Spring naar inhoud

De burgemeesters van Tilburg en Breda, Peter Noordanus en Paul Depla ondertekenen het 'contract'.

De gemeente Tilburg en Breda willen in de toekomst intensiever gaan samenwerken. Daarom tekenden ze woensdag 27 september een zogeheten 'convenant'.

In dat convenant beschrijven Breda en Tilburg op welke concrete thema's ze gaan samenwerken. Het gaat dan onder meer om de realisatie van een snelfietsroute tussen Breda en Tilburg en het verkennen van een lightrail-concept voor frequenter (trein)verkeer.

Ook willen beide gemeenten op het gebied van veiligheid witwassen gezamenlijk aanpakken. Maar ook op het gebied van economie, zorg en milieu zijn afspraken gemaakt. ...lees verder "Tilburg en Breda willen samenwerken"

Share

2015-06-Willem-II-straat-Nieuwe-Vorst-Nwe-Cultuur-TilburgVijf culturele organisaties in Tilburg gaan hechter samenwerken: De NWE Vorst, DansBrabant, Incubate, Theaters Tilburg en het Zuidelijk Toneel. Deze vijf organisaties hebben hun schouders gezet onder de uitdaging om een nieuwe invulling te geven aan het Nederlandse begrip 'vlakkevloertheater'. Een vlakkevloertheater is een theater waarbij het publiek op de eerste rij op hetzelfde niveau zit als het toneel, in tegenstelling tot een lijsttheater, waarbij de eerste rijen zich lager bevinden. (Wikipedia) ...lees verder "Nieuwe samenwerking vijf culturele organisaties"

Share

Wethouder Jan Hamming

Tijdens de commissie Maatschappij in de Tilburgse raadszaal bleek dat de meeste raadsleden grote moeite hebben met de situatie die ontstaan is nadat v0or de zomervakantie bleek dat Willem II nog recht meende te hebben op 380.000 euro. Dit geld dacht de club nog te mogen ontvangen wegens maatschappelijke activiteiten tijdens het seizoen 2009 - 2010. De vraag of Willem II inderdaad aanspraak kan maken op dit bedrag en of er verwachtingen waren gewekt, bleef vooralsnog onduidelijk. Een onderzoek naar de exacte gang van zaken rondom Willem II werd drie maanden geleden in gang gezet en had eigenlijk al klaar zullen zijn. Helaas heeft de vakantie het proces langer laten duren, zodat nog niet het hele verhaal compleet was.  Wethouder Jan Hamming heeft toegezegd dit verslag te kunnen leveren voor de extra commissievergadering van 4 oktober, zodat er in de gemeenteraadsvergadering van 11 oktober een besluit kan worden genomen. Aanleiding dat deze discussie toch vandaag werd gevoerd, was een initiatiefvoorstel van het CDA, ingediend en toegelicht door CDA raadslid Joost van Huijgevoort, om alsnog Willem II dit geld te geven. Het voorstel van de PvdA om met de beslissing daarover te wachten tot alle informatie beschikbaar is, werd door vrijwel iedereen geaccepteerd en het CDA heeft haar initiatiefvoorstel vooralsnog ingetrokken.

Deze verwarring en vertraging van informatie had tot gevolg dat over een ander onderdeel, het maatschappelijk convenant dat in de maak is met Willem II, ook nog geen echte discussie kon worden gevoerd. Dit convenant, waarin voor een periode van vier jaar zal worden vastgelegd welke maatschappelijke activiteiten Willem II zal uitvoeren, moet eigenlijk worden vastgelegd voordat het seizoen begint. Dat gaat uiteraard niet meer lukken, het voetbalseizoen is namelijk al begonnen. Wethouder Jan Hamming wilde best later over het convenant praten, maar wel op voorwaarde dat hem niet wéér zou worden verweten voor de stoet uit te lopen als Willem II al zou beginnen met activiteiten die nog moesten worden besloten, voordat het convenant was goedgekeurd en besloten. Met dit convenant is een bedrag van 1,2 miljoen euro gemoeid.

Op de extra commissievergadering van maandag 4 oktober zal deze discussie gevoerd worden. Anders dan gewoonlijk zijn de raadsleden ermee akkoord gegaan dat ze pas de vrijdag voor de commissievergadering de informatie ontvangen.

Share

Wandkoelingen moeten voor 2015 zijn voorzien van schuif- of klapdeuren om op energie te besparen

‘Energiebesparing bij supermarkten', zo heet het convenant dat grote supermarktketens (Albert Heijn, Plus en Jumbo) en diverse gemeenten hebben ondertekend voor het maken van goede energieafspraken. Ook de gemeente Tilburg heeft zich aangesloten.

Door het convenant te ondertekenen is er een afspraak tussen gemeente en supermarkten over de termijn waarbinnen de energiebesparende maatregelen genomen moeten zijn. Supermarkten zijn wettelijk verplicht om energiebesparende aanpassingen in te voeren die binnen redelijke termijn (vijf jaar) terugverdiend kunnen worden. De belangrijkste is het afdekken van de koel- en vriesmeubelen. Voor 2012 zorgen de deelnemende supermarkten ervoor dat zestig procent van de wandkoelingen is afgesloten met klap- of schuifdeuren. Voor 2015 moeten ze allemaal dicht zijn. Alle vriezers worden in 2010 al afgedekt. In totaal levert het afdekken van koelingen een energiebesparing van veertig procent op, een kwart van het totale energieverbruik van een supermarkt. Naast het afdekken van de koel- en vriesmeubelen behoren de verlichting, isolatie, verwarming en koeling van de winkels tot de besparingsmaatregelen.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen