Spring naar inhoud

De belangstelling voor het winkelen via internet wordt steeds groter. Deze sector kende in de maand augustus van dit jaar een omzetgroei van maar liefst 18 procent ten opzichte van augustus 2016.

Ook de detailhandel heeft in augustus 4,4 procent meer omgezet. De verkopen (het volume) waren 3 procent hoger. Zowel de omzet van de foodsector als de non-foodsector groeide. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen op haar website. ...lees verder "Belangstelling voor online shoppen groeit enorm"

Share

1

Frans-van-Aarle-2015-06-01_15-38-33Het college van burgemeester en wethouders moet stoppen met het bouwen van ‘retailongelukken’. Die oproep deed Frans van Aarle van Lokaal Tilburg zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Eetcafé Het Stadshuys. ‘Ergens even wat detailhandel bijproppen’ gaat volgens de fractievoorzitter ten koste van de omzet van buurt- en wijkwinkelcentra. ...lees verder "‘College moet stoppen met retailongelukken’"

Share

4

06-01-2015-Stadskantoor-3-Stadhuisstraat-PrimarkNa veel discussies in de commissievergaderingen van 18 en 22 mei over de deal die de gemeente Tilburg wil sluiten met VolkerWessels, om Stadskantoor 3 te slopen en er een warenhuis neer te zetten voor Primark, heeft de gemeenteraad op maandag 1 juni ingestemd met het plan.

In de tussenliggende dagen heeft wethouder Erik de Ridder, op aandringen van onder meer raadslid Joost Möller, VVD, wel de gehele overeenkomst laten nakijken door stadsadvocaat én landsadvocaat Pels Rijcken. Deze extra juridische controle lijkt geen overbodige luxe te zijn geweest, aangezien in het eindvoorstel en de overeenkomst nog flink veel aanpassingen waren aangebracht, ten opzichte van de versie van twee weken eerder. Echter, het juridisch advies dat het college heeft gekregen, moest geheim blijven, evenals de taxatie, hoe zeer de VVD en LST ook aandrongen op openbaarheid. ...lees verder "Raad stemt in met deal VolkerWessels – Primark en sloop Stadskantoor 3"

Share

5

stadskantoor 3Vrijdagmiddag 22 mei werd een extra vergadering belegd van de commissie Vestigingsklimaat, met als belangrijkste onderwerp de discussie over de sloop van Stadskantoor 3, de bouw van een groot warenhuis ten behoeve van de Primark door Van de Ven, een dochteronderneming van projectontwikkelaar VolkerWessels, en de rol van de gemeente Tilburg hierin.

De belangrijkste punten van discussie in het debat waren de manier waarop in de afgelopen week met, al dan niet vertrouwelijke documenten was omgegaan, het risico dat de gemeente Tilburg daadwerkelijk 6,7 miljoen met betalen als VolkerWessels/Van de Ven geen omgevingsvergunning krijgt voor het bouwen van het nieuwe warenhuis en het inmiddels beroemde 'Winkelrondje. In 2010 heeft de gemeenteraad een 'Binnenstadsvisie' voor de jaren 2011 tot 2020 opgesteld, waarin is opgeschreven dat het winkelgebied moet worden uitgebreid naar de Stadhuisstraat, zodat de winkelstraten een 'laddersstructuur' vormen. Twee hoofdwinkelstraten, met ook winkels in de tussenliggende straten, zodat het winkelend publiek een rondje kan lopen, in plaats van alleen heen en weer over de Heuvelstraat. En ook de ontwikkeling van Stadskantoor 1 werd in de discussie betrokken, omdat de gemeenteraad volgende maand gaat beslissen of er wel of geen winkels mogen komen op de begane grond van het nieuwe stadhuis, wat ook onderdeel uitmaakt van het 'Winkelrondje' uit de Binnenstadsvisie. ...lees verder "Stadskantoor 3: Primark of ‘Gat van de Ridder’"

Share

1

stadskantoorVastgoedontwikkelaar Multi Vastgoed en de gemeente tekenen een zogenoemde reserveringsovereenkomst voor de ontwikkeling van winkels in de 'zwarte doos', zoals het stadskantoor 1 in de volksmond ook wel wordt genoemd.

Deze overeenkomst is onderdeel van het zogenoemde haalbaarheidsonderzoek. Met de reserveringsovereenkomst geeft de vastgoedontwikkelaar aan te willen investeren in de ontwikkeling van het stadskantoor. Andere onderdelen van het haalbaarheids- onderzoek zijn de distributieve toets en het stedenbouwkundig ontwerp. De distributieve toets geeft inzicht in de effecten van extra meters winkeloppervlak op de bestaande winkels. Op de begane grond van Stadskantoor 1 zijn winkels gepland. De distributieve toets is al gedaan. Hoofdconclusie is dat de positieve effecten, zoals een betere uitstraling, extra bezoekers en hogere omzet, groter zijn dan de negatieve effecten van verdringing en verschuiving. ...lees verder "Overeenkomst tussen Multi Vastgoed en gemeente over winkels stadskantoor 1"

Share

20150119_083656
De VIP-Coach staat klaar voor de excursie naar Nijmegen en Rotterdam

Deze week heeft Locatus, de landelijke organisatie die de trends in de detailhandel bijhoudt, haar top-100 gepubliceerd. In deze lijst staat welke winkelketens de meeste vestigingen hebben in Nederland en de grootste winkeloppervlakte. Kruidvat (859 winkels) prijkt bovenaan met Albert Heijn, Blokker, Gall&Gall en Rabobank. Deze lijst van 100 bekende winkelketens zijn dan ook niet de zaken waarmee steden en dorpen zich kunnen onderscheiden om bezoekers te trekken. Hoe dat wel moet is een hersenkraker waar elke gemeente zich mee bezig houdt: hoe krijg je meer bezoekers die langer blijven en meer geld uitgeven?

Ook de Tilburgse politici en ondernemers zijn hier al een tijdje mee bezig. De discussie over het 'winkelrondje' laait regelmatig op, meestal in één adem met de voorgenomen winkelplint onderin het in de toekomst gerenoveerde stadhuis. Veel Tilburgse ondernemers strijden al 40 jaar voor het winkelrondje dat hen ooit was toegezegd. Voorstanders wijzen er op dat binnenstad-bezoekers een rondje moeten kunnen lopen, in plaats van heen-en-weer over de Heuvelstraat, omdat dat de binnenstad aantrekkelijker maakt. Tegenstanders vrezen voor meer leegstand van winkelruimte en concurrentie in andere delen van Tilburg. ...lees verder "Detailhandel: kijkje in de binnensteden van Nijmegen en Rotterdam"

Share

2

leegstand_winkelsOp maandag 8 december wordt de Hoorzitting Detailhandel georganiseerd om in dialoog te gaan met Tilburgers over detailhandel. Op initiatief van TVP, D66, SP, CDA en PvdA is er een werkgroep gevormd, met daarin de betreffende woordvoerders van de fracties: Ron Antens (voorzitter, SP), Frans van Aarle (TVP), Nathalie Nijs (GroenLinks), Peter van Gool (D66), Joost Möller (VVD), Hans Smolders (LST), Cecile van Berkel (CDA), Sofie Meeuwissen (PvdA), Koen Bergmans (OPA), Johan van de Ven (Voor Tilburg) en als ambtelijke ondersteuning (griffie): Stijn van Rooij. ...lees verder "Detailhandel: De raad vraagt goede raad uit de stad"

Share

2

opheffingsuitverkoop, leegstandDit is de belangrijkste uitkomst van een enquête die Platform31 hield onder 25 vooraanstaande experts in de retailsector. Ondernemers en vastgoedeigenaren durven pas te investeren in winkelgebieden als er duidelijkheid is over de toekomst van dat gebied.

Nieuwe investeringen zijn hard nodig om winkelgebieden aan te passen aan het veranderende consumentengedrag en om te kunnen concurreren met webwinkels. De leegstand van winkels liep dit jaar op naar 9%. Overheden en markt moeten deze pijnlijke keuzes samen maken, menen de respondenten. Belangrijke vragen zijn natuurlijk: hoe maak je die keuzes? En wat gebeurt er met de gebieden die als kansarm worden bestempeld? ...lees verder "Scherpe keuzes tussen kansrijke en kansarme winkelgebieden noodzakelijk"

Share

2

opheffingsuitverkoopNegen Brabantse gemeenten, waaronder Tilburg, hebben samen met de provincie Noord-Brabant  afspraken gemaakt om uitbreiding en nieuwbouw van winkelpanden beter af te stemmen. Een afspraak is dat als ze ergens niet uitkomen, ze naar de rechter stappen.

Afspraken tegen leegstand
De gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben op verzoek van de provincie de winkelleegstand in kaart gebracht. Sinds 2008 is het aantal leegstaande winkelpanden met 5,6 procent toegenomen. In winkelvloeroppervlakte groeide de leegstand met 2,4 procent. In een uitvoering rapport over het winkellandschap, met verwachtingen tot 2020 van ABN-Amro, zal Tilburg aan het eind van dit decennium een winkelleegstand van 10 tot 17,5 procent hebben. Volgens programmamanager Bas Kapitein van regio Hart van Brabant beperken ontwikkelingen als het vertrek van voorzieningen en toenemende leegstand zich niet tot de gemeentegrenzen en kozen gemeenten en provincie er daarom voor afspraken te maken. ‘De provincie heeft hierin een trekkende rol.’ ...lees verder "Gemeente maakt afspraken over aanpak groeiende winkelleegstand"

Share

1

opheffingsuitverkoopBegin oktober 2013 ontving het college van Burgemeester en Wethouders een brief van de Provincie Brabant waarin het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) schreef, dat de geplande XL-supermarkt op Stappegoor in strijd is met de ‘Verordening Ruimte'. Omdat het bestemmingsplan Stappegoor ook gevolgen heeft voor andere gemeenten in de omgeving van Tilburg, heeft ook de Provincie hier volgens de wet zeggenschap over.

Op 2 december heeft de gemeenteraad vervolgens het bestemmingsplan voor Stappegoor goedgekeurd, zonder rekening te houden met het bezwaar van de Provincie. De reden hiervoor was, dat het bezwaar te laat was binnengekomen, toen de bezwaartermijn al voorbij was. Het provinciebestuur laat het hier echter niet bij zitten en heeft hoger beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Stappegoor en de vestiging van een XL supermarkt.  ...lees verder "Stappegoor: Provincie in beroep tegen bestemmingsplan en XL-supermarkt"

Share

gemeenteraadsverkiezingenVerkiezingsbeloftes zien er altijd geweldig uit in de campagnetijd, maar hebben vaak een beperkte houdbaarheidsdatum. En de kiezer weet dat ook. “Ze doen toch nooit wat ze beloven” is een veel gehoorde kritiek in verkiezingstijd. Het alternatief is, om eens na te gaan wat de Tilburgse partijen de afgelopen vier jaar hebben besloten. Welke kwesties speelden er en welke partijen waren voor of tegen een genomen beslissing. Een bloemlezing uit vier jaar Tilburgse politiek.

Gemeente Tilburg redt Willem II

W2_willem2_stadion04_logo31 mei 2010 - De gemeenteraad van Tilburg is akkoord gegaan met het plan van het college om de club financieel te helpen. De stadionhuur wordt met terugwerkende kracht vanaf 2004 verlaagd, van 1,3 miljoen naar 900.000 euro. Lees verder...

VOOR: CDA, D66, GroenLinks, Voor Tilburg, PvdA, TROTS, VVD, VSP
TEGEN: SP, Tilburgse Volkspartij ...lees verder "Gemeenteraad 2010 – 2014: Beloven en waarmaken, een bloemlezing"

Share

opheffingsuitverkoopIn een brief van de Provincie Noord-Brabant aan het college van Tilburg, die op 9 oktober is gepubliceerd, schrijft het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten), dat de geplande XL-supermarkt op Stappegoor in strijd is met de 'Verordening Ruimte'. Omdat het bestemmingsplan Stappegoor ook gevolgen heeft voor andere gemeenten in de omgeving van Tilburg, heeft ook de Provincie hier volgens de wet zeggenschap over. Het gaat er daarbij om, dat nieuwe plannen moeten passen in de omgeving en ook dat er voorzichtig moet worden omgegaan met nieuwe winkels en winkelcentra, omdat deze gevolgen kunnen hebben voor bestaande winkelcentra in de omgeving. ...lees verder "Provincie haalt streep door plan XL-supermarkt op Stappegoor"

Share

Binnenstad Tilburg

Het college van B&W komt met een nieuw beleid voor de detailhandel in de stad. Niet zozeer omdat de oude visie al aan vervanging toe was, maar om grote winkels aan de rand van de stad mogelijk te maken, zoals een XL-supermarkt op Stappegoor. Deze staat als enige met name genoemd in de nieuwe detailhandelsvisie. Andere argumenten zijn de opkomst van e-commerce: winkelen via internet en 'funshoppen': winkelen als beleving, een dagje uit. Volgens de visie van de gemeente worden winkels gemiddeld steeds groter, qua vloeroppervlak, maar ontstaan tegelijkertijd meer speciaalzaken in de Binnenstad. Daarbij wordt de Binnenstad als het belangrijkste winkelgebied gezien en als trekpleister voor bezoekers van buiten Tilburg. ...lees verder "Weerstand ondernemers detailhandel tegen nieuwe detailhandelsvisie"

Share

3

frankreestman
Frank Reestman

De zaak van Frank Reestman aan de Korvelseweg 174 ziet er uit als een doodgewone ‘Readshop’, een winkel in tijdschriften, kranten, sigaretten en krasloten. Maar het is veel meer: een volwaardig Postkantoor en de enige in Tilburg waar je kunt kiezen van welk postbedrijf je gebruik wil maken, zoals: DHL, DPD, FedEx, PostNL en UPS. Dat klinkt logisch, want in de supermarkt kun je immers ook kiezen tussen meerdere merken rijst, of pindakaas. Met postbedrijven is dat echter heel uitzonderlijk. ...lees verder "Frank Reestman: “Het Postkantoor is een sociale factor in een wijk”"

Share

Frans van Aarle naast de eerste camera van zijn grootvader uit 1946.

Bijna aan het eind van de Korvelseweg zit in een oud pand al sinds mensenheugenis de foto-speciaalzaak van Frans van Aarle. Voor een indruk van een dikke halve eeuw detailhandel in de fotografie en een visie op de toekomst, een gesprek met deze Tilburgse ondernemer. Frans vertelt: "Mijn grootvader is in 1946 met deze zaak begonnen. Voor de oorlog werkte hij bij fotograaf Van Beurden aan de Willem-II-straat, destijds een begrip. Ik ben dus de derde generatie, al heb ik hem nooit gekend. Mijn grootvader is al in 1956 gestorven." Frans wijst een op een foto van zijn grootvader in de winkel. "Dat is hem. Mijn vader was pas 19 jaar toen hij hem opvolgde, geholpen door zijn moeder die altijd al in de zaak meewerkte. Het vak had hij van zijn vader geleerd, hier in dit pand. Het was eigenlijk een woonhuis en mensen kwamen bij hem om op de foto te gaan. Camera's werden destijds nog niet verkocht, want die waren er nog niet voor amateurs; dat kwam pas eind jaren '50."

De Korvelseweg is eigenlijk niet heel veel veranderd volgens Frans: "De Korvelseweg is altijd een levendige winkelstraat geweest. De winkeliersvereniging 'Korvel Vooruit' bestaat dan ook al rond de 85 jaar. Vroeger liep de Korvelseweg wel gewoon door in de Heuvelstraat en hier achter de huizen was alleen maar weiland. Zelf heb ik de zaak van mijn vader overgenomen in 1980, ik was 22 toen ik begon." Uit die begintijd heeft Frans een leuke anekdote, die meteen laat zien dat ondernemers in de straat elkaar graag helpen: "Ik was net een paar maanden begonnen, en net getrouwd, toen ik 's avonds laat gebeld werd. Het bestuur van Korvel Vooruit, waarin mijn vader ook voorzitter is geweest, zat zonder penningmeester en dus werd ik gevraagd. Ik wist van toeten noch blazen, maar van andere ondernemers uit de straat kreeg ik meteen alle hulp aangeboden. En eerlijk gezegd... ik ben er nooit meer uitgekomen. Ik heb echt alle functies in het bestuur gehad." lacht Frans. "Mijn rol als voorzitter heb ik neergelegd toen ik als voorzitter werd gevraagd voor de overkoepelende organisatie van ondernemersverenigingen in Tilburg, de OFT. Dat ben ik nu ook al weer een paar jaar."

Nog even terugkijkend: "Eind jaren '90, begin 2000 veranderde er veel in de fotografie. Met betere techniek en gebruiksvriendelijke camera's werd deze handel steeds groter. In die tijd had ik zelfs vijf filialen, waarvan drie zaken in Tilburg, één in Goirle en één in Hilvarenbeek. Die laatste twee bestaan nog, maar de twee andere filialen in Tilburg zijn inmiddels weer weg. In Goirle werkt nu een neef die belangstelling heeft om de zaak misschien later over te nemen, dus dan blijft het toch een familiezaak. Maar dat duurt nog wel even. Inmiddels is het wel moeilijker geworden, door de komst van grote bedrijven als Saturn, maar ook door branche-vervuiling; inmiddels verkoopt ook het Kruidvat fotocamera's en heeft iedereen er wel één, zij het op de laptop of mobiel. Ook hoef je tegenwoordig geen vakdiploma meer te hebben, nu mag iedereen zomaar alles. Aan de ene kant is die vrijheid blijheid prima, maar het nadeel is toch wel de teloorgang van speciaalzaken, niet alleen in fotografie, maar ook bakkers en groentewinkels zie je bijna niet meer."

"Juist hier op de Korvelseweg zitten veel speciaalzaken en daar gaan mensen toch wel naartoe. Er zit een Turkse bakker (Babylon) naast Berlijn Café, dat daar het brood inkoopt en bij taartenwinkel 'Zoete Zaken' kopen ze taart in. Het is heel goed dat ondernemers elkaar op die manier steunen en dat is op de Korvelseweg altijd wel zo geweest. Dat is meteen ook de kracht van de ondernemers hier. Er zijn op de Korvelseweg nog veel familiezaken waarvan ook het pand eigendom is van de familie, dus ze hebben er ook belang bij dat de straat levendig blijft. Dat is iets anders met ketens, die er ook steeds meer zijn, die hebben geen binding met de Korvelseweg. De bedrijfsleider trekt om 18.00 uur gewoon de deur dicht en gaat naar huis, vaak zelfs niet eens in Tilburg."

De toekomst biedt nog best kansen voor ondernemers, volgens Frans: "Aan de ene kant hangt het er natuurlijk van af hoe de huidige recessie zich gaat ontwikkelen. In ieder geval is de tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden voorgoed voorbij. De welvaartsgroei die we tot nu toe gekend hebben zien we niet meer terug, we moeten blij zijn met wat we hebben, maar dat dan wel eerlijker verdelen. Aan de andere kant proef ik bij veel mensen steeds vaker een verlangen naar kleinschaligheid, er is een ontwikkeling aan de gang, van onderop, naar het lokale en de afkeer van grote mega-malls groeit. De ondernemer die persoonlijke aandacht en vakmanschap biedt aan klanten, heeft zeker een kans. Onlangs was ik in Parijs en daar zie je deze ontwikkeling al veel meer. Er zijn daar in de kleinere zijstraten al steeds meer hele kleine winkeltjes te vinden, vaak gerund door een echtpaar. Ik heb daar een viswinkel gezien, die geheel gespecialiseerd was in zalm, alleen maar zalm... En druk dat het er was! Dit soort speciaalzaken, dat is de toekomst."

"Met de Tilburgse politiek hebben we als ondernemersvereniging altijd een haat-liefdeverhouding gehad. Elke keer als er een nieuw college zit, is er wel iemand op het idee gekomen om van de Korvelseweg eenrichtingsverkeer te maken, daar kunnen ze mee scoren denken ze dan. Je ziet wat er van de Koestraat en de Molenstraat is geworden, en van veel andere straten die vroeger levendig waren en die nu geen of nauwelijks bedrijvigheid meer hebben. Bereikbaarheid is essentieel. De Korvelseweg is een winkelstraat waar je gericht boodschappen doet en weer verder rijdt. Vaak weten mensen niet eens welke winkels hier nog meer te vinden zijn, de uitdaging is dan ook om die mensen kennis te laten maken met andere zaken in de straat, daar zouden we iets op moeten verzinnen."

"Mijn verwijt aan de Tilburgse politiek is vooral dat ze geen visie hebben op de detailhandel. De huidige detailhandelsverordening is geldig tot 2015, maar als het ze beter uitkomt, bijvoorbeeld omdat ze ineens een XL-supermarkt willen, wordt die verordening veranderd om dat te faciliteren, zonder enige visie. Dit is de omgekeerde wereld en maakt het gemeentebestuur onbetrouwbaar. Het is op zich een goed idee om op de begane grond van het Stadhuis commerciële ruimtes te maken, die sluiten aan bij de winkels in de Binnenstad. Maar het is een heel slecht plan om op Stappegoor met een XL-supermarkt te beginnen; dan gaan hier zeker ondernemers failliet. Maar als de tendens die ik verwacht zich doorzet, dan is de Korvelseweg de ideale locatie en gaat die supermarkt op Stappegoor een mislukking worden. Mijn zoon is in de handelswetenschappen afgestudeerd en gespecialiseerd in detailhandel, en is het hiermee eens.

 

Share

Binnenstad Tilburg genomineerd als beste van Nederland

De binnenstad van Tilburg is genomineerd voor de titel 'Beste binnenstad van Nederland 2011-2013'.  Deze tweejaarlijkse verkiezing is een initiatief van Detailhandel Nederland en is een kans voor gemeenten om te laten zien wat ze doen om hun binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Voor burgers en winkeliers.

Tilburg, dat in de categorie 'Grote Steden' valt voor plaatsen met meer dan 70.000 inwoners, moet de concurrentie aan met Eindhoven en Haarlem. De genomineerde steden zijn geselecteerd op basis van bereikbaarheid, veiligheid, verblijfsklimaat, vestigingszaken, horeca en samenwerking tussen detailhandel en gemeente. De stappen die gemeenten de laatste twee jaar hebben gezet om de binnenstad aantrekkelijk te maken, zijn doorslaggevend. Daarbij wordt nadrukkelijk gelet op de onderliggende visie en de wijze waarop wordt samengewerkt. Winkeliers en gemeenten zijn immers van elkaar afhankelijk voor een succesvolle binnenstad.

Het winnen van de titel ‘Beste Binnenstad’ is van grote waarde en levert landelijke erkenning op. Winnaars van eerdere edities trekken naar aanleiding van de titel extra bezoekers naar hun stad. Bovendien kan de winnaar twee jaar lang het logo ‘Beste Binnenstad 2011-2013’ gebruiken. Op 6 oktober 2011 wordt de winnaar in Madurodam bekend gemaakt.

Wethouder Erik de Ridder reageert: "We zijn vereerd met de nominatie voor Beste Binnenstad van Nederland. De Tilburgse binnenstad heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt met de oplevering van de Cityring, Pieter Vreedeplein en de herstructurering van de Heuvel en Piusplein. Dit is de jury van deze verkiezing niet ontgaan en mede daarom zijn we genomineerd. De titel Beste Binnenstad gaat om de totale ontwikkeling die een stad de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. En de stad is nog lang niet af, want in de nabije toekomst wordt de Spoorzone en ontwikkeld en nagedacht over het instellen van het winkelrondje bij het Stadskantoor."

 

Share

Crisis of niet, aan ondernemers in Brabant zal het niet liggen. De Kamer van Koophandel voor Midden- en Oost- Brabant meldt op haar website dat het aantal startende ondernemers flink is gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Tussen 1 april en 1 juli van 2010 begonnen 2921 ondernemers met een nieuw bedrijf, dat is 20% meer dan in het tweede kwartaal van 2009.

De groei komt met name uit de dienstensector en het vervoer, maar ook uit de detailhandel waaronder een aanzienlijk aantal webwinkels.

In 's-Hertogenbosch was de stijging van het aantal starters het grootst met maar liefst 42%, gevolgd door Tilburg met 14% en Eindhoven met 12%

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen