Spring naar inhoud

1

"Een man die jarenlang werkloos is geweest heeft een baan gevonden. Zijn nieuwe werkgever heeft met spoed een geldig legitimatiebewijs van hem nodig, maar die heeft hij niet omdat hij niet genoeg geld heeft voor de aanvraag hiervan. De man vraagt hiervoor Bijzondere Bijstand aan, maar de aanvraag wordt afgewezen."

"Een gescheiden vrouw met kind heeft haar huis moeten verkopen en zit met een restschuld van €60.000. Ze krijgt een huurhuis toegewezen en vraagt Bijzonder Bijstand aan om een koelkast en een wasmachine te kunnen kopen. Ze krijgt de Bijzonder Bijstand toegewezen in de vorm van een leenbijstand, die ze niet kan en mag accepteren omdat ze in de schuldsanering zit." ...lees verder "Bijzondere Bijstand – gemeenteraad wil meer maatwerk"

Share

6

Jan Heijman - Lokaal Tilburg

Commissielid van Lokaal Tilburg Jan Heijman kondigde maandagmiddag 20 februari aan dat hij met andere partijen in overleg wil om een motie van wantrouwen in te dienen tegen wethouder Hans Kokke. Deze aankondiging was het slotakkoord van een heftig debat naar aanleiding van het feit dat het RIBW een woonvorm voor cliënten wil vestigen naast basisschool Jeanne d’Arc in de wijk 't Zand in Tilburg west.

Directrice van de basisschool, mevrouw De Bruin, was als inspreekster aanwezig bij de vergadering van de commissie Sociale Stijging en kreeg veel complimenten voor de manier waarop zij opkomt voor haar school en haar leerlingen. ...lees verder "Lokaal Tilburg overweegt motie van wantrouwen tegen wethouder Hans Kokke"

Share

3

participatieladderOp 1 juli 2014 werd NOMA (Nieuw Ondersteuningsmodel Arbeidsmarkt ) ingevoerd, het Tilburgse beleid op sociale uitkeringen. NOMA was de voorloper op de Participatiewet, die vervolgens in is gegaan op 1 januari 2015. Met een nieuwe evaluatie kijken de gemeenteraad en het gemeentebestuur terug naar de afgelopen vier jaar.

Vlugge lezing van deze evaluatie leert, dat de gemeente Tilburg vooral erg trots is op de begeleiding van mensen naar werk of een leerwerktraject, waarbij meer dan voorheen naar persoonlijke omstandigheden wordt gekeken. Desondanks is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen naar ruim 7.000. Het aantal mensen dat meedoet aan trajecten - zoals Tilburg Actief - is gestegen, maar tegelijkertijd stromen er minder mensen uit de bijstand naar betaald werk. Twee derde van de mensen dat de bijstand heeft verlaten is om andere redenen 'verdwenen'.  ...lees verder "Participatiewet: het gaat goed, maar niet volgens de meeste cliënten – uitslag enquête"

Share

2015-10-02 2054 Stadstuinderij Piushaven overzicht tuinHet Tilburg Akkoord is acht jaar geleden in het leven geroepen voor tien jaar, van 2009 tot en met 2019 en is een middel om de leefbaarheid en de sociale binding te verbeteren in de vijf Tilburgse impulswijken: Trouwlaan - Uitvindersbuurt, Groeseind - Hoefstraat, Kruidenbuurt, Stokhasselt en Groenewoud.

Op 3 februari 2009 werd het Akkoord afgesloten tussen de gemeente Tilburg en de drie woningcorporaties Wonen Breburg, Tiwos en TBV Wonen. Deze vier partijen hebben daarmee afgesproken om gedurende tien jaar een bedrag van €9 miljoen beschikbaar te stellen voor projecten die door bewoners - eventueel samen met organisaties - worden gestart en waarvoor een financiële bijdrage nodig is. Het gaat hierbij om projecten die bedoeld zijn voor scholing, werk en armoedebestrijding in de vijf impulswijken. ...lees verder "Commissie Sociale Stijging in discussie over Tilburg Akkoord (2009 – 2019)"

Share

schoolbelTilburgers die een opleiding willen volgen om sneller werk te vinden of om verder te komen op de arbeidsmarkt kunnen een scholingslening aanvragen. De lening bedraagt maximaal 4000 euro en minimaal 500 euro met een looptijd van twee jaar. De rente is 0,5 procent.

Tilburgers die studiefinanciering krijgen of geld lenen van hun werkgever om een opleiding te volgen, komen niet voor de scholingslening in aanmerking. De opleiding waarvoor het geld geleend wordt, moet erkend zijn door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Verder moet hij aansluiten bij de vaardigheden en motivatie van de persoon die de lening aanvraagt. ...lees verder "Scholingslening aanvragen voor opleiding"

Share

2

kinderarmoedeHet aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft en de langdurige armoede in Nederland zijn vorig jaar verder toegenomen. De armoede groei zich vooral concentreert in de grote steden. Dat was in december 2014 al te lezen in het  Armoedesignalement

Gemeente Tilburg heeft een al jaren een ruimhartig armoedebeleid maar desondanks blijft de armoede ook in Tilburg nog steeds stijgen. Dit is te lezen in de Armoedemonitor Tilburg 2014. Doordat er nu extra geld komt vanuit het Rijk en een bijdrage vanuit de begroting is er de komende jaren in Tilburg meer mogelijk bij het bestrijden van armoede. ...lees verder "Meer geld voor armoedebestrijding"

Share

1

studiegeldEind 2014 heeft de gemeenteraad een voorstel van D66 aangenomen om te bezien of het mogelijk is om een scholingslening in te voeren. Tijdens de vergadering van de commissie Sociale Stijging van maandag 31 augustus 2015 is het voorstel hiervoor van wethouder Marcelle Hendrickx besproken.

De nieuwe scholingslening is bedoeld voor mensen vanaf 30 jaar en tot 55 of 59 jaar, dat laatste is nog niet geheel zeker en wordt besloten tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 21 september. ...lees verder "Tilburg voert scholingslening in voor volwassenen"

Share

werkloosMaandagmiddag 29 juni gingen de leden van de raadscommissie Sociale Stijging met elkaar en met wethouders Hans Kokke (Armoedebeleid, SP) en Erik de Ridder (Sociale Zaken, CDA) in gesprek over het Tilburgse armoedebeleid, de Armoedemonitor.

In de afgelopen weken hebben veel raadsleden hun oren te luisteren gelegd bij 'ervaringsdeskundigen', ofwel, mensen die van een minimale bijstanduitkering moeten rondkomen en vaak ook nog met schulden te kampen hebben. Hiervoor was een op 15 juni een extra bijeenkomst georganiseerd. Deze ervaringen hadden met name als gevolg dat de discussie een heel andere sfeer kreeg dan in voorgaande jaren wanneer het onderwerp 'armoede' onderwerp van politieke discussie was. Bij veel raadsleden is het besef doorgedrongen dat regels en wetten rondom armoede zodanig streng en ingewikkeld zijn, dat mensen hier niet meer uitkomen en dat de kans om uit armoede te geraken nihil is. Zeker sinds de invoering van de Participatiewet sinds 1 januari 2015 en de Tilburgse variant NOMA, sinds 1 juli 2014. ...lees verder "Armoedebeleid – Raadscommissie vraagt om uit te gaan van vertrouwen"

Share

017tilburg
(fotograaf: Serge Ligtenberg)

Inniger samenwerking tussen gemeenten op steeds meer terreinen stelt uitdagingen aan de lokale democratie. Hoe geven volksvertegenwoordigers inhoud aan hun rol naarmate steeds meer besluitvorming op een hoger niveau plaatsvindt?

Dat was een van de terugkerende dilemma’s tijdens de zesde regiobijeenkomst met als thema 'Gemeente 2020' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die op woensdag 25 maart 2015 plaats vond in Tilburg. Dit keer was het de beurt aan Brabantse politici om hun stem te laten horen. Dat deden ze in groten getale: een kleine zeventig raadsleden, burgemeesters en wethouders waren hiervoor bijeengekomen in het Tilburgse stadhuis. ...lees verder "Hoeveel macht heeft de gemeente in de regio?"

Share

2

geld bezuinigingMaandag 2 februari in de raadscommissie Sociale Stijging waren de kosten van de Drie Transities (ook al vaak 3D's genoemd) een belangrijk onderwerp van discussie. Met de 3D's, de transities wordt bedoeld dat de Jeugdzorg, Wmo/AwbZ -zorg  en Participatiewet (uitkeringen en werkgelegenheid) met ingang van 1 januari dit jaar onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen.

Naar deze verandering is jarenlang toegewerkt door de politiek, en in het kielzog hiervan de vele maatschappelijke organisaties die ermee te maken hebben. En niet alleen de manier van werken moet anders, het moet nu ook met fors minder geld. En hoewel de aanloop lang was, werd pas heel kort voor aanvang duidelijk dat de Rijksoverheid er veel minder geld voor over heeft dan was gedacht. De verwachting was dat het tekort (voor Tilburg én regio) zou kunnen oplopen tot 5,7 miljoen euro, maar nu is de verwachting dat dit zelfs 7,9 miljoen euro zou kunnen worden. En er is een noodpot gemaakt, een 'egalisatie-reserve' van 15 miljoen euro, voor als het echt misgaat, om noodzakelijke kosten mee af te dekken. Maar die is echt voor 'nood' bedoeld en mag niet zomaar worden gebruikt. ...lees verder "Participatiesamenleving: Burgerkracht als antwoord op tekort van 7,9 miljoen?"

Share

4

Gerrit Poels - raadzaal - 12 jan 2015De discussie die maandagmiddag 12 januari in de commissie Sociale Stijging werd gevoerd over de aangekondigde sluiting van sociaal restaurant De Pollepel werd vooraf gegaan door een demonstratie van bezoekers, sympathisanten,  (oud-)medewerkers en -vrijwilligers. Naar schatting van Omroep Brabant ongeveer 150 mensen, die na de demonstratie op de publieke tribune en langs de zijlijn in de raadszaal plaatsnamen, waaronder Broodpater Gerrit Poels, oud-coördinator van La Poubelle Boy Schuurmans en Willemijn Mulders, grondleggers van 34 jaar geleden.

Twee insprekers, oud-vrijwilliger meneer Van Heusden en nachtburgemeester Gert Brunink trapten de discussie af. Meneer Van Heusden zette allereerst vraagtekens bij de stelling dat de bezoekersaantallen zouden zijn teruggelopen, wat een van de argumenten is om de subsidie aan De Pollepel te stoppen. Hij vertelde dat er in 2012 - 2013 weliswaar minder bezoekers waren geweest vanwege mindere kwaliteit en bejegening van mensen, maar dat daar in 2014 verandering in was gekomen en dat sindsdien het aantal bezoekers weer toenam. De jaarcijfers over 2014 zijn echter nog niet bekend zodat nog niet kan worden nagegaan of dit klopt. ...lees verder "Sluiting Pollepel uitgesteld, Gerrit Poels: “Ik ben er nog niet gerust op”"

Share

jeugdzorgVandaag heeft het NRC de resultaten van een enquête over de drie grote transities gepubliceerd, welke is gehouden onder alle gemeenten in Nederland. Met de drie grote transities, of decentralisaties wordt bedoeld dat vanaf 1 januari 2015 alle verantwoordelijkheid op het gebied van Jeugdzorg, wmo/awbz en Participatie van het Rijk naar de gemeenten gaan. Honderden wethouders en burgemeesters hebben aangegeven dat zij te weinig geld hebben voor de verzorging van zieken en ouderen en om gehandicapten aan werk te helpen. ...lees verder "Tilburg en regio vrezen een tekort van €5,67 miljoen op Jeugdzorg"

Share

1

enquête, smiliesDe komende drie weken zijn voor de Tilburgse politiek misschien wel de drukste periode van het jaar. De wensen en plannen voor het komende jaar, die eerder zijn besproken bij de Perspectiefnota, moeten worden vastgelegd in de Begroting voor 2015. De finale, de raadsvergadering waarin de definitieve beslissingen worden genomen, is gespreid over twee dagen: 10 en 12 november. Maar voor het zover is worden de belangrijkste onderwerpen eerst besproken in de vier verschillende commissies: Leefbaarheid, Sociale stijging, Vestigingsklimaat en Bestuur. Soms gepaard met een stevig debat.

Alle vergaderingen zijn openbaar. Een volledig overzicht van alle vergaderingen en de bijbehorende stukken is hier te vinden. ...lees verder "De aanloop naar de Begroting 2015"

Share

comming out vlaggenVerschillende steden in Nederland, waaronder Tilburg, vieren 10 oktober Coming Out Dag. Wethouder Marcelle Hendrickx hees onder meer de regenboogvlag.

Tilburg steunt deze dag met de gedachte dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Niet alleen op deze dag of op roze maandag maar altijd en in elke situatie. Wethouder Marcelle Hendrickx ondertekende samen met andere regenboogsteden en minister Bussemaker op 10 oktober een intentieverklaring om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbi-, homo-, bi- en transseksualiteit kortom de LHBT-inwoners van de stad te bevorderen. ...lees verder "Wethouder Hendrickx hijst Coming Out vlaggen op dak gemeentehuis"

Share

5

participatieladderMaandag 8 september bespreekt de raadscommissie Sociale Stijging de uitvoering van nieuwe Participatiewet, die op 1 januari 2015 ingaat. Er liggen nu een 14 pagina's tellend raadsvoorstel en een Nota uitvoering Participatiewet van 70 pagina's waar de raad mee akkoord moet gaan voor de uitvoering. Niet alleen verandert er veel voor mensen met een uitkering via de bijstand, Wajong of Sociale Werkvoorziening, ook aan werkgevers wordt het nodige gevraagd. Dat dit een onzekere factor is in de uitvoering, heeft het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) ook in de gaten.

Citaat: "De mate waarin werkgevers bewust zijn van de mogelijkheden om op een voor hun bedrijfsvoering gezonde en lucratieve wijze van inpassing van arbeidsbeperkten en zich ook verantwoordelijk voelen voor deze lokale beroepsbevolking is maar ten dele beïnvloedbaar door de gemeente. Beleidslijnen en randvoorwaarden als bijvoorbeeld het Ondernemersakkoord en de garantiebanen zijn hierin slechts ondersteunend."

...lees verder "Participatiewet: Tilburgs Alternatief staat of valt met inzet van bedrijven"

Share

WajongJongeren met een arbeidshandicap die voor 1 januari 2015 18 jaar worden, kunnen nog in aanmerking komen voor de huidige Wajong (de bestaande 3 regelingen bij het UWV). De aanvraag moet uiterlijk 10 september 2014 bij het UWV zijn. Dit geldt voor alle jongeren met een handicap die mogelijkheden hebben om aan het werk te gaan. Het maakt niet uit of de jongere op het moment van de aanvraag nog geen 18 jaar oud is, of nog op school zit. ...lees verder "Uitkering aanvragen onder huidige Wajong regeling kan nog tot 10 september"

Share

1

energygarden_pi
http://stichtingsocialenergy.nl/energy-garden/

Met dit initiatiefvoorstel kwam Tine de Weijer (PvdA) tijdens de commissie vergadering Sociale Stijging. Een biologische voedseltuin is een ‘sociale onderneming in groen’. Tine stelt dat deelnemers aan deze voedseltuin, voornamelijk cliënten van de voedselbank, hier als vrijwilliger werkervaring op kunnen doen en er sociale contacten leggen. Ze delen in de oogst die daarnaast ook kan wordt afgezet via lokale kanalen, de voedselbank of via sociale restaurants.

Om haar initiatiefvoorstel kracht bij te zetten had ze voorzitter Harry Kiwitz van de Tilburgse voedselbank uitgenodigd. "Ik kan voorspellen dat bij de uitvoering allerlei partijen tegengestelde belangen hebben en een sterke organisatie is noodzakelijk om het te laten slagen. Ik denk na over het belang ten behoeven van sociale activering en voor mensen die dit voedsel goed kunnen gebruiken." aldus de heer Kiwitz. Hiervoor moet er een haalbaarheidsonderzoek komen voor dit project volgens Tine de Weijer. ...lees verder "Een Voedseltuin voor de Voedselbank"

Share

Theresia-ZorgindewijkBewoners van de wijk Theresia en de stichting Stadstuin Theresia hebben een verzoek gedaan voor een bijdrage van €56.500,- voor hun burgerintiatief Project Zorg in de Buurt om een zorgonderneming te starten in de wijk. De commissie Sociale Stijging voerde hier maandag 17 februari een discussie over, nadat twee insprekers hun plan hadden toegelicht.

Met het project ‘Zorg In De Buurt’ willen de stichting Stadstuin Theresia en de wijkbewoners zorg gaan aanbieden in de buurt, waarbij zij uit gaan van de vraag. De initiatiefnemers denken hierbij aan dagbesteding voor wijkbewoners met een lichte beperking en buurtdiensten zoals onder andere kinderopvang, huiswerkbegeleiding, een prikpost en een boodschappendienst. ...lees verder "Burgerintiatief ‘Zorg in de Buurt’ van Theresia krijgt steun van raad en college"

Share

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Deze maandag staan er van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat vergaderingen gepland voor de Tilburgse politiek. Alle Vergaderingen zijn zoals gebruikelijk openbaar. De commissie Leefbaarheid bijt het spits af en begint om 9.50 uur met onder andere de volgende onderwerpen. ...lees verder "Politiek van maandag 17 februari: Sport, Armoede, Natuur en Verbouwing 013"

Share

Foto: Zorgbelang Brabant
Foto: Zorgbelang Brabant

Na een discussie in de commissie van 13 januari en een extra inspraakavond op 20 januari, heeft de gemeenteraad maandagavond een besluit genomen over een nieuw beleid voor de Jeugdzorg. De Jeugdzorg wordt vanaf januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente in plaats van het rijk.

Ondanks de vele discussies die hieraan vooraf zijn gegaan, werden er maandag nog 15 moties (voorstellen om iets te veranderen) ingebracht door verschillende partijen. Eén van die moties ging over de hulp aan kinderen 'zonder papieren', kinderen van vluchtelingen. Deze motie werd ingebracht door GroenLinks, D66, SP, PvdA en TVP en tijdens de bespreking in de raad sloot ook het CDA zich aan. Deze meerderheid is het er niet mee eens dat in de nieuwe Jeugdwet kinderen zonder documenten worden uitgesloten van Jeugdzorg. Bovendien is dit in strijd met de VN rechten van het kind, waarbij ieder kind van dezelfde zorg verzekerd moet zijn. Ieder kind dat Jeugdzorg nodig heeft, moet Jeugdzorg kunnen krijgen. ...lees verder "Jeugdzorg: ook voor kinderen van vluchtelingen"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen