Spring naar inhoud

De tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen, Sint Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat 40 in de wijk Fatima, sluit op 1 september 2017. In het voormalige woonzorgcentrum Sint Jozefzorg wonen tijdelijk ongeveer 400 asielzoekers. De opvang zou er uiterlijk tot oktober 2018 blijven zitten. De reden voor deze eerdere sluiting is dat het aantal nieuwe asielzoekers in Nederland sterk gedaald is.

Vluchtelingen uit Sint Jozefzorg met een verblijfsvergunning worden elders in de gemeente Tilburg gehuisvest. Het besluit om Sint Jozefzorg te sluiten komt van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). ...lees verder "Vluchtelingen opvanglocatie Jozefzorg gaat vervroegd sluiten"

Share

06-08-2015-Stationsstraat fietser gevel olijfboom centrumMaandagochtend 23 mei zat de raadscommissie Sociale Stijging bijeen in de raadszaal om te overleggen over de opvang va vluchtelingen in de stad. De provincie Brabant is namelijk opgedeeld in 11 regio's en elke regio heeft de taak gekregen om een aantal asielzoekers op te vangen en onderdak te vinden voor een aantal statushouders, naar rato van het aantal inwoners.

Dat opvang gevoelig ligt in de stad, dat de gemeente open en helder met mensen in gesprek moet en zorgen van bewoners serieus moet nemen en amen met bewoners moet oplossen, daarvan is inmiddels iedereen overtuigd. Bijna iedereen, bleek tijdens deze vergadering. ...lees verder "COA negeert bewoners en gemeenteraad bij nieuwe opvang aan de Stationsstraat"

Share

De Rijksoverheid en de gemeenten hebben afgesproken dat het Rijk in 2016 en 2017 een bedrag van €70 miljoen per jaar meebetaalt aan integratie en participatie van statushouders. Het bedrag dat elke gemeente krijgt is direct afhankelijk van het aantal statushouders dat wordt opgevangen.

2016-04-21 8516 fAG Paleis Raadhuis WillemspleinIn de afgelopen maand is in de raad (18 april 2016) en commissie Sociale Stijging (11 april jl.) veel gesproken over de opvang van asielzoekers die een verblijfsvergunning (voor 5 jaar) hebben (statushouders). Alle gemeenten moeten in principe een aantal mensen opvangen, maar niemand heeft de mogelijkheid om gemeenten hiertoe te verplichten. Daardoor hebben een aantal gemeenten, waaronder Tilburg, Loon op Zand en Heusden al een redelijk aantal mensen opgenomen terwijl andere gemeenten, bijvoorbeeld Baarle-Nassau en Oirschot, nog geen tot heel weinig mensen hebben opgevangen. (Bron:  www.opnieuwthuis.nl) ...lees verder "Rijk gaat meebetalen aan opvang asielzoekers en vergunninghouders"

Share

2015-09-10-De-Pont-Wilhelminapark-Goirkestraat-Werkzaamheden-nieuwe-EntreeDe komst van vele vluchtelingen naar Nederland brengt de vraag met zich mee of en hoe deze nieuwe of toekomstige inwoners aan het werk kunnen.

Vluchtelingen die nog 'in procedure' zitten om te beoordelen of ze mogen blijven, mogen nauwelijks aan het werk, alleen vrijwilligerswerk is voor hen een mogelijkheid. Asielzoekers die een status hebben gekregen met een verblijfsvergunning voor vijf jaar, moeten aan het werk. Voor hen gelden dezelfde regels als voor alle andere mensen met een bijstandsuitkering.

Op het moment is het nog erg onduidelijk welke kennis, vaardigheden, talenten en opleidingen deze mensen hebben en daarmee ook welk werk zij zouden kunnen doen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft nauwelijks informatie over de achtergrond van de mensen die zich als asielzoekers hebben aangemeld. En de ervaring uit het verleden leert daarbij, dat hoe langer het duurt voordat mensen integreren, waarbij werk een middel is, hoe moeilijker het wordt en hoe meer mensen daardoor (voorgoed) in een bijstandsuitkering belanden. ...lees verder "Proef om sneller inzicht te krijgen in arbeidsmogelijkheden van vluchtelingen"

Share

7

belastingkantoorDe gemeente heeft besloten om vanaf maandag 7 december vluchtelingen op te vangen in het voormalige belastingkantoor aan de Professor Cobbenhagenlaan.

Het gebouw is beschikbaar voor de noodopvang van maximaal 500 vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deed een dringend beroep op de gemeente voor een nieuwe noodopvangplek. ...lees verder "Opvang vluchtelingen in belastingkantoor Professor Cobbenhagenlaan"

Share

Gastbijdrage van Marcel Timmermans, voorzitter bewonerswerkgroep wijk Fatima

059 1510 Kruisvaardersstraat 40 St JozefzorgDit is een oproep aan ALLE Tilburgers die staan voor gastvrij en leefbaarheid

Beste Tilburgers,

In Nederland vragen op dit moment veel mensen asiel aan.

De gemeente Tilburg heeft besloten aan de oproep van de landelijke politiek gehoor te geven en in Tilburg asielzoekers te ontvangen. Deze oproep respecteren wij.

In de Nederlandse politiek en ook door de landelijke politie reeds wordt zeer duidelijk aangegeven de asielzoekers te huisvesten in kleinere groepen in Nederland. Ook dit respecteren wij. ...lees verder "Oproep aan alle Tilburgers die staan voor gastvrijheid en leefbaarheid"

Share

vluchteling kinderen Foto: IHH Humanitarian Relief Foundation - Ken HanlyEr heerste een wat nerveuze sfeer rond en in het Stadhuis op maandag 5 oktober, waar een extra raadsvergadering was ingelast over de komst van 400 vluchtelingen naar Tilburg, meer specifiek: naar het pand St. Jozefzorg in de wijk Fatima. De sfeer werd voor een deel bepaald door het opvallend grote aantal politie-agenten en beveiligers die in en om het pand aanwezig waren. Binnen werd gefluisterd dat mogelijk Geert Wilders van plan was om de vergadering te bezoeken, een gerucht dat uiteindelijk niet werd waargemaakt. ...lees verder "Vluchtelingen – debat over een Collegebesluit dat al genomen was"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen