Spring naar inhoud

1

Peter van Gool en Mieke Hevelmans

De huidige fractievoorzitter van D66 Tilburg stopt na 12 jaar gemeentepolitiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is hij niet opnieuw verkiesbaar.

Peter van Gool heeft dat op de website van D66 Tilburg bekend gemaakt. Hij kiest ervoor om meer tijd en energie te gaan investeren in zijn werk; hij is docent Bestuurskunde aan het ROC in Tilburg. ...lees verder "Fractievoorzitter D66 Peter van Gool stopt"

Share

De uitslagenavond die volgt op een lange verkiezingsdag en een nog veel langere, schier eindeloze verkiezingscampagne, is thuis voor de buis goed te volgen. Het alternatief is om deze avond met een club politiek betrokkenen te beleven, liefst onder het genot van een drankje.

De keuze om deze uitslagenavond met D66 Tilburg in Café Boulevard door te brengen, was dan ook het gevolg van een open oproep op Facebook, een halve week eerder. D66 Tilburg was de enige partij die hierop reageerde. ...lees verder "Uitslagenavond met D66 Tilburg"

Share

Er was veel medeleven voor een 'motie actueel' van de PvdA Tilburg in de gemeenteraadsvergadering van maandag 7 maart 2017.  Echter een meerderheid van de raad stemde tegen. In het voorstel pleitte de PvdA ervoor om Stichting PortAgora, Centrum voor Europese Samenwerking, eenmalig een bedrag van 5000 euro ter beschikking te stellen om een transport van door Tilburgers ingezamelde ziekenhuisbedden, rolstoelen en medicijnen naar de door oorlog geteisterde Syrische stad Aleppo mogelijk te maken. ...lees verder "‘Motie actueel’ PvdA ‘Noodhulp voor Aleppo’ haalt het niet"

Share

Elk jaar benoemt de Prins Carnaval, zeg maar een symbolische 'Burgervader' van Kruikenstad, de ‘Grotste Sauwelaar’ van de Tilburgse gemeenteraad. Een prijs om een van de raadsleden van de gemeente Tilburg even in de schijnwerpers te zetten. Dit jaar viel de eer aan D66 raadslid Peter van Gool.

In een eerste reactie zegt Peter van Gool op facebook:  "Vanmiddag in het zonnetje gezet. Nou ja, zonnetje, vult u zelf maar in. Tilburg is voor even Kruikenstad. Vier dagen staat Tilburg in het teken van carnaval. Veel winkels zijn dicht, de mensen zijn vrij. Feest! Als geboren en getogen Kruik vind ik het ieder jaar weer mooi om te zien hoe de stad zich even onttrekt aan het ritme van alledag. Dit jaar heb ik de eer! Ik mag het stokje overnemen van Hans Smolders die voor mij de ‘Grotste Sauwelaar’ was. Hoe dan ook, laat ik het een eretitel noemen. Mijn naam komt op dit markante beeldje te staan. Een stukje traditie en geschiedenis, en dat maakt carnaval toch tot een onmiskenbaar onderdeel van het DNA van onze mooie stad.

Tot slot wenst 'Burgervader' Peter van Gool deze carnaval drie dingen voor Kruikenstad: Saamhorigheid ook ná carnaval, een beschaafd feest tot aan zeker koningsdag als de Koning naar Tilburg komt en een overwinning vanavond voor Willem II en Tilburg Trappers.

Share

'Ondernemen naar Vermogen' is een regeling voor zzp-ers in de bijstand. Mensen die kleinschalig ondernemen, met toestemming van Werk & Inkomen, maar daar te weinig mee verdienen om geen uitkering van de Participatiewet nodig te hebben. Tegelijkertijd is zelfstandig ondernemen, via de bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) dan net een te grote stap.

Lees ook:
Participatiewet in de praktijk: ondernemen in de bijstand - 15 maart 2016.

Deze mensen lopen bij Werk & Inkomen echter tegen tal van problemen aan. Via vragen aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) vraagt D66-raadslid Sedi van Loon hier aandacht voor. ...lees verder "D66 stelt vragen over problemen Ondernemen naar Vermogen"

Share

2

De fracties van D66, PvdA, VVD, LST, Lokaal Tilburg en VoorTilburg - samen een meerderheid in de gemeenteraad - hebben aan het college vragen gesteld over parttime en tijdelijk werk van bijstandsgerechtigden, waarbij deze mensen - ondanks werk - nog steeds te weinig verdienen om de Participatiewet te kunnen verlaten.

Sedi van Loon, raadslid D66 -Tilburg: "Starten met parttime of flexibel werk vanuit de bijstand leidt voor mensen vaak tot een onbegrijpelijk administratief doolhof. En soms leidt het zelfs tot situaties van financiële nood, vanwege slecht afgestemde betaling c.q. inhouding van uitkering. Dit moet niet kunnen. We moeten mensen juist stimuleren om te gaan werken vanuit de bijstand." ...lees verder "Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet"

Share

sedi-van-loon
Sedi van Loon

Raadslid Sedi van Loon van D66 heeft vragen gesteld aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) over oneigenlijk gebruik van de startersbeurs, door de gemeente Tilburg zelf.

Het is de D66 fractie  opgevallen dat in drie vacatureteksten van de gemeente Tilburg gebruik wordt gemaakt van de Startersbeurs voor het eerste halfjaar van het dienstverband. D66 vindt dat het niet de bedoeling is om een reguliere baan op deze manier te vullen, omdat het bij de Startersbeurs zou moeten gaan om een aanvullende stage-plaats en niet om een reguliere baan te vervangen. ...lees verder "D66 stelt vragen over oneigenlijk gebruik van de Startersbeurs door gemeente Tilburg"

Share

2016-01-26 Knotwilgen MoerenburgDe Tilburgse stadscamping,die nu een 'vaste' plek heeft op het Van Gend-en Loos terrein, moet in 2017 vanwege de renovatie van het park, uitwijken naar een andere locatie. Dat wordt het weiland tegenover Café Zomerlust aan de Oisterwijkse baan.

Op de website meldt de organisatie van de Stadscamping: "In verband met geplande werkzaamheden op het Van Gend & Loos terrein is het komend seizoen niet mogelijk onze festivalcampings te organiseren op de plek waar we de afgelopen drie jaar onze thuisbasis hadden." ...lees verder "Stadscamping in 2017 in de Moerenburg"

Share

doe democratie15 september is de Dag van de Democratie. Raadslid Jan van Esch van D66 vindt dit een mooi moment om daar een concreet initiatief aan te verbinden waarmee deze dag voor heel veel jongeren betekenis krijgt.

“De meest democratische school” is een initiatief waarbij alle scholen uit het voortgezet onderwijs in de gemeente Tilburg worden uitgedaagd om het begrip democratie te vertalen in concrete acties, zodat leerlingen zich bewust worden van de verantwoordelijkheden die ze kunnen nemen en hoe ze bij kunnen dragen aan een goede sfeer op school. ...lees verder "De meest democratische school"

Share

2016-06-29 79 EA Don Sarto School Oude HilvarenbeeksewegDe verkiezing van de 'Conciërge van het jaar' is dit jaar gewonnen door Johan van Zelst van basisschool Don Sarto. De uitreiking heeft plaatsgevonden op vrijdag 8 juli.

Johan van Zelst speelt een belangrijke rol in het creëren van een aangenaam klimaat waarin kinderen kunnen leren. De conciërge maakt deel uit van die stabiele basis die nodig is voor een aangename sfeer oftewel een aangenaam klimaat. Alleen dan voelen kinderen zich prettig en komen kinderen tot leren. Don Sarto is een multiculturele wijkschool midden in Broekhoven en meneer Johan speelt een belangrijke rol in de verbindingen binnen de wijk. ...lees verder "Conciërge van het jaar 2016: Johan van Zelst van basisschool Don Sarto"

Share

2016-03-14 5515 Werkzaamheden Willem II pad - SpoorlaanDe D66 afdeling in Tilburg organiseert op dinsdagavond 21 juni om 20.00 uur een thema-avond over stadsontwikkeling. Deze thema-avond wordt gehouden in Café Boulevard aan de Noordstraat 51 (hoek Spoorlaan).

Er zijn deze avond twee voordrachten van sprekers, gevolgd door een discussie met de bezoekers. Gespreksleider is wethouder Berend de Vries. ...lees verder "De make-over van Tilburg"

Share

D66 wil graag in Tilburg ook de Ja-Ja-sticker invoeren, waarmee het ongevraagd in de brievenbus ontvangen van reclamepost tot het verleden gaat behoren.

ja-ja-stickerSinds 1993 zijn de Ja-Nee-sticker en de Nee-Nee-sticker een bekend beeld op brievenbussen. Mensen die geen ongeadresseerde reclame willen ontvangen óf geen ongeadresseerde reclame én ook geen huis-aan-huisbladen maken dat aan de verspreider kenbaar met deze stickers. In Tilburg zijn deze gratis verkrijgbaar aan de balie van de Stadswinkels.

Met ingang van 1 januari 2017 gaat de gemeente Amsterdam de Ja-Ja-sticker invoeren en het beleid omdraaien. Huishoudens krijgen dan alléén nog reclamefolders en huis-aan-huisbladen als mensen dit met een Ja-Ja-sticker aangeven dit te willen. Alle andere brievenbussen moeten worden overgeslagen. Het initiatief voor de sticker komt in de hoofdstad van de Partij van de Dieren. ...lees verder "D66 Tilburg wil invoering ‘Ja-Ja-sticker’"

Share

wiet straks gewoon als tuinplantDe D66-fracties in Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Breda, Helmond en de Provinciale Staten willen dat er gestart wordt met experimenten met de verkoop én de productie van cannabis en trekken hierin gezamenlijk op.

“Het huidige gedoogbeleid voor softdrugs laat teveel ruimte voor criminaliteit en gezondheidsrisico’s,” zegt D66-raadslid Jan Stoop uit Tilburg. “Het is tijd om te kijken naar betere manieren om hiermee om te gaan.” ...lees verder "D66 wil experimenten met cannabis in Brabant"

Share

1

logo social media brabant poging1De Brabantse Schaamroos is een prijs die wordt uitgereikt door de Jonge Socialisten, de jongeren-afdeling van de PvdA aan een politicus die volgens hen gezorgd heeft voor het meest asociale beleid in Brabant.

Dit jaar was wethouder Hans Kokke (SP) nipte winnaar ten opzichte van genomineerden wethouder Erik de Ridder (CDA) en de voltallige D66 fractie. In 2014 won Erik de Ridder de Brabantse Schaamroos. Op de Algemene ledenvergadering van de Jonge Socialisten Brabant op donderdag 3 december lag de uitslag van de stemming over de Brabantse Schaamroos heel dicht bij elkaar het verschil tussen Hans Kokke en D66 Tilburg bedroeg twee stemmen. ...lees verder "Brabantse Schaamroos voor wethouder Hans Kokke"

Share

Bram Keijsers
Bram Keijsers

Vanaf 1 januari 2016 treden er twee wijzigingen op in de fractie van D66 Tilburg. Bram Keijsers vertrekt als raadslid en wordt opgevolgd door Erik Blommestijn. Mieke Heuvelmans draagt het fractievoorzitterschap over aan Peter van Gool. Mieke Heuvelmans blijft wel raadslid.

Bram Keijsers vertrekt na zes jaar als raadslid voor D66 Tilburg. Bram Keijsers over zijn vertrek: “Ik heb me met enorm veel plezier voor D66 in de Raad ingezet. Mijn besluit is mede ingegeven door de ontwikkelingen op mijn werk. Als ambtenaar in Baarle Nassau wil ik me volledig kunnen richten op de ambtelijke fusie en de veranderingen die daaruit voortvloeien. Voor mij is de tijd aangebroken om ruimte te creëren om mijzelf – zowel qua werk als privé – verder te ontwikkelen en nieuwe uitdagingen op te zoeken. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de fractie van D66 aangevuld met nieuw talent. Ik heb het gevoel dat ik met een gerust hart kan vertrekken”. ...lees verder "Bram Keijsers vertrekt na 6 jaar uit de raad, Erik Blommestijn volgt hem op"

Share

06-17-2015-Stoffen-Besterd-MarktIn de raadsvergadering van maandag 2 november heeft de gemeenteraad besloten om de verzelfstandiging van de Tilburgse markten groen licht te geven. In juli dit jaar hebben 150 van de 154 Tilburgse marktkooplieden laten weten voorstander te zijn van deze verzelfstandiging. Voor de gemeente Tilburg betekent het een jaarlijkse besparing van circa €100.000,-. ...lees verder "Tilburgse Markten zelfstandig verder"

Share

CeBit HuaweiIn maart 2015 heeft wethouder Erik de Ridder, namens de gemeente Tilburg, een intentieverklaring getekend met telecom-gigant Huawei. Dit Chinese bedrijf, met een jaaromzet van 40 miljard dollar in 2013 verovert gestaag de westerse markt met goedkope telefoons en is daarmee een geduchte concurrent voor bekende merken als Apple en Samsung.

De snelle groei van Huawei gedurende de laatste paar jaar ontwikkelde zich tegelijkertijd met de wereldwijde onthullingen van Edward Snowden over de spionage-activiteiten van de Amerikaanse NSA. Edward Snowden, een werknemer bij de NSA die gewetenswroeging kreeg en in de zomer van 2013 via Hongkong naar Moskou vluchtte, heeft sindsdien als klokkenluider de wereld wakker geschut over de omvang en activiteiten van deze Amerikaanse Veiligheidsdienst. Hierdoor werd de verdenking gewekt dat Huawei zou spioneren voor de Chinese overheid. ...lees verder "Huawei, NSA en de privacy van Tilburgers"

Share

Gemeente-Tilburg-Website-Toptaken-298x234D66 Tilburg heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de toegankelijkheid van de gemeentewebsite www.tilburg.nl voor buitenlanders. Op dit moment is het namelijk niet mogelijk om de informatie op de website in het Engels weer te geven.

Raadsleden Peter van Gool en Sedi van Loon hebben in schriftelijke vragen namens D66 Tilburg het college verzocht om hier zo snel als mogelijk verandering in te brengen. Sedi van Loon: “Op de Universiteit en de Hogescholen in Tilburg studeren een fors aantal buitenlandse studenten. Talenten die zich hier voor lange of korte tijd willen vestigen en zeker in het begin vaak nog geen Nederlands spreken. Als je een gastvrije stad wil zijn, zorg je dat bepaalde praktische informatie over de stad ook in het Engels beschikbaar is.” ...lees verder "D66 stelt vragen over toegankelijkheid gemeentesite"

Share

1

Jetta-klijnsma
Jetta Klijnsma

Zaterdag 7 maart, terwijl de eerste lentedag veel Tilburgers naar de Binnenstad trok, voerden politieke partijen campagne om zoveel mogelijk stemmen te winnen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, op woensdag 18 maart 2015.

Sybrand van Haersma Buma

PvdA Tilburg had staatssecretaris Jetta Klijnsma naar het Odulphuslyceum gehaald, zodat jongeren met haar in debat konden over werkgelegenheid voor jongeren. Slechts enkele jongeren van de stichting Pars Cipere waren hierbij aanwezig. Jetta Klijnsma stelde dat de bestrijding van jeugdwerkloosheid belangrijker is dan de bestrijding van werkloosheid onder ouderen.

Volgens Karen Maas, jongerenbegeleidster bij Pars Cipere: "Ze werden positief benaderd, gezien en gehoord. Alle jongeren reageerden positief en verrast. De meesten beginnen voor de allereerste keer in hun leven echt vertrouwen te krijgen in zichzelf, en daarmee groeit ook het vertrouwen dat ze er niet alleen voor staan en wel degelijk meetellen. Zo'n bijeenkomst als vandaag draagt daar zeker aan bij." ...lees verder "Verkiezingscampagne kleurt de stad in aanloop naar verkiezingen voor Provinciale Staten"

Share

concierge van het jaarD66 Tilburg organiseert in 2015 wederom de verkiezing van de conciërge van het jaar. Met deze jaarlijkse conciërgeverkiezing bieden ze basisscholen de kans om aan de buitenwereld kenbaar te maken hoezeer zij het werk van hun conciërge waarderen. Het is voor het zesde achtereenvolgende jaar dat D66 Tilburg deze verkiezing organiseert. Vorig jaar werd de prijs gewonnen door meneer Bernard van basisschool de Vijf Hoeven in Tilburg.

Deze week zijn de uitnodigingen gemaild aan alle basisscholen in de gemeente Tilburg. Hierin worden ze uitgenodigd mee te doen aan de Conciergeverkiezing voor het jaar 2015. De basisscholen kunnen tot maandag 30 maart 2015 hun conciërge kandidaat stellen. De uitslag wordt in de week van 6 april bekend gemaakt. De prijs zal door een prominente Tilburger worden uitgereikt. ...lees verder "Inschrijving conciërge van het jaar verkiezing geopend"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen