Spring naar inhoud

Tijdens een bijeenkomst op 8 maart 2017, georganiseerd door Cedris met wethouders die de Participatiewet moeten uitvoeren en met staatssecretaris Jetta Klijnsma, werd aan de laatste duidelijk gemaakt dat het gemeenten financieel onmogelijk gemaakt wordt om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de bezuinigingen die het (inmiddels vorige) kabinet heeft ingevoerd, gebaseerd op verkeerde berekeningen en inschattingen van hoeveel mensen begeleiding en ondersteuning nodig hebben. ...lees verder "Manifest: ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ op formatietafel van nieuw kabinet"

Share

2

In januari 2015 is de gemeente gestart met een ‘Tilburgs Alternatief’ voor het inrichten van Beschut Werk. Een aanpak waarbij maatwerk voor de zwaksten inwoners van onze stad met afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat. Samen met organisaties en bedrijven in de stad is gekeken waar deze inwoners zonder reguliere baan kunnen werken of een betekenisvolle dagbesteding konden krijgen.

Per 1 januari 2017 is de Participatiewet veranderd en wordt de gemeente Tilburg weer verplicht om inwoners die niet in een reguliere baan kunnen werken de mogelijkheid te bieden om te werken volgens het oude stijl 'beschut werken-principe'. ...lees verder "Participatiewet: Beschut werk oude stijl verplicht"

Share

1

groepsfoto-diamantjes-met-titel-klWie zijn toch die ‘mensen in hun oranje jassen’? Wat houdt ze bezig, hoe kijken ze naar de wereld en naar zichzelf? Waarom werken ze in de sociale werkvoorziening en hoe denken ze over de Participatiewet? In december 2016 en januari 2017 zendt Omroep Brabant 'De Diamantjes' uit, een zesdelige televisieserie met in de hoofdrol een werkploeg van De Diamant-groep uit Tilburg. ...lees verder "Nieuwe televisieserie op Omroep Brabant: De Diamantjes"

Share

vrouwe justicia recht wet deurwaarderHet kabinet heeft aangekondigd in de Participatiewet de verplichting op te gaan opnemen voor gemeenten om de voorziening Beschut Werken aan te bieden. Dit zal volgens planning per 1 januari 2017 in gaan. Hierbij bepaalt de Rijksoverheid per gemeente een minimum aantal in te vullen plekken per jaar en de gemeente die dat minimum niet haalt krijgt een boete in de vorm van een strafkorting op het budget dat de gemeente krijgt. ...lees verder "Raad van State wijst verplichting ‘beschut werk’ af"

Share

05-07-2015-geld-euro-20-eurobiljet-rijk-armDeze week presenteerde wethouder van financiën, Erik de Ridder, namens het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de gemeentelijke begroting voor 2017. Een lijvig (digitaal) boekwerk van een kleine 300 pagina's waarin staat hoe het komende jaar (en de jaren hier op volgend) het gemeentelijk budget van €886,9 miljoen wordt besteed.

De verwachting is dat Tilburg op 1 januari 2017 in totaal 215.890 inwoners heeft, waarvan 45.740 kinderen en jongeren tot 20 jaar, 135.567 volwassenen tussen de 20 en 65 jaar en 34.583 mensen van 65 jaar of ouder. De totale bevolking is in dit jaar gestegen met 2.961 personen, oftewel met 1,4%. ...lees verder "Begroting 2017 – een bloemlezing (deel 1)"

Share

2

klijnsma JSinds op 1 januari 2015 de Participatiewet werd ingevoerd, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale uitkeringen en ook voor het begeleiden van mensen naar werk.

Een onderdeel van de Participatiewet is het 'beschut werk'. Het kabinet, met als verantwoordelijk portefeuillehouder staatssecretaris Jetta Klijnsma, heeft bepaald dat gemeenten een aparte regeling kunnen invoeren voor mensen die een beschutte werkplek nodig hebben en niet zonder dure intensieve begeleiding kunnen. Het gaat hierbij om mensen die, volgens de indicatie, niet meer dan 30% arbeidsproductief kunnen zijn. (Hoeveel brengt iemand op voor de werkgever?) Gemeenten zijn niet verplicht om deze regeling op te nemen. ...lees verder "Regeling ‘beschut werk’ mogelijk toch verplicht"

Share

1

logo social media brabant poging1De Brabantse Schaamroos is een prijs die wordt uitgereikt door de Jonge Socialisten, de jongeren-afdeling van de PvdA aan een politicus die volgens hen gezorgd heeft voor het meest asociale beleid in Brabant.

Dit jaar was wethouder Hans Kokke (SP) nipte winnaar ten opzichte van genomineerden wethouder Erik de Ridder (CDA) en de voltallige D66 fractie. In 2014 won Erik de Ridder de Brabantse Schaamroos. Op de Algemene ledenvergadering van de Jonge Socialisten Brabant op donderdag 3 december lag de uitslag van de stemming over de Brabantse Schaamroos heel dicht bij elkaar het verschil tussen Hans Kokke en D66 Tilburg bedroeg twee stemmen. ...lees verder "Brabantse Schaamroos voor wethouder Hans Kokke"

Share

2

Robert Bool, algemeen directeur Diamant-groep
Robert Bool, algemeen directeur Diamant-groep

De Participatiewet, die op 1 januari 2015 is ingevoerd, en de daaraan gekoppelde bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid, hebben grote gevolgen voor veel organisaties en mensen in de samenleving. Wie een bijstandsuitkering aanvraagt moet daarvoor een tegenprestatie leveren. In Tilburg is besloten dat deze tegenprestatie moet bijdragen aan de toekomstige mogelijkheden van mensen.

Een ander gevolg van deze Participatiewet is, dat de sociale werkvoorziening veel minder subsidie ontvangt vanuit de overheid. De sociale werkvoorziening is bedoeld voor mensen die vanwege een beperking niet voor de volle 100% arbeidsproductief kunnen zijn. Om deze mensen toch aan het werk te helpen wordt een substantieel deel van hun salaris betaald door de overheid. Door de jaren heen heeft de sociale werkvoorziening, in Tilburg en regio de Diamant-groep, al veel nieuwe regels en systemen meegemaakt en overleefd. Echter, de Participatiewet heeft een impact die desondanks ongekend is, en die grote veranderingen met zich meebrengt. ...lees verder "Robert Bool: “Creëer geen onrust, want er is genoeg tijd om een plan te maken”"

Share

1

Afgelopen week werd de begroting 2015 van de Diamantgroep in het college behandeld. Oud-directeur van de Diamantgroep en voormalig raadslid Joost van Huijgevoort bekeek de cijfers op ons verzoek. opinie Joost van Huijgevoort Joost van Huijgevoort Dit begrotingsdocument van de Diamant-groep heeft vanwege de Participatiewet, die op 1 januari 2015 van kracht wordt, een heel bijzondere betekenis gekregen. De Participatiewet maakt van de Diamant-groep vooral een uiterst kwetsbare organisatie, zowel financieel als sociaal, omdat de Wet Sociale Werkvoorziening komt te vervallen en als de aangesloten gemeenten besluiten het bedrijf in de toekomst geen anticiperende rol in de arbeidsbemiddeling toe te kennen.

Afgelopen week werd de begroting 2015 van de Diamantgroep in het college behandeld. Oud-directeur van de Diamantgroep en voormalig raadslid Joost van Huijgevoort bekeek de cijfers op ons verzoek.

opinie

Joost van Huijgevoort
Joost van Huijgevoort

Dit begrotingsdocument van de Diamant-groep heeft vanwege de Participatiewet, die op 1 januari 2015 van kracht wordt, een heel bijzondere betekenis gekregen. De Participatiewet maakt van de Diamant-groep vooral een uiterst kwetsbare organisatie, zowel financieel als sociaal, omdat de Wet Sociale Werkvoorziening komt te vervallen en als de aangesloten gemeenten besluiten het bedrijf in de toekomst geen anticiperende rol in de arbeidsbemiddeling toe te kennen.

Met andere woorden, betreft het een begrotingsdocument van een “terminale” organisatie of van een “herboren” organisatie. De huidige mensen in de SW behouden weliswaar hun rechten, maar de instroom in de WSW is komen te vervallen. Hierdoor zal de huidige WSW-populatie van circa 1.650 personen geleidelijk gaan uitstromen. Deze afbouw gaat zo’n 40 jaar in beslag nemen. ...lees verder "Diamantgroep: Een terminale organisatie?"

Share

2

schaamroos1Op maandag 27 oktober hebben de Jonge Socialisten Brabant (JSB) de Schaamroos toegekend aan wethouder Erik de Ridder (economie, arbeidsmarkt en sociale zaken).

De 'Brabantse Schaamroos' is een prijs die is ingesteld voor de politicus die volgens de Jonge Socialisten Brabant (JSB) gezorgd heeft voor het meest asociale beleid in Brabant.

Andere genomineerden voor de Brabantse Schaamroos waren de Tilburgse wethouders Hans Kokke (SP), Berend de Vries (D66) en fractievoorzitter Joris Bengevoord (GroenLinks). ...lees verder "Erik de Ridder krijgt schaamroos van Jonge Socialisten"

Share

1

klijnsma JVanaf 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd: de nieuwe wet die onder meer regelt dat iedereen met een uitkering van het Centrum Werk en Inkomen (Sociale Dienst) verplicht om een tegenprestatie te leveren in de vorm van onbetaald werk of dagbesteding. Deze wet geldt ook voor mensen die vanwege een beperking niet meer dan voor 30% arbeidsproductief zijn en in de sociale werkvoorziening zitten, het beschut werk. Gemeenten mogen het beschut werk voortzetten, maar zijn dat niet verplicht. De gemeente Tilburg heeft besloten om met dit beschut werk te stoppen voor nieuwe kandidaten: het Tilburgs Alternatief. ...lees verder "Participatiewet: Tilburgs Alternatief leidt tot Kamervragen"

Share

2

beschut werkHet kost een gemeente meer geld om iemand met een zware arbeidshandicap in een ‘participatievoorziening’ zoals dagbesteding of vrijwilligerswerk te hebben dan om deze persoon op een beschutte werkplek te laten werken. Dat concludeert brancheorganisatie in de Sociale werkvoorziening Cedris in een opsomming van feiten (factsheet).

Met de komst van de Participatiewet, volgend jaar, denken gemeenten na over het inrichten van voorzieningen voor de allerzwaksten. Volgens het regeer- en sociaalakkoord moeten gemeenten beschut werk inrichten, maar niet alle gemeenten doen dat. Beschut werk zou een dure voorziening zijn en door het geld op een andere manier in te zetten zouden gemeenten meer mensen kunnen laten participeren, zo is de gedachte in bijvoorbeeld Tilburg, Drechtsteden en Utrecht. ...lees verder "Wethouder Erik de Ridder reageert op vragen ‘Dagbesteding is duurder dan beschut werk’"

Share

2

participatieladderIn de vergadering van de commissie Sociale Stijging van 8 september jl, bij de behandeling van de uitvoering van de Participatiewet, die op 1 januari 2015 ingaat, ontstond een discussie over de kosten van beschut werk. Raadslid Orkun Baytemir kwam hierbij lijnrecht tegenover wethouder Erik de Ridder (CDA) te staan.

Mensen die een beschutte werkplek hebben, krijgen extra begeleiding en persoonlijke aandacht tijdens hun werk. Het gaat hierbij om mensen met een beperking en die niet meer dan 30% arbeidsproductief zijn, vergeleken met een persoon zonder beperking.

PvdA Tilburg is tegen het plan van de wethouder om het beschutte werk af te schaffen en stelde dat het voor de gemeente niks extra kost om deze werkplekken bij de Diamantgroep te behouden. Erik de Ridder stelde daar tegenover dat het voor de Diamantgroep financieel geen verschil maakte, maar voor de gemeente juist wel. ...lees verder "Participatiewet: kosten beschut werk Diamantgroep versus ‘het Tilburgs Alternatief’"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen