Spring naar inhoud

Nadat de Tweede Kamer dat al eerder deed, stemde vandaag 24 januari 2017 ook de Eerste Kamer in met het voorstel van PvdA minister Lodewijk Asscher om de jeugdlonen fors te verhogen. Vanaf 21 verdwijnt het minimum jeugdloon helemaal en ontvangt iedereen straks een ‘volwassen loon’ van een 23 jarige. Ook wordt het loon voor 18, 19 en 20-jarigen omhoog getrokken. Soms met wel een paar honderd euro per maand. ...lees verder "Jeugdlonen worden fors verhoogd"

Share

help-146370_960_720-info-vraagSinds 1980 bestaat in Nederland de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) welke garandeert dat elke burger het recht heeft om informatie van de overheid (ministeries, gemeentebesturen en provinciebesturen) te vragen en te ontvangen. In 1991 is deze wet aangepast op het punt dat het niet uitmaakt of de informatie op papier of digitaal gedeeld wordt. Destijds liep Nederland voorop in Europa op het gebied van transparantie en openbaarheid van bestuur. ...lees verder "Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) wordt Wet open overheid (Woo)"

Share

1

Jan-Heijman-Statenlid-Lokaal-Brabant-FacebookHij is zes weken geleden geïnstalleerd in Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant. Als ‘eenpitter’ vertegenwoordigt Jan Heijman daar de belangen van de kiezers van Lokaal Brabant. Een functie die hij graag combineert met zijn activiteiten als commissielid van de Tilburgse Volkspartij (TVP). “In de Staten gaat het vooral om de grote lijnen; daar heb je geen debatten over een subsidie van 1.000 euro. Het leuke voor mij als commissielid is weer dat ik meer bezig ben met wat er voor m’n neus gebeurt in de gemeente waar ik woon.”

PS is nog niet één keer officieel bijeengekomen om te vergaderen, maar Jan Heijman van Lokaal Brabant heeft het momenteel druk genoeg met het inwerkprogramma voor de nieuwe Statenleden en met de kennismaking met z’n nieuwe collega’s in Den Bosch. ...lees verder "Jan Heijman over zijn eerste weken in Provinciale Staten"

Share

1

Jetta-klijnsma
Jetta Klijnsma

Zaterdag 7 maart, terwijl de eerste lentedag veel Tilburgers naar de Binnenstad trok, voerden politieke partijen campagne om zoveel mogelijk stemmen te winnen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, op woensdag 18 maart 2015.

Sybrand van Haersma Buma

PvdA Tilburg had staatssecretaris Jetta Klijnsma naar het Odulphuslyceum gehaald, zodat jongeren met haar in debat konden over werkgelegenheid voor jongeren. Slechts enkele jongeren van de stichting Pars Cipere waren hierbij aanwezig. Jetta Klijnsma stelde dat de bestrijding van jeugdwerkloosheid belangrijker is dan de bestrijding van werkloosheid onder ouderen.

Volgens Karen Maas, jongerenbegeleidster bij Pars Cipere: "Ze werden positief benaderd, gezien en gehoord. Alle jongeren reageerden positief en verrast. De meesten beginnen voor de allereerste keer in hun leven echt vertrouwen te krijgen in zichzelf, en daarmee groeit ook het vertrouwen dat ze er niet alleen voor staan en wel degelijk meetellen. Zo'n bijeenkomst als vandaag draagt daar zeker aan bij." ...lees verder "Verkiezingscampagne kleurt de stad in aanloop naar verkiezingen voor Provinciale Staten"

Share

1

Lokaal BrabantLokaal Brabant is een nieuwe eend in de bijt van politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart 2015. Echter, in de gemeentepolitiek van meerdere Brabantse steden en dorpen zijn de kandidaten op de lijst reeds gepokt en gemazeld. Lokaal Brabant is een paraplu voor alle plaatselijke partijen, die bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 relatief veel stemmen hebben behaald. Op deze manier wil de partij een vertegenwoordiging van lokale partijen in de provincie krijgen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van Lokaal Brabant is het behoud van de eigen identiteit van de verschillende gemeenten.
...lees verder "Lokaal Brabant gaat ook voor plek in de Eerste Kamer"

Share

1

Brabant Kiest logoOp 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Om ervoor te zorgen dat Tilburgers de lokale kandidaten leren kennen is er op woensdag 11 maart een verkiezingsdebat in Café Bolle aan het Piusplein 8.

Vanaf 20.00 uur zullen kandidaten van de PvdA, SP, GroenLinks, VVD, D66 en CDA eerst met elkaar over tal van onderwerpen in debat gaan. In het tweede deel van de avond gaan kandidaten die verkiesbaar zijn voor de Eerste Kamer met elkaar in debat. Op 26 mei kiezen namelijk de vers-gekozen leden van de Provinciale Staten de (nieuwe) leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer controleert de wetten die door de Tweede Kamer worden aangenomen, en kunnen deze ook tegenhouden. ...lees verder "Verkiezingsdebat, 11 maart, Café Bolle"

Share

4

Brabant Kiest logoOp woensdag 18 maart mag iedereen met stemrecht weer naar de stembus en wel voor twee verkiezingen tegelijk: voor het bestuur van de waterschappen en voor een nieuw Provinciebestuur.

De Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Dit doen zij op 26 mei 2015 na de verkiezingen. Voor de partijen die nu het Kabinet vormen, VVD en PvdA, en die nu een meerderheid hebben in de Tweede Kamer, is het van belang dat zij ook een meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Op dit moment hebben VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer: samen hebben zij 30 van de 75 zetels. Daarom moeten deze twee regeringspartijen steeds onderhandelen met andere partijen om wetsvoorstellen aangenomen te krijgen. ...lees verder "Brabant kiest een nieuw provinciebestuur"

Share

1

provinciale-herindeling-breed
Afbeelding door Camiel van Altenborg

Een grootschalige herindeling van gemeenten, het opheffen van de waterschappen en verkleining van de gemeenteraad en de Provinciale Staten zijn plannen die in het regeerakkoord staan van het huidige VVD-PvdA-kabinet. Deze plannen moesten door Minister Plasterk worden uitgewerkt en voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer en tot nu toe heeft geen van alle het licht gezien. Er is te weinig draagvlak voor en al voor de zomer dreigde Minister Ronald Plasterk zijn positie te moeten opgeven.

D66-leider Alexander Pechthold wil het er niet bij laten zitten en afgelopen weekeinde riep hij de minister op om alsnog werk te maken van de bestuurlijke herindeling: minder en dus grotere gemeenten, vijf of zeven grotere provincies in plaats van de huidige twaalf en opheffen van de waterschappen. Hij denkt dat deze herindeling geld oplevert waarmee de belastingen omlaag kunnen. ...lees verder "‘Superprovincies’ en grotere gemeenten doorgeschoven naar volgend Kabinet"

Share

1

Klijnsma 1Na de Tweede Kamer is dinsdag 1 juli ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel van staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma over aanpassing van de bijstandsregels en invoering van de Participatiewet. Deze wet gaat per 1 januari 2015 in werking.

Dit betekent in het kort: door de nu aangenomen wetten en regels worden de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand bij elkaar gevoegd en de regels worden voor iedereen hetzelfde én strenger. Mensen in de bijstand kunnen worden verplicht om vrijwilligerswerk te doen en kunnen ook worden gedwongen te verhuizen als zij elders werk kunnen krijgen. De gemeenten moeten deze nieuwe wetten en regels gaan uitvoeren, in Tilburg gaat dat gebeuren onder de noemer NOMA (Nieuw Organisatie Model Arbeidsmarktbeleid). Wat je wel en beter niet kunt doen als je in-between-jobs bent en je je vrijwillig in moet gaan zetten voor de maatschappij, hebben we op een rijtje gezet de Do's en Don’ts bij accepteren van vrijwilligerswerk. ...lees verder "Do’s en Don’ts bij accepteren van vrijwilligerswerk"

Share

De gemeente Tilburg heeft afgelopen vrijdag bekend gemaakt, dat de koopzondag tot en met 30 juni zal worden gedoogd.

Twee weken geleden werd reeds bekend gemaakt dat alle winkels in Tilburg vanaf 1 juli 2013 elke zondag open mogen. In aanloop naar de nieuwe 'Winkeltijdenwet' heeft het college besloten om zondagopenstelling vóór 1 juli te gedogen. Volgens de oude Winkeltijdenwet zijn de 12 toegestane koopzondagen per jaar, in Tilburg al opgebruikt, maar hoeft er niet gehandhaafd te worden omdat er door de gemeenteraad al een besluit is genomen voor de nieuwe wet.

Share

Na maandenlang getouwtrek over koopzondagen in Tilburg, waarbij de Eerste Kamer een beslissing over een nieuwe Winkeltijdenwet enkele keren uitstelde, kan dit hoofdstuk worden gesloten. Vanaf 1 juli mag elke winkelier op zondag zijn winkel openen, tot 18.00 uur. De enige uitzondering die wordt gemaakt, zijn Eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag, "Omdat daar geen behoefte aan is" legde wethouder Erik de Ridder vanmorgen uit aan de commissie Vestigingsklimaat. "Opening tot 18.00 uur is hetzelfde als in de oude verordening en sluit ook aan bij de sluitingstijd op doordeweekse dagen, is duidelijk naar de consument en ook voor kleinere winkeliers te behapstukken." voegde de wethouder daar aan toe.  ...lees verder "Vanaf 1 juli 2013 mogen alle winkels elke zondag open"

Share

foto: ED.nl 2008
Winkels kunnen tijdens een evenement toestemming vragen om open te gaan -
Niet: “Ik wil open, welke reden kan ik verzinnen om daarvoor ontheffing te krijgen.” - Wel: “Dicht, maar er is een evenement en ik wil open, dus ik kan ontheffing vragen”

Vanavond heeft de commissie Vestigingsklimaat besloten, dat er een tijdelijk besluit zal worden genomen om de koopzondag weer mogelijk te maken in Tilburg. Om dit besluit zo snel mogelijk te kunnen nemen, zal de raad op donderdag 7 maart om 18:00 uur een extra vergadering houden. De belangrijkste reden is, om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen voor zowel ondernemers als bezoekers van de Binnenstad.

Het besluit is, dat wethouder Erik de Ridder, in overleg met de OFT (Ondernemers Federatie Tilburg) voor de eerst komende vier à zes weken gaat afspreken op welke zondagen de winkels open kunnen en mogen. Hierbij gaat de meerderheid van de gemeenteraad ervan uit dat over zes weken duidelijk zal zijn geworden, hoe de nieuwe Winkeltijdenwet uit Den Haag er zal uitzien. Gebaseerd op deze nieuwe wet zal dan een besluit worden genomen voor de rest van het jaar. ...lees verder "Raad komt donderdag bijeen voor spoedbesluit koopzondag"

Share

Op maandag vergaderen de themacommissies. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

De vergadering van de commissie Leefbaarheid begint deze maandag later dan anders, namelijk om 10.30 uur en wel met onder andere de volgende onderwerpen. ...lees verder "Politiek van maandag 4 maart: La Poubelle, Ondersteuningsfonds, Diamantgroep en Koopzondag"

Share

willem-II-straat-winkelenNadat de rechter een streep had gehaald door de winkelopenstelling op zondag, door de toerisme-bepaling te schrappen, heeft verantwoordelijk wethouder Erik de Ridder twee scenario's beschreven om (enkele) koopzondagen weer mogelijk te maken in Tilburg. In deze scenario's wordt er rekening mee gehouden, dat de Eerste Kamer op 26 februari zou beslissen over een nieuwe, landelijke winkeltijdenwet, waarin het toerisme-criterium helemaal geschrapt zou worden. ...lees verder "Eerste Kamer stelt besluit nieuwe Winkeltijdenwet uit"

Share

1

Binnenstad Tilburg genomineerd als beste van Nederland

Tijdens een extra ingelaste informatiebijeenkomst vanavond in het stadhuis, gaf wethouder Erik de Ridder tekst en uitleg over het besluit van de rechter om de wekelijkse koopzondag in Tilburg te verbieden. Het argument van de rechter is, dat Tilburg geen toeristische stad is. Voordat de raad besloot dat de winkels elke zondag open mochten, had Tilburg nog 18 koopzondagen, wat een legaal besluit was. Nu is er juridisch iets vreemds aan de hand. Als de rechter nou de hele nieuwe verordening van tafel had geveegd, dan was de oude verordening met 18 koopzondagen weer van kracht geweest. Echter, de rechter heeft alleen één artikel van tafel geveegd, en daardoor vallen we terug op de algemene Winkeltijdenwet, die zegt dat alle zondagen de winkels dicht moeten zijn, en niet op de oude verordening met 18 koopzondagen.

Verder blijkt er een verschil te bestaan tussen 'handhaven' en 'actief handhaven'. ...lees verder "Verbod koopzondagen: wel handhaving, maar niet ‘actief’"

Share

Peter Essers uit Loon op Zand alsnog naar de Eerste Kamer

Peter Essers die als twaalfde op de CDA lijst van de Eerste Kamerleden stond, is toch met voorkeursstemmen van de CDA Brabant Statenfractie in de Eerste Kamer herkozen. Volgens CDA voorzitter Ruth Peetoom is Brabant de afspraak om op lijsttrekker Brinkman te stemmen niet nagekomen. Dit gaat ten koste van het Zeeuwse lid op de lijst, Siem Buijs. De CDA Statenfractie van Brabant is zich niet van deze afspraak bewust.  Peter Essers werkt bij de Universiteit van Tilburg en is al sinds 2003 lid van de Eerste Kamer als financieel- en belastingexpert. De Brabantse Statenleden hebben op Brabanders gestemd omdat ze vinden dat er te weinig Brabanders in het parlement zitten voor het CDA.

 

Share

Jan Hamming, sinds 1999 wethouder in Tilburg, stelt zich kandidaat als lijsttrekker van de PvdA voor de Eerste Kamer in 2011.

Op 2 maart volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Deze zijn ook belangrijk voor de landelijke politiek omdat de statenleden op 23 mei 2011 de nieuwe leden van de Eerste Kamer kiezen. Jan Hamming trok in maart van 2010 landelijk de aandacht door een opmerkelijke verkiezingscampagne. Op zijn eigen website komen de steunbetuigingen binnen. Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een deeltijdfunctie van één dag in de week en is daardoor te combineren met het wethouderschap in Tilburg.

De leden van de Eerste Kamer controleren het werk van de Tweede Kamer en toetsen nieuwe maatregelen aan de wet. Als de Eerste Kamer het werk van de Tweede Kamer afkeurt, gaat het niet door.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen