Spring naar inhoud

De gevel van de voormalige Van Delft´s Kinderwagenfabriek in de Telegraafstraat.

Deze firma bestond al in 1876.  Kinderwagenfabrikant de firma L.W. van Delft in de Poststraat ontving op 28 juni 1909 het predicaat hofleverancier. Grondlegger was Lambertus Wilhelmus van Delft (1841-1919), die dit bedrijf runde met zijn zoons Henricus Adrianus Wilhelmus van Delft (1877-1943) en Adrianus Andreas Wilhelmus van Delft (1882-1925). ...lees verder "Verbouwing hofleverancier Van Delft kinderwagenfabriek"

Share

2016-01-17 dakkapel torentje Pastorie Koestraat
Het dakkapelletje en torentjes zijn enkele van de fraaie details van de voormalige pastorie van de kerk aan de Koestraat die ontworpen is door C.F. van Hoof; het gaat om de Besterdkerk, oftewel Leonarduskerk uit 1901.

De parochie heette officieel Leonardus en Gezellen en de kerk werd gesloopt in 1975; het rampjaar waarin ook de kerk van de Noordhoek verdween.  In beide gevallen om plaats te maken voor appartementen.

 

Share

1

We zien hier de Besterdkerk, oftewel Leonarduskerk uit 1901 onder architectuur van Cees van Hoof In 1914 werden pas de torens, koor en bijkapellen eraan gebouwd en de inzegening vond plaats in 1901. De parochie heette officieel Leonardus en Gezellen en werd gesloopt in 1975.

We zien hier de Besterdkerk, oftewel Leonarduskerk uit 1901 onder architectuur van Cees van Hoof   In 1914 werden pas de torens, koor en bijkapellen eraan gebouwd en de inzegening vond plaats in 1901. De parochie heette officieel Leonardus en Gezellen en werd gesloopt in 1975.

Share

Een foto van de Heikant, van zelfs vóór 1900. We staan hier op de huidige Lehar-straat, destijds gewoon Heikant geheten, en kijken richting de frankische driehoek die nu De Schans heet. Na het plein vervolgt de weg daar links als Moerstraat, daartussendoor als Rugdijk en rechtuit als De Kuds (volgens de Kaart van Zijnen uit 1760). De kerk die zichtbaar is, dat is de huidige Mariakerk uit 1873 en ontworpen door J.C. van den Heuvel. Bij de kerk werd later een pastorie gebouwd door Hendrik van Tulder (de architect van de voormalige Korvelse Kerk en het Oude Stadhuis). Later in 1907 is ook nog een klooster bijgebouwd door C.F. van Hoof  (die ook de kerktoren van het Heike, De Spaarbank en de kerk en pastorie van De Besterd ontworpen heeft).  Het zandpad dat de Heikant kruist is de huidige Offenbachstraat.

 

Share

1


In de eerste villa rechts, in 1896 aan de St. Josephstraat gebouwd, woonde destijds Louis van den Bergh, fabrikant van wollen stoffen. De huizenrij links is van de befaamde architect C. F van Hoof en zijn gebouwd in 1898. Ze staan op de Rijksmonumentenlijst. Cees van Hoof ontwierp ook: De Spaarbank, Besterdse kerk (gesloopt) en pastorie, Villa Anna en Casa Cara in de Lange Nieuwstraat, De Refter, De Pastorie aan de Schans en de verbouwing van De Refter en de Heikese Kerk.


Nu staan er behoorlijk meer gebouwen want vroeger hield Tilburg daar zo'n beetje op. De St. Josephstraat was eeuwenlang de belangrijke verbindingsweg naar Oisterwijk en 's Hertogenbosch. Nu is het nog steeds de belangrijkste weg naar de wijk Armhoef.

Share

4

VanHoof
Architect Cornelis Franciscus van Hoof

Een van de belangrijkste architecten die in Tilburg werkzaam zijn geweest is zonder twijfel Cornelis Franciscus van Hoof (1861-1952). Hij volgde zijn opleiding aan de Vlaamse school voor Schone Kunsten en ontwierp talloze kerkelijke en zakelijke gebouwen, woningen en wooncomplexen in Tilburg, Brabant en Limburg.

Een groot aantal van die gebouwen maken onderdeel uit van de lijst van Nederlandse Rijksmonumenten, beschermde stadsgezichten of zijn beeldbepalende panden.

Hij werd in 1917 onderscheiden met het Gouden Kruis in de Orde van Pro Ecclesia et Pontifice.

Belangrijke werken van Cees van Hoof in Tilburg:

  • De Refter 1737, Nieuwlandstraat 23 - 25, verbouwing onder architectuur van C.F. van Hoof in 1907  (Beeldbepalend pand).
  • Gasthuisstraat 15  -  Orde of congregatie: Franciscanessen van Oirschot.   Historische adressering: Gasthuisstraat 13 -  Bestemming: Onderwijs

   Villa-Anna-overview
   Villa Anna
  • Villa Anna, Casa Cara. Adres: Lange Nieuwstraat 156-158. Opdrachtgever: Jules en César Lekanne dit Deprez. Ontwerp in 1899  Bouw in 1902  Status: Rijksmonument. Villa Anna heette eerst volgens bronnen Villa Nova en was het woonhuis van César Lekanne dit Deprez.
  • Klooster op De Schans, ofwel Sint-Leonardusgesticht. Dit werd in 1907 uitgebreid met drie traveeën en een tweede bouwlaag. Links verrees een haaks hierop gebouwde tweelaagse vleugel naar een ontwerp van architect C.F. van Hoof. (Rijksmonument)
  • De Heikese Kerk (Sint Dionysiuskerk). Het ontwerp van de voorgevel is in 1894-1895 toegevoegd. Het neogotische ontwerp is van C.F. van Hoof. De kenmerkende motieven zijn onder andere pinakels, spitsbogen en driepassen. (Rijksmonument).
  • Kapel Visitandinnen, Bisschop Zwijsenstraat 7, van de Zusterorde O.L. Vrouwe Visitatie, neogotische kapel met aangebouwde ziekenzaal gebouwd onder architectuur van C.F. van Hoof in 1895 (Rijksmonument).
  • RK Kerk en pastorie toegewijd aan de Heilige Leonardus (1902) aan de Koestraat. De pastorie staat er nog maar de kerk is in de jaren '70 van de vorige eeuw gesloopt.
  • Het pand van de Vereeniging Tilburgsche Spaarbank, hoek Noordstraat, Korte Schijfstraat (1910) in neo-renaissancestijl. (Rijksmonument)
De vier herenhuizen aan de St Josephstraat
 • Vier herenhuizen aan de Sint Josephstraat. De panden op nummer 115-121 staan op de Rijksmonumentenlijst. Het bouwjaar is 1898.
 • Wilhelminapark 36-37, (1907). Deze twee monumentale herenhuizen zijn beeldbepalend in de straat. De hoofdopzet van de panden is symmetrisch en binnen deze opzet bezorgen diverse afwijkingen, zoals de verschillende hoekrisalieten, de gevel een speels, bewegelijk karakter. De bouwstijl is eclectisch en verwijst met, cordonlijsten, speklagen, en raamdecoraties naar de Hollandse renaissance. Ook zijn kenmerken van de Art Nouveau terug te vinden in de decoratie van de raampartijen en de wijze waarop natuursteen is verwerkt.  (Rijksmonument)
 • Twee herenhuizen in Eclectische stijl aan de Spoorlaan 386-388 werden gebouwd in 1906. Vanaf 1923 werd de woning bewoond door C.F. van Hoof en zijn twee zussen tot aan zijn dood in 1952. (Beschermd stadsgezicht)
 • Bureau Huisvesting aan de Stationsstraat 45 in 1904 als rijksbelastingkantoor ontworpen

bron: Regionaal Archief Tilburg en De Refter

Share

1

De Spaarbank is nu 100 jaar oud

Adres: Noordstraat 125

Architect: C.F. van Hoof
Opdrachtgever: Vereniging Tilburgse Spaarbank
Ontwerp: -
Realisatie: 1910
Status: Rijksmonument

Centraal gelegen aan de vijfsprong die Tuinstraat, Noordstraat, Korte Schijfstraat, Stationsstraat en Nieuwlandstraat met elkaar verbindt: dit pand is in 1910 gebouwd als bankgebouw met bovenwoning naar een ontwerp van de Tilburgse architect C.F. van Hoof (1861-1952). Opdrachtgever was het bestuur van de ‘Vereeniging Tilburgsche Spaarbank’. Heel kenmerkend is de zeskantige hoektoren.

Het pand heeft een neo-renaissancistische stijl wat herinneringen oproept aan Palazzo Medici-Riccardi in Florence dat uit 1444 stamt. Met zeer gevarieerd metselwerk ontstaat er een levendige gevel, één van de stijlkenmerken van de architect. De bank kreeg er in de loop van de jaren steeds meer filialen bij zodat men in 1974 besloot tot de bouw van een nieuw hoofdkantoor aan de Tivolistraat. Daarna was de 'spaarbank' lange tijd een crèche.

Naam van de opdrachtgever in de gevel

In de jaren '90 van de 20e eeuw is het pand inwendig verbouwd. Het was enige tijd een winkel in interieurobjecten. Sinds kort heeft het een horecafunctie. Bijzonder aan het interieur zijn de glas-in-lood deuren die toegang geven tot de achterzijde van het café. Centraal in die deuren staan de wapens van Tilburg en Brabant. Het is een rijksmonument en maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht.

Het pand is één van de pronkstukken van de gewaardeerde architect C.F. van Hoof die een rijk oeuvre in Tilburg nalaat.

Share

1

500-Mariakerk-De-schans)Adres: : De Schans 121 - 123
Architect: C. F. van Hoof (uitbreiding klooster/kapel), J. C. van den Heuvel (kerk), H. J. van Tulder (pastorie)
Opdrachtgever: -
Ontwerp: -
Realisatie: 1872 - 1907
Status: Rijksmonumenten

De voormalige Heikant was de meest noordelijk gelegen woonkern van de verzameling nederzettingen waaruit de stad Tilburg gegroeid is. Rond een driehoekig plein heeft hier in de negentiende eeuw een verdichting van bebouwing plaatsgevonden. In 1871 werd aan het plein een parochieel centrum gesticht. Tot 1907 kreeg dit centrum gestalte door de bouw van een sobere, neogotische kerk, een pastorie en een klooster, waarin tevens een school gevestigd is. De kerk stamt uit 1873 en is opgebouwd als een basiliek met een hoog middenschip en twee zijbeuken. In het exterieur zijn de hoeken en pieken afgewerkt met pinakels.

Naast de kerk ligt de pastorie die kenmerken vertoont van in eclectische stijl uitgevoerde herenhuizen.
In 1902 stichtte de Congregatie van zusters van Liefde een kloostergesticht, ook wel 'Liefdesgesticht' genoemd, in een voormalig, uit 1872 stammend woonhuis. In 1907 werd het klooster uitgebreid met drie traveeën en een tweede bouwlaag. Haaks hierop werd een tweelaagse vleugel gebouwd naar een ontwerp van architect C.F. van Hoof.
In 1977-1978 kreeg het voormalige kloostergebouw de bestemming van wijkcentrum, waarvoor het interieur ingrijpend verbouwd is. Bron Castonline)

Share

1

Casa-CaralAdres: Lange Nieuwstraat 156-158
Architect: Cornelis (Cees) Franciscus van Hoof (1861-1952)
Opdrachtgever: Jules en César) Lekanne dit Deprez
Ontwerp: 1899
Realisatie: 1902
Status: Rijksmonument (Dubbelhuis met Villa Anna)

Casa Cara was het woonhuis van Jules Lekanne dit Deprez en hier is, in tegenstelling tot Villa Anna het interieur intact gebleven. Tussen 1932 en 1939 woonde Winando in het huis. Winando was een vermaarde illusionist en telepaat. (Zie hierover meer over zijn leven)

Het dubbele herenhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling, namelijk de stichting van fabrikantenwoningen binnen het stedelijke weefsel. ...lees verder "Architectuur: Casa Cara – Lange Nieuwstraat 156"

Share

2

Villa-Anna-overviewAdres: Lange Nieuwstraat 156-158
Architect: Cornelis (Cees) Franciscus van Hoof (1861-1952)
Opdrachtgever: Jules en César) Lekanne dit Deprez
Ontwerp: 1899
Realisatie: 1902
Status: Rijksmonument

Villa Anna heette eerst volgens bronnen Villa Nova en was het woonhuis van César Lekanne dit Deprez. Na de tweede wereldoorlog bood Villa Anna onderdak aan een opleidingsinternaat voor gezinszorg (Maria ter Engelen), en er was ook enige tijd dansinstituut "Robben" in gevestigd.  In de tweede helft van de jaren negentig is het pand grondig gerestaureerd en op de rijksmonumentenlijst geplaatst. ...lees verder "Architectuur: Villa Anna – Lange Nieuwstraat 158"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen