Spring naar inhoud

"Om de laanstructuur van de Beukendreef in Berkel-Enschot op lange termijn te kunnen behouden, moet de gemeente 44 bomen kappen. Het gaat om de rij bomen die het dichtst bij de huizen staan (oneven huisnummers)." Deze mededeling stuurde de gemeente Tilburg onlangs naar de bewoners van de Beukendreef.

Een deel van de bewoners van Berkel-Enschot is het hier niet mee eens. Onder de naam 'Beuken Beschermers Berkel-Enschot' is deze groep bewoners begonnen met het houden van een petitie op de website Petities.nl. Bij deze petitie stellen zij: "Door klachten van enkele bewoners met aangrenzende achtertuinen, is dit onder de aandacht gekomen en heeft gemeente onderzoek laten doen naar de situatie." ...lees verder "Bewoners Beukendreef in Berkel-Enschot oneens over het kappen van 44 beuken"

Share

In de voorbereidingen voor de geplande nieuwbouw 'Stadsrand Dalem' in de Reeshof zal binnenkort de skatebaan en jongerenontmoetingsplaats (JOP) aan de Soerendonklaan worden verwijderd.

De nieuwbouw van ongeveer 380 eengezinswoningen in Dalem komt tussen de Burgemeester Letschertweg, de Dalemdreef, de Reedijkdreef - Renesselaan - Soerendonklaan en de Middeldijkdreef. Het plan wordt uitgevoerd in circa tien fasen. De realisatie van het geheel zal maximaal vijftien jaar in beslag nemen. ...lees verder "Skatebaan en bomen Soerendonklaan in Dalem wijken voor nieuwbouw"

Share

Begin januari 2017 start Brabants Landschap in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant met het uitvoeren van werkzaamheden aan het Galgeven.

De komende twee maanden zetten vrijwilligers de noordelijke oever van het ven volledig vrij van bos, ten gunste van het heide- en stuifzandbiotoop.

Dit gebeurt met behulp van een houtoogstmachine over een breedte van 30 a 50 meter. Plaatselijk zal zelfs worden geplagd of de strooisellaag worden verwijderd. De overige bossen worden gedund op naaldhout. Markante bomen, waar deze zich ook bevinden, blijven gespaard!

Het Brabant Landschap legt uit: "Het zal voor menige bezoeker schrikken zijn wanneer ze worden geconfronteerd met deze ‘flinke ingrepen’. Maar, zowel Brabants Landschap als de Provincie zijn ervan overtuigd dat het ven er ecologisch en landschappelijk op vooruit zal gaan; én beter beleefbaar voor de recreant." ...lees verder "Aanpak oeverzone Galgeven met bomenkap"

Share

Woensdag 4 januari zijn de karakteristiek Zilverlinde's aan de Jacob van Oudenhovenstraat gekapt. Volgens de Bomennota: ...lees verder "Bomenkap Rosmolen"

Share

3

villa marienhofBij de gemeente Tilburg is een aanvraag binnengekomen voor de kap van 47 bomen bij het Rijksmonument Villa Mariënhof aan de Bredaseweg 387. Op dit moment is er nog geen beslissing genomen en heeft Tilburg de beslissingstermijn verlengd.

De Villa en de omgeving staan op de rijksmonumentenlijst en is in 1918 gebouwd voor de familie Janssen-Verhulst naar een ontwerp van architect J.W. Hanrath (1867-1932). De bijbehorende tuin in de klassieke landschapsstijl is een ontwerp van Leonard Springer (1855-1940), die meerdere pleinen en parken in Tilburg ontworpen heeft. ...lees verder "Kap van 47 bomen bij Villa Mariënhof"

Share

Studentenwoningen_Noordhoekring_Tilburg_centrum_01Het liep al tegen middernacht toen de commissie Vestigingsklimaat maandag 14 april begon aan de discussie over de nieuwbouw aan de Noordhoekring, inmiddels beter bekend als 'de worst'. Vijf insprekers, die meerdere buurbewoners en organisaties vertegenwoordigden, waaronder Wijkraad Noordhoek, basisschool de Elzen, kinderdagverblijf De Kleine Boom en de Kloostertuin beheergroep deden hun relaas over de ervaringen met de bouwer van 'de worst', Van de Ven uit Vught, de afdeling Vastgoed van de gemeente en wethouder Joost Möller (VVD).

Al sinds de eerste plannen voor 'de Worst' loopt de buurt op tegen een muur van onwil en gebrekkige communicatie bij zowel de gemeente als bouwer Van de Ven. En dat terwijl er een hoop mis is met de bouw van het gewraakte pand, volgens de buurt. Vandaar dat zij een lange lijst met vragen naar de wethouder hadden gestuurd, wat de aanleiding was voor de discussie. Het auto- en fietsparkeren is niet geregeld, er zijn bomen gekapt terwijl er geen vergunning voor was afgegeven, de verkeersveiligheid gaat een probleem worden, de basisschool krijgt minder buitenruimte dan was beloofd en de bouw is 29 à 75% groter dan volgens het bestemmingsplan mag. Hoeveel groter, ook dat blijkt een punt van discussie te zijn. ...lees verder "Noordhoekring: wat de buurt vindt zal Joost Möller ‘worst’ wezen"

Share

1

10-30-2013--Bouw-NoordhoekVrijdagavond 14 februari hebben bewoners van de Bomenbuurt en de wijkraad Noordhoek gezamenlijk een brief gestuurd aan de gemeenteraad, met het verzoek om zo snel mogelijk, liefst aanstaande maandag in de raadsvergadering, aandacht te geven aan de gang van zaken rond de bouw van een appartementencomplex aan de Noordhoekring. Het gebouw, inmiddels 'de Worst' genoemd, verrijst in noodtempo op de hoek Noordhoekring en Elzenstraat, zonder dat daar volgens de bewoners een onherroepelijke bouwvergunning voor is. Maar dat is niet het enige bezwaar dat de buurt en de wijkraad aankaarten. ...lees verder "Noordhoekring: buurt en wijkraad luiden noodklok rond bouw ‘de Worst’"

Share

1

Verontwaardiging bij GroenLinks en PvdA over een boom die op de Spoorlaan werd gekapt voor de Teststrecke

Het plaatsen en functioneren van de enorme Duitse achtbaan Teststrecke op de Tilburgse kermis heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Op de eerste kermisdag bleef de baan, die was opgezet aan de Spoorlaan, buiten gebruik. Oorzaak bleek het niet goed plaatsen van de attractie. Verder is een boom op de Spoorlaan gekapt en een tweede gehalveerd. Dat leidde tot verontwaardiging van GroenLinks en PvdA, die er maandag vragen over stellen aan het college van Tilburg.
Beide partijen maken het college er ook op merkzaam dat een beuk op het Besterdplein dermate ondeskundig is gesnoeid dat er grote kans bestaat dat deze boom het loodje moet leggen. GroenLinks en PvdA willen onder meer van B en W weten of er toestemming is gegeven voor bomensnoei, hoe schade is te herstellen en te verhalen en hoe dit soort praktijken in de toekomst te vermijden zijn.
De achtbaan ging zaterdagmiddag om twee uur open.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen