Spring naar inhoud

De belangstelling voor het winkelen via internet wordt steeds groter. Deze sector kende in de maand augustus van dit jaar een omzetgroei van maar liefst 18 procent ten opzichte van augustus 2016.

Ook de detailhandel heeft in augustus 4,4 procent meer omgezet. De verkopen (het volume) waren 3 procent hoger. Zowel de omzet van de foodsector als de non-foodsector groeide. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen op haar website. ...lees verder "Belangstelling voor online shoppen groeit enorm"

Share

1

Eén miljoen mannen en twee miljoen vrouwen in Nederland waren in 2016 niet economisch zelfstandig en daarmee financieel kwetsbaar. Ze hebben geen inkomen uit betaald werk of hun inkomen uit betaald werk ligt onder de netto bijstand van een alleenstaande. In 2016 bedroeg de grens om financieel kwetsbaar te zijn, voor mensen met een inkomen onder de 11260 euro per jaar,  940 euro per maand. Ofwel 70 procent van het wettelijke netto minimumloon.

Weliswaar had 27 procent van deze mannen en 35 procent van de vrouwen een betaalde baan, ze verdienden echter minder dan het bijstandsniveau. Dit blijkt uit de nieuwe analyses van het CBS die woensdag 11 oktober 2017 zijn gepubliceerd. ...lees verder "Drie miljoen financieel kwetsbare Nederlanders"

Share

In het tweede kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven precies twee procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor, meldt het CBS. Deze stijging is groter dan in het voorgaande kwartaal. Het totaal aantal uitzenduren nam met 4,2 procent toe. Dit is de grootste stijging na het eerste kwartaal van 2007.

Zowel de uitzenduren in de kortlopende als in de langlopende contracten namen toe. Het aantal uren in kortlopende contracten steeg met 4,9 procent. Dit is de grootste stijging in bijna 7 jaar. Het aantal uren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling nam met 3,5 procent toe. Deze uitzenduren zijn sinds 2012 nagenoeg onafgebroken toegenomen. ...lees verder "Twee procent stijging in uitzenduren"

Share

11

Het kabinet wil graag dat ouderen langer thuis blijven wonen. Maar waarom? Een blik op de cijfers en feiten laat zien dat het bijna onvermijdelijk is. In de komende decennia groeit het aantal ouderen spectaculair. Bovendien kampen verpleeghuizen nu al met personeelstekorten. Dat is vooral een uitdaging voor alleenstaande ouderen.

Het aantal 75-plussers dat alleen woont, stijgt enorm, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 1971 en 2015 is deze groep bijna 4,7 keer zo groot geworden, zodat er nu ruim een half miljoen alleenstaande 75-plussers zijn. ...lees verder "Monitor Debat ‘Oud in eigen huis’ Feiten en cijfers"

Share

Eind 2015 waren er 855 duizend migranten in Nederland die afkomstig waren uit de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie. Dat waren er 40 duizend meer dan eind 2013. Dit meldt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 3 februari 2017 in de Migrantenmonitor 2007-2015.

In dezelfde periode steeg het aantal werknemers in Nederland dat afkomstig is uit Bulgarije van 3 duizend tot 8 duizend. Het aantal Roemeense werknemers groeide van 6 duizend tot 13 duizend. Ondanks de groei uit deze landen waren in 2015 verreweg de meeste buitenlandse werknemers, 156 duizend, afkomstig uit Polen. ...lees verder "Meer Oost-Europeanen aan het werk in Nederland"

Share

In 2016 groeide de Nederlandse bevolking relatief hard. Eind 2015 was Nederland nog maar zo’n 20 duizend mensen verwijderd van de 17 miljoen. Al in maart 2016 werd deze grens gepasseerd. Inmiddels telt de bevolking bijna 17,1 miljoen geregistreerde inwoners.

Dat blijkt uit de laatste ramingen van Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Hoewel nog niet alle gegevens voor het jaar 2016 zijn verwerkt, gaat CBS ervan uit dat er per saldo bijna 111 duizend mensen bij zijn gekomen.  ...lees verder "Bevolkingsgroei neemt toe, vooral in de steden"

Share

bijstandHet aantal bijstandsgerechtigden landelijk is in het derde kwartaal van 2016 met 2.000 toegenomen. Eind september 2016 waren er ruim 462.000 bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Ten opzichte van een jaar geleden zijn dat er 22.000 meer. De toename is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de instroom van Syrische asielzoekers met een verblijfsvergunning. ...lees verder "Bijstandsgerechtigden derde kwartaal opnieuw toegenomen"

Share

Ondernemersvertrouwen-Nederland-totaal-niet-financieel-bedrijfsleven-16-02-15Ondernemend Nederland begint positief gestemd aan het 2016. Het  is aan het begin van het eerste kwartaal sterk toegenomen. Het staat nu op het hoogste niveau sinds vierenhalf jaar.

Vooral onder dienstverleners en in de bouwsector nam het vertrouwen sterk toe. Dit melden Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel, Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), MKB Nederland en Ondernemingsorganisatie VNO-NCW. ...lees verder "Ondernemersvertrouwen sterk toegenomen"

Share

referendumMaandagavond 2 november 2015 vergadert de gemeenteraad over het raadgevend referendum dat door inwoners van Tilburg is aangevraagd over de verbouwing van het Stadhuis (Stadskantoor 1) en de omgeving. In jargon: 'de integrale gebiedsontwikkeling van de omgeving Stadhuisplein inclusief het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan'. Voor dit plan is in 2010 een budget van €74 miljoen gereserveerd. ...lees verder "Wat een referendum over het Stadskantoor kost"

Share

1

geldMaandagmiddag tijdens een informatieuurtje over de BUIG-middelen, het geld dat de gemeente ontvangt van de Rijksoverheid om te besteden aan uitkeringen en de bestrijding van werkloosheid, werden raadsleden over de problemen met dit budget geïnformeerd.

De BUIG-middelen brengen twee zekerheden met zich mee: dat deze elk jaar minder worden én dat de verdeling over de gemeenten in Nederland niet eerlijk, want steeds opnieuw verkeerd berekend, verloopt zodat steeds tot op het laatste moment onduidelijk is hoe groot het budget zal zijn. ...lees verder "BUIG: budget voor uitkeringen blijft rommelig door fouten"

Share

1

08-19-2013-Talent-Square-hart-van-brabantlaanIn het centrum van Tilburg zijn in 2013 de meeste huurwoningen voor woningbouw- corporaties gebouwd. Hiermee groeide de voorraad sociale huurwoningen in gebied in 2013 met 30 procent. Deze nieuwbouw betreft vooral woningen bedoeld voor (internationale) studenten en kenniswerkers (Expats). Hieronder vallen de beide in 2013 gerealiseerde studentencomplexen Talent Square met ruim 700 zelfstandige studenteneenheden en -kamers, gebouwd door TBV Wonen en het Pax met 264 zelfstandige studenteneenheden gebouwd door WonenBreburg.

Dat blijkt uit onderzoek naar woningvoorraadmutaties in 2013 per postcodegebied dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitvoerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken. ...lees verder "Tilburg bouwde de meeste nieuwe sociale huurwoningen in 2013"

Share

UWVVeel mensen die in de afgelopen jaren hun werk zijn kwijtgeraakt, hebben te maken gekregen met het UWV. Het UWV is voor velen inmiddels niet de meest geliefde overheidsinstantie, vanwege de onverbiddelijkheid wanneer iemand een 'foutje' maakt. Informatie een dag te laat of verkeerd doorgeven is een strafbaar feit en wordt per definitie bestempeld als fraude. Het UWV controleert of een uitkeringsgerechtigde zich aan zijn plichten houdt en wie dat niet goed doet krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. ...lees verder "UWV stelt eisen aan werklozen, maar lapt deze zelf aan de laars"

Share

1

oplopende bijstand Q2 2014Het aantal werklozen is in september voor de vijfde maand op rij gedaald. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 16 oktober 2014 bekend in een persbericht. Het aantal werklozen nam af met 4.000 ten opzichte van augustus, opnieuw waren er meer mensen aan het werk. In september was acht procent van de beroepsbevolking werkloos. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september met 11 duizend is afgenomen tot 420 duizend. Alleen onder 55-plussers nam het aantal WW-uitkeringen niet af.

Echter een maand daarvoor op vrijdag 29 augustus 2014 verscheen er een verontrustend persbericht van het zelfde CBS dat het aantal mensen in de bijstand in het tweede kwartaal van 2014 is toegenomen met 8.000 tot 434.000. Daarmee is de stijging gelijk aan die van een jaar geleden en zijn er in de bijstand nog geen tekenen van een herstellende arbeidsmarkt, concludeert het CBS. ...lees verder "Van werkloosheids- naar bijstandsuitkering (2)"

Share

4130g1Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. Er waren in het tweede kwartaal van 2014 bijna 7,2 miljoen personen die werk hadden van twaalf uur of meer per week. Daarnaast waren er bijna 900 duizend personen die werk hadden voor minder dan twaalf uur per week. Dit is 11 procent van alle werkenden.

Personen met een kleine baan (minder dan 12 uur per week) horen volgens de nationale definitie niet tot de werkzame beroepsbevolking, maar volgens de internationale definitie wel. Deze kleine banen worden steeds vaker door jongeren bezet. In het tweede kwartaal van 2014 was 62 procent van alle personen met een kleine baan 15 tot 25 jaar. In 2004 was dat nog 53 procent. Zij werken vaak als winkelpersoneel of in de bediening in de horeca. ...lees verder "900.000 werkenden hebben baan van minder dan 12 uur per week"

Share

1

media_xl_1780477Vanaf 20 september 2014 kunnen ook werklozen van 50 jaar of ouder gebruikmaken van de scholingsvoucher en de plaatsingsfee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar. Ook andere voorwaarden zijn versoepeld.

De economische crisis heeft het risico op langdurige werkloosheid onder ouderen doen toenemen. Het kabinet onderkent het belang om oudere werkzoekenden te ondersteunen bij een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dat gebeurt onder meer door het stimuleren van werkgevers om ouderen in dienst te nemen, door middel van de mobiliteitsbonus, proefplaatsingen en co-financiering van sectorplannen. In aanvulling daarop is het Actieplan 55pluswerkt belangrijk voor de ondersteuning van oudere werkzoekenden. ...lees verder "Regeling scholing en plaatsing oudere werkloze versoepeld"

Share

5

aanvraag bijstandAl roept de overheid al een paar maanden dat onze economie voorzichtig aantrekt, daar is ten aanzien van het huidige werkloosheidcijfer (632.000) nog weinig van te merken. Een lichte daling in augustus, 13.000 minder werklozen dan in juli.

De vierde daling op rij van de werkloosheid kwam vrijwel volledig voor rekening van personen jonger dan 45 jaar, aldus het CBS. De afname van de werkloosheid komt doordat meer werklozen aan het werk zijn gegaan. Ook het aantal werkloze jongeren neemt al een jaar af, maar dat komt niet doordat er meer aan de slag gaan. Jongeren kiezen er volgens het CBS vaker voor om door te leren, en pas later de arbeidsmarkt op te gaan. Wel een vaststaand gegeven is dat oudere werklozen boven de 45 meerdere jaren zonder werk blijven zitten en hierdoor steeds vaker afvloeien naar een bijstanduitkering.

Nu is het juist de bijstandsuitkering waar afgelopen jaren, maar zeker nog per 1 januari 2015 wegens de invoering van de Participatiewet, enorm veel verandert. Hoe gaat het nu in zijn werk bij het Centrum Werk en Inkomen (voorheen Sociale Dienst) van de gemeente Tilburg? ...lees verder "Van werkloosheids- naar bijstandsuitkering (1)"

Share

3

jaren_80Er zijn tal van definities over werkloosheid in gebruik. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt volgens de door dit instituut gehanteerde definitie per juni 2014 op 673.000 werklozen. Een ander overzicht (Arbeidsmarktpositie) laat het zelfde CBS echter zien dat 1.217.000 mensen op zoek zijn naar een baan.

Dat zelfde overzicht laat zien dat de werkzame beroepsbevolking (dat zijn mensen tussen 15 en 65 jaar, die tenminste twaalf uur per week werken) bijna 7.191.000 mensen is. ...lees verder "Werkloosheid bijna twee maal groter ?"

Share

bijstandHet aantal mensen in de bijstand is in het tweede kwartaal van 2014 met 8 duizend toegenomen tot 434 duizend. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 29 augustus bekendgemaakt. Het aantal mensen met bijstand is net zo snel gegroeid als een jaar geleden. Daarmee zijn de tekenen van een zich herstellende arbeidsmarkt nog niet zichtbaar in de bijstand.

De arbeidsmarkt vertoonde in de eerste helft van 2014 tekenen van voorzichtig herstel. Het aantal vacatures vertoonde een lichte stijging, de WW daalde en het aantal banen nam minder snel af. Het aantal personen in de bijstand nam echter nog steeds sterk toe. ...lees verder "Aantal mensen in de bijstand blijft stijgen"

Share

Welvaart in Nederland 2014Vandaag kwam de tweede editie van het rapport Welvaart in Nederland beschikbaar door het Centraal Bureau voor de statistiek. Hierin worden de meest actuele landelijke en regionale cijfers gepresenteerd over inkomens, vermogens en bestedingen van huishoudens. Waar mogelijk komen lange trends van deze aspecten van welvaart aan bod. Ook wordt ingegaan op de economische verwachtingen van consumenten en de druk van de inkomstenbelasting op het inkomen. Daarnaast zijn de groepen aan de onderkant en de bovenkant van de welvaartsladder in kaart gebracht. ...lees verder "Vermogen van Nederlandse huishoudens met de helft geslonken"

Share

faillisementenIn het eerste halfjaar van 2013 is een recordaantal faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken. Bij 4 op de 10 faillissementen betrof het een bedrijf uit de bouw of de handel. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aantal uitgesproken faillissementen is gebaseerd op informatie van de Nederlandse rechtbanken. Deze gegevens zijn beschikbaar vanaf 1981.

In de eerste helft van 2013 zijn er in heel Nederland 4.983 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 14 procent meer dan in dezelfde periode van 2012. Sinds het begin van de meting in 1981 gingen nog nooit zoveel bedrijven binnen een half jaar failliet. Bij de eenmanszaken bleef de toename van het aantal faillissementen beperkt tot 1 procent. Bij de overige bedrijven en instellingen was de stijging 16 procent. ...lees verder "Eerste helft van 2013 recordaantal faillissementen in Brabant"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen