Spring naar inhoud

1

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Sinds 10 juli en tot 21 augustus 2017 ligt het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk Willemsbuiten in Stappegoor ter inzage, zodat een ieder zijn of haar mening erover kan geven of bezwaren en zienswijzen kan indienen. Officieel heeft dit plan de titel 'Stappegoor 2013, 2e herziening (woningbouw)' en het is digitaal te vinden via deze link.

De Minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat - RWS) heeft aan de gemeenteraad per brief laten weten dat hij bezwaar maakt tegen het plan. Immers, het plangebied ligt erg dicht tegen de A58 aan en in zo'n geval moet het ontwerp bestemmingsplan eerst aan de minister worden voorgelegd en met deze worden besproken. ...lees verder "Willemsbuiten Stappegoor – gemeente slaat per ongeluk Rijkswaterstaat over"

Share

6

Jan Heijman - Lokaal Tilburg

Commissielid van Lokaal Tilburg Jan Heijman kondigde maandagmiddag 20 februari aan dat hij met andere partijen in overleg wil om een motie van wantrouwen in te dienen tegen wethouder Hans Kokke. Deze aankondiging was het slotakkoord van een heftig debat naar aanleiding van het feit dat het RIBW een woonvorm voor cliënten wil vestigen naast basisschool Jeanne d’Arc in de wijk 't Zand in Tilburg west.

Directrice van de basisschool, mevrouw De Bruin, was als inspreekster aanwezig bij de vergadering van de commissie Sociale Stijging en kreeg veel complimenten voor de manier waarop zij opkomt voor haar school en haar leerlingen. ...lees verder "Lokaal Tilburg overweegt motie van wantrouwen tegen wethouder Hans Kokke"

Share

4

Update, 22:24: Hoewel in het voorstel aan de raad staat dat er een extra raadsvergadering zal zijn op dinsdag 19 mei, blijkt dit niet het geval. Het besluit zal worden genomen in de raadsvergadering van1 juni 2015.

stadskantoor-3_II
Stadskantoor 3

Dinsdag 19 mei wordt er een extra raadsvergadering gehouden, waarin de gemeenteraad moet besluiten over de verbouwing van Stadskantoor 3 voor winkelketen Primark. Echter, de discussie hierover zal met name worden gevoerd tijdens de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat op maandagavond 18 mei.

Projectontwikkelaar Volker Wessels wil Stadskantoor 3 kopen en een overeenkomst sluiten met een groot warenhuis, de Primark, om deze locatie te verbouwen tot een winkel van 7.800 vierkante meter. Deze verbouwing moet zodanig gebeuren dat het binnen het bestemmingsplan past, zodat deze niet hoeft te worden aangepast. De enige voorwaarde is dan nog dat er een omgevingsvergunning zal worden verleend. Als deze vergunning niet kan worden verkregen, loopt Volker Wessels een financieel risico van 6,7 miljoen euro. Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) wil voor dit bedrag garant staan en vraagt hiervoor goedkeuring (link naar .pdf) van de gemeenteraad. ...lees verder "Raadsvergadering over Stadskantoor 3 – wel of geen Primark"

Share

Studentenwoningen_Noordhoekring_Tilburg_centrum_01Het liep al tegen middernacht toen de commissie Vestigingsklimaat maandag 14 april begon aan de discussie over de nieuwbouw aan de Noordhoekring, inmiddels beter bekend als 'de worst'. Vijf insprekers, die meerdere buurbewoners en organisaties vertegenwoordigden, waaronder Wijkraad Noordhoek, basisschool de Elzen, kinderdagverblijf De Kleine Boom en de Kloostertuin beheergroep deden hun relaas over de ervaringen met de bouwer van 'de worst', Van de Ven uit Vught, de afdeling Vastgoed van de gemeente en wethouder Joost Möller (VVD).

Al sinds de eerste plannen voor 'de Worst' loopt de buurt op tegen een muur van onwil en gebrekkige communicatie bij zowel de gemeente als bouwer Van de Ven. En dat terwijl er een hoop mis is met de bouw van het gewraakte pand, volgens de buurt. Vandaar dat zij een lange lijst met vragen naar de wethouder hadden gestuurd, wat de aanleiding was voor de discussie. Het auto- en fietsparkeren is niet geregeld, er zijn bomen gekapt terwijl er geen vergunning voor was afgegeven, de verkeersveiligheid gaat een probleem worden, de basisschool krijgt minder buitenruimte dan was beloofd en de bouw is 29 à 75% groter dan volgens het bestemmingsplan mag. Hoeveel groter, ook dat blijkt een punt van discussie te zijn. ...lees verder "Noordhoekring: wat de buurt vindt zal Joost Möller ‘worst’ wezen"

Share

1

opheffingsuitverkoopBegin oktober 2013 ontving het college van Burgemeester en Wethouders een brief van de Provincie Brabant waarin het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) schreef, dat de geplande XL-supermarkt op Stappegoor in strijd is met de ‘Verordening Ruimte'. Omdat het bestemmingsplan Stappegoor ook gevolgen heeft voor andere gemeenten in de omgeving van Tilburg, heeft ook de Provincie hier volgens de wet zeggenschap over.

Op 2 december heeft de gemeenteraad vervolgens het bestemmingsplan voor Stappegoor goedgekeurd, zonder rekening te houden met het bezwaar van de Provincie. De reden hiervoor was, dat het bezwaar te laat was binnengekomen, toen de bezwaartermijn al voorbij was. Het provinciebestuur laat het hier echter niet bij zitten en heeft hoger beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Stappegoor en de vestiging van een XL supermarkt.  ...lees verder "Stappegoor: Provincie in beroep tegen bestemmingsplan en XL-supermarkt"

Share

1

10-30-2013--Bouw-NoordhoekVrijdagavond 14 februari hebben bewoners van de Bomenbuurt en de wijkraad Noordhoek gezamenlijk een brief gestuurd aan de gemeenteraad, met het verzoek om zo snel mogelijk, liefst aanstaande maandag in de raadsvergadering, aandacht te geven aan de gang van zaken rond de bouw van een appartementencomplex aan de Noordhoekring. Het gebouw, inmiddels 'de Worst' genoemd, verrijst in noodtempo op de hoek Noordhoekring en Elzenstraat, zonder dat daar volgens de bewoners een onherroepelijke bouwvergunning voor is. Maar dat is niet het enige bezwaar dat de buurt en de wijkraad aankaarten. ...lees verder "Noordhoekring: buurt en wijkraad luiden noodklok rond bouw ‘de Worst’"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen