Spring naar inhoud

3

Op vrijdag 10 maart 2017, tijdens de jaarlijkse NLDoetdag, heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) de Tweede Kamer  middels een kamerbrief geïnformeerd om de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ aan te passen. Klijnsma heeft besloten dat binnenkort voor alle uitkeringsgerechtigden de zogenaamde vrijlating onkosten- vergoeding voor vrijwilligerswerk voor iedereen hetzelfde wordt, ongeacht waarom je welke uitkering ontvangt. Ze heeft gekozen voor de hoogste onkostenvergoeding.

Dit betekent dat ook vrijwilligers met een bijstandsuitkering (Participatiewet) binnenkort voor maximaal €150,- per maand met een maximum tot €1.500,- per jaar een (onkosten)vergoeding mogen ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Dit vrij te laten bedrag is ongeacht of het vrijwilligerswerk wordt verricht in het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. ...lees verder "Alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding"

Share

De twee politieke partijen Christen-Democratisch Appèl (CDA) en Christen Unie (CU) pleiten beide in hun verkiezingsprogramma om een maatschappelijke dienstplicht in te voeren voor jongeren voor een periode van zes maanden. Ze presenteren deze maatschappelijke dienstplicht als oplossing voor het gebrek aan binding, normbesef, begrip en burgerschap. Echter deze vorm van sociale dienstplicht, die tijdens de komende Tweede Kamer verkiezingen ter discussie staat, is te beschouwen als een vorm van dwangarbeid en daarmee in strijd met mensenrechtenverdragen.

Dat concludeert Stan Meuwese in zijn proefschrift over de rechtsgeschiedenis van de dienstplicht waarmee hij maandag 13 maart 2017 aan Tilburg University promoveert.  ...lees verder "Maatschappelijke dienstplicht juridisch ontoelaatbaar"

Share

Op donderdag 16 februari 2017 publiceerde het Centraal Planbureau (CPB), in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017, een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma's: 'Keuzes in Kaart 2018-2021'. Het CPB berekende daarin de gevolgen en kosten als een partij in haar eentje aan de macht zou komen en daardoor alle plannen de komende vier jaar zou kunnen uitvoeren.

Elf politieke partijen waaronder VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, DENK, VNL en de Vrijzinnige Partij hebben de afgelopen maanden hun verkiezings- programma door het CPB laten doorrekenen. Niet alle partijen zien het  het belang van zo'n doorrekening. Onder andere PVV, Partij voor de Dieren en 50Plus lieten hun verkiezingsprogramma's niet doorrekenen. ...lees verder "“Er valt echt wat te kiezen”"

Share

leerfabriek historieEen van de raken van politici is het afleggen van werkbezoeken. Op bezoek gaan bij bedrijven en organisaties om met mensen in gesprek te gaan over wat hen nou zoals bezig houdt. In je eentje op werkbezoek gaan is best saai, vond Marcel Deryckere die namens het CDA Statenlid is in de provincie Brabant. Daarom nodigde hij 15 mensen uit die geïnteresseerd waren om mee te gaan.

Het werkbezoek leidde naar Oisterwijk. In oude industriële panden waar vroeger de de Koninklijke Leerfabrieken wereldfaam hadden vanwege de productie van runder- en kalfsleer én het in Oisterwijk uitgevonden lakleer, is volop nieuwe bedrijvigheid ontstaan. Sinds 2009 is de gemeente Oisterwijk eigenaar van de Leerfabriek en worden de panden opgeknapt, opnieuw ingericht en verhuurd aan tal van bedrijven en organisaties. Er zit een fotograaf met een studio, een koffiebranderij, een lunchroom, een dansschool en tientallen andere bedrijven en organisaties. ...lees verder "Met CDA mee op werkbezoek naar de Leerfabriek in Oisterwijk"

Share

CDA Frans Bartels Marco Stevens
CDA afdelingsvoorzitter Marco Stevens reikt de zilveren CDA-speld uit aan vrijwilliger Frans Bartels (foto: Marcel van den Hoven)

CDA-vrijwilliger Frans Bartels heeft afgelopen zaterdag de zilveren CDA-speld ontvangen uit handen van afdelingsvoorzitter Marco Stevens. Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de christendemocraten in de Werkplaats Amateurkunst Tilburg aan de Jules de Beerstraat.

Het landelijk hoofdbestuur van het CDA kent de onderscheiding toe aan leden die zich op een bijzondere manier voor de partij inspannen. Bartels wordt geprezen voor zijn onverwoestbare inzet. Volgens de partij is hij door zijn manier van werken bekend binnen heel het CDA, ook ver buiten Tilburg. ...lees verder "Zilveren CDA-speld voor Frans Bartels"

Share

2015 Dag van de MantelzorgDinsdag 10 november is de landelijke ‘Dag van de Mantelzorger’! Op diverse plekken in het land is op verschillende manieren aandacht besteed aan de waarde van mantelzorgers voor onze samenleving en werd waardering getoond aan hen die zich dagelijks belangeloos inzetten voor hulpbehoevende naasten of mogelijk zelfs onbekenden.

In Tilburg ging het CDA op pad om deze waardering zichtbaar maken. ...lees verder "CDA bezoekt mantelzorgers"

Share

gemeenteraad 2015-06-04_20-01-05Donderdagavond 4 juni heeft de gemeenteraad bijna zes uur bijeen gezeten in vergadering om de Perspectiefnota 2016 te behandelen. Zoals gebruikelijk passeren in een dergelijke vergadering tientallen voorstellen (moties en amendementen) de revue, waarvan er meestal veel op het laatste moment worden overgenomen door het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) om vervolgens te worden ingetrokken. Een ingetrokken motie wordt niet in stemming gebracht.

Een opvallende motie die niet werd overgenomen en welke was ingebracht door oppositiepartijen LST, VoorTilburg, VVD, en TVP én door coalitiepartij CDA. ...lees verder "Onderzoek naar efficiëntie van subsidie aan ContourdeTwern"

Share

3

De columnWat een gezeur toch over het lekken uit vertrouwelijke raadsstukken en vergaderingen in het Tilburgse gemeentehuis. Nooit geweten dat burgemeester Peter Noordanus eigenlijk liever een Tilburgse versie van de Napolitaanse capo dei capi zou zijn geweest.

De baas van alle baasjes in de raad. omertaDan is Hans Kokke vast en zeker de sutto capo of zijn consigliere: de raadgever in de onverkwikkelijke zaak rond het sportbedrijf. Bij de camorra kennen ze de zwijgplicht, de omerta. In Tilburg blijven de kaken ook op elkaar bij de verantwoordelijken die het sportbedrijf met een dreigend financieel drama hebben opgezadeld. De SP probeert begrijpelijk Hans Kokke als huidig wethouder van Sport uit de wind te houden. Niet Kokke, maar Jan Hamming en Auke Blaauwbroek hebben er een zooitje van gemaakt meent fractieleider Spieringhs.
...lees verder "Omerta"

Share

1

Brabant Kiest logoOp 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Om ervoor te zorgen dat Tilburgers de lokale kandidaten leren kennen is er op woensdag 11 maart een verkiezingsdebat in Café Bolle aan het Piusplein 8.

Vanaf 20.00 uur zullen kandidaten van de PvdA, SP, GroenLinks, VVD, D66 en CDA eerst met elkaar over tal van onderwerpen in debat gaan. In het tweede deel van de avond gaan kandidaten die verkiesbaar zijn voor de Eerste Kamer met elkaar in debat. Op 26 mei kiezen namelijk de vers-gekozen leden van de Provinciale Staten de (nieuwe) leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer controleert de wetten die door de Tweede Kamer worden aangenomen, en kunnen deze ook tegenhouden. ...lees verder "Verkiezingsdebat, 11 maart, Café Bolle"

Share

sybrand bumaJongeren zouden na hun opleiding een maatschappelijke dienstplicht moeten vervullen van een halfjaar, bijvoorbeeld in de zorg, bij vrijwilligersorganisaties of bij defensie. Buma pleit hiervoor in een vandaag verschenen interview in de Telegraaf.

In dit interview noemt Buma de maatschappelijke dienstplicht naar aanleiding van een vraag van de Telegraaf over de voedingsbodem voor terreurbeweging Islamitische Staat:"Het gekke is dat het onveiligheidsgevoel door ISIS eigenlijk het gevolg is van de ultieme vrijheid die wij kennen. Daarom moeten we van één ding doordrongen zijn: de samenleving is niet alleen een rechtenmachine. " ...lees verder "CDA-leider Sybrand Buma pleit voor maatschappelijke dienstplicht"

Share

schuldhulpverleningIn juni van dit jaar overleed in Tilburg een bewindvoerder die als zzp-er de taak had om voor ongeveer 140 cliënten, bijna allemaal in Tilburg, de financiële zaken te regelen in het kader van en schuldsanering, waaronder ook veel gecompliceerde zaken. Deze bewindvoerder voldeed aan de in de wet gestelde eisen, maar desondanks bleek na zijn overlijden dat veel zaken niet waren uitgevoerd zoals had mogen worden verwacht. Huur en vaste lasten bleken niet te zijn betaald en van een aantal cliënten bleek de schuld te zijn opgelopen in plaats van te zijn gedaald. Dit bleek onder andere uit de vele reacties van lezers en gedupeerden op eerdere publicaties van Tilburgers.nl. ...lees verder "Problemen met bewindvoering komen vaker voor"

Share

9

schuldenOp 15 juni jl. is een bewindvoerder, die in Tilburg 126 gezinnen met hun schuldsanering zou begeleiden, om het leven gekomen door suïcide. Hij werkte, samen met een compagnon, voor het bedrijf 'Rappórt Bewindvoering en Inkomensbeheer', waarmee hij de inkomens van zijn cliënten inde en daarmee verantwoordelijk was voor het betalen van de huur, vaste lasten en schulden. Bovendien waren zijn cliënten van hem afhankelijk voor hun wekelijkse leefgeld, afhankelijk van de gezinssamenstelling tussen de 20 en 100 euro per week, voor de dagelijkse boodschappen.

Op 23 juni werd deze situatie besproken met wethouder Hans Kokke, naar aanleiding van vragen van Mohamed Azzoughar (Voor Tilburg) en Marti de Brouwer (CDA). De wethouder beloofde toen dat cliënten zeker niet de dupe zouden worden van de ontstane situatie. ...lees verder "Hulp gezocht voor cliënten overleden bewindvoerder"

Share

3

gemeenteraadDe CDA-fractie stelt voor om als gemeenteraad, met alle partijen gezamenlijk, debatten te gaan organiseren waarbij zoveel mogelijk inwoners betrokken worden. Deze debatten moeten plaats vinden op diverse plaatsen in de stad. Als onderwerp kan gekozen worden voor één of meerdere actuele thema’s. Het belangrijkste hierbij is dat het debat voor een breed publiek interessant moet zijn. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout te bereiken en niet alleen de personen die toch al politiek betrokken of actief zijn. ...lees verder "Raad wil in debat met de stad"

Share

stemmen tellen 1De voorlopige uitslag van de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees parlement in Tilburg is bekend. De opkomst in daalde met 9,5 procent ten opzichte van vijf jaar geleden. slechts 28,8 procent van de Tilburgse stemgerechtigden wist de weg naar het stemhokje te vinden.

D66 werd de grootste in Tilburg met 20 procent van de stemmen. Gevolgd door de PVV met 14 procent van de stemmen. Het CDA 12,8 procent, de SP 12,7 procent, de VVD 11 procent, GroenLinks 9,6 procent, de PvdA 8,7 procent en de Christen Unie - SGP kreeg 1,1 procent van de stemmen. ...lees verder "Uitslag Europese verkiezingen"

Share

stemmen tellen 2In Tilburg is waarschijnlijk D66 de grootste partij geworden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement die donderdag 22 mei werden gehouden. Dit blijkt althans uit de steekproef van GeenStijl onder 8403 Tilburgse kiezers.

Volgens de steekproef heeft D66 20,6 procent van de stemmen binnengehaald. De PVV werd met 13,6 procent de tweede partij, met slechts een kleine voorsprong op de SP (13,2 procent). Dit werd gevolgd door GroenLinks (11,4 procent), CDA (10,9 procent), PvdA (9,1 procent), VVD (9 procent) en de Partij voor de Dieren (4,3 procent).

De uitslag van de steekproef van GeenStijl per gemeente staat hier.

Ook Tilburgers.nl ging gisteren op onderzoek uit bij een van de drukbezochtste stembureau's in Tilburg bij wijkcentrum "In De Boomtak". Hier was de uitslag redelijk gelijk met wat GeenStijl al aan cijfers presenteerde voor Tilburg. ...lees verder "D66 de grootste partij bij de verkiezingen voor het Europees Parlement"

Share

columnWas het voor een enkeling op 19 maart nog verrassend, de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 die zorgden voor de nodige reuring in het lokale, politieke klimaat, voor de spelers in de arena was het dat zeker niet. maar liefst 29 raadsleden werden door de kiezers afgedankt.

neroDe verliezende wethouders Auke Blaauwbroek (PvdA) en Roel Lauwerier (VVD) namen direct het voortouw tijdens de installatie van de nieuwe raad, op 26 maart, waar hun optreden het meest weg had van tegenstribbelen. Want hoewel de raad, en niet het college van wethouders, het hoogste orgaan is in de gemeente, zagen de heren vooral op tegen hun nieuwe rol als fractievoorzitters in de oppositie. Te vergelijken met een degradatie van de Eredivisie naar de Jupilerleague. ...lees verder "“Ik verklaar de politieke arena voor geopend”"

Share

Woensdag 22 mei 2014 zijn de Europese Verkiezingen. Brabander Lambert van Nistelrooij (CDA) (Nuland 1953) zit al sinds 2004 in het Europees Parlement en is woordvoerder voor  de regio Noord-Brabant en Zeeland en tevens het aanspreekpunt voor Tilburg. Tijd voor een gesprek.

Lambert van Nisterlrooij in de CDA-verkiezingswinkel Juliana van Stolbergstraat.
Lambert van Nisterlrooij in de CDA-verkiezingswinkel Juliana van Stolbergstraat.

Hoe ben je in de politiek gerold? Lambert lacht. "Leuk verhaal is dat. Ik deed veel aan sport, handbal en atletiek en was actief in een commissie om een nieuw veld te realiseren. Ik viel blijkbaar op en de KVP (één van de drie partijen die nu het CDA vormen. Red.) vroeg me destijds om op de kieslijst te staan, vooral ook omdat ze op zoek waren naar jongeren. Zodoende kwam ik, als 24 jarige in 1977 in de gemeenteraad. En dat werk bleek extra leuk. Ik ben afgestudeerd als planoloog in Nijmegen en kon meteen mijn kennis in de praktijk brengen bij bestemmingsplannen.  Zo kon ik wat boerderijen redden die op nominatie stonden om gesloopt te worden. ...lees verder "Lambert van Nistelrooij: “Tilburg is een goed voorbeeld voor de EU”"

Share

2

raadszaal-collegeDe gemeente Tilburg heeft donderdag 17 april bekend gemaakt dat D66, CDA, SP en GroenLinks een nieuw college hebben gevormd. De wethouders zijn Berend de Vries (D66), Erik de Ridder (CDA), Marcelle Hendrickx (D66), Hans Kokke (SP) en Mario Jacobs (GroenLinks). Het nieuwe college wordt op maandag 19 mei geïnstalleerd. Op maandag 28 april wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. Locatie en tijdstip worden volgende week bekendgemaakt. De niet-coalitiepartijen in de raad ontvangen de ambtelijke informatiedossiers die zijn gebruikt voor het opstellen van het coalitieakkoord.

De behandeling van het coalitieakkoord vindt plaats op maandag 19 mei tijdens een extra raadsvergadering. Formateur Hans Dieteren legt uit: "Door op 28 april het coalitieakkoord te presenteren en alle onderliggende stukken beschikbaar te stellen krijgt iedereen ruim de tijd om zich voor te bereiden. Het zijn intensieve weken geweest, maar de onderhandelingen verlopen plezierig en constructief. Iedereen is zich bewust van de grote uitdagingen die Tilburg staan te wachten in zowel het sociale als fysieke domein. Niemand kan op dit moment in zijn volle omvang voorzien hoe dit allemaal uitpakt. Daarom kiest dit college ook niet voor een coalitieakkoord waarin alles tot achter de komma is vastgelegd. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waarbij de invulling van de thema's gaandeweg plaatsvindt." ...lees verder "Nieuw college Tilburg met vijf wethouders"

Share

Vandaag 2 april 2014 starten de echte onderhandelingen om te zien of de beoogde coalitie partijen D66-SP-GroenLinks-CDA op hoofdlijnen tot een akkoord kunnen komen. 1 april stuurde de beoogde oppositie partijen (VVD, LST, PvdA, TVP, OPA en Voor Tilburg) die buiten deze coalitieonderhandelingen worden gehouden gezamenlijk een brief aan inmiddels formateur Hans Dieteren. Hierin het verzoek dat ze alle notities en fiches krijgen die ambtenaren aanleveren aan de partijen die over een coalitie onderhandelen. Uiterlijk vrijdag willen ze antwoord van de formateur Dieteren.Logos oppositie De gezamenlijke brief: ...lees verder "Beoogde oppositie verzoekt inzage in stukken coalitieonderhandelingen"

Share

2

trots tilburgNaar aanleiding van het persbericht dat het CDA gisterenavond verspreidde en waarin bekend werd gemaakt dat Joost van Puijenbroek, voorman van Trots, met zijn raadszetel was overgestapt naar het CDA, heeft ook Trots een persbericht gestuurd. Hierin neemt Trots stellig afstand van de bewering dat een meerderheid van het bestuur van Trots het eens was met deze transfer.

Voorzitter Jos Michelbrink schrijft onder meer: "Het enige wat klopt aan het eenzijdige verhaal van Van Puijenbroek, is het feit dat er over de in zijn persbericht genoemde overweging inderdaad met ons bestuur en onze leden is gesproken. Het bijzondere is echter, dat nog ruim voordat die bespreking teneinde was, nog voordat er zelfs ook maar een stemming had kunnen plaatsvinden, Van Puijenbroek, en naar nu blijkt ook het CDA, al meenden naar buiten te moeten komen met hun statement."

Het bestuur en de leden van Trots zijn zeer teleurgesteld in hun voormalige partijleider, maar zullen hun partij blijven voortzetten.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen