Spring naar inhoud

Nel Poulus-Reijnders ontving op donderdag 12 oktober een Koninklijke onderscheiding. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zij krijgt deze onderscheiding voor haar vele vrijwilligerswerk bij Huize Zonnehof in Tilburg. Locoburgemeester Hans Kokke reikt de onderscheiding uit tijdens het 25-jarig jubileum van Nel Poulus als vrijwilliger bij Huize Zonnehof in de Prof. Gimbrèrelaan 24 in Tilburg.

Nel Poulus (83) is in 1992 begonnen als medewerker in het team van de bibliotheek bij Huize Zonnehof. ...lees verder "Nel Poulus-Reijnders lid in Orde van Oranje Nassau"

Share

Tilburg heeft er weer een sociaal buurtinitiatief bij. We lusse ze gruun is een ecologische moestuin in de Reit en werkt samen met de nabijgelegen basisschool Prins Bernhard.

Initiatiefnemer Ramon de Louw vertelt: "We kregen vorig jaar van de gemeente Tilburg de kans een locatie bij de school in te richten als moestuin. Met een aantal ouders en buurtgenoten leek het ons een goed idee een plek te hebben om groente en kruiden te telen en daar ook schoolkinderen bij te betrekken. Zo midden in de stad krijgen kinderen anders weinig mee over waar hun eten vandaan komt. Ook geeft het mensen uit de omgeving een mooi doel om eens langs te lopen en van het groen te genieten." ...lees verder "Nieuw buurtinitiatief in de Reit: We lusse ze gruun"

Share

smo TraverseOp zaterdag 21 maart 2015 opent Stichting Maatschappelijke Opvang(SMO) Traverse haar deuren tijdens de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn. Wie wil weten hoe het is om opgevangen te worden als je geen (t)huis hebt, kan op deze dag een bezoek brengen aan verschillende locaties van Traverse.

SMO Traverse vangt kwetsbare mensen op die om verschillende redenen dak- of thuisloos zijn geworden en niet meer zelfstandig kunnen leven of wonen. Vaak hebben ze problemen met verslaving, gezondheid, financiën of een combinatie daarvan. SMO Traverse is het sociale vangnet van Midden-Brabant door deze doelgroep op te vangen en te begeleiden zodat ze uiteindelijk weer op eigen benen kunnen staan. ...lees verder "Landelijke open dag van Zorg en Welzijn bij Traverse"

Share

5

de reitIn de wijk de Reit is een buurpreventieteam gestart. zeven bewoners vormen vanaf nu de extra ogen en oren van de politie en gemeente in de wijk. Samen met de politie zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder kans krijgen hun slag te slaan. Dat is waar het om draait bij buurtpreventie. In Tilburg zijn al honderden vrijwilligers actief in buurtpreventieteams. Het team in De Reit is het 17e buurtpreventieteam. De vrijwilligers van het buurtpreventieteam surveilleren in koppels of groepjes op straat in de wijk De Reit. Er vindt terugkoppeling plaats met de wijkagent. De wijkagent vertelt de vrijwilligers op welke bijzonderheden zij moeten letten. Buurtpreventie werkt vooral preventief, omdat de vrijwilligers herkenbaar op straat aanwezig zijn.
...lees verder "17e Buurtpreventieteam gestart in De Reit"

Share

1

In dit artikel is een lijst te vinden van de geraadpleegde literatuur en de bronnen voor het schrijven van de dertien Herdgangen van Tilburg. Opvallende zaken in het literatuuronderzoek is het ontbreken van belangrijke historische gegevens in een paar grote werken over de geschiedenis van Tilburg. In het lijvige boek "Tilburg, een stad met een verleden" uit 2001 ontbreekt alle informatie omtrent het belang van de Lindeboom voor Tilburg, en op de Heuvel in het bijzonder. Ook het boek "Tilburgse Toponiemen in de 16e eeuw" uit 1994 maakt zich hier schuldig aan. Sterker nog, bij de beschrijving van 'Dat Goet ter Lijnde' (toponiem-nummer 216, bladzijde 226) wordt het woord 'Lijnde' als een beek beschreven. Historicus en rechtsgeleerde Martin de Bruijn maakt er in zijn artikel over het Goed ter Lijnde bezwaar tegen. Door verder bronnenonderzoek blijkt dat het bij 'Lijnde' wel degelijk om de Lindeboom gaat: "Het lijkt er dus alleszins op dat Ter Linden en de huidige namen Oude Lind en Lijnsheike hun naam ontlenen aan een lindeboom en niet aan een beek." De hierboven vermelde werken kunnen vanwege deze omissie niet als betrouwbare historische bron gelden.

Linde en Standbeeld HeuvelIn dit artikel is een lijst te vinden van de geraadpleegde literatuur en de bronnen voor het beschrijven van de dertien herdgangen van Tilburg.

Opvallend in het literatuur-onderzoek is het ontbreken van belangrijke historische gegevens in een paar grote werken over de geschiedenis van Tilburg.

In het lijvige boek "Tilburg, een stad met een verleden" uit 2001 ontbreekt alle informatie omtrent het belang van de Lindeboom voor Tilburg, en op de Heuvel in het bijzonder. ...lees verder "De herdgangen van Tilburg – geraadpleegde literatuur"

Share

1

In 13 verschillende beschouwingen gaan we de komende weken de herdgangen afzonderlijk onder de loep nemen. We kijken terug naar het verleden, de ligging, met een korte geschiedenis en bezien wat er nu nog van over is. Daarnaast herinneringen en verhalen met (oud)-buurtbewoners over het reilen en zeilen vroeger in zo’n buurtschap. Door de grote uitbreidingen van Tilburg na 1880 zijn er ook nieuwe buurten ontstaan die vroeger nog weiland waren, te denken valt aan Groeseind, De Besterd, Broekhoven, Theresia. Toch kunnen al deze buurten nog gelinkt worden aan de herdgangen van vroeger. Nu deel 3, de herdgang De Reit.

De Reit op de kaart van 1834.
De Reit op de kaart van 1834.

In deel 3 weer een verdwenen herdgang van Tilburg, 'De Reit' in het westen van de stad. De Reit is een van de oudere herdgangen van Tilburg, en komt ook al vroeg in de aktes van Tilburg voor, al in de tijd van de Engelberten, in de twaalfde eeuw. Er werd toen gesproken van 'Het Goed ter Rijt'. Het is heel lang, totdat de bouwplannen voor Tilburg-west in de jaren zestig kwamen, een nogal afgesloten en dunbevolkte herdgang geweest, tussen de drukkere herdgangen van Korvel, Berkdijk, De Veldhoven en De Hoeven in. De Reit werd aan de westzijde begrensd door de moerassen en heides, en later de Oude Warande. ...lees verder "De herdgangen van Tilburg – De Reit"

Share

1

Bewoners uit 'de Reit' voeren actie voor hun wijkcentrum

Vijf wijkcentra in Tilburg moeten dicht, omdat wethouder Marjo Frenk (GroenLinks) vijf ton per jaar moet bezuinigen.

Tijdens de commissievergadering 'Economie' van maandag 17 januari waren bewoners uit de getroffen wijken massaal naar de raadszaal gekomen om hun protest te laten horen en zien. De publiekstribune zat vol en de wethouder kreeg een doos vol handtekeningen aangeboden. Bovendien hadden vijf burgers zich aangemeld om de raadscommissie toe te spreken. Hans van Willigenburg van wijkcentrum Zorgvliet zei: "Laat ons samen uitzoeken of het mogelijk is om wijkcentrum Zorgvliet open te houden en activiteiten in stand te houden." Jan Stuart, namens Stadsdeel Drie West, voegde hier aan toe: "Het is niet uit te leggen dat het WMO-beleid* naar de wijkcentra gaat en gelijkertijd het wijkcentrum wordt gesloten." De heer Swaans, vertegenwoordiger van wijkcentrum 'De Boomtak': "Dit is een bezuiniging op ouderen die weinig anders hebben dan hun wijkcentrum. Deze mensen gaan vereenzamen."

Wethouder Marjo Frenk krijgt handtekeningen aangeboden van bewoners die actie voeren voor hun wijkcentrum

Wethouder Frenk gaf toe dat ze actiever de getroffen wijkcentra had moeten informeren. Ook gaf ze aan dat alle activiteiten van de wijkcentra moeten worden ondergebracht bij andere instellingen in de buurt en dat De Twern dit gaat doen. Ook voegde ze eraan toe: "Er wordt gedaan alsof wij met een satanisch genoegen alles willen afbreken. Dat is niet zo. Wij vinden dit ook niet leuk."

Verschillende raadsleden nemen hier geen genoegen mee en roepen de wethouder op om zich actiever op te stellen: Marie-Thérèse Blomme, namens het CDA: "Ik roep de wethouder op om de verhuizing van activiteiten niet geheel naar de Twern door te schuiven. Het gaat er ook om dat er duurzame oplossingen worden gevonden, onder andere voor het WMO-beleid. Ook moeten de kosten van deze verhuizing eerst duidelijk zijn." En vervolgens eist zij de garantie van de wethouder dat alle activiteiten van de wijkcentra kunnen worden ondergebracht voordat de wijkcentra dichtgaan. Orkun Baytemir, namens PvdA: "We kunnen niet onder de bezuinigingen uit, maar we mogen deze mensen niet in de steek laten en helpen om naar oplossingen te zoeken. Slecht tot geen overleg met bewoners van te voren, zoals nu is gebeurd, maakt het extra pijnlijk."

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari wordt een besluit genomen door de gemeenteraad.

*(NB: het WMO-beleid stond ook op de agenda om te worden besproken, maar is vanwege tijdsgebrek uitgesteld tot februari.)

Share

De Commissie Maatschappij en wethouder Frenk (Groen Links, o.a. Zorg en Welzijn, Cultuur) hadden hun handen vol tijdens de vergadering in de raadszaal op maandag 17 januari. Het punt was geagendeerd door de SP en TROTS, maar buurtbewoners lieten zich niet onbetuigd. De nota met het collegebesluit liegt er dan ook niet om. Het lijkt erop dat de buurthuizen De Reit, De Boomtak, Hoogvenne, Zorgvlied en Het Vogeltje per 1 juli 2011 onherroepelijk gesloten worden vanwege bezuinigingsmaatregelen.

Aan het begin van de zitting kreeg wethouder Frenk een petitie aangeboden namens verontruste gebruikers van wijkcentrum De Reit. Op de publieke tribune verschenen pamfletten met de leuze: 'Wijkcentrum De Reit moet openblijven.'

Vervolgens kregen enkele afgevaardigden vanuit de buurthuizen vijf minuten spreektijd. Een greep uit de reacties:

'Onze voorzieningen worden wegbezuinigd, met name de activiteiten voor ouderen. Ik noem: het stembureau, de kaartclub, het Meer Bewegen voor Ouderen en andere clubjes. De Deeltaxi die mensen meer moeten gaan gebruiken, kost onze ouderen heel veel extra geld. (...) Onze vragen aan wethouder Frenk: 'Is er contact geweest met de buurtbewoners over deze kwestie? De raad heeft niet gereageerd op onze protesten, betekent dit dat de raad akkoord gaat met voorgenomen besluit?'  (Dhr. Van Berkel, buurtbewoner uit De Reit)

'Wijkvereniging Zorgvlied wil het pand overnemen tegen de boekwaarde. Volgens de gemeente is dat 'onmogelijk'. Als onze wijkvereniging het pand wil overnemen tegen de marktwaarde, kunnen wij dat niet betalen. Wij waren wel geshockeerd vanwege het feit dat we in een persbericht moesten lezen dat eigen beheer van ons buurthuis niet mogelijk is!' (Dhr. Franssen)

'De Twern moet met huurders en gebruikers gaan zoeken naar vervangende ruimtes voor activiteiten. Wanneer gebeurt dat? (...) Waarom moet er in Tilburg een referendum gehouden worden over de Mall? Laat de gemeente maar eens een referendum houden over de sluiting van de buurthuizen. (...) Hoe zit het met de beloftes van de coalitiepartijen, de beloftes dat er ingezet gaat worden op een sociaal beleid? Ik kijk daarbij speciaal naar de heren Hamming ,Van den Hoven en de partij Groen Links.' (Dhr. Zwaards, namens De Boomtak)

Kortom: het verzet is groot en vooralsnog lijkt het een verloren strijd omdat de coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en Groen Links achter de sluiting staan. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, de besturen van de buurthuizen beraden zich op nieuwe acties. De sociaal-maatschappelijke functie is voor hen onbetaalbaar. Een afgevaardigde van het Stadsdeel Adviesraad III West verwoordde dat als volgt: 'Het meten van ontmoeting mag niet gebaseerd zijn op kille cijfers.'

De ouderenbond KBO uit de wijk De Reit protesteert

'

Share

2

Wijkcentrum de Boomtak is één van de vijf wijkcentra die vanwege bezuiniging moet sluiten.

Vijf Tilburgse wijkcentra worden op 1 juli 2011 gesloten. Het gaat om Hoogvenne, de Reit, de Boomtak, Zorgvlied en het Vogeltje. Het college heeft de Twern gevraagd om, in goed overleg met gebruikers en bezoekers, andere locaties te zoeken voor de activiteiten. Dit kunnen andere wijkcentra zijn, maar bijvoorbeeld ook scholen, zorgcentra of sportzalen in de nabije omgeving. Sluiting van de vijf wijkcentra levert de gemeente Tilburg een bezuiniging op van 5 ton per jaar, zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

"We realiseren ons dat de sluiting van wijkcentra voor gebruikers en bezoekers een pijnlijke zaak is. De wijkcentra maken al vele jaren deel uit van het leven in de wijk. Het afscheid zal velen zwaar vallen. Toch heeft het college deze keuze gemaakt. Na grondig onderzoek van alle mogelijkheden, blijkt dit de enige manier om verantwoord te bezuinigen op het beheer van wijkcentra", aldus wethouder Marjo Frenk van GroenLinks.

Het college heeft ondermeer onderzocht of het mogelijk is om het beheer van wijkcentra over te dragen aan vrijwilligers. Dat blijkt onmogelijk. Sommige bewoners willen best af en toe achter de bar staan of bijspringen bij een evenement. Ze willen echter niet structureel en volledig verantwoordelijk zijn voor het beheer van een wijkcentrum.

Besparen door het beheer over te dragen aan een corporatie blijkt op korte termijn niet realistisch. Het inzetten van gesubsidieerde werknemers of mensen in de bijstand, zou misschien enige besparing kunnen opleveren. Maar dit vergt professionele begeleiding. En begeleiding kost geld.Er is nog overleg met het ROC over het inzetten van studenten, maar dat zal op korte termijn geen grote bezuiniging opleveren.

Andere onderzochte oplossingen zijn afgevallen omdat ze de functie van de wijkcentra aantasten. Dat geldt bijvoorbeeld voor een forse beperking van de openingstijden, het verhogen van de prijzen van de consumpties, of het meer toelaten van commerciële huur.

Sluiting van deze vijf wijkcentra blijkt de enige manier om de noodzakelijke bezuiniging te realiseren. Hoogvenne, de Reit, de Boomtak, Zorgvlied en het Vogeltje hebben de laagste bezoekersaantallen en de laagste bezettingsgraad van alle wijkcentra in Tilburg. Bovendien worden er in de vijf wijkcentra minder activiteiten voor buurtbewoners aangeboden dan elders. Het college heeft de Twern gevraagd om alternatieve locaties te zoeken voor ontmoeting en activiteiten. De wijkorganisaties in de betreffende wijken zijn inmiddels door het college op de hoogte gebracht van dit besluit.

Share

De Torenbuurt (links) en de Abdijbuurt hebben al jaren last van drugsverslaafden en -dealers.

Tijdens een PvdA-wijkbezoek in de Reit afgelopen juni, kwam aan het licht dat de bewoners van de Abdij- en Torenbuurt al jaren te kampen hebben met vergaande overlast door crimineel gedrag in hun wijk. Hierbij bleken de Twern, de wijkagent en woningstichting Tiwos volledig langs elkaar heen te werken.

In antwoord op vragen van raadsleden Hassan Chibani en Gabe van der Zee (beide PvdA) aan het college, laat de gemeente weten dat zij de regie rondom de veiligheid in deze wijk inmiddels heeft overgenomen, weliswaar in overeenstemming met het Veiligheidshuis. De klachten van de bewoners zullen serieus worden genomen en zij worden uitgenodigd voor een gesprek. Verder zal woningcorporatie Tiwos persoonlijk contact opnemen met haar huurders om een toelichting te geven over de aanpak van de personen die met naam zijn genoemd tijdens de bewonersbijeenkomst.

De gemeente zegt toe de veroorzakers aan te pakken, maar ze zegt er niet bij wanneer de problemen zullen zijn opgelost.

Share

1

Willem Bongaarts: "Het raadslidmaatschap is bijzonder, wat mooi dat me dit overkomt."

Willem Bongaarts is sinds de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart raadslid voor de PvdA in Tilburg. Ik ben erg benieuwd hoe het raadslidmaatschap hem bevalt, na de eerste vierenhalve maand. "Halverwege de zwangerschap" noemt Willem het, "het wordt een kerstkind" grapt hij, terwijl we aan de koffie zitten achterin zijn bloemrijke tuin in de binnenstad.

Nu de eerste maanden achter de rug zijn kijkt Willem vooral terug op een periode waarin een enorme berg aan informatie op hem afkwam. Niet dat dit geheel onverwachts was, hij heeft in zijn arbeidsverleden lang als ambtenaar op het stadhuis gewerkt, maar de hoeveelheid was evengoed indrukwekkend. Nu de taken en portefeuilles zijn verdeeld, heeft hij een duidelijker beeld van de onderwerpen waar hij zich op toe zal leggen: cultuur, integratie en wijkontwikkeling.

Erg onder de indruk is hij van een bezoek aan de Tilburgse wijk De Reit, waar een buurt al 10 jaar gebukt gaat onder drugsoverlast en dealers. Hier wijzen woningstichtingen, de Twern en de wijkagent naar elkaar en pakt niemand de problemen aan omdat ieder zijn eigen regels volgt en eigen prioriteiten heeft. Willem: "Hier moet binnen drie maanden aangepakt worden, op elke manier die voorhanden is. Je kunt het niet maken om mensen in dit soort omstandigheden te laten zitten. Hier zie je dat hoe meer de factor macht een rol speelt, hoe minder besef en aandacht er overblijft voor de inhoud."

Boven mijn bed hangt de tekst: "Wat schiet de burger ermee op?" Dat is waar het om gaat.

Ik vraag hem of hij het moeilijk vindt om aan een coalitie-akkoord gebonden te zijn en of het hem weerhoudt om te zeggen wat hij wil. Willem: "Dat coalitie-akkoord is een serieuze zaak en het doet me meer dan ik dacht. Ik heb er mijn ja-woord aan gegeven, terwijl ik weet dat er dingen in staan die ik eigenlijk niet wil. Maar op dat moment heb je geen keus, het is dat of niks en zonder akkoord kun je nog veel minder. Het weerhoudt me echter absoluut niet om er tegenin te gaan, zoals laatst over het Drögegebouw. Terwijl cultuurwethouder Marjo Frenk stelde dat het gebouw verkocht moest worden, sprak ik leden van GroenLinks die dat helemaal niet wilden. Dat sterkt me in de opvatting dat er eerst naar alternatieven gezocht moet worden, zoals verhuur of pacht. Dat is uiteindelijk ook zo besloten door de raad."

Willem: "Dit weerspiegelt de mechanismen in de samenleving. Onze maatschappij is er een van minderheden. De grootste minderheid heeft maar een draagvlak van 20%, dat is niet veel en je zult met anderen moeten samenwerken om iets voor elkaar te krijgen. Zo zit onze samenleving in elkaar en het zoeken naar consensus zit ons in de genen. Met dat gegeven moet je aan de slag." "En dan is het op zich niet eens zo erg dat je een keer instemt met iets dat je niet helemaal zint, maar wel is het dan belangrijk dat je daar dan de juiste argumentatie bij krijgt, zodat je een keuze kan uitleggen aan mensen die je op straat aanspreken. Voor kiezers is dit erg moeilijk te begrijpen en juist daarom moet je als politicus voortdurend met de stad, met de mensen in gesprek blijven.

Tot slot vraag ik Willem nog even naar zijn indruk van onze nieuwe burgemeester, Peter Noordanus. Willem verwacht veel goeds van hem. "Ik hoop en verwacht dat dit de burgemeester is die Tilburg nodig heeft en verdient. Alle vertrouwen.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen