Spring naar inhoud

1

In de vergadering van de raadscommissie Vestigingsklimaat van maandag 13 maart 2017 stond opnieuw het plan voor de nieuwe winkelstraat op de agenda, die waarschijnlijk Frederikstraat gaat heten, vernoemd naar Prins Frederik Hendrik van Oranje. Het is een erg omvangrijk plan, waarover de gemeenteraad reeds op 16 november 2016 besloten heeft dat het uitgewerkt moet worden. Deze uitwerking is nog niet klaar en de bespreking in de commissie was dan ook bedoeld om 'wensen en bedenkingen' mee te geven voor de verdere uitwerking.

De aftrap werd echter gedaan door de heer Stolk, voorzitter van de bewonersvereniging 'hoge toren Pieter Vreedeplein', die als inspreker zijn zorgen uitsprak. De bewoners vrezen dat een nieuwe woontoren van 50 meter hoog veel schaduw zal werpen in hun woningen en dat hun privacy en uitzicht schade zullen lijden. ...lees verder "Over Pieter Vreedeplein, de woontorens en de Frederikstraat"

Share

1

Maandagavond 16 januari 2017 stond de concept-versie van het nieuwe horecabeleid voor Tilburg op de agenda van de raadscommissie Vestigingsklimaat. Concept, want het wordt pas definitief als de gemeenteraad het heeft goedgekeurd, en zover is het nog lang niet. Aan het stuk is anderhalf jaar gewerkt door de gemeente, maar ook door mensen uit de horeca, zoals Dolf Colen van Koninklijke Horeca Nederland.

Deze laatste was bij de vergadering aanwezig als inspreker, evenals Toine van Corven namens restaurant De Burgerij en Frens Frijns, directeur van 013. ...lees verder "Nieuw horecabeleid blijft woud aan regels"

Share

4

Stadskantoor
Stadskantoor 1 - Foto: Peter van den Besselaar

Op maandag 7 september, tijdens de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat, zal er uitgebreid gediscussieerd worden over de verbouwing van Stadskantoor 1, het Tilburgse Stadhuis, met daarin plaats voor winkels op de begane grond. Hoewel de gemeenteraad de definitieve beslissing zal nemen in de raadsvergadering van 21 september, zal het beslissende debat gevoerd worden in de commissie-vergadering.

In de afgelopen maanden hebben steeds meer Tilburgers hun mening geuit over de plannen. Winkeliers, ondernemers, vastgoedeigenaren keerden zich al eerder tegen de voorgenomen plannen en inmiddels hebben tientallen bekende Tilburgers zich aangesloten, waaronder acteur Marc-Marie Huijbrechts, (emeritus-)hoogleraren Jos Swanenberg, Arnoud-Jan Bijsterveld, Anton van Kalmthout en Cyrille Fijnaut en diverse directeuren of voorzitters van grote bedrijven en organisaties, waaronder Jan Melis, voorzitter van de Kamer van Koophandel en voorzitter van het CDA. ...lees verder "Burgers, kunstenaars, hoogleraren en ondernemers tegen verbouwing Stadhuis"

Share

1

Zwembad-Ringbaan-West-BerkdijksestraatDe commissie Vestigingsklimaat heeft maandagavond 15 juni groen licht gegeven voor de bouw van 40 zorgwoningen voor mensen met een verstandelijke beperking van Amarant. Voor het plan moest het bestemmingsplan worden aangepast, waarvoor de raadscommissie - en op 22 juni de gemeenteraad - toestemming geeft.

Om het bouwplan te kunnen uitvoeren is het nodig dat twee gasstations op deze locatie zullen worden verplaatst door Enexis. Deze verplaatsing, naar het Rooseveltplein, zal voor eind september 2015 gebeuren, waarna de bouw van de zorgwoningen in oktober kan beginnen. Het gebouw wordt maximaal 12,5 meter hoog.

Share

2

bibliotheek van de toekomst rapportMaandag 15 december heeft de gemeenteraad besloten om de bibliotheek naar de Spoorzone te laten verhuizen om daar de Bibliotheek van de Toekomst mogelijk te maken. De coalitiepartijen CDA, D66, GroenLinks en SP stemden voor en alle oppositiepartijen stemden tegen.

De SP had hierin een bijzondere positie ingenomen. In de vorige raadsperiode, van 2010 tot 2014, was de SP altijd een tegenstander van deze verhuizing. Maandag 8 december in de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat werd de partij er dan ook stevig op aangesproken dat zij van mening is veranderd sinds het in een coalitie zit met D66, CDA en GroenLinks.

Raadslid Ron Antens (SP) verdedigde die draai door te stellen: “In het verkiezingsprogramma was de SP heel duidelijk: de bibliotheek gaat niet verhuizen naar de Spoorzone. Hoe kan het dan dat op dit moment de SP meegaat in het standpunt om dit alsnog te laten plaatsvinden? Het antwoord is heel simpel: in een coalitie haal je punten binnen en moet je punten toegeven." De SP stelde echter wel voorwaarden aan de verhuizing en eiste dat er eerst ondernemers moesten worden gevonden die in de Spoorzone wilden vestigen. ...lees verder "Bibliotheek verhuist naar Spoorzone – SP geeft toe aan coalitie"

Share

3

Lochal-Spoorzone-17-35mm-001De discussie in de commissie Vestigingsklimaat op maandag 8 december over de plannen voor de Lochal (de grote, glazen hal vlakbij het station) duurde ruim drie uur. In de week die hieraan vooraf ging, stak het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de vlag uit over een aantal intentie-overeenkomsten die zij met ondernemers heeft gesloten, om te investeren in de Spoorzone. Oppositiepartijen VVD, PvdA en LST regeerden hierop met een persbericht, waarin zij schreven dat zij deze overeenkomsten veel te zacht vinden. Er staan in deze intentie-overeenkomsten geen harde afspraken, maar alleen goede bedoelingen: de wens om samen te werken aan de ontwikkeling van de Spoorzone.

In het coalitie-akkoord, dat coalitie-partijen D66, GroenLinks, CDA en SP hebben gepresenteerd aan de raad na de verkiezingen, is afgesproken dat de bibliotheek, dan wel de Bibliotheek van de Toekomst, naar de Spoorzone zal verhuizen als er ook ondernemers zijn die zich daar willen vestigen. Volgens wethouder Berend de Vries, verantwoordelijk voor de Spoorzone, is aan die voorwaarde nu voldaan en kan nu verder worden gewerkt aan de verhuizing van de bibliotheek. Zoals gezegd, was de oppositie het daar geheel niet mee eens. Met het vertrek van Fontys vorig jaar nog vers in het geheugen, want ook met Fontys was de basis alleen een intentie-overeenkomst, willen VVD, PvdA en LST hardere afspraken dan alleen intenties voordat ze het voorstel van de wethouder goedkeuren. ...lees verder "Oppositie en SP eisen meer dan ‘goede bedoelingen’ in de Spoorzone"

Share

2

Foto: Pieter Jooss
Foto: Pieter Jooss

Terwijl het nieuws over vestiging van de Bibliotheek van de Toekomst en het bedrijf Seats2Meet nog vers is en ook 'Mijn Toekomst Werkt' met een proef in de Spoorzone gaat starten in 2015, hebben de gemeente en ontwikkelaar SDK VolkerWessels op 4 december opnieuw vier intentie-overeenkomsten getekend met mogelijk investeerders in de Spoorzone. Het gaat om vier bedrijven die zich willen vestigen in het Tilburg Trade Center, een verzamelgebouw voor bedrijven dat nabij het station zal moeten verrijzen. Bij een intentie-overeenkomst spreken de deelnemers alleen af welk doel ze willen bereiken, maar het verplicht meestal tot niets. ...lees verder "Belangstelling van ondernemers voor de Spoorzone groeit"

Share

2

Lochal-Spoorzone-17-35mm-001Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd om de LocHal in de Spoorzone te gaan enoveren en restaureren om hierin onder meer de Bibliotheek van de Toekomst, kennispartners en een Stadshal onder te brengen, om daarmee een Stadscampus te realiseren. Het College denkt hier 28,3 miljoen euro voor nodig te hebben.

Hiermee wil het College een plek creëren waar iedereen welkom is om kennis te vergaren en een plek creëren waar iedereen welkom is om kennis te vergaren en te delen, van het lenen van een boek tot het opzetten van een bedrijf. Dit komt terug in de benaming 'Stadscampus' waarmee we uitstralen dat het een gebied is voor alle Tilburgers. De mix van Kennis Plus, ondernemingen en basisvoorzieningen als een bibliotheek maakt dat elke Tilburger er graag wil vertoeven, zo luidt één van de argumenten. Daarbij moet er een Tilburg Trade Center (TTC) komen waar bedrijven zich kunnen vestigen. ...lees verder "VVD, LST en PvdA tegen plannen van College voor de Lochal in de Spoorzone"

Share

2

paleis en stadhuis
"Het stadhuis in strak zwart pak naast het witte paleis, een bruidegom en bruid."

Maandag 24 november hebben de raadscommissies Bestuur en Vestigingsklimaat bijna drie uur vergaderd over het ontwerp van het nieuwe Stadhuis. Hiervoor waren twee aanleidingen.

Ten eerste hebben diverse architecten, stedenbouwkundigen en experts op het gebied van historisch erfgoed aan de alarmbel getrokken vanwege het nieuwe ontwerp, dat volgens hen een uniek gebouw, de zwarte doos, en de omgeving teniet doet. Bureau Kraaijvanger (bureau van de architect Kraaijvanger welke het stadhuis in de jaren '60 heeft ontworpen), de Erfgoedvereniging Heemschut, naoorlogs erfgoedorganisatie PRET, de Stichting tot behoud van Tilburgs erfgoed, de Bond van Nederlandse Architecten en van de samenstellers van het Inspiratiemanifest, waarin een groep Tilburgse architecten zich verenigd heeft om op te komen voor het behoud van het huidige stadhuis. ...lees verder "Bruid en Bruidegom: kenners pleiten voor behoud Paleis en Stadhuis"

Share

4

groeten uit tilburgTilburg wil meer bedrijven en bezoekers naar de stad trekken door bekend te worden als de stad van de Sociale vernieuwing (Social Innovation, slimmer organiseren voor een veranderende wereld). Bezoekers en studenten moeten verleid worden om naar Tilburg te komen voor het dwaalgebied (Binnenstad tussen de Heuvelstraat en de Spoorlaan), voor festivals als Incubate, Playgrounds en Mundial, voor de Spoorzone, museum De Pont, het Textielmuseum, voor 013, het bijzondere cultuuraanbod en niet in de laatste plaats: om de absurdistische humor. Om de economie van Tilburg te verbeteren moet citymarketing meer nieuwe bewoners uit de sterkere middenklasse aantrekken.

Tilburg moet bekend worden als experimenteel, humoristisch, tegendraads, daadkrachtig, rauw en sociaal. Een stad waar nieuwe initiatieven de ruimte krijgen en waar dingen mogen mislukken, een stad die een tikje absurdistisch is en die op een positieve manier dwars is met makers en doeners vol initiatief, een stad die nooit af is maar wel zorgzaam en met oog voor de zwakkeren. ...lees verder "Citymarketing: 1+1=13"

Share

1

enquête, smiliesDe komende drie weken zijn voor de Tilburgse politiek misschien wel de drukste periode van het jaar. De wensen en plannen voor het komende jaar, die eerder zijn besproken bij de Perspectiefnota, moeten worden vastgelegd in de Begroting voor 2015. De finale, de raadsvergadering waarin de definitieve beslissingen worden genomen, is gespreid over twee dagen: 10 en 12 november. Maar voor het zover is worden de belangrijkste onderwerpen eerst besproken in de vier verschillende commissies: Leefbaarheid, Sociale stijging, Vestigingsklimaat en Bestuur. Soms gepaard met een stevig debat.

Alle vergaderingen zijn openbaar. Een volledig overzicht van alle vergaderingen en de bijbehorende stukken is hier te vinden. ...lees verder "De aanloop naar de Begroting 2015"

Share

Pieter-Jooss-08-2014-CinecittaHet college van B&W wil de bioscoop Cinecitta een 'zachte' lening verstrekken van € 2,8 miljoen. Paul Vermee, de eigenaar van de panden van Cinecitta, had de gemeente hierom gevraagd omdat enorme tegenslagen tijdens de duurzame renovatie hebben geleid tot fors hogere, onvoorziene verbouwingskosten. Zo kwam tijdens de verbouwing van dit rijksmonument het gehele plafond naar beneden en werd er asbest gevonden. ...lees verder "LST overweegt motie van wantrouwen om lening Cinecitta"

Share

4

d4-20mm-lochal-station-poezen-051De fractievoorzitters Roel Lauwerier (VVD), Hans Smolders (LST) en Auke Blaauwbroek (PvdA) willen een discussie over de mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone.

In een brief aan de voorzitter van de commissie Vestigingsklimaat schrijven deze drie raadsleden: "Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hoorden we de wethouder zeggen dat in november besluitvorming volgt over de bibliotheek en in december/januari besluitvorming over het stadhuis en het winkelrondje. We hebben de indruk dat het college koste wat het kost de bibliotheek naar de Spoorzone wil laten verhuizen. De bibliotheek is zelfs nu al in de Spoorzone actief." ...lees verder "Discussie over verhuizing bibliotheek naar de Spoorzone"

Share

voormalige vormen fabriekVrijdag 11 juli hebben de gemeente en Van de Ven Bouw en Ontwikkeling een ontwikkelovereenkomst ondertekend voor de locatie van de voormalige Vormenfabriek in de Spoorzone. Hier zijn in 33 appartementen, 125 gezinswoningen en ruim 1350 m2 aan commerciële ruimte gepland.
De woningen worden gebouwd bovenop een bovengrondse parkeergarage van één laag. Daarnaast zit in het plan een deel commerciële ruimte aan de kant van de Hart van Brabantlaan. De invulling van die ruimte wordt mogelijk een medisch centrum voor de wijk. Ook is er ongeveer 250m2 ruimte vrij gehouden voor een speelterrein op de hoek van de Elzenstraat en de St. Ceciliastraat.

De afgelopen maanden is het terrein van de Vormenfabriek gesaneerd. De sanering is succesvol afgerond. Nu er overeenstemming is over de grondverkoop, start binnenkort ook de verkoop. Zodra er voldoende woningen verkocht zijn, start de bouw. ...lees verder "Overeenkomst grondverkoop voormalige Vormenfabriek"

Share

1

Jan Heijman
Jan Heijman

Vanavond heeft Jan Heijman via zijn Facebook-pagina bekend gemaakt dat hij terugkeert in de Tilburgse politiek.

Jan Heijman zat tot de verkiezingen van 19 maart dit jaar in de gemeenteraad voor de VVD. Bij de verkiezingen stond hij voor de VVD op de 10e plaats van de kandidatenlijst, waarmee hij niet werd herkozen. Nu heeft hij bekend gemaakt dat hij de VVD heeft verlaten en is overgestapt naar de TVP, waarvan Loes Dielissen al jarenlang de fractievoorzitter is.

In zijn bekendmaking licht jan deze stap als volgt toe: ...lees verder "Ex-raadslid Jan Heijman keert terug in de politiek"

Share

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Deze maandag staan er van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat vergaderingen gepland voor de Tilburgse politiek. Alle Vergaderingen zijn zoals gebruikelijk openbaar. De commissie Leefbaarheid bijt het spits af en begint om 9.50 uur met onder andere de volgende onderwerpen. ...lees verder "Politiek van maandag 17 februari: Sport, Armoede, Natuur en Verbouwing 013"

Share

sportkanaal2Maandagavond in de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat mocht architecte Kim de Greef haar burgerinitiatief presenteren: het Sportkanaal. Haar idee, dat ze vorig jaar ook bij Castonline heeft gepresenteerd en dat is opgenomen in de 'Stadsideeënbundel', betreft het inrichten van de oevers van het Wilhelminakanaal met sport- en spelvoorzieningen, zoals: een hardlooppad, visvlonders en toestellen voor 'free-runningoefeningen'. Ook moeten er diverse andere faciliteiten komen, zoals: openbare toiletten, drinkwatervoorziening, picknickplekken, een beachvolleybalveld en een kunstbaan om op te schaatsen. ...lees verder "Burgerinitiatief ‘Sportkanaal’ krijgt steun in commissie"

Share

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Deze maandag vergadert de commissie Vestigingsklimaat. De bijeenkomst begint om 19.00 uur met de volgende onderwerpen op de agenda.

  • Sportkanaal. Het Sportkanaal, een voorstel om de oevers van het Wilhelminakanaal in te richten met spel- en buitensportfaciliteiten, is een burgerinitiatief van Kim de Greef, een architecte uit Tilburg. Zij vraagt ondersteuning aan de gemeenteraad om uit te zoeken of haar voorstel uit te voeren is en ze wil een startbudget van €22.250,- voor een onderzoek.

    sportkanaal1
    Schets van Kim de Greef
  • Bierhal. De fracties van Trots, SP en PvdA stellen voor om de bierhal op de Tilburgse Kermis te verplaatsen van het Koningsplein naar het Willemsplein. Volgens deze partijen heeft dat een aantal voordelen. Voordelen: het Willemsplein is een betere 'zichtlocatie' voor de ondernemers. Een betere loop naar de Bierhal zal het verblijf van bezoekers op de kermis verlengen en zo de kermis aantrekkelijker maken en er is minder overlast voor bewoners, doordat het Willemsplein verder van woningen af ligt.
Share

08-25-2013-Paul-van-Kemenade-Wiro-MahieuGoed voorbeeld van een echte doordouwer was afgelopen jaar het 21ste editie eindejaarsfestijn 'Stranger Than Paranoia' . Niet zonder slag of stoot, want hoewel het festival in het verleden vaak volle zalen trok, en de laatste jaren zelfs succesvol uitbreidde van het Tilburgse thuishonk Paradox naar andere Brabantse steden, moet men het anno 2013 zonder subsidie stellen.“Het wegvallen van de subsidie heeft natuurlijk consequenties,” meldt Paul van Kemenade de drijvende kracht achter het festival. “In voorgaande jaren konden we ons permitteren ook artiesten en groepen uit het verdere buitenland naar Brabant te halen, nu hadden we een Nederlands-Belgische editie maar het moet wel gezegd dat de bezuinigingen op cultuur over de hele linie veel kapot gemaakt hebben: het zal jaren kosten voor dat weer is opgebouwd." ...lees verder "“Gelukkig wordt heel veel cultuur door Tilburgers zelf gemaakt”"

Share

fontys  vlag en nieuwsDe commissie Vestigingsklimaat voerde maandagavond 9 december het debat over het afhaken van Fontys in de plannen voor de Spoorzone. In grote lijn lijkt het er voornamelijk op, dat de gemeente en Fontys verschillend dachten over de gang van zaken en elkaar te vaak verkeerd begrepen hebben. Terwijl de gemeente al dacht op weg te zijn naar het 'slaan van de eerste paal', was Fontys nog bezig met onderzoeken of het plan wel uitvoerbaar was, terwijl zij tegelijkertijd vond dat het allemaal te langzaam ging en de samenwerking niet was wat zij ervan hadden gehoopt.

Wethouder Rodney Weterings vatte het samen: "Het beeld dat zich opdringt is alsof vier partijen op verschillende borden hebben geschaakt, in vier verschillende films hebben gezeten. Het lijkt er de schijn van te hebben dat Fontys in het onderzoek naar haalbaarheid een andere procesopvatting had dan wij. Er is serieus gewerkt naar een Stadscampus en het 'Kennis-Plus-profiel' blijft recht overeind staan. Wat Nu? Dat kunnen we nu niet beantwoorden… dat we de zoektocht naar investeerders voortzetten is zeker. Initiatieven uit de stad moeten we niet in de weg gaan staan. In beginsel is het ongewenst om de bibliotheek alleen door te schuiven naar de Spoorzone, want de bieb wenst zelf ook partners." ...lees verder "Fontys, de gemeente en de Spoorzone: schaakspel op verschillende borden"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen