Spring naar inhoud

de VestMaandagmorgen werd in de raadscommissie Leefbaarheid opnieuw de onveiligheid in de buurt rond het sociaal pension 'De Vest' aan de Fabriekstraat besproken. Aanleiding was het gemeentelijk veiligheidsrapport dat burgemeester Noordanus had toegezegd op 29 september 2014.

Over dit onderwerp kwamen een zestal insprekers aan het woord waaronder ondernemers en bewoners uit de buurt. Ook kwamen er twee woordvoerders van Traverse aan het woord, de organisatie waar sociaal pension 'de Vest' deel van uitmaakt. Ze werden ondersteund door een video opname waarin bewoners van sociaal pension 'de Vest' aan het woord kwamen.

Als rode draad in het betoog van de buurtbewoners blijkt dat ze geen enkele vertrouwen meer hebben in de zoveelste overlegstructuur omdat ze al jaren lang een groot onveiligheidsgevoel en grote overlast hebben die ze toeschrijven aan 'de Vest'. Ze zien alleen nog maar een mogelijkheid en dat is "sluiting van 'de Vest' op deze locatie". ...lees verder "Buurtbewoners willen sluiting van ‘de Vest’"

Share

fabriekstraat_29_5038em_tilburg_100330905550614131In de commissievergadering leefbaarheid op maandag 29 september 2014 heeft burgemeester Peter Noordanus bij de behandeling van het agendapunt "Veiligheid en communicatie rondom sociaal maatschappelijke voorziening in Fabriekstraat" toegezegd om een concept-veiligheidsrapport over de situatie met betrekking tot het sociaal pension 'De Vest' op te stellen. Aanleiding hiervoor was de verontruste inbreng van vier omwonende en ondernemers waarin er een uiterst negatief beeld werd geschetst over de overlast die het pension 'De Vest' veroorzaakt op hun omgeving.

Pension 'de Vest', aan de Fabrieksstraat in Tilburg is een 24 uur zorg afdeling van Traverse waar vierentwintig cliënten wonen. Zij hebben een psychiatrische zorgvraag met somatische ondersteuning en mogelijk ook een zorgvraag op het gebied van verslaving, financiële begeleiding of dagbesteding.

Het gemeentelijk veiligheidsrapport is inmiddels bekend bij de omwonenden en dit is reden van enkele omwonende om het vertrouwen in de gemeente Tilburg op te zeggen over een goede oplossing van dit probleem. ...lees verder "Geen vertrouwen meer in oplossing overlast sociaal pension de Vest"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen