de helft van alle woningen in de stad, valt volgende week een vragenlijst in de brievenbus. Met de enquête wordt bewoners gevraagd wat zij vinden van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt. ...lees verder "Groot leefbaarheidsonderzoek in Tilburg"

Share

creatieve ondernemerTilburg University is bezig met een onderzoek onder ondernemers, zelfstandigen en anderen in de culturele en creatieve sector. Doel van het onderzoek is om te ontdekken wat de samenhang is van diverse aspecten zoals creativiteit, samenwerking, strategie en resultaten. Deze aspecten willen de onderzoekers volgen over de loop van meerdere jaren.

Een beter inzicht in creativiteit, ondernemerschap en samenwerking in de culturele en creatieve sector is belangrijk voor de wetenschap, de overheid en voor de deelnemers in deze sector. Daarom vragen onderzoekers van Tilburg University aan deelnemers in de culturele en creatieve sector om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek door een online vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 15 tot 20 minuten, hoewel sommigen dit in aanzienlijk minder tijd hebben kunnen doen. De vragenlijst is geschikt voor iedereen die een leidinggevende of beslissende rol heeft binnen zijn of haar eigen activiteiten of organisatie in de culturele en creatieve sector. Heeft u nog geen vragenlijst ontvangen, maar doet u wel graag mee? Stuur de onderzoekers dan een e-mail op survey@creatiefondernemerschaplab.nl en u ontvangt zo snel mogelijk een persoonlijke link. ...lees verder "Onderzoek naar ondernemen in de culturele en creatieve sector. Doet u mee?"

Share

2

wijkkrantenIn november van het afgelopen jaar, bij de behandeling van de Begroting 2015 door de gemeenteraad, lag er een motie van de PvdA op tafel over lokale media. Veel wijkkranten dreigen te gaan verdwijnen doordat er steeds minder geld geld voor beschikbaar is en ook adverteerders moeten bezuinigen en zich terugtrekken.

De PvdA stelde daarom voor om een onderzoek te starten om uit te vinden op welke manier de wijkkranten ondersteund kunnen worden. Raadsleden van onder meer D66 en Lijst Smolders opperden om een dergelijk onderzoek breder te maken en alle lokale media er in te betrekken. Echter, de PvdA wilde de motie niet aanpassen en verbreden en daardoor haalde deze geen meerderheid.

Desondanks wilde wethouder Marcelle Hendrickx (D66) toch graag een onderzoek starten om te bekijken of het mogelijk is een lokaal mediafonds op te richten, en zo ja: op welke manier. Dit onderzoek is op het moment van schrijven nog in gang. ...lees verder "Onafhankelijke lokale media zijn nog steeds belangrijk"

Share

1

stadscamping013Er komt geen ondersteuning vanuit de gemeente Tilburg voor een seizoensgebonden stadscamping op het voormalige Van Gend & Loosterrein. Wel blijft de mogelijkheid open voor een pop-up evenementen camping zoals eerder tijdens Festival Mundial en Incubate op deze locatie.

Dit heeft de gemeente Tilburg besloten naar aanleiding van de resultaten die volgden uit de enquête die in november 2014 is uitgezet in de buurt. Het doel van de enquête was om van omwonenden te horen hoe de ervaringen waren met de eerste edities van de pop-up stadscamping. Daarnaast wilde de gemeente Tilburg ook nagaan hoe omwonenden staan tegenover de wens van de initiatiefnemers om een camping te organiseren gedurende het gehele kampeerseizoen. ...lees verder "Wel pop-up maar geen seizoensgebonden stadscamping op Van Gend & Loosterrein"

Share

1

OpeningIncubate8Studenten van de studie International Leisure Management aan NHTV in Breda doen onderzoek naar het imago van Tilburg en het Incubate Festival. Hiervoor hebben zij een enquête opgesteld om uit te vinden hoe de inwoners van Tilburg de stad zien.

De studenten, die samen de projectgroep ‘Invest2Gate’ vormen, zijn dit onderzoek gestart in opdracht van Incubate Festival. Het doel van het onderzoek is om uit te vinden wat het gewenste imago voor de stad Tilburg is volgens de gemeente en wat inwoners van het imago van Tilburg vinden. De projectgroep zal proberen om de verschillen tussen wens en werkelijkheid duidelijk te krijgen en om de gemeente en Incubate advies te geven om hier wat aan te doen.

Meedoen aan de enquête kan via de volgende link: Enquête Imago van Tilburg.

Share

2

opheffingsuitverkoop, leegstandDit is de belangrijkste uitkomst van een enquête die Platform31 hield onder 25 vooraanstaande experts in de retailsector. Ondernemers en vastgoedeigenaren durven pas te investeren in winkelgebieden als er duidelijkheid is over de toekomst van dat gebied.

Nieuwe investeringen zijn hard nodig om winkelgebieden aan te passen aan het veranderende consumentengedrag en om te kunnen concurreren met webwinkels. De leegstand van winkels liep dit jaar op naar 9%. Overheden en markt moeten deze pijnlijke keuzes samen maken, menen de respondenten. Belangrijke vragen zijn natuurlijk: hoe maak je die keuzes? En wat gebeurt er met de gebieden die als kansarm worden bestempeld? ...lees verder "Scherpe keuzes tussen kansrijke en kansarme winkelgebieden noodzakelijk"

Share

1

Anderzijds worden volgens velen de geldende regels rond veiligheid op de markt niet goed nageleefd en slecht gecontroleerd. Veel marktkooplieden zijn van mening dat de indelingen van de rijen niet doordacht is, en dat er te veel obstakels geparkeerd staan in de rijen waardoor bezoekers belemmerd worden kramen te bezoeken en de veiligheid niet bevorderd wordt. Los liggende stroomkabels, die een obstakel vormen voor bezoekers met een beperking, worden met name genoemd. Ook het contant afrekenen van kraamhuur wordt als onveilig genoemd.
Zaterdagmarkt Koningsplein

Onlangs heeft Bas Wilthagen, raadslid voor de PvdA, een enquête gehouden onder marktkooplieden op de zaterdagmarkt op het Koningsplein. Het algemene beeld is, dat er nog flink veel te verbeteren valt op de markt, vooral op het gebied van regels.

Vooral de regels rond de milieu-eisen voor vrachtwagens wordt als belachlijk en ingewikkeld ervaren. Een meerderheid onder de marktondernemers vindt het aanvragen van een ontheffingsformulier en vooral het invullen daarvan best ingewikkeld. Bovendien zijn de hoge kosten niet terug te verdienen en vinden zij het gehele milieuregime onzinnig omdat het vaak slechts gaat over kleine afstanden in de stad.

Anderzijds worden volgens velen de geldende regels rond veiligheid op de markt niet goed nageleefd en slecht gecontroleerd. Veel marktkooplieden zijn van mening dat de indelingen van de rijen niet doordacht is, en dat er te veel obstakels geparkeerd staan in de rijen waardoor bezoekers belemmerd worden kramen te bezoeken en de veiligheid niet bevorderd wordt. Los liggende stroomkabels, die een obstakel vormen voor bezoekers met een beperking, worden met name genoemd. Ook het contant afrekenen van kraamhuur wordt als onveilig genoemd.

Hier ligt een rol weggelegd voor de marktmeester, volgens de ondervraagden. De meerderheid geeft aan dat de rol van de marktmeester er niet één is van alleen openen en sluiten van de markt, maar dat hij zich vaker moet laten zien, waardoor de geldende veiligheidsregels beter nageleefd kunnen worden. Ook moet de marktmeester meer betrokkenheid tonen en moet hij zeker aanwezig dient zijn bij het sluiten van de markt om aan de gemaakte afspraken uitvoering te geven.

Door de lange werkdagen, de matige verdiensten, teveel onzekerheden en het aanscherpen van de regeldruk is de jeugd er op dit moment niet voor te porren om in dit beroep te stappen, volgens de marktkooplieden. Desondanks wil bijna geen van allen verhuizen naar een overdekte locatie. "Het is geen echte markt","een hoger prijskaartje" en "de klanten weten de weg naar de hal niet te vinden" zijn daarvoor de argumenten. De enkele voorstanders zijn van mening dat het wel kan, maar alleen als de hal heel dicht tegen het centrum is gelegen.

Ten slotte moet er meer reclame gemaakt worden voor de markt. De reclamebelasting en marktgelden die de marktondernemers moeten betalen zou daarvoor ingezet moeten worden. De biologische marktkooplieden zouden graag dichter bij elkaar staan vanwege de herkenbaarheid.

 

Share

1

Nomineren van en stemmen op je favoriete terrasje kan via onze mini-enquête op Facebook! De uitslag van deze enquête wordt eind juli gepubliceerd op Tilburgers.nl

Volgens Misset Horeca zijn dit de 100 beste terrassen van Nederland. Maar blijkbaar weten ze daar Tilburg niet eens te vinden! Vandaar... Wat zijn de beste terrassen van Tilburg?

Nomineren van en stemmen op je favoriete terrasje kan via onze mini-enquête op Facebook! De uitslag van deze enquête wordt eind juli gepubliceerd op Tilburgers.nl

Ga hier naar de enquête op Facebook! Je kunt meerdere terrassen aanvinken, maar ook café's toevoegen die nog niet in het lijstje staan.

Share

Van de ondervraagden in het Burgeronderzoek heeft 31% dit jaar Festival Mundial bezocht

Het Burgeronderzoek is een schriftelijke enquête die elke twee jaar gehouden wordt onder minimaal 1.000 Tilburgers. Dit voorjaar hebben 1.200 Tilburgers van 18 jaar en ouder meegedaan aan het onderzoek. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: het centrum, verkeer, zorg & welzijn, sport, cultuur, evenementen, leefstijl & klimaat, Internet & digitale dienstverlening, bestuur, internationale samenwerking en integratie. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd.

Bereikbaarheid Centrum

Zo wordt de bereikbaarheid van het Centrum per fiets goed gewaardeerd door 92% van de ondervraagden. Deze score is sinds 2000 al boven de 90% maar ligt nu in 2010 iets lager dan in 2008 (95%). De bus scoort 76% en dat is wat lager dan in 2008.

Eenzaamheid en betrokkenheid

Of mensen vrijwilligerswerk doen en vinden dat zij voldoende contact hebben met andere mensen zijn een paar onderwerpen die een indruk kunnen geven over de deelname in de samenleving. Het aantal vrijwilligers stijgt al sinds 2000. In 2010 geeft 39% van de Tilburgers aan actief te zijn als vrijwilliger, tegen 24% in 2000. Opvallend is dat mensen meer vrijwilliegrswerk doen naarmate ze ouder worden. Van de 65-plussers doet maar liefst 48% aan vrijwilligerswerk, tegen 31% van de dertigers. Tegelijkertijd vindt 9% van de Tilburgers dat ze te weinig contact hebben met andere mensen, tegen 6% in 2000. Dit percentage loopt dus op. Dit treft vooral niet-westerse allochtonen (79%), alleenstaanden met thuiswonende kinderen (74%), mensen die invalide of arbeidsongeschikt zijn (82%), mensen die werkloos of werkzoekend zijn (84%), huisvrouw/-man zijn (86%) en degenen die nog studeren (86%).

Politiek

Ten opzichte van 2001 hebben Tilburgers meer interesse in de lokale politiek. 48% van de ondervraagden zegt redelijk tot veel belangstelling te hebben hiervoor. Onder de ondervraagden zijn mannen (54%) iets vaker geïnteresseerd in politiek dan vrouwen (42%). De 50-plussers zijn meer geïnteresseerd (53%) en de niet-westerse allochtonen zijn minder geïnteresseerd (37%). Degenen met een lage opleiding zijn minder geïnteresseerd (30%) evenals die met een MBO-opleiding (40%). HBO-ers of mensen met een academische opleiding zijn meer geïnteresseerd in de lokale politiek.

De onderzoeksresultaten zijn hier te downloaden op PDF

Share

Het wapen van Tilburg in de Paleis-raadszaal

Leefbaarheidonderzoek in Tilburg binnenkort van start

Bij ruim 36.000 woningen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot, bijna een derde deel van alle woningen in de stad, valt binnenkort een vragenlijst in de brievenbus. Zowel huurders van WonenBreburg, Tiwos, TBV Wonen en 't Heem als particuliere huiseigenaren krijgen een formulier.

In Tilburg zijn drie onderzoeken van belang bij het maken van keuzes voor beleid in wijken en buurten. Het 'leefbaarheidsonderzoek' is één van die drie. De andere twee zijn de 'veiligheidsindex' en de gebiedsscans van de politie.

Het verschil tussen het leefbaarheidsonderzoek en de veiligheidsindex is dat de eerste meer ingaat op hoe mensen hun leefomgeving beleven, in de veiligheidsindex wordt bewoners ook gevraagd naar zaken als gevoel van veiligheid, slachtofferschap en buurtproblemen.

De initiatiefnemers hopen op een grote deelname. Daarom worden onder de deelnemers 20 cadeaubonnen verloot van € 50,-. Tot 8 oktober kunnen alle vragenlijsten terug gestuurd worden. De resultaten worden in februari 2011 bekend gemaakt.

Share

Wethouder Lauwerier (VVD) wil géén enquête over betaald parkeren in Hoogvenne.

Het parkeren in Hoogvenne komt op de agenda voor de commissie fysiek die op 13 september zal plaatsvinden.

Aanleiding hiervoor is het schrappen van een enquête over het parkeerbeleid in de wijk. De gemeente wil betaald parkeren in de wijk doorvoeren, en de bestaande parkeerpasjes van bewoners duurder maken.  Veerle Slegers (SP) in haar partijblog:  "Er komt op last van VVD-wethouder Lauwerier geen buurtenquête in Hoogvenne. Nota bene nadat Hoogvenne-bewoners wél eerst een gemeentefolder in de bus kregen over zo’n enquête. Dat was volgens een ambtenaar op de informatie-avond "een vergissing". Het SP verzoek tot agendering wordt ondersteund door CDA, Groen Links, PvdA en D66. Bram Keijsers (D66) meldt op twitter: "@veerleslegers Ook D66 heeft zich bij het agenderingsverzoek Parkeren in Hoogvenne aangesloten. Komt dus vast terug in cie Fysiek!"

Share

Tilburg doet mee aan het onderzoek  'risicobeleving'   in de provincie Noord-Brabant. Achttienhonderd inwoners worden schriftelijk ondervraagd. Het onderzoek gebeurt de komende weken. In totaal zijn elf gemeenten, verspreid over de provincie, gekozen voor deze enquête. Doel van het onderzoek is te achterhalen hoe de inwoners denken over mogelijke risico’s in hun omgeving en welke informatie ze daarover willen ontvangen. De onderzoeksresultaten moeten de gemeenten en veiligheidsregio’s helpen om de komende jaren hun informatie goed af te stemmen op die behoefte. De enquête is ook door iedereen in te vullen op www.tilburg.nl/risicobeleving.

Het begrip omgevingsrisico is veelomvattend. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan risico's bij transport, opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen. Maar ook aan lucht-, bodem- of watervervuiling, overstromingen, bos- en heidebrand of epidemieën. Niet iedereen vindt al deze verschijnselen even bedreigend, of staat er bij stil. Door dit onderzoek willen de deelnemende gemeenten, provincie en veiligheidsregio’s een beter beeld krijgen wat de inwoners als risico’s ervaren en wat ze er over willen weten.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen