Spring naar inhoud

Tijdens een bijeenkomst op 8 maart 2017, georganiseerd door Cedris met wethouders die de Participatiewet moeten uitvoeren en met staatssecretaris Jetta Klijnsma, werd aan de laatste duidelijk gemaakt dat het gemeenten financieel onmogelijk gemaakt wordt om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de bezuinigingen die het (inmiddels vorige) kabinet heeft ingevoerd, gebaseerd op verkeerde berekeningen en inschattingen van hoeveel mensen begeleiding en ondersteuning nodig hebben. ...lees verder "Manifest: ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ op formatietafel van nieuw kabinet"

Share

05-07-2015-geld-euro-20-eurobiljet-rijk-armDeze week presenteerde wethouder van financiën, Erik de Ridder, namens het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de gemeentelijke begroting voor 2017. Een lijvig (digitaal) boekwerk van een kleine 300 pagina's waarin staat hoe het komende jaar (en de jaren hier op volgend) het gemeentelijk budget van €886,9 miljoen wordt besteed.

De verwachting is dat Tilburg op 1 januari 2017 in totaal 215.890 inwoners heeft, waarvan 45.740 kinderen en jongeren tot 20 jaar, 135.567 volwassenen tussen de 20 en 65 jaar en 34.583 mensen van 65 jaar of ouder. De totale bevolking is in dit jaar gestegen met 2.961 personen, oftewel met 1,4%. ...lees verder "Begroting 2017 – een bloemlezing (deel 1)"

Share

Geld-Euro-bankbiljet-20-euro-stapel"Gemeenten zijn geen pinautomaat van het rijk" volgens de wethouders van de 41 grootste steden in Nederland die verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke financiën. Gezamenlijk hebben deze wethouders in een brief aan het (volgende) kabinet in Den Haag geschreven dat zij protesteren tegen de bezuinigingen die het Rijk oplegt en nog gaat opleggen aan de gemeenten, terwijl de gemeenten tegelijkertijd evenveel of zelfs nog meer taken van het Rijk moeten overnemen. ...lees verder "“Gemeenten zijn geen pinautomaat van het rijk”"

Share

4

Geld-Euro-bankbiljet-20-euro-stapelDat de gemeente Tilburg vanaf 2016 flink zal moeten gaan bezuinigen werd dit voorjaar bij de behandeling van de Perspectiefnota 2016al duidelijk.

Een Perspectiefnota dient als voorbereiding op een programmabegroting en wordt jaarlijks in mei-juni aan de raad voorgelegd. In de Perspectiefnota staan in grote lijnen de plannen en wensen voor het komende jaar.  In de Begroting, die door de raad wordt goedgekeurd in de eerste week van november, zijn de plannen uitgewerkt en worden hier de inkomsten en uitgaven aan gekoppeld. ...lees verder "Bezuinigingsopties in aanloop naar Begroting 2016"

Share

Gastbijdrage van Sven Snijer. Sven Snijer is schrijver en criticus op het gebied van Jeugdzorg. Deze bijdrage heeft hij eerder gepubliceerd op zijn blog Dark Horse Essays.

opinieParticipatieSamenlevingHet probleem van de participatiesamenleving is niet dat bepaalde zaken wat rommelig verlopen bij de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten, maar dat de achterliggende gedachte ervan is gecorrumpeerd. En dat was toch al niet zo’n briljant uitgangspunt. Het neoliberale denken van een zich terugtrekkende overheid is geheel in strijd met de pedagogische Civil Society waar het allemaal mee begon, want daarbij speelde de overheid juist een actieve rol richting de burgers om hun eigen kracht te faciliteren met concrete middelen, zodat ‘samen leven’ werd ondersteund door samen vormgeven. De sociale samenhang in een wijk was daarbij zowel een gevolg als voorwaarde om het te laten slagen. En je kon pas weten of het zou werken als het in een wijk daadwerkelijk geslaagd was. ...lees verder "Opinie – Voedselbank en participatiegeloof"

Share

3

Geld-Euro-bankbiljet-20-euro-stapelMaandag 1 juni heeft de Tilburgse gemeenteraad de aftrap genomen van de jaarlijkse behandeling van de Perspectiefnota, waarin de plannen en wensen voor het komende jaar worden vastgelegd. Zoals eveneens gebruikelijk, wordt deze behandeling uitgesmeerd over twee dagen: maandag en donderdag. Op maandag mag van elke partij de fractievoorzitter zijn of haar Algemene Beschouwing ten beste geven; een verhaal in grote lijnen over wat de partij belangrijk vindt. Andere fractievoorzitters mogen dan direct reageren en in debat gaan met de spreker, wat het schouw- en hoorspel ten goede komt.

Donderdag 4 juni, in de tweede helft van de behandeling, zullen alle partijen wederom met voorstellen (moties en amendementen) komen om de Perspectiefnota voor 2016 aan te passen. De plannen in de Perspectiefnota zullen in november uiteindelijk een plek krijgen in de Begroting voor 2016. ...lees verder "Perspectiefnota 2016 – Waar haalt de raad 10 miljoen vandaan?"

Share

WMO awbzHet blijkt dat het ministerie van VWS, die over jeugd en WMO gaat, een miljardenmeevaller heeft.  Het VNG laat weten: "De meevaller biedt het ministerie de mogelijkheden om zijn budgettaire problemen op langdurige zorg op te lossen zonder dat mensen die zorg en ondersteuning van gemeenten nodig hebben daar de dupe van worden. We hopen dat het kabinet zich een betrouwbare partner zal tonen en zich zal houden aan eerder gemaakte budgetafspraken voor Jeugd en Wmo".

De VNG en het kabinet staan al weken lijnrecht tegenover elkaar in een principiële discussie over kabinetsplannen om structureel € 435 miljoen te bezuinigen op de budgetten voor Jeugd en Wmo. ...lees verder "VNG: Meevaller VWS moet einde maken aan extra bezuinigingen"

Share

1

Nicky van Keulen Zondag 14 december om 10 voor half 12 zendt de Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) deel zeven uit van het programma 'Mensjesrechten', een jeugddocumentaire- reeks waarin de rechten van kinderen centraal staan. Middelpunt in deze zevende aflevering 'Hagelslag 4-ever!' is de Nicky van Keulen uit Tilburg.

Een 12 jarig meisje dat wegens omstandigheden al sinds haar geboorte opgroeide in armoede. De situatie werd nog lastiger toen haar moeder enkele jaren geleden, zoals velen in Tilburg, door bezuinigingsmaatregelen na de overname van de Diamant Groep,  haar ID-baan verloor bij Kringloopbedrijf La Poubelle. Moeder Brenda is daardoor werkloos geraakt en moet nu rondkomen van een bijstandsuitkering. Na aftrek van haar vaste lasten houdt ze een te klein bedrag per maand over om het gezin draaiende te houden. Daarom mag ze noodgedwongen voorlopig haar wekelijkse boodschappen halen bij de Tilburgse voedselbank.

Nicky werd wel eens gepest omdat ze arm is. Want als je arm bent is er weinig geld voor nieuwe kleren of een cool verjaardagscadeau. Toch is Nicky best gelukkig. ...lees verder "Nicky middelpunt in IKON’s jeugddocumentaire ‘Hagelslag 4-ever!’"

Share

2

columnArmoede20is20onrecht2.jpg.h170.jpg.280Armoede. Steeds meer mensen, ook in Tilburg, kunnen niet of nauwelijks meer rondkomen van hun inkomen. Zonder dat ze daar zelf schuld aan zijn of iets aan kunnen doen. De crisis is de oorzaak, wordt gezegd. Alsof die 'crisis' een zelfstandig denkend en handelend onbedwingbaar monster is. Bovendien: over welke crisis hebben we het? Over de bankencrisis, de economische crisis, de klimaatcrisis, de energiecrisis, de sociale crisis, de crisis van het verlies van vertrouwen in politiek en democratie, de voedselcrisis, de crisis in het Midden-Oosten? Ik ga niet meer mee in dat crisisdenken. Aan armoede (én aan systeemcrises) liggen namelijk politieke keuzes ten grondslag. ...lees verder "Van de chaos en de liefde"

Share

3

symposium ContourdeTwern, MFA de symfonieContourdeTwern organiseerde donderdag 25 september in MFA de Symfonie het symposium ‘Iedereen telt mee, iedereen doet mee’ over de positie, kansen en dilemma’s van vrijwillige inzet. Zo’n 100 professionals uit het maatschappelijk middenveld (maatschappelijke organisaties, gemeenten en woningbouwcoöperaties) waren aanwezig om te discussiëren, kennis en ervaringen uit te wisselen.

Directeur-bestuurder van ContourdeTwern Gon Mevis : “Het is belangrijk om deelnemers praktische handreikingen te kunnen geven om met dit actuele thema om te gaan. Dit symposium leent zich daar uitstekend voor.”

Dit symposium was speciaal bedoeld voor mensen die vanwege hun werk steeds meer te maken krijgen met vrijwilligers die een deel van het werk gaan doen. Immers: de Jeugdzorg en Wmo worden vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente en via de Participatiewet, die op dezelfde datum ingaat, zal iedereen met een uitkering een tegenprestatie moeten gaan leveren. Ook hierdoor, en door de forse bezuinigingen van het Rijk op de zorg en de re-integratie van mensen, zullen steeds meer mensen onbetaald aan de slag moeten.

...lees verder "Hoogleraar Lucas Meijs: “Ik bepleit het bestormen van het gemeentehuis”"

Share

zorgmijders 2Het kabinet gaat volgend jaar opnieuw snijden in de zorgtoeslag, bestemd voor lagere inkomens. Met deze maatregel wil de twee coalitiepartijen VVD en PvdA een begrotingsgat van 600 miljoen euro dichten en zou zijn afgesproken bij de begrotingsonderhandelingen tussen de regeringspartijen en de gedoogpartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Deze bezuinigingsmaatregel is een direct gevolg van een begrotingstekort dat is ontstaan door het schrappen van de voorgenomen huishoudtoeslag, waarmee het kabinet het toeslagensysteem wilde vereenvoudigen. De huishoudtoeslag zou vanaf volgend jaar de huidige zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget en een toeslag voor ouderen moeten vervangen. ...lees verder "Opnieuw snijden in de Zorgtoeslag"

Share

2

WMO awbzVeel van de thuishulpen zullen volgend jaar hun vaste baan kwijt raken door gemeentelijke bezuinigingen, die opgelegd zijn door het Rijk. Gemeenten ontvangen 25 tot 40 procent minder budget voor de uitvoering van de nieuwe Wmo (voorheen AwbZ). Daardoor zullen ook veel zorginstellingen flink gaan bezuinigen, onder andere op personeel.

Thuishulpen kunnen vanaf 1 januari 2015 alleen tegen veel slechtere voorwaarden hun oude werk voortzetten. Veel gemeenten in Nederland gaan volgend jaar 30 procent korten op langdurige zorg voor mensen die thuis wonen, waar ze met ingang van het nieuwe jaar voor verantwoordelijk zijn. ...lees verder "Thuishulp vervangen door goedkopere Alfahulp"

Share

5

komkommer kanonDe columnWat heb ik gesmuld de afgelopen week. Géén komkommernieuws ditmaal, maar echt nieuws! Sinds de melding van de NOS, die een handige app heeft om ‘Brekend nieuws’ meteen op mijn telefoon te zetten, zodat ik aan mijn biertje lurkend de boel in de gaten kan houden, heb ik gekluisterd aan de buis en aan het internet gezeten. Zomaar een vliegtuig naar beneden, en nou eens niet eentje met alleen maar buitenlanders, nee… een met ónze mensen erin: en niet eens een ongeluk, maar expres. Ik heb meteen wat extra bier en nootjes ingeslagen, ik wil niks missen natuurlijk. ...lees verder "“Ik ben er helemaal klaar voor: we trekken ten oorlog!”"

Share

2

zorgThebe Huishoudelijke Zorg B.V., dat voor geheel Midden en West Brabant voorziet in allerhande zorg aan huis, heeft voor al haar 633 thuishulpen collectief ontslag aangevraagd. Het ontslag zal gaan gelden per 1 januari 2015. Dit heeft de Raad van Bestuur van Thebe op 23 juni besloten en op 1 juli op haar website gepubliceerd.

De aanleiding voor dit aangekondigde ontslag ligt in de terugloop van het aantal mensen dat een indicatie krijgt voor thuiszorg, en in de aangekondigde bezuinigingen op de Wmo per 1 januari aanstaande. Vanaf die datum wordt de Wmo niet meer door de Rijksoverheid, maar door de gemeenten uitgevoerd. ...lees verder "Thebe ontslaat 633 thuishulpen en vervangt deze door goedkopere huishulpen"

Share

buurtbusIn 2012 zijn de Tilburgse buurtbussen vanwege bezuinigingen afgeschaft, ondanks protesten van vele vrijwillige buurtbus-chauffeurs en vanuit de oppositie in de Tilburgse gemeenteraad. Op dit moment heeft de provincie Noord Brabant een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om een oplossing te kunnen bieden voor dit vervoersprobleem. Er wordt dan gekeken waar vraag is naar vervoer, maar waar onvoldoende reizigersaanbod is om een reguliere buslijn te laten rijden. Volgens de provincie kunnen hierdoor in sommige gevallen alternatieve, kleinschalige vervoersoplossingen worden toegepast. ...lees verder "TVP en PvdA willen de buurtbus terug"

Share

08-25-2013-Paul-van-Kemenade-Wiro-MahieuGoed voorbeeld van een echte doordouwer was afgelopen jaar het 21ste editie eindejaarsfestijn 'Stranger Than Paranoia' . Niet zonder slag of stoot, want hoewel het festival in het verleden vaak volle zalen trok, en de laatste jaren zelfs succesvol uitbreidde van het Tilburgse thuishonk Paradox naar andere Brabantse steden, moet men het anno 2013 zonder subsidie stellen.“Het wegvallen van de subsidie heeft natuurlijk consequenties,” meldt Paul van Kemenade de drijvende kracht achter het festival. “In voorgaande jaren konden we ons permitteren ook artiesten en groepen uit het verdere buitenland naar Brabant te halen, nu hadden we een Nederlands-Belgische editie maar het moet wel gezegd dat de bezuinigingen op cultuur over de hele linie veel kapot gemaakt hebben: het zal jaren kosten voor dat weer is opgebouwd." ...lees verder "“Gelukkig wordt heel veel cultuur door Tilburgers zelf gemaakt”"

Share

LuSaComics
Een tweewekelijkse cartoon hier op tilburgers.nl. Kijk voor meer cartoons op www.lusacomics.com

Lusa38-Prinsjesdag

Share

het-jaar-013_blauw_rood_RGBIn het eerste kwartaal van 2013 interviewden we 13 mensen uit Tilburg over hun visie. In deze ‘13 Visies op de Stad 013’ kwamen bekende en onbekende Tilburgers aan het woord over hun werk en leven en waar zij zoal in de stad tegenaan lopen.
In deze tweede serie van 13 interviews vragen we 13 Tilburgse politici om op deze visies te reageren. Zijzelf kiezen één van de visies en wijzelf kiezen er ook één voor hen uit. Alle 13 zitten nu in de raad en willen graag bij de verkiezingen in maart 2014 weer herkozen worden.

Joost van Huijgevoort
Joost van Huijgevoort

Joost van Huijgevoort is pas na zijn pensioen, zeven jaar geleden, in de politiek gestapt. Eerst als raadslid voor het CDA, maar na twee jaar richtte hij zijn eigen politieke partij op: DAT, wat staat voor Democratisch Actief Tilburg. Hiervoor was hij van 1993 tot en met 2005 algemeen directeur van de Diamant-groep. We vragen zijn reactie op de visie van René Scherpenisse, directeur van de Tilburgse Woonstichting Tiwos. Zelf wil hij graag reageren op Ton Hendriks, begeleider bij Woodworks in Tilburg-Noord.

Aan de koffie in wijkcentrum 'In de Boomtak' steekt Joost direct van wal: “De politiek heeft het vooral aan zichzelf te wijten, dat mensen geen vertrouwen meer hebben in politici. Ze scoren slecht op betrouwbaarheid en zorgvuldigheid en zijn teveel bezig met pleisters plakken in plaats van problemen echt op te lossen. Politici hebben de burger nodig, maar ze zijn er wel voor hen en de burger is er niet voor de politici, dat wordt nog steeds vergeten. Zowel de raad als ook het college tilt zichzelf op als een verhevenheid boven de stad, maar de gemiddelde Tilburger kent ze niet en weten niet wie de raadsleden en wethouders zijn. Niet gek dat politici voor de burger één pot nat zijn.” ...lees verder "Joost van Huijgevoort (DAT): “Ik ben bang dat veel mensen met een handicap achter de geraniums komen te zitten”"

Share

1

columnNaar aanleiding van het nu al historisch genoemde sociaal akkoord "Mondriaan' wat lijkt tot stand te komen tussen het kabinet, werkgevers en werknemers om het consumenten vertrouwen te herstellen. Hierin roept ons lachebekje, Premier Mark Rutte het hele volk op: "Laten we stoppen met somberen" en dat we vooral weer onze  'poeplap' moeten gaan trekken om de Nederlandse economie uit het slob te gaan halen. "Stel aanschaf van een nieuw huis, auto of badkuip niet langer uit" roept voorman Bernard Wientjes van Ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

Er wordt zo wel erg kort door de bocht gegaan en weinig rekening gehouden met de 529.000 huishoudens die zich op dit moment al onder de armoedegrens bevinden in ons land. Om deze steeds groter groeiende groep toch nog een hart onder de riem te steken, wil ik ze de volgende tips, afkomstig uit een bijdrage van een lezer over armoede in Nederland, niet onthouden:

 

...lees verder "“Laten we stoppen met somberen”, overleven in bijstand & armoede"

Share

Op maandag vergaderen de themacommissies. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Deze maandag begint de commissie 'Leefbaarheid' om 9.00 uur met onder meer de volgende onderwerpen. ...lees verder "Politiek van maandag 18 februari: ‘Wakkere ouders’, Startersbeurs, City-marketing en Cuturele Hoofdstad"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen