Spring naar inhoud

3

In 2010 werd rondom het Corpac Huis, het pand op de hoek van Ringbaan West en Prof. Cobbenhagenlaan, waarin destijds onder meer de Kamer van Koophandel was gevestigd, een biodiversiteitstuin aangelegd. Met de biodiversiteitstuin wilde het Corpac Huis een natuurlijke omgeving maken voor planten en dieren. De gemeente stak er €110.000,- in, Het Corpac Huis €20.000,- en de provincie Noord-Brabant betaalde €25.000,-.

Share

De tuin naast Theresialyceum wordt aangelegd

Ook het Theresialyceum aan de Professor Cobbenhagenlaan krijgt  net als de ernaast gelegen Kamer van Koophandel (het Corpachuis) een biodiversiteitstuin.  De tuin moet in november klaar zijn.  Het Theresialyceum had bij de gemeente Tilburg een verzoek ingediend om het stuk openbaar groen naast de school als een speciale tuin in te richten.

Bijzonder aan de biodiversiteitstuin is de soortenrijkdom. Zo krijgt de "Theresiatuin" verschillende leefgebieden: een lentebos, een boomgaard, een plas (diepte waar regenwater wordt opgevangen en doordringt in de bodem), een zogenaamde Brabantse haag en gevelbegroeiing tegen het gebouw. Het Theresialyceum krijgt ook een buitenlokaal in de tuin, waar les wordt gegeven.

Wethouder Marieke Moorman (Natuur): "Duurzaamheid en biodiversiteit zijn steeds belangrijkere termen. Niet alleen voor ecologen maar voor iedereen. Het jaar 2010 was niet voor niets het jaar van de biodiversiteit. De tuin rond het Theresialyceum sluit mooi aan op de biodiversiteitstuin rond het Corpachuis, waar onder andere de Kamer van Koophandel is gevestigd. Dat levert een versterking op van de natuurwaarden in dit gebied, en een verbetering van de verbinding met het Professor Cobbenhagenpark. En het is natuurlijk leuk en leerzaam voor de leerlingen van het Theresialyceum!". De tuin koste 45.000 euro en komt uit het potje van biodiversiteitsjaar 2010. De tuin is openbaar gebied en de gemeente gaat voor het onderhoud zorgen.

Share

1

Hier komt de nieuwe biodiversiteitstuin

Het Theresialyceum is actief betrokken bij de aanleg van de nieuwe   biodiversiteitstuin  op de hoek van Ringbaan West en Prof. Cobbenhagenlaan. De tuin is verder het resultaat van samenwerking tussen Het Corpac Huis (dat is de naam van het gebouw waarin ook de Kamer van Koophandel zich bevindt), ECNC (Het Europese expertisecentrum voor duurzaamheid) en de provincie Noord-Brabant.  Ook is de gemeente Tilburg bij het plan betrokken, als eigenaar van een groot deel van de grond. Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein (voorheen: Landbouwhogeschool Wageningen) hebben gezorgd voor het ontwerp van de biodiversiteitstuin.

Plattegrond van de biodiversiteitstuin

Met de biodiversiteitstuin wil Het Corpac Huis een natuurlijke omgeving maken voor planten en dieren. Er worden hagen geplant, bloemenweiden aangelegd, een poel gegraven en nestgelegenheid voor verschillende soorten vogels en insecten geboden. De veranderingen komen niet alleen de biodiversiteit rond Het Corpac Huis ten goede, maar dragen ook bij aan een gastvrije uitstraling van het gebouw.

Bij een informatiebijeenkomst tekende Rector Oudejans van het tegenovergelegen Theresialyceum een verklaring om  het thema biodiversiteit op te  pakken in en rondom de school en in de lessen. Daarnaast wil de school leerlingen betrekken bij de ontwikkeling van de tuin.

Met de aanleg van de biodiversiteitstuin wordt in september begonnen en zal ongeveer drie maanden duren. De gemeente steekt er 110.000 euro in, Het Corpac Huis 20.000 euro en de provincie Noord-Brabant betaalt 25.000 euro.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen