Spring naar inhoud

1

Eén miljoen mannen en twee miljoen vrouwen in Nederland waren in 2016 niet economisch zelfstandig en daarmee financieel kwetsbaar. Ze hebben geen inkomen uit betaald werk of hun inkomen uit betaald werk ligt onder de netto bijstand van een alleenstaande. In 2016 bedroeg de grens om financieel kwetsbaar te zijn, voor mensen met een inkomen onder de 11260 euro per jaar,  940 euro per maand. Ofwel 70 procent van het wettelijke netto minimumloon.

Weliswaar had 27 procent van deze mannen en 35 procent van de vrouwen een betaalde baan, ze verdienden echter minder dan het bijstandsniveau. Dit blijkt uit de nieuwe analyses van het CBS die woensdag 11 oktober 2017 zijn gepubliceerd. ...lees verder "Drie miljoen financieel kwetsbare Nederlanders"

Share

Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 474 duizend. Dit zijn er 15 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond is toegenomen, het aantal bijstandsontvangers met een Nederlandse of westerse achtergrond is licht gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de bijstand. Daarmee kruipt het cijfer naar de recordhoogtes van de negentiger jaren van de vorige eeuw. ...lees verder "Aantal bijstandsontvangers stijgt ondanks aantrekkende economie"

Share

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2016 opnieuw toegenomen met 18.000. Eind december 2016 waren er 467.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Bekeken naar herkomst is de toename voornamelijk toe te schrijven aan personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Wat betreft leeftijd zijn vooral meer jongeren en ouderen in de bijstand terechtgekomen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op grond van nieuwe cijfers. ...lees verder "Aantal bijstandsuitkeringen in 2016 opnieuw toegenomen"

Share

Het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen is gestegen tot 225.700 kinderen. In een aantal gemeenten ontstaat een duidelijke tweedeling tussen wijken waar kinderen in armoede opgroeien en wijken waar kinderen in een gunstiger milieu opgroeien. Ook tussen gemeenten wordt de kloof tussen opgroeiende kinderen groter.

Dat blijkt uit het op maandag 13 februari 2017 gepubliceerde onderzoek ‘Kinderen in Tel 2016’ over de periode 2013 - 2015, dat de leefsituatie van kinderen in gemeenten in beeld brengt op basis van elf indicatoren gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. ...lees verder "Tweedeling van de maatschappij maakt kinderen kwetsbaar"

Share

2

Deze publicatie is het vervolg op: “Het is geen straf” van 1 november 2016.

opinie05-08-2015 UWV gebouw StadsheerSinds de hartenkreet die ik publiceerde op 11 november 2016 is er veel gebeurd. "Openheid van zaken is hard nodig, want alleen dan ontstaat de ruimte om de uitdaging aan te gaan en zaken te verbeteren." schreef ik en daar sta ik nog steeds achter. Inmiddels heb ik wel geleerd, dat wanneer je een bezwaarprocedure begint tegen de gemeente, het niet zo slim is om hierover tot in detail te publiceren, omdat dit een succesvolle procedure in de weg kan zitten. Hoe zeer het me ook spijt.

Er is echter meer aan de hand. ...lees verder "Van werkzoekend naar inkomenszoekend"

Share

2

Terwijl buiten het kwik naar 32 graden Celsius is gestegen arriveer ik ten kantore van Sagènn aan de Spoorlaan in Tilburg. Aan tafel zitten Esther Janssen (unit manager Sagènn Tilburg), Patricia van Dam (afdelingshoofd Werk & Inkomen) en Laetitia de Vries (beleidsmedewerker Werk & Inkomen) en de aanleiding van deze ontmoeting is het verhaal van een trajectdeelnemer van Sagènn Tilburg, die alles behalve enthousiast was over deze ervaring. ...lees verder "Aan tafel met Sagènn en Werk & Inkomen"

Share

De Huishoudcheque houdt op te bestaan in Tilburg. Sinds 1 mei 2015 liep er een proef, waarbij iedere Tilburger voor 10 euro per uur huishoudelijke hulp kon inkopen.

schoonmaakDe Huishoudcheque houdt op te bestaan in Tilburg. Sinds 1 mei 2015 liep er een proef, waarbij iedere Tilburger voor 10 euro per uur huishoudelijke hulp kon inkopen.

Het doel van de proef met de huishoudcheque was om hulp aan huis voor meer mensen toegankelijk en betaalbaar maken en extra banen creëren voor mensen met een uitkering. De gemeente werd hiervoor gedeeltelijk gecompenseerd door het Rijk. De Rijksbijdrage stopt aan het einde van 2016 en de gemeente heeft nu besloten dat aanmelding niet meer mogelijk is.Tilburgers die al gebruik maken van de Huishoudcheque, kunnen dit nog tot het einde van het jaar blijven doen. ...lees verder "Huishoudcheque houdt op te bestaan"

Share

3

participatieladderOp 1 juli 2014 werd NOMA (Nieuw Ondersteuningsmodel Arbeidsmarkt ) ingevoerd, het Tilburgse beleid op sociale uitkeringen. NOMA was de voorloper op de Participatiewet, die vervolgens in is gegaan op 1 januari 2015. Met een nieuwe evaluatie kijken de gemeenteraad en het gemeentebestuur terug naar de afgelopen vier jaar.

Vlugge lezing van deze evaluatie leert, dat de gemeente Tilburg vooral erg trots is op de begeleiding van mensen naar werk of een leerwerktraject, waarbij meer dan voorheen naar persoonlijke omstandigheden wordt gekeken. Desondanks is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen naar ruim 7.000. Het aantal mensen dat meedoet aan trajecten - zoals Tilburg Actief - is gestegen, maar tegelijkertijd stromen er minder mensen uit de bijstand naar betaald werk. Twee derde van de mensen dat de bijstand heeft verlaten is om andere redenen 'verdwenen'.  ...lees verder "Participatiewet: het gaat goed, maar niet volgens de meeste cliënten – uitslag enquête"

Share

opiniestartende ondernemerOndernemers zijn er in vele maten en soorten, van ploeterende zzp-ers die amper het hoofd boven water kunnen houden tot directeuren van grote, succesvolle bedrijven. Een categorie die echter nauwelijks bekend is, is de ondernemer naar vermogen: de ondernemer in de bijstand. Na een jaar ervaring met Ondernemen naar Vermogen (OnV) geef ik hierbij een inkijkje in dit toch wel curieuze systeem. ...lees verder "Participatiewet in de praktijk: ondernemen in de bijstand"

Share

2015-09-10-De-Pont-Wilhelminapark-Goirkestraat-Werkzaamheden-nieuwe-EntreeDe komst van vele vluchtelingen naar Nederland brengt de vraag met zich mee of en hoe deze nieuwe of toekomstige inwoners aan het werk kunnen.

Vluchtelingen die nog 'in procedure' zitten om te beoordelen of ze mogen blijven, mogen nauwelijks aan het werk, alleen vrijwilligerswerk is voor hen een mogelijkheid. Asielzoekers die een status hebben gekregen met een verblijfsvergunning voor vijf jaar, moeten aan het werk. Voor hen gelden dezelfde regels als voor alle andere mensen met een bijstandsuitkering.

Op het moment is het nog erg onduidelijk welke kennis, vaardigheden, talenten en opleidingen deze mensen hebben en daarmee ook welk werk zij zouden kunnen doen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft nauwelijks informatie over de achtergrond van de mensen die zich als asielzoekers hebben aangemeld. En de ervaring uit het verleden leert daarbij, dat hoe langer het duurt voordat mensen integreren, waarbij werk een middel is, hoe moeilijker het wordt en hoe meer mensen daardoor (voorgoed) in een bijstandsuitkering belanden. ...lees verder "Proef om sneller inzicht te krijgen in arbeidsmogelijkheden van vluchtelingen"

Share

schoolbelTilburgers die een opleiding willen volgen om sneller werk te vinden of om verder te komen op de arbeidsmarkt kunnen een scholingslening aanvragen. De lening bedraagt maximaal 4000 euro en minimaal 500 euro met een looptijd van twee jaar. De rente is 0,5 procent.

Tilburgers die studiefinanciering krijgen of geld lenen van hun werkgever om een opleiding te volgen, komen niet voor de scholingslening in aanmerking. De opleiding waarvoor het geld geleend wordt, moet erkend zijn door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Verder moet hij aansluiten bij de vaardigheden en motivatie van de persoon die de lening aanvraagt. ...lees verder "Scholingslening aanvragen voor opleiding"

Share

penguins_at_the_beach_by_snowball_kissesIn september 2015 maakte wethouder Erik de Ridder bekend dat gemeente Tilburg aan de slag wil met een vertrouwensexperiment voor en met mensen die van een bijstandsuitkering moeten leven. Dit experiment is niet hetzelfde als een basisinkomen, maar is daar slechts op geïnspireerd. De bedoeling is, dat mensen meer ruimte en vrijheid krijgen om zelf aan de slag te gaan en daardoor op hun eigen manier de kans op een betaalde (deeltijd-)baan te vergroten. (Lees voor meer uitleg: 'Vertrouwensexperiment Tilburg' )

Bij de bekendmaking werd er van uit gegaan dat het experiment met ingang van 1 januari 2016 kon beginnen. Maar dat bleek wat te optimistisch gedacht. Het eerste gesprek in september 2015 met staatssecretaris Jetta Klijnsma (ministerie SZW - Sociale Zaken en Werkgelegenheid), waaraan ook wethouders uit Wageningen, Utrecht en Groningen deelnamen, leverde geen groen licht op. De staatssecretaris wilde een plan zien van de vier steden gezamenlijk en niet vier verschillende plannen voor een experiment. Naar aanleiding van dit resultaat schreef ondergetekende een Open Brief aan de staatssecretaris. Hierop kwam eenzelfde ambtelijk antwoord als eerder was meegegeven aan de vier wethouders. ...lees verder "Vertrouwensexperiment – hoe is het daarmee?"

Share

geldUit een recent onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat de meeste mensen te weinig geld opzij zetten voor onverwachte uitgaven.

In Nederland lopen twee op de vijf huishoudens achter met het betalen van rekeningen. En één op de vijf huishoudens heeft dusdanig ernstige achterstanden waardoor er sprake is van betalingsproblemen. Daarnaast blijkt dat een steeds grotere groep mensen een naheffing van de Belastingdienst, kapotte huisraad, eigen risico zorgverzekering en/of onderhoud aan huis en auto vaak niet meer kan betalen. ...lees verder "Nibud adviseert bijstandsgerechtigde minimaal een buffer van 3300 euro op te bouwen"

Share

1

studiegeldEind 2014 heeft de gemeenteraad een voorstel van D66 aangenomen om te bezien of het mogelijk is om een scholingslening in te voeren. Tijdens de vergadering van de commissie Sociale Stijging van maandag 31 augustus 2015 is het voorstel hiervoor van wethouder Marcelle Hendrickx besproken.

De nieuwe scholingslening is bedoeld voor mensen vanaf 30 jaar en tot 55 of 59 jaar, dat laatste is nog niet geheel zeker en wordt besloten tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 21 september. ...lees verder "Tilburg voert scholingslening in voor volwassenen"

Share

CWI gebouw uwv (2)Met de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015, werd ook de vaste case-manager afgeschaft. Tot deze datum had iedereen met een bijstandsuitkering één vaste medewerker bij het Centrum Werk & Inkomen (CWI) waarmee contact kon worden opgenomen voor vragen of bij problemen. Uit kostenoverweging werd deze dienstverlening afgeschaft.

Uiteindelijk bleek dit niet goed te werken. Veel mensen wisten niet meer wie ze moesten benaderen. Of als zij wel iemand te spreken kregen, wist de medewerker niks van het dossier van de cliënt en kwamen mededelingen vaak niet op de juiste plek terecht. ...lees verder "Centrum Werk & Inkomen (CWI) voert de ‘vaste contactpersoon’ opnieuw in"

Share

9

Gastbijdrage van Perry Janssen

VGZ-gebouw aan de Spoorlaan

En plots kreeg ik een heuse brief van VGZ, dat was lang geleden. De inhoud was kort en raadselachtig, zonder verdere uitleg: “op verzoek van de Gemeente Tilburg” kreeg ik een nieuwe polis. Ook op mijn persoonlijke VGZ-pagina werd ik niets wijzer, afwachten dan maar.

Inmiddels had ik mijn maandelijkse portie medicijnen opgehaald, was naar de mondhygiëniste geweest en had een bezoek aan mijn tandarts gebracht. Na enkele weken kreeg ik een vergoedingenoverzicht toegestuurd van VGZ en daaruit bleek dat er plotseling erg veel kosten niet meer werden vergoed. ...lees verder "Regels zijn regels bij VGZ"

Share

1

Ralf Embrechts

Gastbijdrage van Ralf Embrechts, directeur-manager van de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM) in Tilburg. Hij is mede-initiatiefnemer van het vertrouwensexperiment in Tilburg.

 
opinieMijn oom van 64 zit in de bijstand. Hij was eigenaar van een groot ICT-bedrijf, maar kan nu geen werk meer vinden. Vanwege zijn leeftijd natuurlijk. Maar hij solliciteert zich suf, want dat moet van het UWV om zijn uitkering te behouden. Als ik zie hoe hij daar mee worstelt, denk ik: wat hebben we in godsnaam voor systeem gebouwd? ...lees verder "“Wat hebben we in godsnaam voor systeem gebouwd?”"

Share

1

opinieLaatst las ik een artikel van de Vlaamse hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse Paul Verhaeghe. Hierin geeft deze Belgische psycholoog aan dat hij een enorme toename ziet van het aantal stressgerelateerde beroepsziektes in onze samenleving die volgens hem te wijten zijn aan ons westers economisch model. 'Onze maatschappij offert daar alles voor op en dat maakt ons ziek.'

stress werkVolgens Paul zijn er door de bank genomen twee groepen die gevoelig zijn voor stress: de mensen die geen werk hebben en zij die te veel werk hebben. De eerste groep de zogenaamde werklozen, omdat ze zich niet alleen nutteloos voelen, maar in de huidige maatschappij door de invoering van de Participatiewet ook steeds meer worden weggezet als profiteurs. En dus sinds 1 januari 2015 alle werkzaamheden zonder vergoeding of salaris moeten accepteren. De tweede groep zijn de werkenden omdat ze steeds meer werkdruk voelen. Steeds vaker ZZP-ers (Nederland telt er op dit moment zo'n 800.000). De hoogopgeleiden die overal en ten aller tijde bereik- en beschikbaar moeten zijn; en de lager opgeleiden die steeds vaker twee of meer banen combineren om te overleven en de losse eindjes aan elkaar moeten knopen. ...lees verder "Zijn wij nou ziek of is het de maatschappij ?"

Share

1

geldpersMet het jaarverslag 2014, ook wel de jaarstukken genoemd, legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af over het afgelopen jaar. Hoeveel geld is uitgegeven aan wat en het resultaat van die uitgaven. Een Jaarverslag gemeente Tilburg 2014 vol cijfers, toelichtingen en grafieken. Zoals gebruikelijk wordt het jaarverslag gepresenteerd voordat de gemeenteraad over de Perspectiefnota 2016, de plannen voor volgend jaar, in conclaaf gaat.

De gemeente Tilburg hield in 2014 een bedrag van €10,3 miljoen over, met name doordat geld dat uitgegeven zou gaan worden, niet is uitgegeven. Daarom wil het College dit geld overhevelen naar 2015, zodat het dit jaar alsnog besteed kan worden aan de zaken waarvoor het bedoel was. Echter, in plaats van €10,3 miljoen wil het College een groter bedrag, namelijk €16,2 miljoen doorschuiven naar 2015, zodat zij over 2014 een bedrag van €5,9 miljoen tekort komt. Waarom het College dit wil, en hoe het kan dat zij geld kan doorschuiven dat zij niet heeft, wordt uit de inleiding van het jaarverslag niet duidelijk. In het jaarverslag wordende werkelijk uitgegeven en ontvangen bedragen vergeleken met de Begroting 2014, die in november 2013 door de raad is vastgesteld. ...lees verder "Jaarverslag Tilburg 2014: werk en sociale zaken"

Share

geld bezuinigingMet slechts 13 pagina's valt de Perspectiefnota 2016, met plannen voor het volgende jaar, vooral op door z'n kleine omvang. "Nog dunner dan de Donald Duck" volgens sommigen. De inhoud is echter veel minder luchtig dan het bekende, vrolijke weekblad. De inleiding windt er geen doekjes om: "2016 is het jaar waarin zware tijden aanbreken, met name voor grote gemeenten. Het financiële beleid van het Rijk treft ons hard."

Het beleid wat hiermee bedoeld wordt, is dat de Rijksoverheid heeft besloten om het geld dat naar gemeenten gaat, anders te verdelen. Grotere gemeenten en steden krijgen minder budget, terwijl kleinere steden en dorpen juist meer krijgen. ...lees verder "Perspectiefnota 2016: “Dunner dan de Donald Duck” – Broekriemen aanhalen"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen