Spring naar inhoud

In een extra vergadering van de raadscommissie Bestuur op vrijdag 30 juni bleek dat een meerderheid positief denkt over de verkoop van het Koning Willem II stadion aan de voetbalclub Willem II. Een verkoopvoorstel wordt eind 2017 of begin 2018 verwacht en ook over de bedragen die ermee gemoeid zijn, zal dan pas duidelijk worden.

Het voorstel, waarover de gemeenteraad op maandag 3 juli 2017 zal gaan stemmen, behelst enkel de bereidheid om het stadion te gaan verkopen volgens een aantal voorwaarden. Als verkoopprijs wordt de boekwaarde van het stadion genomen, en dat is €10,2 miljoen.

Willem II en de gemeente Tilburg maken samen een investeringsplan en een onderhoudsplan voor meerdere jaren, waarbij Willem II verplicht wordt om deze plannen uit te voeren. ...lees verder "Meerderheid in de raad voor verkoop stadion Willem II"

Share

Stappegoorweg - Professor Goossenslaan
Stappegoorweg - Professor Goossenslaan

Op de valreep voor het zomerreces raakte de gemeenteraad in een heftige discussie verwikkeld. De inzet was een voorstel van het college om 500.000 euro beschikbaar te stellen om de rotonde Stappegoorweg - Professor Goossenslaan om te bouwen tot een kruising. Dit voorstel was nog niet eerder in de commissie besproken en kwam iedereen vrij rauw op het dak.

Echter, geheel nieuw was het plan niet, want op 2 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan Stappegoor vastgesteld. Hierin was al afgesproken dat deze rotonde zou worden aangepast en waarvan Consortium Stappegoor 1,2 miljoen euro betaalt en de gemeente 500.000 euro. Dit bedrag is hiervoor destijds opzij gelegd, maar de raad had nog niet officieel besloten om dit geld ook werkelijk uit te gaan geven voor deze rotonde. ...lees verder "Zomerreces van de raad begint met €500.000 voor Stappegoor"

Share

OnsVios-plattegrond
De eerste grond die de gemeente aan Consortium Stapegoor gaat leveren

De gemeente heeft een jaar geleden met het Consortium Stappegoor afspraken gemaakt over de ontwikkeling van deze wijk en een onderdeel van die afspraken gaat over de levering van grond, die de gemeente bouwrijp aan het Consortium moet overdragen. John van Gorp, Trots, wilde van wethouder Auke Blaauwbroek weten wanneer deze levering gaat beginnen.

Auke Blaauwbroek: "De levering van grond begint vanaf maart 2014, vanaf dan kan voetbalclub OnsVios daar dan niet meer sporten." John van Gorp: "Dit vind ik verschrikkelijk om te horen, maar ik wil weten: gaan wij leveren en is dat een afwijking van de overeenkomst? En zo ja, wanneer is dit aangepast?" Auke Blaauwbroek: "Dit is conform de afspraken en er is niks tussentijds aangepast." Bart van de Camp, SP,: "Zeggen we nou als gemeente dat er een voetbalclub ophoudt te bestaan?" Auke Blaauwbroek: "Ik zeg alleen dat we de grond dan leveren aan het Consortium en dat OnsVios daar dan niet meer kan sporten."

Share

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Deze maandag staat er een raadsvergadering op de agenda en deze begint om 19.00 uur met onder andere de volgende onderwerpen.

 • NAHuis. Er is al veel en lang vergaderd over het NAHuis, het burgerinitiatief dat de informele zorg anders en goedkoper wil organiseren, door een plek creëren waar mensen met N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel) terecht kunnen voor ontmoeting, dagbesteding, zorgverlening en logies. De initiatiefnemers van het NAHuis hebben de gemeente om een startsubsidie van 60.000 euro gevraagd en in een 'slotpleidooi' hebben ze hun verhaal nog eens op een rij gezet.
 • Stappegoor. De laatste keer dat Stappegoor op de agenda stond, op 18 november jl., was het nieuwe bestemmingsplan het onderwerp van gesprek. Met dit nieuwe bestemmingsplan kan het Consortium Stappegoor aan de slag om te gaan bouwen. Hierbij waren drie insprekers aanwezig: Tobias Verhoeven, projectdirecteur Consortium Stappegoor, Hans Sweep, voorzitter Vereniging Willem II Amateurs en Luc van de Casseye, namens Euroscoop Tilburg. ...lees verder "Politiek van maandag 2 december, gemeenteraad: NAHuis en Stappegoor"
Share

het-jaar-013_blauw_rood_RGBIn het eerste kwartaal van 2013 interviewden we 13 mensen uit Tilburg over hun visie. In deze ‘13 Visies op de Stad 013’ kwamen bekende en onbekende Tilburgers aan het woord over hun werk en leven en waar zij zoal in de stad tegenaan lopen.
In deze tweede serie van 13 interviews vragen we 13 Tilburgse politici om op deze visies te reageren. Zijzelf kiezen één van de visies en wijzelf kiezen er ook één voor hen uit. Alle 13 zitten nu in de raad en willen graag bij de verkiezingen in maart 2014 weer herkozen worden.

Johan van de Ven
Johan van de Ven

Johan van de Ven is architect van beroep en namens de Partij voor Tilburg lid van de commissie Vestigingsklimaat, waarin steevast onderwerpen worden besproken die nauw aansluiten bij zijn vakkennis. In die commissie, die de voorbereiding is voor de raadsvergaderingen, gaat het namelijk over Economie, Stedelijke Inrichting, Stedenbouw, Cultuur, Wonen en Natuur om de Stad.

“Ik ben nu commissielid, en misschien mag ik in de volgende ronde raadslid worden, maar ik zal nooit een echte politicus worden. Ik geef namelijk te snel mijn vaak ongezouten mening Ik kan gewoon niet mijn mond houden als ik het ergens niet mee eens ben en dat is in de politiek meestal er niet handig.” legt Johan uit, waarna hij eerst wil toelichten waarom de Partij voor Tilburg vier jaar geleden is opgericht. ...lees verder "Johan van de Ven (Partij voor Tilburg): “Hoe eerlijk en transparant is de politiek?”"

Share

vertrouwelijkRaadsleden uit de oppositie Loes Dielissen (TVP), Hans Kokke (SP), Joost van Puijenbroek (Trots), Joost van Huijgevoort (DAT) en Constan Bertens (voorzitter Partij voor Tilburg) hebben bij de rechtbank in Breda een beroepschrift ingediend om alle vertrouwelijk documenten over de gebiedsexploitaties van Stappegoor openbaar te maken. Deze stap hebben zij, als privé-personen, genomen omdat de gemeente eerder bezwaar tegen de gang van zaken heeft afgewezen.

De Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid voor elke burger. In de stukkenstroom naar de raad toe zitten openbare - en geheime stukken, maar ook stukken die ter inzage worden gelegd. Die kunnen raadsleden bij de griffie inkijken, maar ze zijn niet openbaar. Raadsleden mogen de stukken lezen maar niet kopiëren. De oppositiepartijen willen dat alle informatie voor de raad openbaar is, tenzij er een verzoek om geheimhouding is.

 

Share

Binnenstad Tilburg

Het college van B&W komt met een nieuw beleid voor de detailhandel in de stad. Niet zozeer omdat de oude visie al aan vervanging toe was, maar om grote winkels aan de rand van de stad mogelijk te maken, zoals een XL-supermarkt op Stappegoor. Deze staat als enige met name genoemd in de nieuwe detailhandelsvisie. Andere argumenten zijn de opkomst van e-commerce: winkelen via internet en 'funshoppen': winkelen als beleving, een dagje uit. Volgens de visie van de gemeente worden winkels gemiddeld steeds groter, qua vloeroppervlak, maar ontstaan tegelijkertijd meer speciaalzaken in de Binnenstad. Daarbij wordt de Binnenstad als het belangrijkste winkelgebied gezien en als trekpleister voor bezoekers van buiten Tilburg. ...lees verder "Weerstand ondernemers detailhandel tegen nieuwe detailhandelsvisie"

Share

4

Sinds het plan Nieuw Stappegoor op 8 november 2012 voor een belangrijk deel achter gesloten deuren werd behandeld, heeft Loes Dielissen, fractie-voorzitter van de TVP, de strijd aangebonden met de gemeente Tilburg om alle informatie openbaar te krijgen. De vertrouwelijke informatie gaat over de financiering, de exploitatie-waarde en het eigendomsrecht van de Ireen Wüstijsbaan en sporthal T-Kwadraat en het risico dat de gemeente Tilburg loopt door in zee te gaan met Consortium B.V., dat Stappegoor gaat ontwikkelen. De Tilburgse oppositie-partijen, Tilburgse Volkspartij (TVP), SP, TROTS, Partij voor Tilburg en Democratisch Actief Tilburg (DAT), weigeren principieel om deel te nemen aan vertrouwelijke vergaderingen en ook weigeren zij vertrouwelijke documenten te ontvangen, omdat zij vinden dat het bestuur van de gemeente maximaal transparant moet zijn.
loes dielissen
Loes Dielissen

Sinds het plan Nieuw Stappegoor op 8 november 2012 voor een belangrijk deel achter gesloten deuren werd behandeld, heeft Loes Dielissen, fractie-voorzitter van de TVP, de strijd aangebonden met de gemeente Tilburg om alle informatie openbaar te krijgen. De vertrouwelijke informatie gaat over de financiering, de exploitatie-waarde en het eigendomsrecht van de Ireen Wüstijsbaan en sporthal T-Kwadraat en het risico dat de gemeente Tilburg loopt door in zee te gaan met Consortium B.V., dat Stappegoor gaat ontwikkelen. De Tilburgse oppositie-partijen, Tilburgse Volkspartij (TVP), SP, TROTS, Partij voor Tilburg en Democratisch Actief Tilburg (DAT), weigeren principieel om deel te nemen aan vertrouwelijke vergaderingen en ook weigeren zij vertrouwelijke documenten te ontvangen, omdat zij vinden dat het bestuur van de gemeente maximaal transparant moet zijn.  ...lees verder "Loes Dielissen (TVP) knokt verder voor volledige openheid inzake Stappegoor"

Share

PvTplanStappegoorMaandag 4 maart, tijdens de vergadering van de commissie 'Vestigingsklimaat', stond het plan 'Nieuw Stappegoor' opnieuw op de agenda. De oppositiepartijen Partij Voor Tilburg, SP, TROTS, DAT en TVP vinden dat de wethouder zijn toezegging van 3 december niet genoeg is nagekomen en wilden hierover in debat.

Tijdens de raadsvergadering van 3 december 2012 werd door een meerderheid van de raad het plan 'Nieuw Stappegoor' met onder andere een nieuwe XL-supermarkt en nieuwe woningen, goedgekeurd en wethouder Auke Blaauwbroek heeft daags daarna het contract met de uitvoerder, Consortium B.V. getekend. In die vergadering lag ook een alternatief plan op tafel, ingebracht door de Partij van Tilburg (PvT) die niet alleen door andere fracties erg werd gewaarderd, maar ook door ondernemers en gebruikers in Stappegoor. ...lees verder "Stappegoor: oppositie boos op Auke Blaauwbroek vanwege onvoldoende nakomen van toezegging"

Share

Plankaart Nieuw-Stappegoor

Al maanden stond het heel hoog op de agenda bij de gemeente Tilburg, herziening van plannen betreffende het Stappegoorgebied. Oude plannen dateerden uit januari 2004 van oud CDA-wethouder Els Aarts, later in 2006 overgenomen door voormalig PvdA-wethouder Jan Hamming die, gesteund door Ruud Vreeman, verkondigde dat dit gebied wel kon uitgroeien tot “Het nieuwe Papendal van het zuiden”. Hiervoor werden onder de subtitel ‘Topsport voor Tilburg - Tilburg voor topsport’ grootse plannen opgesteld. Een binnenzwembad, een nieuwe ijshockeyhal voor onze succesvolle Tilburg Trappers, een 400 meter schaatsbaan genoemd naar onze olympische medaillewinnares Irene Wüst, een sporthal ‘T Kwadraat’ die onze sportacademie van Fontys zou bedienen, een ere-divisie club Willem II op nog enkele ‘steenworpen afstand’ met een jeugdopleiding. Wat kon er nog fout?

Een investeerder gezocht en gevonden: 'het Consortium'. Dat financierde delen van dit project maar voor wat hoort wat, 1500 woningen, waarvan 500 studentenwoningen, als tegenprestatie. In 2008 kwam de crisis, ook in de woningbouw. Het plan moest om. Het nieuwe voorstel van de gemeente Tilburg werd veel minder woningen maar dan wel met een tuintje. Het Consortium, dat inmiddels al flink geld geïnvesteerd had, paste dit niet en diende een schadeclaim in, of de gemeente moest met een nieuw plan komen. In februari 2012 kwam de gemeente met het huidige plan, Nieuw-Stappegoor. Als compensatie werd een XL-Supermarkt bedacht en werden de nodige concessies gedaan, zoals de gebiedsontwikkeling op het Willem II terrein. Over deze plannen werden diverse onderzoeksrapporten geschreven, die de nodige kritiek bevatten op de plannen.

Koning Willem II stadion
Koning Willem II stadion

Over al deze misrekeningen ging het dus eigenlijk niet tijdens de raadsvergadering van 3 december 2012. Het eerste punt van discussie, ingebracht door Trots, ging over de bouwrechten die het Consortium verkrijgt over de locatie 'Willem II stadion en omgeving', zoals in artikel 2.7 van de overeenkomst staat, die de gemeente Tilburg met het Consortium gaat ondertekenen. Hieruit blijkt dat het hele stadion en de grond er omheen ter beschikking komen van het Consortium. Bovendien heeft de gemeente in mei 2010 met Willem II een huurovereenkomst gesloten, waarin staat dat de bedrijfsruimte in het stadion bij de huur is inbegrepen, terwijl dezelfde ruimte nu aan het Consortium wordt gegeven. Hierover heeft Marco Faber, algemeen directeur van Willem II, aan de raad en het College een brief geschreven om aan deze afspraak te herinneren.  Volgens wethouder Auke Blaauwbroek viel daar wel met Willem II over te praten.

Ten slotte wilde de Partij voor Tilburg graag van de wethouder weten waarom er een ‘ontwikkelings compensatie’ is afgesproken met het Consortium, waarbij Rebecca Pol een collegebesluit van december 2010 aanhaalde. Ondanks veel aandringen kreeg zij hierop geen antwoord, maar slechts een discussie over het verschil tussen ‘bouwclaims’ en ‘ontwikkelings compensaties’ en een uitleg van de wethouder over het tot stand komen van de overeenkomst, die hij vergeleek met het bereiden van spagettisaus. Rebecca Pol: “Ik ben duidelijk geweest, ik verwacht vandaag van jullie [het college] een antwoord waarom je bent afgeweken van het besluit van 2010. Ik maak er bezwaar tegen dat een serieuze vraag wordt vergeleken met het maken van spagettisaus.”

Uiteindelijk was er wel geringe verdeeldheid in de coalitie toen het op hoofdelijke stemming aankwam: Bram Keijsers (D66), Sjef Robben (CDA), Marc Vintges (GroenLinks) waren met duidelijke argumenten tegen, samen met de volledige oppositie. Bram Keijsers: “Een XL-supermarkt op deze locatie heeft een te groot negatief effect op het gebied en de omliggende wijken. Het financiële argument is onvoldoende basis. Het is een onvoldoende doordacht plan met teveel risico’s.”

Loes Dielissen sprak namens de gehele oppositie toen zij zei: “We hebben de conclusie getrokken dat we het niet kunnen winnen met zoveel geheimzinnigheid en vertrouwelijkheid rond deze kwestie. Ik heb een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) ingediend, zodat we met de opening van alle dossiers naar de rechter kunnen.”

 

Share

2

Om 19.00 uur staat er een raadsvergadering op de agenda. Tijdens de raadsvergadering worden beslissingen genomen over kwesties die in de afgelopen weken in de raadscommissies zijn besproken.

Eerst is de A-agenda aan de beurt. Hierop staan de zaken waarvoor in de voorafgaande commissies al een meerderheid was. Het gaat om onder andere de volgende besluiten.

 • Aanbesteding Veemarktkwartier
 • Bestemmingsplan bedrijventerrein Tradepark 58
 • Raadsvoorstel Kwaliteitsplan koolhoven Buiten
 • Initiatiefvoorstel van D66 over nachtwinkels, waarmee D66 het mogelijk wil maken dat er in Tilburg nachtwinkels kunnen komen.

Vervolgens is de B-agenda aan de beurt. Hierop staan onderwerpen waarvoor raadsleden nog wijzigingsvoorstellen hebben en waarover nog discussie gevoerd kan worden. Op deze agenda staan twee ingrijpende onderwerpen.

 • NOMA, het nieuwe plan voor arbeidsbeleid in Tilburg. In dit nieuwe plan wordt alleen nog geïnvesteerd in mensen die kans hebben op een betaalde baan. Het nieuwe model werkt als volgt:

De eerste vier weken geeft de gemeente geen ondersteuning: aanvragers moeten eerst zelf hun best doen om een uitkering te voorkomen. Daarna komen aanvragers in de 'Poort, waar 'wordt gekeken of iemand recht heeft op een uitkering en waar ze een diagnose krijgen over hun bemiddelbaarheid. Daarna zijn er drie mogelijkheden:

1. Mensen die bemiddelbaar en zelfredzaam zijn, krijgen in de Poort een sober arbeidsbemiddelingsprogramma.

2. Mensen die potentieel bemiddelbaar en potentieel zelfredzaam zijn, gaan naar de pijler Begeleiding. In deze pijler kunnen mensen vaardigheden leren die nodig zijn om aan werk te kunnen komen. De vraag van werkgevers staat daarbij centraal.

3. Mensen die voorlopig niet bemiddelbaar zijn en niet‐zelfredzaam, gaan naar de pijler Dienstverlening. In deze pijler wordt eerst naar professionele zorg‐ en hulpverlening gezocht die mensen nodig hebben.

 • Stappegoor. Het nieuwe plan voor Stappegoor, waarin een XL-supermarkt is gepland en het Consortium het recht krijgt om op de gronden van Willem II te bouwen, werd eerder besproken in de commissie van 12 november. Nu moet er een definitieve beslissing worden genomen. Het plan stuit op veel verzet vanuit de burgers en ondernemers. Alleen 'Ondernemersvereniging Nieuw Stappegoor' is tevreden over de plannen.
Rebecca Pol - Partij voor Tilburg: "Dit moeten we niet willen"

De Partij voor Tilburg, die in de commissie een alternatief plan presenteerde waarover vrijwel iedereen enthousiast was, heeft een brief geschreven aan het College en de Raad, waarin zij nog eens uitleggen welke bezwaren er leven tegen het nieuwe plan van de gemeente en het Consortium. In de conclusie schrijft de PvT:

 • We hebben te weinig info om een goede afweging te maken door raad en commissie. We verkwanselen een compleet gebied.
 • We hebben geen zeggenschap meer over aanpassingen en wijzigingen en aangezien het Consortium nu ook niet wenst te praten, verwachten wij daar voor de toekomst ook niet veel van. De ontwikkelaar bepaalt.
 • Als wij weer ambitie in gebied willen brengen gaat dat grof geld kosten: de ontwikkelaar is geen filantroop en zal financiële compensatie willen zien voor bijvoorbeeld verplaatsen sportvelden of beschikbaar houden van een zone voor een Boulevard. Dat zal dus – mede ook door het risico op bouwclaims – vooraf dienen te gebeuren.
 • Er is onvoldoende gekeken naar alternatieven.
 • We hebben geen of onvoldoende kennis van de vertrouwelijke dossiers, die bij de beraadslaging steeds buiten beschouwing blijven; we kennen de inhoud ervan niet en willen die ook niet kennen onder de voorwaarde van geheimhouding.
 • Nee zeggen tegen de overeenkomst heeft grote gevolgen (40 miljoen betalen voor sportcomplexen aan het Consortium), met een schikking is dit wellicht lager.
 • We doen concessies aan het Consortium terwijl dat ten koste gaat aan de kwaliteit en bruikbaarheid van het gebied terwijl er alternatieven zijn die binnen het budget passen.
 • Voor wie is dit plan straks goed? De stad of de ontwikkelaar?
 • De huidige overeenkomst kent veel te verwachte conflicten tussen sporten en nieuwe bewoners.
 • En ga zo maar door.... Dit moeten we niet willen.

Misschien is het toeval, maar de website van het Consortium is op dit moment onbereikbaar. 😉

Update: maandag 3 december, 12:00 uur.

Vanmorgen is bekend geworden dat Willem II ernstig bezwaar maakt tegen de plannen van het Consortium en de gemeente, om bebouwing op het terrein van Willem II mogelijk te maken. Welke bezwaren dat precies zijn, is niet bekend gemaakt en ligt alleen voor raadsleden ter inzage bij het stadhuis.

 

Share

4

Bovendien staat in het contract dat het Willem II-stadion en de omgeving eveneens bij de door de gemeente te leveren gronden behoort (Contract pagina 7). Voorlopig is voor dit gedeelte nog geen bouwplan, maar de gemeente belooft wel om deze grond alvast mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. In het leveringsschema staat dat dit gebied in het eerste kwartaal van 2015 geleverd moet zijn. De indruk bij het aanwezige publiek en de insprekers is, dat al tijdens de vertrouwelijke vergadering was beklonken om met het contract akkoord te gaan en niet meer te luisteren naar de inbreng en vragen van bewoners, ondernemers en sporters.
Plankaart Nieuw-Stappegoor

Maandagavond 12 november stond het plan Stappegoor op de agenda van de commissie Fysiek. In dat plan is een XL-supermarkt van 4.500 m² gepland, waartegen veel weerstand bestaat in de stad. In het contract dat de gemeente wil sluiten met 'Consortium Stappegoor BV' is te lezen dat behalve deze extra grote supermarkt, geen andere detailhandel in het gebied wordt toegestaan. (Contract pagina 4-5). De extra commerciële ruimte, tot een oppervlakte van 6.000 m², moet worden opgevuld door commerciële dienstverlening.

Bovendien staat in het contract dat het Willem II-stadion en de omgeving eveneens bij de door de gemeente te leveren gronden behoort (Contract pagina 7). Voorlopig is voor dit gedeelte nog geen bouwplan, maar de gemeente belooft wel om deze grond alvast mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. In het leveringsschema staat dat dit gebied in het eerste kwartaal van 2015 geleverd moet zijn. "Het stadion, dat de gemeente Tilburg in 1994 voor €13,4 miljoen heeft gekocht, blijft eigendom van de gemeente. Het Consortium koopt voor €2,9 miljoen de 'ontwikkelingsrechten van de ruimte om het stadion' van de gemeente", volgens wethouder Auke Blaauwbroek.

Koning Willem II stadion

In de vergadering van de commissie Fysiek bleken de coalitiepartijen, met uitzondering van GroenLinks die er nog over wil nadenken, allemaal voor het nieuwe contract met het Consortium te zijn, terwijl alle oppositiepartijen tegen zijn. De zes insprekers die de moeite hadden genomen om hun standpunt te vertellen, veranderden daar niks aan. Wel heeft  de Partij voor Tilburg een alternatief plan gepresenteerd, waarin een boulevard met aan beide kanten sportaccommodaties. Dit plan werd door vrijwel alle partijen interessant genoeg gevonden om in te passen in het plan van de gemeente en het Consortium. Camiel Seij, TVP: "Het huidige plan is zodanig krakkemikkig in elkaar geflanst dat zelfs het plan van éénmansfractie Partij voor Tilburg nog beter is dan dat van het Consortium."

Vooraf aan deze openbare vergadering, zijn er vertrouwelijke vergaderingen geweest die gingen over het risico dat de gemeente loopt in deze kwestie. SP, Trots en TVP hebben uit principe geweigerd om de vertrouwelijke documenten in te zien en de vertrouwelijke vergaderingen bij te wonen, zodat zij vrijuit kunnen spreken. Bart van de Camp, SP: "Wat mag de Tilburger op dit moment niet weten? Wat voor soort overleg is dit geweest?" Jan Heijman, VVD, geeft dan ook aan dat hij last heeft van de vertrouwelijkheid: "Blijkbaar leeft in de stad het idee dat het vanavond over veel meer gaat dan het contract. De geheimhoudingsplicht valt op en maakt de discussie wel moeilijk. We zitten hier namens de bevolking van Tilburg en ik heb er moeite mee."

Volgens wethouder Auke Blaauwbroek moet de gemeente wel garant staan voor €40 miljoen omdat het Consortium al investeringen heeft gedaan. Het risico wordt aan de kant van het Consortium gedekt door RABO Vastgoedholding en TBI tot maximaal €40 miljoen en volgens de wethouder is het Consortium een solide partner die niet zo gauw failliet gaat. "Vertrouwelijkheid is eigenlijk niet te vermijden door de betrokkenheid van andere marktpartijen en risico's." aldus de wethouder.

Ook zijn er mogelijkheden voor tijdelijk gebruik van gronden waarop nog niet gebouwd wordt en kan er ook nog geschoven worden in de plannen, maar hoeveel ruimte daarvoor is, wordt niet aangegeven. Dit leverde in de tweede ronde een stevige discussie op tussen Arjan Pronk, PvdA en Bart van de Camp, SP. Arjan Pronk verdedigde het plan en zijn wethouder stevig en verwacht dat er nog volop kan worden geschoven binnen het plan, zolang dat geen extra kosten oplevert. Bart van de Camp gelooft daar niet in. "Als er eenmaal getekend is, hebben we niks meer te vertellen, dan zitten we helemaal klem." Uiteindelijk geeft de wethouder toe dat er ná  het tekenen van de contracten op 3 december, in overleg met het Consortium, nog geschoven kan worden met de gronden.

De indruk bij het aanwezige publiek en de insprekers is, dat al tijdens de vertrouwelijke vergadering was beklonken om met het contract akkoord te gaan en niet meer te luisteren naar de inbreng en vragen van bewoners, ondernemers en sporters. Bram van Beurden, inspreker namens Stichting Stadsbomen: "Dacht als benjamin dat we hier waren om een betere stad te maken. Ik schaam me dat dit hier niet zo blijkt te zijn. Er blijkt geheimhouding over de externe partijen die we niet mogen weten."

Share

Het Olympiaplein, waar de XL-supermarkt zal worden gebouwd - Foto: Google Maps
Het Olympiaplein, waar de XL-supermarkt zal worden gebouwd - Foto: Google Maps

Tijdens een persbijeenkomst vanavond in het Stadhuis heeft wethouder Auke Blaauwbroek bekend gemaakt, dat het college van B&W door wil gaan met de ontwikkeling van het gebied Stappegoor, inclusief een XL-supermarkt van 4.000 m² met mogelijk uitbreiding tot 6.000 m² of meer voor commerciële ruimte er bovenop, bedoeld voor kantoren en diensten. De hoeveelheid vierkante meters ligt hier niet vast, wel zal er een maximum bouwhoogte worden gesteld. Er wordt gedacht aan diensten in de gezondheidssector, zoals fysiotherapie of een fitness-ruimte.

De drie onderzoeksrapporten die vooraf zijn gegaan aan dit besluit hebben aangetoond dat winkelcentra in de buurt, zoals Pater van de Elsenplein, Korvelseweg en Burgemeester van de Mortelplein, het heel waarschijnlijk flink te lijden krijgen met een supermarktreus op zo'n korte afstand. Om deze kleine winkelcentra te ondersteunen, wil het college €5 miljoen beschikbaar stellen. Hiervan zal €800.000,- worden gebruikt om de 'Skaeve Huse' te verplaatsen naar een nieuwe plek. Maar waarheen is nu nog niet bekend. Skaeve Huse zijn woningen bedoeld voor mensen die zware overlast geven in hun woonomgeving. Voor het Pater van de Elsenplein is €2,2 miljoen bestemd voor aanpassing en opknappen van het plein en de directe omgeving. De overige €2 miljoen is voor de ondersteuning van de overige detailhandel.

Plankaart Nieuw-Stappegoor

Consortium Stappegoor BV is de projectontwikkelaar dat Stappegoor gaat aanpakken en bestaat op haar beurt uit Crapts Projectontwikkeling, Synchroon en Bouwfonds Ontwikkeling. Nieuw is ook, dat het Consortium het gebouw wil kopen en slopen waar voorheen de Sporthogeschool van Fontys in zat. Hierdoor wordt het krediet dat nodig is verhoogd van €22 miljoen naar €40 miljoen. Dat betekent dat de gemeente Tilburg op haar beurt eveneens garant zal moeten staan voor €40 miljoen. Voor de gemeente ligt het risico vooral in het op tijd leveren van bouwrijpe grond. Het Consortium draagt het commerciële risico.  Hierover moet de gemeenteraad eerst nog beslissen.

Op 12 november zal het Stappegoor-plan worden besproken in de raadscommissie en op 3 december neemt de gmeenteraad een beslissing. Hierna, mits de gemeenteraad akkoord gaat, moet er een bestemmingsplan-wijziging worden gestart en ook het detailhandelsbeleid moet worden veranderd. In het bestaande detailhandelsbeleid is het namelijk niet toegestaan om een groot winkelbedrijf aan de rand van de stad te vestigen.

Het is voor de gemeente Tilburg erg belangrijk om dit project voort te zetten omdat er in 2006 al toezeggingen zijn gedaan. Als deze verplichtingen aan het Consortium Stappegoor niet worden nagekomen, kan dat de gemeente al snel zo'n veertig miljoen euro kosten.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen