Spring naar inhoud

Van 4 juli tot 1 augustus 2017, heeft de vacature open gestaan voor kandidaten die willen solliciteren naar de functie van Burgemeester van Tilburg. Vanwege de vakantieperiode was deze termijn een week langer dan gebruikelijk. Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft bekend gemaakt dat 28 mensen op deze vacature hebben gesolliciteerd.

Het gaat om 6 vrouwen en 22 mannen. 20 sollicitanten zijn burgemeester of wethouder (geweest) of hebben een andere politieke functie. 8 sollicitanten zijn afkomstig uit de vrije beroepen of de particuliere sector; zij combineren hun hoofdfunctie veelal met een of meerdere politiek-bestuurlijke nevenfuncties. ...lees verder "28 sollicitanten voor vacature Tilburgemeester"

Share

Maandag 3 juli 2017 tijdens de vergadering van de gemeenteraad kwam Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Brabant, een toespraak houden over de gang van zaken om een nieuwe burgemeester voor Tilburg te vinden. En inmiddels, van 4 juli tot 1 augustus, staat de vacature open voor kandidaten.

In de afgelopen weken hebben Tilburgers de kans gekregen om via een enquete hun mening te geven over de nieuwe burgemeester en aan welke kwaliteiten en eigenschappen deze zal moeten voldoen. En ook op Tilburgers.nl is een peiling gehouden, waaraan bijna 600 lezers deelnamen. Beide peilingen zijn toegevoegd aan de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Share

Begin mei 2017, kort nadat burgemeester Peter Noordanus zijn afscheid aankondigde, hebben we de lezers van Tilburgers.nl gevraagd naar hun voorkeuren voor een nieuwe burgemeester. En dat hebben we geweten! Eén ding is zeker, zoals één van onze lezers zeer scherp opmerkte:

Dat is wel soort van duizendpoot!

We hebben inmiddels alle reacties geïnventariseerd en op een rijtje, en in grafiekjes gezet. We hebben onze lezers ook gevraagd om commentaren. En ook die hebben we heel veel binnen gekregen. Alle citaten in dit verslag zijn van onze lezers. ...lees verder "Nieuwe burgemeester van Tilburg: supermens en duizendpoot"

Share

In oktober 2017 neemt burgemeester Peter Noordanus afscheid als burgemeester van Tilburg. Daarmee is meteen de vraag actueel geworden: wie volgt hem op?

Ons stadsbestuur, College en gemeenteraad, zullen binnenkort een profielschets opstellen en deze als openbare vacature publiceren, zodat iedereen kan solliciteren.

Tilburgers.nl neemt bij deze het initiatief om het stadsbestuur van Tilburg een handje te helpen door alvast een profielschets te maken, natuurlijk samen met onze lezers! Wil je meedoen?

Vul dan de 7 vragen in van onze enquête (Google formulier).

Eind mei zullen we de resultaten publiceren op Tilburgers.nl.

Peter Noordanus is de achttiende burgemeester van Tilburg, als je de twee waarnemend burgemeesters niet meerekent, die de stad heeft gehad. Een overzicht van alle burgemeesters - sinds 1809 - publiceerden we in 2013.

 

Share

De gemeenteraad van Winterswijk, in het meest oostelijke deel van de regio Achterhoek in de provincie Gelderland, heeft Joris Bengevoord voorgedragen als hun nieuwe burgemeester.

En hoewel burgemeesters worden benoemd door de Commissaris van de Koning, is het gangbaar dat de aanbeveling van de gemeenteraad wordt opgevolgd. Met 32 jaar wordt hij de jongste burgemeester van Nederland. ...lees verder "Joris Bengevoord (GroenLinks) wordt burgemeester van Winterswijk (Gelderland)"

Share

1

BurgemeestersontbijtDe kleuters van basisschool Fatima aten donderdag hun ontbijt samen met burgemeester Peter Noordanus op het stadhuis. Het is de week van Het Nationaal Schoolontbijt.

Omdat ontbijten gezond is, geven deze week ruim 500.000 kinderen het goede voorbeeld op ongeveer 2.500 basisscholen. En dus ook tijdens het burgemeestersontbijt. De 16 kinderen en de burgemeester aten hun ontbijt in het Paleis-Raadhuis en maakten kennis met elkaar. De kinderen vroegen de burgemeester het hemd van het lijf. Van grote glijbanen en een reuzenwip in de stad tot of de burgemeester ook een bed heeft in het stadhuis.
...lees verder "Kleuters van basisschool Fatima mochten vandaag ontbijten met burgemeester Peter Noordanus"

Share

samenscholing verbodenVoor het Westerpark en de omgeving geldt sinds 3 oktober een toegangsverbod en een samenscholingsverbod tussen 's avonds 22:00 uur en 's ochtends 6:00 uur. Dit maakt de gemeente vandaag bekend op haar website. Aanleiding is een schietincident eind september.

Het toegangs- en samenscholingsverbod loopt tot en met 2 oktober 2015. Voor het Westerpark geldt een toegangsverbod. In de omgeving van het park is er een samenscholingsverbod. Het gebied voor het samenscholingsverbod omvat de volgende straten: Beneluxlaan, Nimrodstraat, Jagerslaan, Postelse Hoeflaan, Eduard Meijerslaan en de Schiphollaan. ...lees verder "Toegangsverbod en samenscholingsverbod Westerpark en omgeving in de late avond en nacht"

Share

1

De waarnemend burgemeester van Groningen Ruud Vreeman wordt per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool. Tegelijkertijd treedt Peter Struik, president van Fujifilm Manufacturing Europe B.V. en directeur van Fujifilm Europe B.V., toe tot het toezichthoudend orgaan van de hogeschool.

Vreeman (66) neemt na de zomer het stokje over van Hans Dona die deze functie vanaf 2006 bekleedde en het einde van zijn statutaire termijn heeft bereikt. Aankomend voorzitter Vreeman is vanaf 2013 burgemeester van Groningen. De toekomstig voorzitter van de Raad van Toezicht van Avans was in het verleden eveneens burgemeester van Zaanstad en Tilburg. Ruud Vreeman heeft ruime ervaring als commissaris bij diverse organisaties, zoals TNO, Connexxion, Arbo Unie en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Ook verdiende hij bij tal van instanties zijn sporen als voorzitter, waaronder het Contractspelersfonds van de KNVB en de plaatsingsadvies commissie van de Nationale Politie. En als voorzitter van de Raad van Toezicht onder andere bij Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad (OVO).  ...lees verder "Ruud Vreeman en Peter Struik treden toe tot Raad van Toezicht Avans Hogeschool"

Share

ambtsketen 2Dit is de conclusie uit het onderzoek dat gehouden is door de Tilburgse School voor Politie en Bestuur in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie. Burgemeesters besteden gemiddeld 57,5 uur per week aan hun functie. Echter die van de grote gemeenten maken doorgaans de meeste uren, waarnemend burgemeesters de minste. Dit staat in het rapport Majesteitelijk en magistratelijk

De onderzoekers stuitten op aanzienlijke verschillen in tijdsbesteding tussen groepen burgemeesters. Zo besteden burgemeesters van gemeenten tot en met 50.000 inwoners aanzienlijk minder uur per week aan hun werkzaamheden als burgemeester (gemiddeld tussen 54 tot 58 uur) dan burgemeesters van gemeenten vanaf 50.000 inwoners (gemiddeld tussen 63 tot 67 uur). De absolute tijdsbesteding van burgemeesters hangt volgens de onderzoekers samen met de gemeentegrootte. ...lees verder "Burgemeesters in grote steden werken harder"

Share

het-jaar-013_blauw_rood_RGBIn het eerste kwartaal van 2013 interviewden we 13 mensen uit Tilburg over hun visie. In deze ‘13 Visies op de Stad 013’ kwamen bekende en onbekende Tilburgers aan het woord over hun werk en leven en waar zij zoal in de stad tegenaan lopen.
In deze tweede serie van 13 interviews vroegen we 13 Tilburgse politici om op deze visies te reageren.

09-02-2013-Peter-NoordanusDit is de laatste aflevering van de reeks 'Visies uit de Tilburgse politiek'.

Als we bij burgemeester Peter Noordanus binnenkomen, liggen alle 13 ‘Visies uit de Stad 013’ uitgeprint op tafel; hij heeft zich zeer grondig voorbereid om te reageren op “de bonte verzameling visies van 13 zeer verschillende Tilburgers”.

We hebben precies een uur de tijd gekregen en Peter Noordanus steekt direct van wal: “Sinds ruim drie jaar ben ik nu burgemeester van Tilburg en inmiddels heb ik de stad leren kennen als mijn broekzak. Daarom kan ik wel een beeld geven van waar Tilburg staat en waar we naartoe moeten. Tilburg is een stad met veel kansen, maar ook een stad met veel problemen. En een stad waar mensen van problemen een kans proberen te maken.”

”Eén van de kansen van de stad is het ondernemerschap in Tilburg. Natuurlijk hebben we belangrijke, grote bedrijven zoals Versteijnen, dat nu een eigen haven aanlegt, maar ook ruim 14.000 MKB-bedrijven. Tilburg is een stad van ‘de mouwen oprollen’.” ...lees verder "Burgemeester Peter Noordanus: “De solidariteit van Tilburgers is één van de kroonjuwelen van de stad”"

Share

camera-korvelseweg
Camera langs de Korvelseweg, tegenover een café en vlakbij de balkons van bewoners

Maandagmorgen discussieerde de commissie Leefbaarheid over cameratoezicht als middel om de veiligheid in de stad te verbeteren en de bescherming van privacy van burgers. Deze discussie, die door GroenLinks op de agenda was gezet, spitste zich met name toe op de bescherming van privacy van burgers.

GroenLinks-raadslid Marc Vintges trapte af met het verhaal van Edward Snowden, een voormalig medewerker van de CIA, die daarna als systeembeheerder via het bedrijf Booz Allen Hamilton voor de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA werkte. Snowden lekte in juni 2013 informatie over een reeks van spionageactiviteiten door het NSA op internet, die door de kranten The Washington Post en The Guardian werd gepubliceerd. Hij werd genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede en kreeg in Rusland politiek asiel tot 1 augustus 2014.

Vervolgens stelde Vintges vragen aan burgemeester Noordanus, verantwoordelijk voor veiligheid, over de mogelijkheid dat digitale camera's gehackt kunnen worden en de beelden openbaar gemaakt, over de betrouwbaarheid van gezichtsherkenning door camera's: "Gezichtsherkenning is niet onfeilbaar! Straks wordt iemand met veel geweld opgepakt en blijkt het even later de verkeerde te zijn." en de bescherming van privacy van burgers. ...lees verder "Discussie over camera’s: veiligheid versus privacy"

Share

Wethouder Marjo Frenknoordanus_raad11-10-10Vanmorgen 24 juni kwamen de leden van de commissie Sociale Stijging extra vroeg uit de veren om van wethouder Marjo Frenk en burgemeester Peter Noordanus het laatste nieuws over de Jan Wierhof te horen. Vier weken geleden kreeg Marjo Frenk zware kritiek van de commissie over de manier waarop ze met het broze vertrouwen in de wijk omging. "Mijn niet beste commissie vergadering ooit." noemde zij het vandaag. ...lees verder "Burgemeester en wethouder Marjo Frenk geven nieuwe info over Jan Wier"

Share

Wethouder Marjo Frenk

Op 4 februari heeft de gemeenteraad met de krappe meerderheid van één stem besloten dat een afdeling voor verslavingszorg van Novadic-Kentron naar Jan Wier mag verhuizen. Dit ondanks felle tegenstand in de wijk, maar wel met harde garanties en afspraken met de wijk, waarbij burgemeester Noordanus zich 'persoonlijk garant' stelde voor de veiligheid. Ook werd er een beheergroep in het leven geroepen, waarin bewoners van de wijk samen met GGZ Breburg, de wijkagent en ambtenaren van de gemeente samen heel regelmatig overleggen over de leefbaarheid in de wijk.

Nadat begin maart professor, criminoloog en wijkbewoner Cyrille Fijnaut opstapte uit deze beheergroep, is nu opnieuw een wijkbewoonster, Helma Oostelbos, opgestapt omdat zij vindt dat zij niet serieus genomen wordt en omdat afspraken niet worden nagekomen. Dat laat zij middels een brief aan de raad weten. Ook vindt ze dat ze slecht wordt geïnformeerd over belangrijke kwesties die er spelen. Ze schrijft:  ...lees verder "Wethouder Marjo Frenk krijgt wind van voren in kwestie Jan Wier"

Share

Sinds de stadsrechten die Tilburg in 1809 verwierf kent Tilburg een burgemeester die aan het hoofd van het stadsbestuur staat. Hier volgt een overzicht van alle burgemeesters van Tilburg.

    1. Martinus van Dooren, de eerste burgemeester
      Martinus van Dooren

      1809-1811 Martinus van Dooren (1756-1811)  Nog onder Frans bestuur ...lees verder "Overzicht van de Burgemeesters van Tilburg"

Share

1

De discussie over de mogelijke verhuizing van enkele afdelingen voor verslavingszorg van Novadic-Kentron naar de Jan Wierhof, was vorige week afgebroken wegens tijdgebrek. Op maandag 17 december stond dit onderwerp daarom opnieuw op de agenda van de commissie 'Maatschappij'. Opnieuw was de publieke tribune vol gestroomd met buurtbewoners van Jan Wier, gewapend met zelfportretten van hun kinderen.

Aangezien de veiligheid van de buurt een rode draad vormt in de discussie over de komst van cliënten die medicinale heroïne en methadon verstrekt krijgen, was burgemeester Peter Noordanus ook aangeschoven bij de commissievergadering. Volgens hem wordt het zelfs veiliger in de buurt van Jan Wier zonder de aanwezigheid van GGZ Breburg, die hier weggaat, en met de afdelingen van Novadic-Kentron: "We moeten beheersafspraken maken die niet 'in papier verzinken'. Ik neem zelf de verantwoordelijkheid en zie mogelijkheden. Wethouder Marjo Frenk en ik moeten dit verder uitpraten en regelen met de omwonenden. In het Collegebesluit zit duidelijke koppeling: verhuizing van GGZ Breburg uit Jan Wier moet afgerond zijn voordat Novadic-Kentron er in komt."

Deze toezegging overtuigde een groot deel van de raadsleden, en de bewoners op de publieke tribune, niet. Alleen GroenLinks, D66 en PvdA schaarden zich achter het college. Wel is er een meerderheid te vinden voor het idee van hoogleraar Cyrille Fijnaut, om een 'stadsbrede commissie'  in te stellen, die moet onderzoeken waar in de stad plaats is voor zorginstellingen die een sociale impact hebben op een wijk, zoals verslavingszorg en psychische zorg. Maar of die commissie nu eerst moet worden opgericht en het besluit over de verhuizing van Novadic-Kentron hier op moet wachten, daarover zijn de meningen verdeeld.

Joost van Puijenbroek van Trots wierp de vraag op of er een 'roll-back'-mogelijkheid was: of de verhuizing van Novadic-Kentron nog was terug te draaien als zou blijken dat er meer overlast in de wijk Armhoef wordt gemeld dan de burgemeester nu voorstelt. Volgens Joris Bengevoord (GroenLinks) kan de burgemeester altijd ingrijpen en zelfs de instelling sluiten als het mis zou gaan.

De discussie draaide nog een tijd lang om deze vraag, totdat de burgemeester zich er in mengde in een poging om voor- en tegenstanders dichter bij elkaar te brengen: "Ik wil niet de zorg van burgers ondermijnen. Ook neem ik GGZ Breburg kwalijk dat zij niet eerder verantwoordelijkheid heeft genomen toen hun cliënten overlast veroorzaakten. Terecht komen jullie (richting de tribune) daartegen in verweer. Maatschappelijke instellingen moeten zich realiseren dat de stad ruimte moet bieden en moeten zich bewust zijn van positie in de buurt. Ik heb voldoende instrumenten in handen om in te grijpen. Ik stel een contract voor en Novadic-Kentron zal dit moeten naleven zodat de omgeving op orde komt en blijft. Ik denk dat de nieuwe situatie een verbetering zal zijn. We zullen wensen en bedenkingen horen en definitief besluit zal vast wel in de raad behandeld worden. Is aan u, met de wethouder verder, maar niet vrijblijvend wat mij betreft. We hebben allemaal ook de verantwoordelijkheid om mensen die zorg nodig hebben die zorg ook te bieden."

Besloten werd, dat wethouder Marjo Frenk met een nieuw voorstel moet komen waarin alle opmerkingen en wensen van de raadsleden verwerkt zijn. In plaats van een collegebesluit wordt het een raadsbesluit waar de raad over zal moeten stemmen. Dit zal gebeuren in de gemeenteraad van 14 januari óf van 4 februari 2013, want het is nu nog niet zeker wanneer het nieuwe voorstel klaar is.

Share

1

Cyrille Fijnaut, criminoloog en hoogleraar rechtsvergelijking in Tilburg University

In een gecombineerde vergadering van de commissies 'Maatschappij' en  'Modern Bestuur', vanmiddag in de raadszaal, werd het plan van Novadic-Kentron, GGZ Breburg en de gemeente Tilburg besproken om verslavingszorg te vestigen in de wijk Armhoefse Akkers in het Jan Wierhof. Er waren zes insprekers aangeschoven om hun bedenkingen en wensen met de commissies te delen, waaronder professor Cyrille Fijnaut, die zowel als deskundige is op het gebied van veiligheid, alsook buurtbewoner van Jan Wier.

Cyrille Fijnaut sprak zijn teleurstelling uit over manier waarop Novadic-Kentron, GGZ Breburg en de gemeente eerst de plannen hebben gesmeed zonder daar de wijkbewoners bij te betrekken: "Het is onaanvaardbaar dat men niet is gaan praten met de bewoners. Je kunt geen locatieplan maken als je niet eerst met de buurt gaat praten en weet wat de impact is. Sinds de jaren '90 zijn er in heel Nederland toenemende problemen met aggressie en zwaardere verdovende middelen bij GGZ-instellingen." En over beheersbaarheid zei hij: "Een kleine zorglocatie kan een wijk aan, dat gaat via het mechanisme van sociale controle en dan is er wat te doen aan problemen. Maar als de aantallen groter worden en je creëert een grotere locatie, dan moet je straffe maatregelen nemen om dat te beheersen en onder controle te krijgen, dan wordt de wijk een deel van de instelling in plaats van de instelling een deel van de wijk. Men heeft het draagvlak in de buurt van de Jan Wierhof kapotgeslagen door niet meteen met de buurt in gesprek te gaan."

Maar hij bood ook een alternatief: "Stel een gemengde commissie samen uit alle gelederen van belanghebbenden, waaronder ook buurtbewoners, die er samen aan werken om deze voorzieningen te organiseren. Rond de Jan Wierhof was al jaren draagvlak voor voorzieningen, nu is er vooral argwaan." Volgens wethouder Marjo Frenk is het niet mogelijk om vooraf met een buurt te praten over gevoelige voorzieningen. "Ik ben wel blond maar niet naïef " Over de veiligheid in de wijk: "Kinderen moeten gewoon kunnen spelen in de speeltuin, dat is een uitdaging die we aan moeten gaan."

Cyrille Fijnaut: "De mensen in de wijk zijn mensen waar je goed mee kunt praten, die verstandige dingen kunnen vertellen. Men heeft veel moeite moeten doen om zicht te krijgen op wat er gebeurde. Ik zie wel (richting wethouder Marjo Frenk) dat u van nee knikt, maar ik kan u een datumlijstje geven zodat u het zelf kunt zien."

Onder de raads- en commissieleden is de twijfel erg groot. VVD en SP vroegen de wethouder om het besluit terug te nemen naar het college omdat de plannen niet passen binnen de afspraken die de raad met het college heeft gemaakt over voorzieningen in wijken. Ook zijn er twijfels over de betrouwbaarheid van de cijfers, hoewel Marjo Frenk nog eens benadrukte dat haar cijfers de juiste zijn.

Door de verwarring kozen veel fracties voor principes in plaats van cijfers. Het CDA wil in principe geen verslavingszorg in deze wijk, maar als aan alle voorwaarden wordt voldaan en er speciale looproutes komen voor patiënten, de speeltuin wordt verplaatst en er een beveiligingsbureau komt, zijn ze er niet tegen. DAT, Trots, Partij voor Tilburg en TVP volgden hun principes; Joost van Huijgevoort: (DAT): "Zo’n voorziening hoort niet in een woonwijk. Eerst wordt een keuze voor een locatie gemaakt en dan de wijk er omheen aangepast, zo moet het niet. Terug naar de tekentafel."

De gemoederen liepen hoog op en tegen 18.00 uur was de vergadering nog niet afgelopen. De tweede helft wordt op maandag 17 december afgemaakt.

 

Share

3

Wietpas - Foto: anp

Eens in de drie maanden moet burgemeester Peter Noordanus in de commissie 'Modern Bestuur' vertellen hoe het gaat met de wietpas, die per 1 mei dit jaar is ingevoerd. Zo ook  maandagochtend 27 augustus.

Peter Noordanus vertelde over de inschrijving van klanten bij coffeeshops sinds de invoering: "Een flink aantal klanten hebben zich nog niet ingeschreven bij coffeeshops. Eind mei waren er een dikke 2000 inschrijvingen, half juli waren dat er 4500 en half augustus 6600. Een flink aantal klanten heeft dus nog geen wietpas. Volgens de wet is een GBA-inschrijving (inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie) nodig, maar coffeeshop wordt daar in Tilburg niet op afgerekend, maar wel op hun eigen register. Als blijkt dat het aantal inschrijvingen toch achterblijft, dan mag je aannemen dat er andere, alternatieve distributiekanalen zijn ontstaan of dat al bestaande, illegale distributiekanalen beter benut worden."

Om er achter te komen óf, en zo ja, hoe die illegale distributieroutes dan lopen, gaf de burgemeester in antwoord op een vraag van GroenLinks het volgende antwoord: "Daar moet je slimme jongens voor inhuren die streetwise zijn en daar achter kunnen komen. Action research. Ik ben oprecht benieuwd waar die kanalen zitten. Maar nu weten we dat nog niet en kunnen we er nog niks mee doen. Dan kunnen we ook ontdekken of er vermenging met andere drugs is en of er verslavingszorg nodig is."

Maar de politie moet volgens de burgemeester vooral worden ingezet om overlast op straat te voorkomen. Daarover zei hij in antwoord op vragen van de SP: "In het begin werd te veel gecontroleerd in coffeeshops. Ik vind dat de politie op straat naar neveneffecten moet kijken. Ik wil dat de Tilburgse politie inzet op overlast, daarom roep ik ook bewoners op om vooral overlast te melden, er moet direct door de politie op worden gereageerd en gehandeld. Als er aanleiding voor is ben ik altijd bereikbaar om met de Vereniging De Achterdeur te overleggen." Bij deze laatste opmerking richtte Peter Noordanus zich naar de voorzitter van de Tilburgse vereniging van coffeeshophouders 'De Achterdeur', die op de publieke tribune zat mee te luisteren.

Ondertussen loopt er nog een onderzoek naar de effecten van de wietpas, dat wordt uitgevoerd door Edward van de Torre, een specialist op het gebied van politie-onderzoek. Het resultaat van dat onderzoek wordt verwacht in november.

 

Share

1

Spit is een Eindhovenaar die sinds kort 'definitief' in Tilburg woont. Voor Tilburgers.nl schrijft hij met verwondering over Tilburg.

 

 

Het eerste halfjaar van Nachtburgemeester Godelieve Engbersen zit erop. Ze kijkt met een goed gevoel terug op haar eerste zes maanden in functie. Ik feliciteer haar van harte, want ze doet veel voor de stad.

Maar: het valt me nu opeens op hoeveel dichters/burgemeesters Tilburg heeft. Telt u even mee? We hebben een stadsdichter. We hebben een nachtdichter. En we hebben een nachtburgemeester. Dat is veel. Eindhoven moet het met slechts één stadsdichter doen.

Het vervelende van deze baantjes is dat de benoeming meestal gepaard gaat met een hoop gedoe. Enkele jaren geleden was er een hoop rommel rond ex-stadsdichter Cees van Raak. Juryleden werden beschuldigd van voortrekkerij en machtsmisbruik. Ik bedoel: als jury zijnde een dichter vragen of hij alsjeblieft mee wil doen, is niet echt fair tegenover de andere kanshebbers. Inzenders en genomineerden trokken zich terug en stuurden boze brieven. In Eindhoven was dat niet anders. De inzenders, waaronder ondergetekende (ja, ik probeerde stadsdichter van Eindhoven te worden), werden gepasseerd door het juryhoofd, dat eigenhandig een winnaar had aangewezen. Terwijl het publiek de beslissende stem zou hebben. Hoe dat kon? De rest van de jury was op vakantie. Op het terras voor het café waar de ‘bekendmaking’ plaatsvond, zaten boze dichters te protesteren. En met vals spel blijk je ver te komen. Persoon in kwestie is inmiddels al een tijdje stadsdichter van Hellymond en heeft zelfs zijn eigen ambtsperiode verlengd. Want ‘er was niemand anders goed genoeg’. Zo zie je maar dat dichters allemaal egootjes zijn.

Terug naar Tilburg. De stad rommelt als het gaat om benoemingen. En eerlijk gezegd: ik vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk als dichtersland loopt te rellen. Ik geniet als dat wereldje met elkaar overhoop ligt. Volgende keer doe ik mee. Serieus. SPIT for President! Laat mijn naam maar door de jurymachine gaan. En als de werkwijze me niet bevalt, trek ik me terug. Ik schrijf boze brieven, schrijf vervelende gedichten. Ik zit er bovenop.

Wat dat betreft ben ik blij dat ik in Tilburg woon. Daar hadden we één keer in de twee jaar zo’n dichtersrelletje. Hier is het veel vaker feest. I like!

Share

Jan Hamming

Bij zijn afscheidsreceptie als wethouder van Tilburg heeft Jan Hamming op donderdag 1 maart in popcentrum 013 de grote, zilveren legpenning van de gemeente Tilburg ontvangen uit handen van burgemeester Peter Noordanus. Jan Hamming was van 1994 tot 1999 lid van de Tilburgse gemeenteraad. Van 1999 tot 2012 was hij wethouder. Per 1 maart verlaat Jan Hamming de gemeente Tilburg. Hij wordt burgemeester van Heusden.

Het vervullen van de functie van wethouder gedurende een periode van dertien jaar is in Tilburg uniek. Jan Hamming leverde in zijn periode als wethouder enkele bijzondere prestaties. Zo veranderde hij de bestuurlijke cultuur. Jan Hamming ging chatten, kreeg een direct e-mailadres, hield koffiespreekuren in de wijken en liet graffiti aanbrengen op zijn kamer. Hij maakte daarmee het lokale bestuur toegankelijker en bracht de politiek dichter bij de burger.

Jan Hamming heeft de jongeren in de stad een stem en invloed gegeven. Hij organiseerde jongerenparticipatie, zoals het jongerenevenement 'The Wall', Jongerenambassadeurs, een jeugdparticipatiebudget en de Hall of Fame.

In de tijd dat Jan Hamming de portefeuille Wonen beheerde, zijn er meer woningen gebouwd dan in de jaren daarvoor. Door het instellen van een taskforce wist hij het tekort aan studentenhuisvesting terug te dringen.

Op het gebied van sport zorgde hij voor investeringen in amateurclubs, met name kunstgrasvelden en accommodaties. Ook maakte hij het sporten in de wijk mogelijk met Cruijffcourts en zorgde hij voor de Tjip-pas: goedkoop sporten voor kinderen.

Hij voerde honderden gesprekken met minima en mensen die in de problemen zaten. Jan Hamming heeft tijdens zijn wethouderschap diverse nevenfuncties uitgeoefend. Zijn nevenfuncties zorgden voor een landelijk netwerk en voor belangrijke contacten in Den Haag.

De manier waarop hij invulling gaf aan de functie van wethouder heeft Tilburg op de politieke kaart gezet. Het blad Binnenlands Bestuur plaatste hem in 2010 en 2011 in de top van de lokale bestuurders.

Het college van de gemeente Tilburg heeft daarom besloten hem - bij zijn afscheid als wethouder - de grote zilveren legpenning toe te kennen.

Share

1

Jan Hamming en Auke Blaauwbroek

Auke Blaauwbroek, nu fractievoorzitter van de PvdA in de Tilburgse gemeenteraad, zal Jan Hamming opvolgen als wethouder. Jan Hamming, die per 8 maart het Tilburgse college verlaat, zal vanaf die datum burgemeester van Heusden worden. De plek van Auke Blaauwbroek als fractievoorzitter zal worden overgenomen door Gabe van der Zee en Leendert Florusse, de eerste opvolger op de kieslijst, komt nieuw in de PvdA-fractie.

Wethouder Marieke Moorman reageert verheugd op de voordracht van Auke Blaauwbroek als wethouder: "Gezien zijn achtergrond als vakbondsbestuurder en zijn brede sociaal-economische kennis is Auke Blaauwbroek een logische opvolger van Jan Hamming. Lastige dossiers als de invoering van de Wet Werken naar Vermogen zijn hem niet onbekend. Auke Blaauwbroek ziet uit naar zijn nieuwe functie: "Als wethouder wil ik onze plannen om de komende twee jaar wekelijks de straat op te gaan uitvoeren. Direct contact met de Tilburgers is basis voor ons beleid. Daarnaast wil ik de vele sportvrijwilligers leren kennen en hen een hart onder de riem steken."

De installatie van Auke Blaauwbroek als wethouder en Leendert Florusse als raadslid zal waarschijnlijk plaats vinden tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 19 maart.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen