Spring naar inhoud

De Tilburgse gemeenteraad nodigt iedereen uit om een avond te praten over duurzaamheid, waarbij het doel is om zoveel mogelijk praktische en concrete ideeën te verzamelen.

Deze avond wordt gehouden op woensdag 1 februari 2017, vanaf 19.30 uur in het Duvelhok aan de Sint Josephstraat 133. Presentatie en discussieleiding wordt verzorgd door Frank van Pamelen.

In Tilburg zijn al heel wat initiatieven gestart op het gebied van duurzaamheid. Bewoners die samen aan de slag gaan, energiecoöperaties zijn van start gegaan, er zijn ideeën over hoe je koele plekken in de stad creëert als het in de zomer heel erg heet is en er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat stevige regenbuien geen wateroverlast veroorzaken. ...lees verder "Gemeenteraad nodigt iedereen uit voor avond over duurzaamheid"

Share

'Mobiliteitsaanpak 2040' heet het plan. Oftewel: Wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat alle verkeer in en om de stad zijn weg kan vinden, nu maar ook in 2040. Te voet, per fiets, auto, openbaar vervoer en ook nog op een leefbare en veilige manier. En mogelijk met vervoersmiddelen en systemen die nu nog niet te voorzien zijn, omdat technische ontwikkelingen steeds verder gaan.

Onder regie van wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) is een uitvoerig, goed leesbaar en rijk geïllustreerd plan gepubliceerd. Om dit plan te maken zijn in 2016 veel gesprekken gevoerd, met Tilburgers en met deskundigen. Dit betekent niet dat het hierbij blijft. ...lees verder "Mobiliteitsaanpak 2040, verkeersplannen voor de komende decennia"

Share

csm_wonen_02_94853b6005Woningbouw corporaties, georganiseerde huurders en de gemeente willen dat er in de toekomst voldoende betaalbare sociale huurwoningen blijven in Tilburg. Daarom is er de 'Taskforce Betaalbaar Wonen' ingesteld met als doelstelling om 800 nieuwbouwwoningen te realiseren in de periode tot 2020. Het gaat hier om woningen in het betaalbare segment (met huurprijzen onder de € 587 per maand voor 1-2 persoonshuishoudens). Verder is ook afgesproken dat deze nieuw te bouwen huizen energieneutraal zijn. Dat betekent dat een woning net zoveel energie verbruikt als dat die produceert.

Om in de toekomst aan deze doelstelling te kunnen voldoen zijn er deze week voorbereiding gestart voor de bouw van een complex aan de Umberstraat/Kobaltstraat. In het gebouw komen 40 sociale huurwoningen en maatschappelijke voorzieningen. ...lees verder "Start bouw ‘Taskforce Betaalbaar Wonen’"

Share

FB Manifest2‘Tilburg Schôônste stad van ‘t laand, dè ge zô meut blève’, aldus het Tilburgs volkslied uit 1938. Dat is een mooi doel: de mooiste stad van Nederland zijn en blijven. Dat vraagt om een helder toekomstperspectief; hoe zorgen we dat huidige en toekomstige generaties in Tilburg een goede kwaliteit van leven hebben?

In het huidige coalitieakkoord (2014-2018) van het gemeentebestuur zijn al afspraken gemaakt over duurzaamheid, maar van GroenLinks - dat zelf ook in de coalitie zit, samen met SP, CDA en D66 - mag het sneller, intensiever en meer samenhangend. ...lees verder "GroenLinks presenteert duurzaamheidsmanifest op Valentijnsdag"

Share

1

europees-parlement-wil-europese-verkiezingen-vervroegen-id3698716-1000x800-nMaandag 13 juli 2015 werd de laatste raadsvergadering gehouden voor het begin van het zomerreces. Een opvallend agendapunt in deze vergadering betrof een motie (voorstel) van SP, GroenLinks, LST, PvdA en VoorTilburg waarin zij het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) opdracht geven om bij de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamer, Europese Commissie, Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement duidelijk te maken dat Tilburg tegen het TTIP-verdrag (soms ook  'TIPP-verdrag' genoemd) is omdat: ...lees verder "Raad Tilburg tegen TTIP-verdrag"

Share

TIPP ProOp vrijdag 20 februari 20.00 uur organiseert de SP een thema-avond over de ontwikkelingen rond het handelsverdrag (TIPP - Transatlantic Trade and Investment Partnership) dat de EU (Europese Unie) met de VS (Verenigde Staten) in voorbereiding heeft en de grip die Brussel wil krijgen over de sociale voorzieningen en de arbeidsrechten die in Nederland in het verleden zwaar bevochten zijn door de vakbonden. Europees SP-Parlementslid Anne-Marie Mineur komt voor deze thema-avond naar het partijkantoor van de SP aan de Piushaven 29. ...lees verder "SP organiseert thema-avond over het handelsverdrag tussen de EU en de VS"

Share

2

urgendaOp 2 september,  Duurzame Dinsdag,  heeft Urgenda directeur Marjan Minnesma, als huidige nummer 1 van de Trouw Duurzame 100, haar Duurzame Troonrede voorgedragen in het oude gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag.

...lees verder "Marjan Minnesma, Duurzame Troonrede 2014"

Share

geldTilburgers met goede ideeën om mensen te helpen die moeite hebben met rondkomen, kunnen een subsidie aanvragen bij de gemeente.

 Het gaat om een bedrag van maximaal € 7.500 euro per jaar. De initiatieven kunnen voor maximaal 2 jaar in aanmerking komen. In Tilburg zijn al veel goede initiatieven ontwikkeld door bewoners zoals proviandruil.nl, de werkgroep Samen Sterk en de ruilwinkel in Noord.

De gemeente wil goede ideeën van bewoners ondersteunen en stimuleren door geld beschikbaar te stellen. Deze subsidie 'ruimte om mee te doen' is bedoeld voor groepen burgers met een gezamenlijk plan of vrijwilligersorganisaties. Het is niet bedoeld als ondersteuning van het inkomen en hoort evenmin thuis bij professionele organisaties en bedrijven met een winstoogmerk. De gemeente ondersteunde eerder al initiatieven van burgers bij thema's als duurzaamheid en het opknappen van de wijk.

Share

duurzaammoedOndernemers, overheden en onderwijsinstellingen kunnen op de website DuurzaamMOED.nl onder meer informatie vinden over duurzaamheid.

DuurzaamMOED.nl is een 'online platform voor kennis en inspiratie over de regionale duurzame energietransitie'.
Stichting MOED,initiatiefnemer van deze site,  staat voor de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. Dat is een publiek/private onderneming binnen Midpoint Brabant, die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden Brabant.

Op de website DuurzaamMOED staat informatie over duurzame, regionale ontwikkelingen op energiegebied. Naast een informatieve blog wordt onder meer een gratis stappenplan naar energiebewust ondernemen aangeboden. Ook worden er energiebesparende producten en diensten van lokale ondernemers getoond.

Organisaties uit het Hart van Brabant, die met hun producten of diensten bijdragen aan duurzaamheid kunnen gratis hun informatie op de website plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van onderwijs, energiebesparing of duurzame opwekking. Meer informatie over de doelstelling en mogelijkheden van duurzaam MOED is te vinden op DuurzaamMoed.nl.

Share

EnecowindmolenIn 2009 heeft de gemeente Tilburg, net als vele andere provincies en gemeenten, haar aandelen in Essent aan RWE heeft verkocht. Bij de verkoop zijn destijds bindende duurzaamheidsafspraken zijn gemaakt, die in een contract zijn vastgelegd en die RWE verplichten om te investeren in duurzame energie. Hierbij is ook afgesproken, dat de gemeente Tilburg (en ook andere gemeenten en provincies) een boete kan opleggen wanneer RWE zich hier niet aan houdt. Die boete kan maximaal oplopen tot €40 miljoen. ...lees verder "Raad wil Essent/RWE een boete opleggen vanwege niet nagekomen afspraken over duurzame energie"

Share

12

03-16-2014-voorspelling-DebatGoed, zo links en rechts was er gisteren wel wat vuurwerk tijdens het lijsttrekkersdebat van Brabants Dagblad en Tilburg Debatstad. Maar om nou te zeggen dat de bezoekers continu op het puntje van hun stoel zaten, is waarschijnlijk wat overdreven; écht grote verschillen tussen de partijen kwamen over het algemeen niet naar voren.

Grote afwezige was Hans Smolders van Lijst Smolders Tilburg, die het debat links liet liggen, omdat ‘uit deze hijgerige flitsdebatjes nooit serieus te nemen inhoud kan komen’. Maar met de hijgerigheid viel het uiteindelijk wel mee. ...lees verder "Voorspelde hijgerigheid blijft uit tijdens lijsttrekkersdebat"

Share

1

VGZ-gebouw-Spoorlaan
VGZ-gebouw aan de Spoorlaan

Na vele discussies over een nieuw, of gerenoveerd Stadhuis, kregen vastgoedspecialisten Frans Landmeter en Max Schep de gelegenheid om hun alternatieve suggesties, onderbouwd met financiële berekeningen, te presenteren aan raadsleden, ambtenaren, stadsbestuur en media. Maar niet nadat Anne van Eldonk, een medewerker van Fakton B.V. een toelichting had gegeven op haar rol: binnen twee weken moet dit bedrijf, gespecialiseerd in het doorrekenen van ingewikkelde vastgoed kwesties, de voorstellen van de gemeente en van Landmeter en Schep vergelijken en een onafhankelijk advies geven. ...lees verder "Nieuw Stadhuis: het kan anders, goedkoper"

Share

1

P1250780
Binnenstad van Tilburg: In 2020 energie-neutraal, is het doel van Energiefabriek013

Sinds donderdagavond 25 april is de Energiefabriek013 officieel van start gegaan, met een bijeenkomst in Dudok. De Energiefabriek013 heeft als doel om mensen bijeen te brengen, om samen energie te gaan opwekken. In 2020 moet dit de duurzaamste wijk van Nederland zijn, waarbij de gehele wijk energie-neutraal is. Hoe de duurzame energie moet worden opgewekt, wil de coöperatie samen met haar leden gaan bepalen, want de leden zijn de baas. Het lidmaatschap kost de leden €10,-.

Een groep bewoners uit de binnenstad in Tilburg, die duurzaam wil wonen en werken heeft het initiatief genomen tot de oprichting van de Energiefabriek013. Het initiatief geldt voor het gebied binnen de Cityring van Tilburg, inclusief de Spoorzone, Veemarktkwartier, Koningsplein en Tivoli. In het gebied zijn ongeveer 5.000 woningen en 1.000 zakelijke gebouwen. ...lees verder "Coöperatie Energiefabriek013 opgericht"

Share

Jan Peter Balkenende en Helga van Leur steunen de groene initiatieven van het St. Elisabeth Ziekenhuis.
Jan Peter Balkenende en Helga van Leur steunen de groene initiatieven van het St. Elisabeth Ziekenhuis.

Het St Elisabeth ziekenhuis kan achthonderdduizend euro per jaar besparen met enkele duurzame verbeteringen. Dat is de conclusie van zes duurzaamheidsexperts in het rapport The Green Quest. Een initiatief van BNR Nieuwsradio, het Financieele Dagblad en GDF Suez-Cofely. Onder toeziend oog van voormalig minister-president Jan Peter Balkenende nam de Raad van Bestuur vrijdag 15 maart het rapport in ontvangst. Volgens Helga van Leur, RTL-weervrouw en boegbeeld van het project, kan het St. Elisabeth Ziekenhuis met deze adviezen een voorbeeldfunctie innemen in de zorgsector.

...lees verder "St Elisabethziekenhuis krijgt duurzaamheidsadvies"

Share

1

John la Haye
John la Haye

Als we de loopplank naar de woonboot ‘De Drie Gebroeders’ uit 1924 van John la Haye oversteken, horen we hem benedendeks al roepen. “Wat leuk dat jullie er zijn, had ik al gezegd dat ik soep ging maken?” Het ruikt heerlijk en nee, dat had hij nog niet gezegd, maar we houden wel van een verrassing. Even later lopen we met soep en tosti’s weer naar buiten, want we gaan op de ‘Waterlander’ zitten, één van de twee platte, open boten van John, die varen onder de vlag van de Stichting Tilburg te Water. De andere boot, de Tilia, is bij veel Tilburgers al erg bekend van de rondvaarten door de Piushaven.

Op het dek van de Tilia ligt een flinke fluim, witte vogelpoep. “Kunnen jullie zien van welke vogel dat is?” vraagt John. We denken aan een grote vogel; een gans, meeuw of misschien van een eend. John pakt een boek, ‘Piushaven - Levende have’ en laat een foto van een ijsvogeltje zien, “Dat is ‘m, dat witte is kalk, resten van de graten. Er fourageren ijsvogeltjes in de Piushaven, die schuilen graag tussen het groen aan de waterkant. Ze loeren op visjes vanaf de laaghangende takken boven het water.” ...lees verder "John la Haye: “Het is heerlijk om te spelen met water!”"

Share

3

RenŽ Scherpenisse is directeur / bestuurder van Tiwos, Tilburgse woonstichting.René Scherpenisse is sinds april 2011 directeur van de Tilburgse Woonstichting Tiwos. Geboren en getogen in Rotterdam, maar sinds 1978 woont hij in Tilburg. Hij is opgeleid als opbouwwerker en werkt sinds 1984 in verschillende banen in de volkshuisvesting. René valt op door de vernieuwende manier waarop hij met bewoners van de oude volkswijken van Tilburg de samenwerking opzoekt. Hij vertelt over zijn visie en aanpak. ...lees verder "René Scherpenisse: “Niet de huur, maar de energierekening gaat de betaalbaarheid van wonen bepalen”"

Share

4

Tot eind 2012 werden alle gemeenteraadsvergaderingen voorbereid door raadscommissies: 'Modern Bestuur', 'Economie', 'Maatschappij' en 'Fysiek'. Dat blijft zo, maar deze commissies heten vanaf nu themacommissies en de onderwerpen zijn opnieuw verdeeld. De nieuwe themacommissies heten: 'Sociale Stijging', 'Leefbaarheid', 'Vestigingsklimaat' en 'Bestuur'. Wat ook hetzelfde blijft is de vaste vergaderdag; op maandag. ...lees verder "Politiek van 2013: dezelfde onderwerpen, nieuwe namen voor commissies"

Share

1

Niet eerder hadden niet-raadsleden een actieve rol in de raadsvergadering en mochten zij met voorstellen (moties) komen waarover (alleen) raadsleden gingen stemmen. De raadsvergadering ging geheel over Tilburg in 2040 en deze acht 'expeditieleiders' hadden in opdracht van de raad, elk een deel van het onderzoek gedaan om met toekomstplannen te komen.

Een bijzondere raadsvergadering was het zeker, maandag 18 juni. In plaats van zeven wethouders, zaten er acht geleerden achter de collegetafel. Niet eerder hadden niet-raadsleden een actieve rol in de raadsvergadering en mochten zij met voorstellen (moties) komen waarover (alleen) raadsleden gingen stemmen. De raadsvergadering ging geheel over Tilburg in 2040 en deze acht 'expeditieleiders' hadden in opdracht van de raad, elk een deel van het onderzoek gedaan om met toekomstplannen te komen.

Bijzondere bezetting van 'de bok' met acht expeditieleiders van Tilburg in 2040

De expeditieleiders waren Philip Eijlander, rector magnificus van Tilburg University, Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt, Ton Wagemakers, cultuursocioloog, Roel In't Veld, hoogleraar bestuurskunde en duurzaamheid, Cyrille Fijnaut, criminoloog en hoogleraar rechtsvergelijking, Bert van Helvoirt, ondernemer en innovator, Johan Dunnewijk, directeur WonenBreburg, Erna Hooghiemstra, lector jeugd, gezin en samenleving en Peter Struik, directeur van Fuji. Elk van hen gaf in vijf minuten een uitleg van zijn onderzoek en de voorstellen die zij deden aan de raad.

Onderwijs en Kennisstad

Philip Eijlander beet het spits af, met een motie voor een Onderwijslab. Dit onderwijslab moet ervoor gaan zorgen dat verschillende typen onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. Ook moet dit onderwijslab gaan zorgen voor bijscholing van docenten, voortijdig schoolverlaten tegengaan en projecten, evenementen en activiteiten gaan organiseren voor het onderwijs, met één keer per jaar een Onderwijscongres, waarmee Tilburg dé Onderwijsstad van Nederland zal zijn.

Ondernemende stad

Ton Wilthagen bracht drie voorstellen op tafel om de arbeidsmarkt te verbeteren en ondernemers te steunen. Zo moet het onderwijs beter aansluiten op de behoefte van bedrijven in Tilburg: "Jongeren moeten we op een goede manier kennis laten maken met beroepen in de techniek en het onderwijs, zodat zij daar goed geinformeerd een keuze in kunnen maken." waarmee hij aansloot op het voorstel van Philip Eijlander.

Ook stelde hij voor dat mensen die nu geen baan hebben, gescreend gaan worden voor een baan in de logistiek, omdat hij in deze branche voor tekorten vreest. De reactie van wethouder Roel Lauwerier, verantwoordelijk voor 'Logistics City' reageerde hier positief op: Productiewerk verplaatst zich makkelijk naar landen met lage lonen. Het zou dus zomaar kunnen dat als Nederland een lage-lonenland wordt, dat het produciewerk weer terugkomt; je weet het niet. Met logistiek heb je dat probleem niet, spullen moeten altijd van A naar B."

De derde motie van Ton Wilthagen gaat over 'MKB United', een samenwerking van MKB met onderwijs en overheid en het belang van het Midden- en Kleinbedrijf voor de arbeidsmarkt. Deze motie werd unaniem aangenomen door de raad.

Ook de TVP had een motie ingebracht, namelijk om ervoor te zorgen dat alle betaalde voetbalclubs (BVO's) in Brabant gaan samenwerken met als thuisbasis een nieuw te bouwen voetbalstadion. Hoewel Loes Dielissen (TVP) beaamde dat het voorstel serieus was bedoeld, wekte het veel hilariteit bij raadleden en wethouders, waarop Auke Blaauwbroek (wethouder sport) reageerde met: "Als er een nieuw stadion nodig zou zijn, dan graag in Heusden!" zinspelend op de vorige wethouder, Jan Hamming, die daar sinds enkele maanden burgemeester is.

Attractieve stad

Ton Wagemakers had zich beziggehouden met cultuur en bracht één motie in. Hij wil een Kermislab oprichten in de Koepelhal in de Spoorzone, als onderdeel van de Tilburgse Kermis, om zo de kermis en podiumkunsten met elkaar te mengen. Het idee werd eerst niet zo goed ontvangen door de raad, met name omdat er voor vier jaar een bedrag van €400.000,- werd gevraagd. Maar nadat dit onderdeel uit het voorstel was geschrapt, haalde het alsnog een nipte meerderheid, dankzij D66, PvdA, GroenLinks en de SP.

Regionale stad

Roel in't Veld en Bert van Helvoirt hadden zich bezig gehouden met Tilburg als regiostad. Het toverwoord in de eerste motie is 'Social Innovation', volgens Roel in't Veld hét unieke 'product'van Tilburg, waarbij het er om gaat dat mensen uit verschillende sectoren gaan samenwerken. Hij lichtte toe: "Sociale innovatie is nodig om samenhang te krijgen in de samenleving. Het is niet op te leggen maar komt uit de haarvaten van de Tilburgse samenleving. Het is van belang dat Europa bezig is wakker te worden op dit vlak. Voor Tilburg liggen hier gouden kansen."

De motie 'Pathfinders' van Bert van Helvoirt sluit daar naadloos op aan en is vooral praktisch. Deze motie roept op om mensen en ondernemingen vooral niet te hinderen met regels, maar hen de ruimte te geven om initiatief te nemen. Bovendien vraagt de motie om het project 'Pathfinders' tijdelijk te vestigen in de Spoorzone. De VVD, bij monde van Cécile Franssen, was erg enthousiast over de minimale rol voor de gemeente: "Laat mensen het zelf doen, de overheid mag dan koffie zetten" vond het te ver gaan om nu al vast te leggen dat dit project in de Spoorzone zou komen. Dit wekte de reactie van Spoorzone-wethouder Marieke Moorman: "Ik ben verbaasd over de reactie van de VVD. U vraagt steeds om reuring en tijdelijk gebruik in de Spoorzone. Dit is nou juist een project dat interessant is om te onderzoeken." Deze opmerking trok ook de VVD over de streep om de motie aan te nemen.

Geborgen en ontvankelijke stad

Johan Dunnewijk had een kort filmpje laten maken om te laten zien dat mensen in gemêleerde wijken willen wonen, maar wel in herkenbare, homogene buurten, die niet ingedeeld zijn op basis van inkomen of leeftijd, maar op basis van leefstijl.

De motie die erbij hoorde deed een discussie oplaaien over in hoeverre je mensen in een buurt of wijk kunt 'dwingen', maar dat was niet de bedoeling. Johan Dunnewijk lichtte toe: "Mensen maken eigen keuzes. Voorkeuren veranderen ook. Maar toen 'de markt' nog alles vrat en alles wat we bouwden wel verkocht werd, hebben we te weinig nagedacht over woonvoorkeuren van mensen."

Zorgzame stad

Erna Hooghiemstra heeft onderzoek gedaan naar de toekomst in de zorg en heeft twee voorstellen ingebracht. De eerste motie pleit voor een 'vrijwilligerswerkplaats' om vrijwilligers en niet-professionals te laten samenwerken met professionele zorgverleners. Bovendien, en daar gaat haar tweede voorstel over, ziet zij kansen voor technologie in de zorg, om mensen beter te kunnen helpen. Ze zegt hier over: "Social Innovation moet je doen in de praktijk. De vrijwilligerswerkplaats is expliciet geen praatclub. Mensen staan te trappelen om echt aan het werk te gaan."

GroenLinks heeft op het onderwerp 'zorg' zelf ook een motie ingebracht; deze partij wil kinderen uit groep acht van de basisschool laten meehelpen in de zorg, in de vorm van vrijwilligerswerk, zodat zij leren dat iedereen verantwoordelijk is voor de zorg. Marcel van den Hoven (CDA) reageerde: "Laat kinderen alsjeblieft kind zijn." Deze motie haalde geen meerderheid, want kinderen van 12 jaar inzetten in de zorg ging de meeste raadsleden te ver.

Veilige stad

Cyrille Fijnaut heeft zich bezig gehouden met de veiligheid van Tilburg, en hij lichtte toe: "Nieuwkomers kunnen problemen op het gebied van veiligheid veroorzaken als zij niet goed in de samenleving worden opgenomen. Als stad heb je een bredere schaal nodig om criminaliteit te beheersen, alleen red je dat niet. Er zit een geweldsprobleem in deze stad. Maar criminaliteit is geen natuurverschijnsel. Er is in Tilburg veel initiatief genomen op veiligheid in wijken, met preventieteams en wijkagenten. Er is een belangrijke rol voor veiligheidshuis, maar je kunt niet zonder de betrokkenheid van burgers en bedrijven." Echter, Cyrille Fijnaut had geen motie ingediend. Ook dit lichtte hij toe: "Een motie heb ik niet ingediend want vind het overdone na de nota 'Veiligheid', waar ik ook een kleine bijdrage aan heb geleverd."

De VVD nam hier geen genoegen mee en bracht daarom maar zelf een motie in, om "het borgen van een veilige stad mee te nemen in het vervolg van Tilburg 2040", maar behalve van Trots en Nell Schoenmakers kreeg deze motie geen steun, want na de pas geschreven 'nota Veiligheid' vond de rest van de gemeenteraad dit overbodig.

Duurzame stad

Peter Struik had onderzoek gedaan naar duurzaamheid van de stad en kwam met het voorstel voor een Klimaatprogramma. Belangrijke punten hierin zijn, dat burgerinitiatieven voor duurzame projecten warm ontvangen moeten worden en dat belemmerende regels afgeschaft moeten worden. Ook pleit de motie om alleen nog in te kopen van duurzame bedrijven.

Het laatste voorstel van deze lange raadsvergadering bepleitte het versterken van de verbindingen tussen de stad en de landschappen er omheen, zoal Moerenburg, De Groene Kamer, Hilver en Loonse en Drunense Duinen. Er moeten volgens de motie innovaties komen op het gebied van recreatie, natuurontwikkelingen nieuwe zorg-, woon- en werkvormen. Tine van de Weijer, PvdA, wilde daar graag aan toevoegen dat er aandacht moet worden gegeven aan stadslandbouw. Deze toevoeging werd graag in de motie opgenomen en ook deze haalde de eindstreep met een ruime meerderheid.

Drie grote lijnen

Tilburg heeft grote, vooruitstrevende ambities die samen aan de basis staan van de drie ontwikkelingslijnen die de stad richting 2040 zal moeten volgen. Burgemeester Peter Noordanus: "De huidige tijd waarin we leven brengt waarschijnlijk met zich mee dat deze ontwikkelingen sneller zullen moeten plaatsvinden dan in 30 jaar." De drie lijnen zijn 'een ondernemende stad in een ondernemende regio', 'een geborgen en mondiale stad' en 'de samenhang tussen stad en platteland'.

Share

1

"Twee jaar geleden werden we nog heel raar aangekeken als we zeiden dat een transitie nodig is omdat de olie zal opraken, maar nu merk je toch dat steeds meer mensen zich bewust worden dat een verandering nodig is."
Catharina de Bruin en Godelieve Engbersen

Vanavond was er een lezing in het Natuurmuseum over 'Transitie naar lokale veerkracht', georganiseerd door Nachtburgemeester Godelieve Engbersen en Transition Town Tilburg. De lezing werd gegeven door Catharina de Bruin, die al heel veel ervaring opgedaan heeft met duurzamer leven en regelmatig workshops geeft.

Transition Town, een wereldwijd netwerk en sinds 2010 ook in Tilburg actief, is een beweging van mensen die zich inzetten om op praktische manier duurzamer en vooral minder olie-afhankelijk te leven. Zo stelt Transition Town dat we anders moeten omgaan met voedsel, want door stijgende olieprijzen en het opraken van olie moeten we gaan nadenken over alternatieven, zoals een eigen moestuin en het kopen van lokale producten. En op het gebied van energie wordt er nagedacht over de mogelijkheid van eigen energievoorzieningen.

In haar lezing liet Catharina vooral veel voorbeelden zien van activiteiten die er in Tilburg al zijn, zoals het Repair Cafe en het Solar Cafe van de Stichting Social Energy, kledingruilfeesten waar mensen kleding met elkaar kunnen ruilen, eet-initiatief 'ONS Diner' waar elke maand 40 mensen aanschuiven voor een vegetarische maaltijd van voornamelijk lokale producten, Letskring de Linde waarin mensen elkaar helpen tegen betaling in een eigen ruilmiddel en Stadshoeve 'de Tuin' aan de Korte Schijfstraat, waar buurtbewoners mini-moestuintjes zijn begonnen in vierkante, houten kisten.

Catharina: "Twee jaar geleden werden we nog heel raar aangekeken als we zeiden dat een transitie nodig is omdat de olie zal opraken, maar nu merk je toch dat steeds meer mensen zich bewust worden dat een verandering nodig is." De groep wordt steeds groter en er ontstaan steeds meer initiatieven. Hierbij helpt het ook dat de economische crisis het voor mensen noodzakelijk maakt om anders met geld en schaarste om te gaan.

Share

Stadhuis maquette
Stadhuis

Er is al vaker over gesproken: het Stadhuis is aan vernieuwing toe; de zwarte gevelplaten zitten vaak los of vallen van de muur en het gebouw heeft energielabel F. Die gevelplaten worden nu provisorisch vastgezet, wat €320.000 extra kost. Of er nieuwbouw komt, of een grondige renovatie is nog de vraag.

Joost Möller kwam tijdens de vergadering van de commissie Economie met een globaal stappenplan en een geschat prijskaartje: tussen de 60 en de 100 miljoen euro. Een ruime marge, want "De overheid heeft een voorbeeldfunctie om duurzamer en met hogere kwaliteit te bouwen en dat kost meer. Het voordeel is, dat het gebouw langer meegaat, al mogen we dat voordeel niet in onze boekhouding meerekenen", zo stelt Joost Möller. Overigens is bij dit bedrag ook meegeteld dat de gemeenteambtenaren tijdens de (ver)bouw tijdelijk in een ander gebouw gehuisvest moeten worden.

In mei van dit jaar zal de raad een beslissing nemen over verbouw dan wel nieuwbouw, en ook over hoe duurzaam het gebouw moet worden en wat het mag gaan kosten. Het definitieve ontwerp moet dan eind 2013 klaar zijn. Als dit wordt goedgekeurd kan de bouw in het voorjaar van 2014 beginnen. Eind 2016 moet het vernieuwde Stadhuis klaar zijn.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen