Spring naar inhoud

Kent u een vrijwillig(st)er, of een groep vrijwilligers, een vrijwilligersproject of een vrijwilligersorganisatie uit de gemeente Tilburg die nou eens echt de volle aandacht verdient?

Iedereen in Tilburg heeft tot en met 7 september 2017 de gelegenheid om een vrijwilliger en / of organisatie aan te melden voor de Vrijwilligersprijzen van 2017. Op de website vrijwilligerstilburg.nl van ContourdeTwern staan tot en met 7 september de voordrachtformulieren. ...lees verder "Kent u een vrijwilliger die de Vrijwilligersprijs 2017 heeft verdiend?"

Share

Het Ronde Tafelhuis, MST Mensen in beeld houden, SNV Brabant Centraal, jongerenwerk R-Newt en ContourdeTwern ondertekenden op maandag 12 juni 2017 een samenwerkingsovereenkomst waarin zij afspreken om samen te werken aan de integratie en participatie van de vluchtelingen van Tilburg.

Samen gaan zij uitvoering geven aan de verschillende onderdelen van het ‘Actieplan Integratie en Participatie van Vluchtelingen in de gemeente Tilburg 2017 – 2018’. In dit Actieplan zijn thema’s benoemd om ervoor te zorgen dat vluchtelingen vroegtijdig en blijvend meedoen in de Tilburgse samenleving. ...lees verder "Samenwerkingsovereenkomst ‘Integratie en Participatie van Vluchtelingen’"

Share

Eind februari 2017 kwam de voorgestelde beleidsnota 'De wijk aan zet' uit, waarmee het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) beschrijft wat zij de komende jaren - tot en met 2020 - wil in het sociale domein van Tilburg. Deze nota is niet bedoeld als blauwdruk, als een vastliggend plan, maar het is bedoeld om aangepast te kunnen worden als dat nodig blijkt. Iedereen die erbij betrokken is moet 'struikelend kunnen ontwikkelen', vergissingen moeten kunnen maken.

En uiteraard gaat het ten slotte over geld, en wie wat mag besteden, waaraan en met welke reden. Met 40 wijken in Tilburg een ingewikkelde klus, zeker nu de gemeente graag wil dat 'de wijken' 'het' 'zelf gaan doen'. Welke wijken? Wie doen iets in de wijken en wat is 'het'? Wat kunnen mensen in de wijken zelf, en wat niet? Wie regisseert? Wie coördineert? En wie is verantwoordelijk? ...lees verder "Sociale samenhang in de wijken ‘Struikelend ontwikkelen’"

Share

De Basisschool Don Sarto aan de Oude Hilvarenbeekseweg 15 in de Vogeltjesbuurt heeft een vernieuwd groen schoolplein. Er zijn planten en bomen geplant en het plein heeft een stuk minder tegels dan voorheen. Samen met wethouder Mario Jacobs werd het groene schoolplein op woensdag 24 mei 2017 om 12:00 uur geopend.

Als aanvulling op het groene schoolplein was er tijdens 'de Week van het Water in Brabant' een lesprogramma voor de groepen 1 tot en met 8. In samenwerking met Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg, Bibliotheek Midden Brabant, Contourdetwern, Natuurmuseum Brabant, Krijnen Media Producties en GGD Hart van Brabant, zijn er onder meer gastlessen geweest voor de kinderen. ...lees verder "Groen plein voor Basisschool Don Sarto"

Share

Voortaan kun je in de wijkcentra Zuiderkwartier, De Poorten, Het Kruispunt en De Ypelaer en jongerencentrum V39 gratis drinkwater tappen. In de aanstaande ‘Week van Ons Water’, die duurt van 12 tot en met 21 mei 2017, worden hiervoor speciale watertaps geopend. Het is een initiatief van ContourdeTwern, R-Newt en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) van de gemeente Tilburg.

In de Tilburgse wijkcentra is steeds meer aandacht voor gezond eten en drinken. Met deze vijf watertappunten bieden ContourdeTwern en R-Newt een lekker, gezond en gratis alternatief voor bijvoorbeeld frisdranken die vol met suikers zitten. ...lees verder "Gratis watertappunten in wijkcentra en jongerencentrum"

Share

ContourdeTwern nodigt het Tilburgse bedrijfsleven graag uit voor een gratis MVO bedrijvenlunch, op dinsdag 13 juni 2017 in het Koning Willem II stadion te Tilburg. Deze lunchsessie tussen12.30 tot 14.00 uur is bedoeld voor bedrijven die zich bezig houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nog nooit (of lang geleden) hebben deelgenomen aan Beursvloer Tilburg en eerst de nodige informatie en ervaringen willen horen over Beursvloer Tilburg nieuwe stijl. Maar ook voor bedrijven die willen netwerken en iets terug willen doen voor de maatschappij. ...lees verder "ContourdeTwern nodigt Tilburgs MVO-bedrijfsleven uit voor gratis lunch"

Share

Tilburg is een nieuwe wijk moestuin rijker.

Achter de Korvelse kerk naast de begraafplaats is een ongebruikt stuk grond aangewezen als nieuwe wijk-moestuin voor de bewoners van Korvel en omgeving.

Maandag 1 mei 2017 werd daar de start gemaakt voor Stadstuin Korvel met ploegen. Daarna zijn de moestuin-vakken ingedeeld. Ook heeft de Stadsimker Marcel Horck een paar bijenkasten geplaatst. Volgens planning gaan binnenkort de eerste plantjes de grond in. ...lees verder "Stadstuin Korvel van start"

Share

3

De twee wijkraden in Tilburg Noord: Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-Quirijnstok; hebben gezamenlijk een manifest en actieplan opgesteld. Met deze hartenkreet roepen zij op om in Tilburg Noord de armoede terug te dringen en de leefbaarheid te verbeteren. Deze twee wijkraden hebben zich verenigd in de Federatie “Nieuw Noord” en worden gesteund door het Ronde Tafelhuis, ContourdeTwern, wijkteam Noord en de parochies. ...lees verder "Hartenkreet uit Tilburg Noord: “Op naar Nieuw Noord”"

Share

BeatrixCollege winnaar Scholierencompetitie Tilburg 2016

Op vrijdag 14 april 2017 zullen we het weten. Dan gaan leerlingen van het Beatrix College en het Theresialyceum met elkaar hierover de strijd aan. Welke school weet het meest van de wereld? Plaats van handelen is Cinecitta Tilburg, wethouder Mario Jacobs reikt na afloop aan de winnaar de Tilburgse wereldbeker 2017 uit. Dit jaar is als special guest June aanwezig, een advocate uit Thailand die drie maanden in ‘Shelter City’ Tilburg verblijft. ...lees verder "13e Scholierencompetitie: Wat weten scholieren van de wereld?"

Share

Wie als vanzelfsprekend zorgt voor een ander in zijn of haar directe omgeving; een familielid, vriend(in) of kennis, is mantelzorger. Deze zorg voor de ander is belangrijk maar leven met deze zorg kan soms zwaar zijn. Daarom organiseren ContourdeTwern en Exfam vier praktische bijeenkomsten voor iedereen die mantelzorger is en in de gemeente Tilburg woont. U kunt ook samen komen met een familielid of vriend(in) die samen met u voor uw partner, kind, familielid of kennis zorgt.

De cursus van vier bijeenkomsten is gratis en vindt plaats op donderdagen 20 april, 4, 11 en 18 mei van 10.00 tot 12.00 uur in MFA Het Spoor aan de Schaepmanstraat 36 in Tilburg. ...lees verder "Gratis cursus: ‘Samen zorgen thuis’ voor mantelzorgers"

Share

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de vergadering over het eerste kwartaal van 2017 totaal € 256.407 toegekend aan 72 natuur- en cultuurprojecten, waarvan drie in Tilburg, voor in totaal €5.000,-.

Stichting Op Groene Voet wil inwoners van Tilburg aanmoedigen om van hun tuin een groene watertuin te maken. Dit jaar worden met hulp van tuinontwerpers drie tot vijf voorbeeldtuinen aangelegd om mensen ideeen aan te reiken. Het doel is dat binnen drie jaar - in 2019 - in ieder geval 1000 Tilburgers een watervriendelijke tuin hebben. ...lees verder "Cultuurfonds Brabant steunt drie projecten in Tilburg"

Share

Dinsdag 28 maart 2017 presenteerde Gon Mevis, directeur/bestuurder van ContourdeTwern het onderzoeksrapport "Samen maken we de wijk". Dit deed hij door in het het pas gerenoveerde wijkcentrum de De Ypelaer aan de Corellistraat 10  in Tilburg een eerste exemplaar "Samen maken we de wijk" aan te bieden aan wethouder Hans Kokke. Onder het genot van een eenvoudige broodmaaltijd voor  40 genodigden waaronder enkele raadsleden waaronder Jacqueline Gerssen (VVD), Cees van Dijk (LST), Jan Heijman (Lokaal Tilburg), Jan van Dongen (Voor Tilburg), Beppie Smit (D66), Frans van Aarle en Ron Antens (SP) werd een korte samenvatting gegeven van enkele feiten uit het onderzoeksrapport.

ContourdeTwern heeft in het afgelopen jaar, 2016, uitgebreid onderzoek gedaan, en laten doen, naar het reilen en zeilen van de 14 wijkcentra die zij in Tilburg onder haar hoede heeft. Er is gekeken naar bezoekersaantallen, het aantal vrijwilligers in het beheer en naar de tevredenheid van wijkbewoners. Deze resultaten zijn vergeleken met die van 2015 en 2014. ...lees verder "Onderzoek wijkcentra: “Samen maken we de wijk”"

Share

Tijdens de Buurtbühne op donderdag 2 april 2017 treden dit keer gezelligheidskoor Effe Áanders en Meezingkoor Meepesaant op in wijkcentrum Heyhoef, aan de Kerkenbosplaats 1 in de Reeshof. Van 14.00 tot 17.00 uur kunt u kosteloos genieten en meezingen van een veelzijdig repertoire.

De BuurtBühne wordt georganiseerd door Art-fact servicepunt voor amateurkunst en ContourdeTwern. In wijken en buurten zit ontzettend veel talent. Dit talent verdient een podium: de BuurtBühne. Tijdens de BuurtBühne kunnen amateurkunstenaars, buurtbewoners, kunststudenten, kunstprofessionals (o.a. band, koor, muziekgezelschap, beeldend kunstenaars, dans-, musical- en toneelgroepen) optreden of exposeren in één van de Tilburgse wijkcentra: in jouw buurt of juist in een andere wijk.  ...lees verder "Zing mee met gezelligheidskoor Effe Áanders en Meepesaant!"

Share

Elke maand biedt de Bibliotheek Midden-Brabant werkzoekenden de kans om door de laagdrempelige netwerkbijeenkomst 'Walk&Talk' andere werkzoekenden  te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen in de zoektocht naar werk. Daarnaast krijg je tijdens deze bijeenkomsten tips van een deskundige en ook is er elke editie is er een andere gastspreker op het gebied van succesvol solliciteren. Meedoen aan Walk&Talk is gratis.

Er zijn twee plekken in Tilburg waar iedere maand een Walk&Talk-bijeenkomst wordt gehouden de Bibliotheek Tilburg Centrum en de Bibliotheek Wagnerplein. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op: ...lees verder "Walk&Talk: dé koffiepauze voor werkzoekenden"

Share

Op dinsdag 28 maart 2017 wordt er weer een V-Day georganiseerd. Dit keer vindt het netwerkcafé plaats bij MFA de Poorten aan de Hasseltstraat 194 in Tilburg en staat in het teken van 'preventie & veiligheid'.

V-Day is hét netwerkevenement voor vrijwilligerswerk in de gemeente Tilburg. Ieder netwerkcafé is weer anders. Soms wordt er gebrainstormd zonder agenda, andere keren is er een georganiseerd inspiratie- of kenniscafé met zinvolle thema’s. Hoofddoel is netwerken en kennis delen. V-Day wordt georganiseerd door het Stedelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk. ...lees verder "V-Day hét netwerkevenement voor vrijwilligerswerk"

Share

Het sociaal domein omvat alles wat te maken heeft met: kinderopvang en onderwijs, sport, kunsten cultuur, het openbare leven, welzijnswerk, het verenigingsleven, leefbaarheid, het dagelijks contact tussen inwoners, het dagelijks leven.

Sinds januari 2015 zijn de verantwoordelijkheid en de uitvoering van de wmo (maatschappelijke ondersteuning), de jeugdzorg en de Participatiewet (sociale uitkeringen) bij de gemeente komen te liggen. Zaken die voor een groot deel bij het sociaal domein horen. ...lees verder "De Bedoeling van het ‘Sociaal Domein’ – Column: ik doe een gok"

Share

Mantelzorg, dat ook wel informele zorg wordt genoemd, wordt steeds belangrijker in Nederland. Ruim 4 miljoen mensen geven hulp aan hun partner, een familielid, een vriend of kennis die om welke lichamelijke of psychische reden dan ook, hulp nodig heeft. Daarbij werken nog eens 630.000 mensen als vrijwilligers in de zorg. ...lees verder "Reizend mantelzorgcafé in Bibliotheek Berkel-Enschot"

Share

De landelijke verkiezingen zijn op 15 maart 2017. De politieke partijen bepalen nu wat ze belangrijk vinden voor ons land. Maar hoe zit dat voor jongeren? Word je 18 en moet je zelfstandig wonen? Zit je op het mbo en moet je dure spullen aanschaffen? Kun je een stageplek vinden? Het Sociaal Werk Nederland vindt dat de politiek nu moet horen wat jongeren belangrijk vinden. En jongeren moeten weten dat ‘je je stem kunt laten horen’.

Daarom wordt er op donderdag 16 februari 2017 van 20:00 tot 22:00 uur in Poppodium 013 een landelijk verkiezingsdebat met Haagse politici en jongeren ‘uit de buurt’ georganiseerd. Dit verkiezingsdebat is een initiatief van Sociaal Werk Nederland, ContourdeTwern en jongerenwerk R-Newt. Hiervoor hebben ze samen alle politieke partijen uitgenodigd voor een goed en pittig gesprek met de jongeren in Tilburg. ...lees verder "Landelijk verkiezingsdebat met jongeren in poppodium 013"

Share

Wijkcentrum De Baselaer aan de Hoefstraat wordt het nieuwe thuishonk van Koninklijke Harmonie Orpheus. Op woensdag 1 februari 2017 ondertekenden Remi Leunissen (voorzitter Koninklijke Harmonie Orpheus), Gon Mevis (directeur en bestuurder van ContourdeTwern) en Lex van Lith (voorzitter Art-fact, servicepunt voor amateurkunst) de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst.

De basis voor nieuwe huisvesting is gelegen in een goede samenwerking met ContourdeTwern, de beheerder van het wijkcentrum. ...lees verder "Koninklijke Harmonie Orpheus vindt nieuw thuishonk in wijkcentrum De Baselaer"

Share

R-Newt, het jongerenplatform van ContourdeTwern, heeft een nieuwe visuele identiteit: krachtig, open, duurzaam, strak, speels, rebels, fris, sterk, duidelijk. Het nieuwe design straalt de ambitie van R-Newt uit: talenten helpen ontwikkelen, actief zijn in de wereld van jongeren en kinderen, problemen preventief aanpakken en bijdragen aan de veiligheid op straat.

R-Newt is het meest bekend van jongerenwerk in Midden-Brabant en Dordrecht. Maar de organisatie doet meer. De kennis van de jongere en zijn wereldje, plus de aanpak die daarop is ontwikkeld, zetten ze ook in voor kinderen (Kids). De opgebouwde expertise van R-Newt is verwerkt in een trainings- en adviesaanbod voor professionals (T&A). Alle activiteiten zijn gericht op het vergroten van de ontwikkelingskansen van jongeren en kinderen. In het nieuwe design zijn R-Newt Jongeren, R-Newt Kids en R-Newt T&A in één beeld neergezet. ...lees verder "R-Newt heeft een nieuwe huisstijl"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen