Spring naar inhoud

Busstation in vogelvlucht

De omgevingscommissie is positief over de plannen voor het nieuwe busstation, de nieuwe fietsenstallingen en het lichtplan voor dit gebied rondom het station. De commissie stemde op 27 september 2017 al op hoofdlijnen in met de opzet en uitgangspunten voor de architectuur en het lichtplan. Verder werden er nog een aantal aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking.

Na dit positieve oordeel van de omgevingscommissie gaat ProRail de plannen voor de fietsenstallingen en het busstation verder uitwerken en wordt er een omgevingsvergunning voor aangevraagd. ...lees verder "Groen licht voor plannen busstation en fietsenstallingen"

Share

Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan Spoorzone 5e herziening (Burg. Stekelenburgplein)
vastgesteld. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de regels staan over het gebruik van de grond,
de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de
overheid moet zich aan deze regels houden.

Als onderdeel van deze procedure wordt het ontwerp "bestemmingsplan Spoorzone 5e herziening (Burg. Stekelenburgplein)" van maandag 10 juli 2017 tot en met maandag 21 augustus 2017 ter inzage gelegd en is er een mogelijkheid om zienswijzen (reacties) in te dienen. ...lees verder "Bestemmingsplan Stekelenburgplein – Oost ter inzage"

Share

Eind vorig jaar is de fontein aangelegd bij het Centraal Station in Tilburg aan het Stekelenburgplein. Na extra werkzaamheden en budget-overschrijdingen is de fontein nu vol in bedrijf.

De fontein is ontworpen op het oorspronkelijke maatsysteem van stationsarchitect Van der Gaast. De fontein bestaat uit 45 spuiters die middels 9 pompen worden aangestuurd. Hiermee kunnen gevarieerde fontein beelden worden gemaakt. Ook is de fontein voorzien van LED verlichting waardoor de waterstralen in de avond oplichten.

Share

De renovatie van de LocHal kost €1,75 miljoen meer en de aanleg van het Burgemeester Stekelenburgplein aan de noordzijde van het NS-station gaat €2,3 miljoen extra kosten. Beide projecten in de Spoorzone vallen onder de verantwoordelijkheid van wethouder Berend de Vries en hij had de gemeenteraad heel wat uit te leggen.

Maandag 12 december - een week later dan oorspronkelijk gepland - vergaderde de raadscommissie Vestigingsklimaat over beide kwesties en uitte stevige kritiek naar de wethouder. ...lees verder "Tekorten LocHal en Burg. Stekelenburgplein – wethouder Berend de Vries biedt excuses aan"

Share

2016-08-13-Station-Burgemeester-Stekelenburgplein-BakkenDe PvdA-fractie in de gemeenteraad van Tilburg eist een extern en onafhankelijk onderzoek naar de budgetoverschrijding in het dossier Spoorzone. Vrijdag 25 november 2016 meldde het College van Burgemeester & Wethouders dat er een aanvullend budget nodig is van 2,3 miljoen euro voor de realisatie van het nieuwe Burgemeester Stekelenburgplein.

De PvdA heeft dinsdag avond 29 november 2016 tijdens hun wekelijkse fractievergadering besloten om in het debat over de overschrijdingen van de budgetten binnen de spoorzone een extern onderzoek te eisen. Afgelopen week is immers bekend geworden dat er een bedrag van  2,3 miljoen euro extra moet worden uitgegeven vanwege een verzuim te melden dat er extra middelen nodig zijn om het plein te vervolmaken met een fontein. ...lees verder "PvdA eist extern onderzoek naar budgetoverschrijding Spoorzone"

Share

1

2016-08-13-Station-Burgemeester-Stekelenburgplein-BakkenIn januari 2016 besloot de gemeenteraad van Tilburg om €7,2 miljoen beschikbaar te stellen voor de inrichting van het nieuwe Burgemeester Stekelenburgplein, aan de noordzijde van het NS-station. Eind november 2016 blijkt dat er €2,3 miljoen méér nodig is voor dit project.

Het bedrag van €7,2 miljoen was gebaseerd op een basisontwerp van adviesbureau Quadrant, terwijl het definitieve ontwerp nog niet geheel was uitgewerkt en doorgerekend. In het basisontwerp was nog geen rekening gehouden met de ondergrondse afwatering die voor een fontein nodig is en ook was geen rekening gehouden met het feit dat de grond ernstig vervuild is en eerst gereinigd moet worden. Immers, het is verboden om leidingen te leggen in vervuilde grond. ...lees verder "Stekelenburgplein kost €2,3 miljoen extra"

Share

2016-08-13-Station-Burgemeester-Stekelenburgplein-BakkenHet Burgemeester Stekelenburgplein is in wording.

In opdracht van de gemeente Tilburg en de wijk-ontwikkelingsmaatschappij De Werkplaats heeft Atelier Quadrat in 2015 het inrichtingsplan opgesteld voor het plein aan het noordzijde van het station. Nu de nieuwe voetgangers passage met entree is geopend zal na de zomer het Burgemeester Stekelenburgplein verder aangelegd worden. ...lees verder "Overzicht Burgemeester Stekelenburgplein"

Share

2016-07-11 772 DA Opening Centraal Station rode bal
Czar van Engelen verricht de openingshandeling door met een bal door de hal naar de nieuwe ingang te balanceren.

Voor het eerst sinds 5 oktober 1863, toen het eerste treinstation geopend werd, kent Tilburg een hoofdingang aan de noordzijde van de stad aan het Burgemeester Stekelenburg-plein.

Maandagmiddag 11 juli om half een werd de ingang feestelijk geopend door regiodirecteur Inés Plasmans van ProRail, wethouder Berend de Vries van de gemeente Tilburg en regiodirecteur Jeroen Alting von Geusau van NS. Maar de 10-jarige Czar van Engelen ging er met de eer vandoor. Door middel van een rode bal werd de nieuwe in en uitgang symbolisch open gesteld.

De nieuwe ingang verbindt de wijk Oud-Noord en Theresia direct met het centrum van de stad. Museum De Pont komt ineens op een kleine loopafstand met de nieuwe verbinding. ...lees verder "Nieuwe ingang station geopend"

Share

2016-07-07 567 f202 Station Tilburg NoordzijdeOp maandag 11 juli gaat het NS-station ook aan de noordzijde worden geopend, zodat reizigers het station aan beide zijden kunnen bereiken en/of verlaten. vanaf hetzelfde moment gaat de gemeente Tilburg streng handhaven op fietsen die gestald staan in de Stationsstraat, de Poststraat en straten aan de noordkant van het station. ...lees verder "Vanaf 11 juli gaat de gemeente streng handhaven op fout gestalde fietsen rond het NS-station"

Share

2015-11-04 Passage Centraal StationDrukke werkzaamheden aan de passage bij het Centraal Station hier gezien vanaf het nieuwe 'Burgemeester Stekelenburgplein'. Op 4 december gaat de passage open voor de bezoekers van het station, maar de noordkant naar Theresia blijft afgesloten tot begin april 2016 wanneer de noordkant van het station klaar is. Dan gaat ook de nieuwe fietspassage bij de Willem II straat open, het Willem II pad.

Share

2

Het college van B&W (burgemeester en wethouder) van de gemeente Tilburg wil bewaakte fietsenstallingen aan de noord- (Spoorzone) en zuidzijde (Spoorlaan) van station, die de eerste 24 uur gratis zijn.

fietsenstallingHet college van B&W (burgemeester en wethouder) van de gemeente Tilburg wil bewaakte fietsenstallingen aan de noord- (Spoorzone) en zuidzijde (Spoorlaan) van station, die de eerste 24 uur gratis zijn.

Aan de noordzijde van het station kiest het college voor een plek in de spoordijk, tussen de Stationspassage en de Willem II passage. De zuidelijke stalling krijgt ongeveer 4.000 plekken, de noordelijke stalling zo'n 3.700 plekken.

De gemeente, NS en ProRail onderzochten voor de fietsenstalling aan de noordkant van het spoor drie opties: de keldervariant onder het Burgemeester Stekelenburgplein, een stalling tegen de spoordijk ten westen van de Stationspassage en een stalling tegen de spoordijk tussen de Stationspassage en de Willem II passage. De eerste en de laatste bleken allebei een goede oplossing. De keldervariant is echter circa 10 miljoen euro duurder en biedt geen mogelijkheid om geleidelijk mee te groeien met de behoefte. ...lees verder "Bewaakte fietsenstallingen aan beide kanten station"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen