Spring naar inhoud

In een brief van 11 oktober 2017 aan de gemeenteraad van Tilburg heeft het College van B&W (Burgemeester & Wethouders) de meest recente ontwikkelingen in de Binnenstad bekend gemaakt.

Nu het eerste deel van de Frederikstraat - tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat - bijna klaar is, staan de volgende plannen op de rol.

Overkapping Emmapassage

Voor het gedeelte van de Emmapassage tussen de Kattenrug en de liften naar de parkeergarage stelt het College voor om de overkapping te verwijderen en dag en nacht open te laten. Volgens de stedenbouwkundigen en economen is dit beter voor de toekomstige winkels op de begane grond van het nog te verbouwen Stadhuis en de Primark. Dit idee was nog  niet eerder in een plan naar voren gebracht. ...lees verder "Nieuwe plannen voor de Binnenstad, Emmapassage verliest kap"

Share

Hendrikhof

Het eerste deel van de nieuwe straat in de binnenstad van Tilburg, de Frederikstraat, is bijna klaar en wordt binnenkort geopend. Dit is het gedeelte tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat.

Voor wat betreft het tweede deel, van Heuvelstraat naar de Emmapassage is een eerste schets aan belangstellenden voorgelegd tijdens een informatieavond op 28 juni 2017. Het ontwerp is inmiddels verder uitgewerkt en voor omwonenden en belangstellenden is er daarom een inloopavond gepland.

Deze informatieavond is op woensdag 20 september 2017 tussen 19.00 en 20.30 uur in de kleine zaal van Theater De NWE Vorst, Willem II straat 49. ...lees verder "Inloopavond Frederikstraat, tussen Heuvelstraat en Emmapassage"

Share

Op woensdag 28 juni van 19.00 tot 21.00 uur organiseert de gemeente Tilburg een informatieavond over het tweede deel van de nieuwe Frederikstraat. Deze wordt gehouden in de kantine van de Hema aan het Hendrikhof.

De nieuwe winkelstraat in het centrum van de stad verbindt het Pieter Vreedeplein met de Emmapassage en het Hendrikhof. Het eerste, noordelijke deel tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat is inmiddels in aanbouw. ...lees verder "Info-avond over Frederikstraat, tussen Heuvelstraat en Emmapassage"

Share


De 'Frederikstraat' in aanleg. Deze nieuwe straat gaat de verbinding vormen tussen de Emmapassage en het Pieter Vreedeplein.

Het voormalige pand van Durlinger heeft het veld moeten ruimen voor deze straat.

Het gedeelte tussen Heuvelstraat en Pieter Vreedeplein zal als een passage aangelegd worden. Voor het einde van het jaar moet het winkelend publiek al gebruik kunnen maken van de nieuwe doorgang.

Naar verwachting is in 2018 de gehele Frederikstraat klaar tot aan de Emmapassage.

Share

Er is lang naar uitgekeken, het onderzoek naar de parkeerdrukte in de Binnenstad, temeer omdat de nieuwe ontwikkelingen: komst Primark en Hudson Bay, een nieuw te bouwen winkelstraat - de Frederikstraat - in het centrum en het plan voor twee nieuwe woontorens allemaal extra parkeergelegenheid eisen. Menige discussie in de gemeenteraad ging dan ook over de parkeerdruk, en of er wel voldoende parkeergelegenheid zal zijn als Tilburg veel meer bezoekers en bewoners in de Binnenstad gaat ontvangen. ...lees verder "Parkeeronderzoek Binnenstad: nog nét voldoende ruimte"

Share

De gemeente Tilburg en projectontwikkelaars Wereldhave en VolkerWessels hebben dinsdag 21 maart 2017 samen de plannen ondertekend voor de herontwikkeling van het stadscentrum. Het gaat om de aanleg van de nieuwe straat tussen het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage, de herontwikkeling van winkels en het bouwen van woningen.

Een gedeelte van de herontwikkeling is gestart met de verbouwing van Hudson's Bay en de eerste aanzet van de nieuwe straat: de Frederikstraat. In de loop van 2017 worden Hudson's Bay en de Frederikstraat tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat geopend. Op dit moment en nog tot 24 april 2017 is nog een bestemmingsplan-procedure aan de gang, waarop iedereen nog zijn of haar mening kan geven. ...lees verder "Volgende stap in de verbouwing van de Binnenstad"

Share

1

Op zondag ochtend 5 februari 2017 heeft de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, bedenker van dit project, opnieuw  elf struikelstenen geplaatst ter nagedachtenis aan Joodse Tilburgers die de Holocaust tijdens de tweede wereld oorlog niet overleefden. In Tilburg werden eerder al zestien struikelstenen gelegd. In de hele wereld liggen er al 60.000 struikelstenen. De Elf struikelstenen zijn geplaatst in de Helga Deentuin, in de Oranjestraat nabij de ingang van de Emmapassage en bij de bibliotheek op het Koningsplein. Ze markeren dan de plekken waar deze mensen ooit woonden. ...lees verder "Elf Struikelstenen ter nagedachtenis aan Joodse Tilburgers"

Share

160902-brief-vaan-raad-bijlage-2-hudsons-bay-gevel-pv-plein-impressieDe gemeente Tilburg wil de inrichting van de openbare ruimte gaan uitwerken met een planteam bestaande uit inwoners en vertegenwoordigers van de horeca, ondernemers, winkeliers en meer. Door het grote aantal plannen in de binnenstad, bouw Primark, passage tussen Hudson Bay (Pieter Vreedeplein) en Emmapassage, nieuwe woontorens, verbouwing Stadskantoor en herinrichting Stadhuisplein gaat er nogal veel veranderen. ...lees verder "Planteam voor inrichting openbare ruimte binnenstad"

Share

3

2016-10-17-cool-cat-heuvelstraat-20-doorgang-winkelrondje
Heuvelstraat 20

Tussen Tuinstraat en Emmapassage komt een nieuwe winkelstraat. Deze passage begint op het Pieter Vreedeplein waar ook de hoofdingang van Hudson Bay, de voormalige V&D komt. Deze passage wordt overkapt, en loopt door naar de Heuvelstraat waar de Gemeente het pand op nummer 25 voor €3.750.000 heeft gekocht. Dat pand wordt gesloopt.  Aan de overkant op nummer 20 komt een doorgang richting de Emmapassage die een open karakter krijgt. Het pand blijft behouden, aanschaf van dit pand bedroeg €4.800.000.  Nog steeds is niet alle grond aangekocht die nodig is voor de plannen, in de begroting staat daarvoor nog een bedrag van 7.400.000 euro. ...lees verder "Nieuwe winkelstraat van Pieter Vreedeplein naar Emmapassage"

Share

3

04-29-2015-Zwarte-Doos-Stadhuis-StadhuisstraatHet referendum over de verbouwing van het Stadhuis, waarbij Stadskantoor 1 een flinke uitbouw zou krijgen aan drie zijden en waarvoor veel bomen zouden moeten verdwijnen, gaat niet door. Dat was de korte conclusie na de vergadering van de Tilburgse gemeenteraad op maandag 7 maart.

Het raadsbesluit van 21 september 2015, waarin deze verbouwing door de gemeenteraad werd goedgekeurd, heeft voor veel verontwaardiging geleid onder de Tilburgers. Omwonenden, ondernemers, architecten, heemkundigen en vele anderen hadden vooraf uitgebreid van zich laten horen, door bij de gemeenteraad gebruik te maken van hun recht om in te spreken en hun visie te geven.

De conclusie van tegenstanders, gesteund door oppositiepartijen LST, OPA, Lokaal Tilburg, Voor Tilburg en LNS (nu VSP) was dan ook dat de voorstanders niet wilden luisteren naar argumenten. Dit was de aanleiding voor veel Tilburgers, gesteund door de toen pas opgerichte partij van Frans van Aarle, Lokaal Tilburg, om handtekeningen in te zamelen om referendum te houden over het besluit. ...lees verder "Referendum over verbouwing Stadhuis gaat niet door"

Share

2015-09-07 236 45P Pieter Vreedeplein Leegstand tussen Kruitvat en Jack's CasinoDiscussies over het winkelrondje in de Binnenstad en de verbouwing van Stadskantoren 1 en 3 blijft de (politieke) gemoederen bezighouden. Aanleiding voor het meest recente debat hierover in de raadscommissie Vestigingsklimaat was de brief met verklaring van vastgoedbedrijven Wereldhave en Royalton en de gemeente over de toekomst kernwinkelgebied. PvdA en VVD hadden de commissie voor een extra vergadering bijeen gevraagd, omdat zij vragen hadden hierover.

Maar voordat deze vragen en het debat losbrandden, gaf een ambtenaar een samenvatting van ruim een halfuur over de ontwikkelingen sinds 2011. In het begin van dat jaar heeft de Tilburgse politiek de 'Binnenstadsvisie 2011-2020' vastgelegd, waarin staat afgesproken hoe het centrum van Tilburg (inclusief de Spoorzone) ontwikkeld moet worden. (Lees ook: "Plan: Iers warenhuis ‘Primark’ naar Binnenstad en bibliotheek naar de Spoorzone" - december 2010). Alles wat daarna is gebeurd, komt voort uit deze afspraken. ...lees verder "Debat over verklaring van Wereldhave, Royalton en de gemeente Tilburg"

Share

2015-07-10-Luifel Entree-Emmapassage-Stadhuisplein-Katterug-StadhuisWethouder Erik de Ridder, namens de gemeente Tilburg, en twee belangrijke vastgoedeigenaren in de Tilburgse binnenstad, Wereldhave en Royalton Hill, hebben op dinsdag 26 januari 2016 overleg gevoerd over de toekomst van de Tilburgse binnenstad.

Wereldhave is sinds enkele maanden eigenaar van de Emmapassage en de parkeergarage en winkels in de noordwand van het Pieter Vreedeplein - met onder andere Mediamarkt - en Royalton Hill is eigenaar van het pand waarin V&D is gevestigd.

Aanleidingen voor het overleg waren onder andere de recente ontwikkelingen op de winkelmarkt in Nederland, zoals het failliet gaan van V&D en de ketens van Macintosh, en de doelen van de gemeente met betrekking tot het winkelrondje op de locatie van Stadskantoor 3 en Stadskantoor 1. ...lees verder "Gemeente Tilburg, Wereldhave en Royalton in overleg over toekomst Binnenstad"

Share

jesse klaverBegin september is het boek van Jesse Klaver verschenen: De mythe van het economisme. Pleidooi voor nieuw idealisme. Zaterdag 10 oktober zal de schrijver en huidige fractievoorzitter van GroenLinks Jesse Klaver tussen 13.00 tot 13.45 uur een bezoek brengen aan boekhandel  Gianotten Mutsaers in de Emmapassage in Tilburg.

‘Wij gaan Nederland veranderen,’ zei Jesse Klaver tijdens zijn presentatie als fractievoorzitter van GroenLinks. ‘Het is mijn voornemen om de steeds sterkere tendens om iedere maatschappelijke kwestie te reduceren tot een rekensom tegen te gaan. We weten alles van de prijs maar bijna niks van de waarde.’

Jesse Klaver (1986) maakte een stormachtige entree in de Nederlandse politiek. Vanaf 2010 is hij Tweede Kamerlid voor Groen Links. Daarvoor was hij voorzitter van CNV Jongeren, lid van het algemeen bestuur van CNV en lid van de SER. Sinds mei 2015 is hij fractievoorzitter van GroenLinks.

...lees verder "De mythe van het economisme, pleidooi voor nieuw idealisme"

Share

1

april-paleisring-cityring-willemsplein-stadhuisMaandagavond 7 september zou de commissie Vestigingsklimaat in debat gaan over de verbouwing van het Stadhuis, Stadskantoor 1. Maar zover kwam het niet, want maar liefst 15 mensen hadden zich aangemeld als inspreker. Hoewel in de regel elke inspreker vijf minuten krijgt om zijn of haar inbreng te geven, besloot de commissie om deze mensen ruim de tijd te geven, waardoor het te laat werd om nog zelf aan het debat te beginnen. Deze zal daarom plaatsvinden op maandagavond 14 september vanaf 19.00 uur.

Tegenstanders, die volgens een meningspeiling van het Brabants Dagblad een meerderheid van 60% vormen, komen uit alle gelederen en hebben bezwaren die elkaar aanvullen. ...lees verder "Verbouwing Stadhuis – insprekers aan het woord – een nieuwe variant dient zich aan"

Share

Al meer dan vijf jaar publiceert de Tilburger Peter van den Besselaar dagelijks een foto van en over Tilburg op zijn website Tilburg Daily Photo. Sinds maart 2012 selecteert hij speciaal voor Tilburgers.nl een foto van de week.

 

PvdB-pop-up-store-lieve-tafeltjes

Fantastische design tafeltjes van Ellen Vedder, die nu te zien zijn in de pop up store in de Emmapassage.

Zoenen?

Share

1

parkerenHet college van B&W in Tilburg stelt aan de gemeenteraad voor om de tarieven voor parkeren in 2015 met ongeveer 10 procent te verhogen.

Het gaat om de tarieven voor gemeentelijke parkeergarages en de parkeerzones. Dit voorstel van het college komt in november in de raad tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2015.

Naast een tariefverhoging stelt het college voor om minder geld uit te geven aan het onderhoud van de parkeergarages en de energiekosten van de garages te verlagen. Ook wordt er minder afgedragen aan de gemeentelijke overhead. Deze structurele maatregelen zijn volgens het college noodzakelijk om de parkeerexploitatie sluitend te houden. Daarbij hanteert het college als uitgangspunt dat de tarieven kostendekkend zijn. ...lees verder "College wil parkeertarieven met 10 procent verhogen"

Share

parkerenBezoekers aan het centrum van Tilburg kunnen op dinsdag 11 en woensdag 12 maart tussen 10.00 en 13.00 uur kortingskaartjes krijgen voor het parkeren. De korting geldt voor de parkeergarages 013-Tivoli, Pieter Vreedeplein, Emmapassage, Koningsplein en parkeergarage Schouwburg. Een promotieteam deelt in de winkelstraten de kortingskaartjes uit voor een uur gratis parkeren.

De kaartjes zijn 1,90 euro waard bij 013-Tivoli en Pieter Vreedeplein, of 1,70 euro in de andere parkeergarages. De promotiemedewerkers zijn te vinden in de omgeving van de Heuvelstraat, de Katterug en rond het Pieter Vreedeplein en de Heuvel. Met deze eenmalige actie wil de gemeente meer bezoekers naar de binnenstad trekken op momenten dat het minder druk is. Voor de actie geldt: op is op!

Hoe werkt het?
Parkeerders doen bij het betalen eerst het kortingskaartje in betaalautomaat en daarna pas het kaartje dat zij gekregen hebben bij het inrijden. De korting wordt verrekend en het overgebleven bedrag kan gepind of contant betaald worden.

Share

1

De geel gekleurde straten horen volgens de 'visie' bij het winkelgebied. Daarbij is de Emmapassage weer een open straat en worden ook de begane grond van het stadhuis en Stadskantoor 3 gebruikt voor bedrijven.

In de commissie 'Economie' van maandagochtend is een stevige discussie gevoerd met wethouder Erik de Ridder over hoe het verder moet met het winkelcentrum in de Binnenstad van Tilburg. Aanleiding is de presentatie van een visie hierover van het college.

Dit leverde onder de raadsleden de nodige vragen op. Zo merkte Charlotte Stalpers (CDA) op, dat de laatste 10 jaar het totale winkeloppervlak in de Binnenstad was verdubbeld, en zij vroeg zich dan ook af of de gemeente wel wat in te brengen heeft als het gaat om ondernemers in de Binnenstad. "In hoeverre kun je 'nee' zeggen als een groot-winkelbedrijf zich ergens wil vestigen ten koste van kleine ondernemers?" Peter van Gool (D66) deelt die zorg: "Hoe groot is de rol van de projectontwikkelaars, het lijkt er op dat er maar gebouwd wordt om te bouwen, welke regierol heeft de gemeente?" Rebecca Pol van de PvT maakt zich zorgen om de overlast voor bewoners en ondernemers als er straks overal tegelijk in de Binnenstad wordt gebouwd. Marc Vintges (GroenLinks) vindt het helemaal niks en mist het Koningsplein in het verhaal en volgens Joost van Puijenbroek (Trots) is het allemaal luchtfietserij en hij vreest dat de evenementen in de stad in de verdrukking komen. Bas Wilthagen wil graag weten of de komst van de Primark niet meer doorgaat en waarom dat bedrijf voor Eindhoven heeft gekozen.

Volgens de wethouder is deze visie bedoeld als 'denkrichting', niet als concreet plan, waarmee hij wil bereiken dat ondernemers en investeerders uitgedaagd worden om met plannen te komen. "Niemand zit er op te wachten om ‘zomaar’ extra meters aan te leggen. We moeten niet uitgaan van de slechte economische omstandigeheden van het moment, maar ervoor zorgen dat we niet in een neergaande spiraal blijven zitten. Het Koningsplein en de Schouwburgpromenade gaan we er ook bij betrekken. Er moeten logische looproutes zijn om te komen waar je wil zijn. De consument is in de Binnenstad met een reden, hoe meer redenen je geeft om hier te zijn, hoe langer die blijft. Consumenten willen iets te doen hebben."

En verder: "We willen voor elkaar krijgen dat mensen meer door de straten gaan lopen en ook om de hoek gaan kijken. Als ze een brede straat zien waar een grote boom staat en ze zien de winkels niet, denken ze dat de winkelkern daar ophoudt. Dit gebeurt in Tilburg te vaak. Het gaat om knus, niet om meer vierkante meters."

Over de Primark wil Erik de Ridder liever niks zeggen: Wat in de krant heeft gestaan daar herken ik me niet in en ik neem er afstand van. Ondernemers vinden het niet prettig om op deze wijze in de krant te komen, ik werk hier dus ook niet aan mee en kan er nu niks over zeggen."

En hij besluit met: "Maar we gaan niet afwachten, maar we zoeken zelf partners op. Deze visie is niet vandaag op morgen gerealiseerd, het zal zo’n vaart niet lopen en als er een plan komt zijn we daar altijd nog zelf bij. Het helpt niet als we mogelijke partners bij naam gaan noemen, die willen niet in de krant, dan haken ze af. Dus dat ga ik ook niet doen."

De visie volgens het college.

(Klik op 'expand' voor een schermbrede weergave en klik op de driehoekjes (<,>) om te bladeren.)

[issuu width=540 height=191 embedBackground=%23505050 titleBarEnabled=true shareMenuEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=120509122147-b3003f7c2ba74204bc1fc706eb4ee652 name=visie-versterking-kernwinkelgebied-centrum-tilburg username=gemeentetilburg tag=binnenstad unit=px v=2] De visie downloaden op PDF kan ook, via deze link.

Share

D66-voorman Alexander Pechtold is zaterdag 17 maart van 14.15 tot 15.15 uur te gast bij boekhandel Selexyz Gianotten in Tilburg. Pechtold zal daar tijdens de Boekenweek een inleiding verzorgen over zijn boek Henk, Ingrid en Alexander en vervolgens in gesprek gaan met aanwezigen. Na afloop is hij beschikbaar voor het signeren van boeken.

De fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer heeft de laatste jaren voortdurend stelling genomen tegen het populisme en de opvattingen van de PVV-politici. In Henk, Ingrid en Alexander gaat hij een stap verder: hij gaat in gesprek met mensen die, om wat voor reden ook, bij de laatste verkiezingen op de PVV hebben gestemd.

Alexander Pechtold zegt over zijn boek: "Een titel met een knipoog voor een boek waar ik het afgelopen half jaar intensief, maar vooral met heel veel plezier aan heb gewerkt. Dit boek gaat vooral over maatschap­pelijk betrokken mensen. In boeiende, soms verhitte gesprekken, ko­men zij uitgebreid aan het woord en laat ik zien waar ik voor sta. Al sinds mijn tijd als lokaal politicus in Leiden en Wageningen zoek ik actief dat directe contact met mensen. Ik voel de behoefte de anderen te laten zien dat simplistische, populistische politiek tot niets leidt. Maar ik wilde ook een stap verder gaan. Vanuit het radicale centrum van D66 is het mijn ideaal de polarisatie in de Nederlandse samenleving te doorbreken en maatschappelijke tegenstellingen te overbruggen."

Selexyz Gianotten is te vinden in Emmapassage 17, Tilburg

Share

2

Het handboek van de Transition Towns beweging

Tilburg krijgt voor het eerst een zogeheten repair café. Deze wordt gehouden op zaterdag 29 oktober in Emmapassage 23 en duurt van 13:00 tot 17:00.  Er zijn vakmensen aanwezig die handig zijn in het repareren van gebruiksvoorwerpen en bezoekers kunnen langskomen met hun kapotte spullen voor reparatie.

De landelijke stichting Repair café meldt op de website: "Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Ook is er deskundige hulp aanwezig, zoals een elektricien, een naaister, een timmerman en een fietsenmaker.

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Café gaan ze zelf aan de slag. Eventueel met hulp. Wie niets heeft om te repareren, neemt een drankje aan de bar. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Of doet inspiratie op aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen."

In Tilburg ligt de organisatie van het repair cafe in handen van Transition Towns Tilburg.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen