Spring naar inhoud

Op zondag 24 september 2017 speelt Loutje Bosch de allerlaatste voorstellingen van LaVioLou, Koningin van Eenvoudige Komaf.

Bijna veertig jaar toerde Loutje Bosch als LaVioLou door het land om in dorpshuizen, scholen, instellingen en festivals en gewoon op straat kinderen (en stiekem ook de volwassenen) een mooie theatervoorstelling te bezorgen.

Sprookjesachtig en toch actueel was haar verhaal over LaVioLou, Koningin van Eenvoudige Komaf, die door de boze generaal DonderBliksem uit haar land werd gezet en naar Nederland vluchtte. In deel twee, De Burgerin, moet ze als ex-koningin inburgeren in Nederland in een Vinex-wijk.

Met een volle bus van haar bedrijf Louter Produkties kwam ze honderd keer per jaar naar de mensen toe. Steeds op een nieuwe locatie, met decors, kostuums, geluidsinstallatie en licht, maakte ze ter plekke van een gymzaal een theater, van de straat een speelplek. Voor een voorstelling was ze dan ook samen met een eigen assistent acht tot tien uur aan het werk, uit en thuis. Romantisch, zeker, maar ook zwaar. ...lees verder "Koningin van Eenvoudige Komaf doet afstand van de kroon"

Share

Mantelzorg, dat ook wel informele zorg wordt genoemd, wordt steeds belangrijker in Nederland. Ruim 4 miljoen mensen geven hulp aan hun partner, een familielid, een vriend of kennis die om welke lichamelijke of psychische reden dan ook, hulp nodig heeft. Daarbij werken nog eens 630.000 mensen als vrijwilligers in de zorg. ...lees verder "Reizend mantelzorgcafé in Bibliotheek Berkel-Enschot"

Share

Door de nieuwbouwplannen voor gebied Koningsoord moet het volkstuinencomplex De Kraan verhuizen. Koningsoord ligt ten noorden van Berkel-Enschot. In het gebied komen onder meer nieuwbouwwoningen. Door het gebied gaat een nieuwe weg lopen. Die komt op de plek waar nu het volkstuinencomplex De Kraan ligt. Daarom verhuizen de tuinen naar een ander deel van Berkel-Enschot.

De nieuwe volkstuinen zijn gepland in het gebied tussen de Berkelseweg, de Heikantsebaan en de dorpskern Berkel-Enschot. De komende weken worden hiervoor samen met Volkstuinvereniging De Kraan plannen gemaakt. Ook de direct omwonenden worden hierbij betrokken. Als de plannen klaar zijn wordt het huidige bestemmingsplan gewijzigd.

Share

programfoto-tbkOp zondag 11 december verzorgt het Tilburgs Byzantijns Koor (TBK) een kerstconcert in de St. Willibrorduskerk in Berkel-Enschot. Aanvang 20.15 uur. Met een nieuw programma zal dit landelijk bekende, gemengde koor van 35 zangers, onder leiding van dirigent Piet Happel, alle toehoorders in de kerstsfeer brengen. ...lees verder "Gratis Kerstconcert Tilburgs Byzantijns Koor"

Share

logo-gasunieDe Gasunie gaat half februari 2016, in Berkel Enschot, beginnen met het verwijderen van een tweetal gasleidingen die niet meer in gebruik zijn. De leidingen hebben een lengte van circa 2,5 kilometer en liggen tussen de Vlierakkerweg en de Hoolstraat. De verwijdering zal gefaseerd worden uitgevoerd en duren naar verwachting tot de eind juli 2016.

De leidingen die worden verwijderd zijn niet meer aangesloten op het gastransportnet van Gasunie en kunnen daarom zonder gevolgen voor afnemers worden verwijderd. Gasunie doet haar uiterste best om eventuele overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Indien nodig zullen de direct omwonenden door middel van een brief worden geïnformeerd over bijvoorbeeld mogelijke geluidshinder of tijdelijke verkeersmaatregelen. ...lees verder "Gasunie verwijdert oude gasleidingen in Berkel-Enschot"

Share

raadhuisOp maandag 15 februari 2016 gaat de overweg aan de Raadhuisstraat in Berkel-Enschot voorgoed dicht voor auto's. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel over het spoor op die plek.

De gemeente sluit de spoorwegovergang voor het autoverkeer om de veiligheid te vergroten. Er stonden geregeld files, ook op de rails. Parallel aan het spoor loopt het noordelijk deel van de Koningsoordlaan van de Molenstraat naar de Raadhuisstraat. Dit stuk staat nog niet op alle plattegronden. De aansluiting van de Koningsoordlaan op de Raadhuisstraat ligt dichter bij de spoorwegovergang dan is toegestaan. De opstoppingen ontstonden door auto's die vlak na het spoor linksaf de Koningsoordlaan wilden inslaan, maar moesten wachten op tegemoetkomend verkeer.
...lees verder "Overweg Raadhuisstraat voorgoed dicht voor auto’s"

Share

stichting openbaar karnaval berkel-enschot heukelomDe heer Loek Klaassen uit Berkel-Enschot heeft op maandag 8 februari de Tilburg Trofee ontvangen uit handen van burgemeester Peter Noordanus. Hij heeft deze trofee gekregen tijdens de Prinsenborrel in Knollevretersgat vanwege zijn jarenlange, belangeloze inzet voor Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot en Heukelom.

Loek Klaassen (79 jaar) heeft veel betekend voor het carnaval in Berkel-Enschot. Zo maakt hij al jarenlang elk jaar de illustraties voor 'de Knollevreter', het carnavalsblad van de Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot Heukelom. Hij is ook de ontwerper van de kleurplaat in dat blad en verantwoordelijk voor de uitbeelding van het carnavalsmotto. ...lees verder "Tilburg Trofee voor Loek Klaassen"

Share

544 bomen weg bij Koningsoord in Berkel-Enschot

koningsoordBij het klooster Koningsoord in Berkel-Enschot komt een nieuw winkelcentrum. Het groen in de kloostertuinen heeft de afgelopen 10 jaar weinig onderhoud gehad. Daarom wil de projectontwikkelaar Heijmans hiervoor zorgen.

De bomen en planten zijn hard gegroeid, waardoor waardevol groen in de verdrukking komt. De projectontwikkelaar Heijmans heeft samen met de gemeente, de dorpsraad, stichting Stadsbomen en een groen-bedrijf de bomen en struiken in kaart gebracht. Ze willen het waardevolle groen zo veel mogelijk behouden en voorzien van voldoende licht en groeiruimte. Daarvoor is het kappen van niet-waardevol groen noodzakelijk.
...lees verder "Bomenkap en onderhoud voor een groen Koningsoord"

Share

pastoor Pieter Scheepers
Pastoor Pieter Scheepers - Foto via Twitter @pastoorpieter

Pastoor Pieter Scheepers uit Berkel-Enschot Heeft op zondag 29 november de Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg ontvangen uit handen van loco-burgemeester Erik de Ridder, na afloop van de mis die in het teken stond van het afscheid van de pastoor.

Hij kreeg deze onderscheiding omdat hij zich op een uitzonderlijke manier heeft ingezet voor de Berkel-Enschotse samenleving. Per 1 december wordt hij pastoor in de Franciscus parochie van Asten-Someren. De uitreiking vond plaats in de Willibrorduskerk in Berkel-Enschot.

Pieter Scheepers (43) werd op 1 september 2005 benoemd als pastoor van zowel de Caecilia parochie in Enschot als de Willibrordusparochie in Berkel. Na tien jaar neemt hij afscheid als pastoor en teamleider van de Johannes XXIII parochie, waarvan deze parochies sinds de fusie in 2012 samen met de parochies uit Udenhout en Biezenmortel deel uitmaken. ...lees verder "Zilveren Legpenning voor pastoor Pieter Scheepers"

Share

galgenloop berkel enschotDit jaar staat de Galgenloop, het loopfestijn van Berkel-Enschot, gepland op zondag 28 juni, met wederom op het programma: de 10 EM Galgenloop (wedstrijd- en prestatieloop), 10 km prestatieloop en de 5 km prestatieloop.

De Galgenloop is een jaarlijks evenement voor hardlopers, officieel onderdeel van het ZLM wegcircuit en een officiële KNAU wedstrijd. Het parcours loopt door het buitengebied van Berkel-Enschot. Inschrijven voor de Galgenloop kan via de website galgenloop.nl. tot 26 juni; ophalen van het startbewijs kan op 28 juni vanaf 09.30 uur bij de inschrijfbalies op het terrein. De start van de Galgenloop 10 EM en 10 km is om 12.15 uur. De start van de 5 km loop is om 12.20 uur. Start en finish zijn bij Boerderij Denissen, Generaal Eisenhowerweg 1. Er zijn springkussens voor de kinderen, er is muziek en er kan een hapje en drankje genuttigd worden door zowel sporters als toeschouwers. ...lees verder "21e Galgenloop in Berkel-Enschot"

Share

gokkasten, speelautomaten, casinoHotel Casino Services Tilburg B.V. en Hommerson Leisure krijgen beide een nieuwe vergunning voor een nieuwe speelautomatenhal.  Het gaat om vergunningen voor het Van Der Valk-hotel aan de Kempenbaan en de Druiventros aan de Bosscheweg in Berkel-Enschot. De gemeente heeft, sinds de nieuwe verordening voor Speelautomatenhallen, negen aanvragen voor een vergunning ontvangen. Deze verordening werd op 27 januari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. ...lees verder "Vergunningen voor twee nieuwe gokhallen"

Share

stadswinkel udenhout in wording
Stadswinkel Udenhout in wording - Foto: gemeente Tilburg

Tilburg krijgt dit jaar vier nieuwe stadswinkels. Op dinsdag 19 mei opent de tweede zijn deuren, in de bibliotheek aan het Tongerloplein in Udenhout.

In maart ging de eerste stadswinkel open in Berkel-Enschot. Reeshof volgt eind juni en in de herfst krijgt Tilburg Noord een stadswinkel. Aan het Tongerloplein in Udenhout kunnen bezoekers vanaf 19 mei elke dinsdag en donderdag op afspraak terecht tussen 13:00 uur en 18:00 uur.

Alle stadswinkels werken op afspraak, om te garanderen dat iedereen snel geholpen wordt. Wie zonder afspraak langskomt, kan bij de Doe-het-zelf balie checken of er toevallig een gaatje is of direct een product aanvragen. Daarnaast blijft het natuurlijk mogelijk om veel gemeentelijke producten en diensten thuis via internet te regelen. ...lees verder "Stadswinkel Udenhout vanaf 19 mei open"

Share

stadswinkel berkel-enschot in wordingStadswinkel Berkel-Enschot heropent op 11 maart 2015 haar deuren in de bibliotheek aan de Eikenbosch. De openingstijden zijn maandag, woensdag en vrijdag van 13 tot 18 uur. De maanden daarna volgen Stadswinkels in Udenhout, Reeshof en Tilburg Noord. De adressen en openingstijden van deze Stadswinkels worden later bekendgemaakt.

Wethouder Erik de Ridder: "Vanuit de dorpen en wijken hebben we veel vragen gekregen om de stadswinkels te heropenen. Tilburg wil goede dienstverlening leveren, dicht bij de mensen. Daarom hebben we in het coalitieakkoord 2014-2018 afgesproken om de stadswinkels opnieuw te openen." ...lees verder "Komende maanden heropenen vier Stadswinkels, eerste in Berkel-Enschot"

Share

trein sprinterHet voorstel dat kamerlid Carla Dik-Faber (Christen Unie) indiende bij de Tweede Kamer om uit het budget voor kleine stations € 6,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de bouw van een treinstation in Berkel-Enschot heeft het niet gehaald. VVD, PvdA, PVV en SP hebben dit voorstel landelijk tegengehouden.

Reden voor het indienen van een voorstel was dat uit een onderzoek uit 2013 bleek dat een treinstation in Berkel-Enschot in totaal 1872 reizigers per dag zou opleveren, waarmee het station beter scoort dan veel bestaande stations. Ook zou met de realisatie van dit station de verkeershinder worden verminderd die zal ontstaan bij de reconstructie van de N65.

Uit een overzicht van mogelijke nieuwe treinstations zou Berkel-Enschot pas na 2028 aan de orde zijn. ...lees verder "Treinstation Berkel-Enschot van de baan"

Share

Gerard Korthout 2Afgelopen weekend vierden Berkel en Enschot hun respectievelijk 800 en 850 jaar bestaan. Ter ere van dit heugelijk feit schreef Bleymaker Gerard Korthout, geboren en getogen in Berkel, tevens uitbater van het nieuwe lowbudget theater Bleymakerij de Boemel 76 in de Spoorzone het lied 'Geluk' dat de mensen blij maakt.

Ron Schuurkes,  onder andere bekend als presentator van "Kermis TV" zorgde er voor dat dit lied "Geluk" in een knap staaltje filmtechnisch vakwerk werd vastgelegd. In het kader van  8 1/2-jarig eeuwfeest van Berkel-Enschot zongen vele prominente dorpsbewoners spontaan mee met deze muzikale ode, niemand kende vooraf tekst of muziek, en de Spielberg uit de Kerkstraat maakt er een fantastisch clip van.

...lees verder "Berkel-Enschot: “Geluk zit nooit in het grootse”"

Share

berkel-enschot 800-850In augustus 2014 bestaat Berkel 800 jaar en Enschot 850 jaar. Vanwege dit heugelijke feit organiseren de inwoners en ondernemers van Berkel-Enschot diverse evenementen voor jong en oud, waaronder een Berkel-Enschot Got Talent-show, tenniskampioenschappen en een kleurwedstrijd. Deze feestperiode wordt op zaterdag 30 en zondag 31 augustus groots afgesloten met een weekeind vol activiteiten en feest. Het wordt een feest van, voor én door inwoners van Berkel-Enschot. ...lees verder "Berkel en Enschot vieren feest"

Share

3

flat-verzakt-piusstraat-bouwput2In de nationale en regionale pers en media wemelt het de laatste weken van de juichende berichten: de woningmarkt trekt aan. Meer mensen willen weer een woning kopen en de prijzen beginnen weer te stijgen. De consument die het vertrouwen na zoveel positieve berichtgeving nog niet heeft (terug)gevonden, krijgt op het hart gedrukt dat de hypotheekrente historisch laag is. "Dat is goed nieuws voor mensen die een lening of hypotheek willen afsluiten en voor sommige beleggers", aldus Hans de Geus op de website van RTL nieuws. ...lees verder "Woningmarkt: 42 nieuwbouwplannen voor in totaal 4195 koopwoningen"

Share

consultatiebureauEen maand geleden werden de bewoners van Udenhout en Berkel-Enschot onaangenaam verrast toen de gemeente en de GGD aankondigden dat de consultatiebureaus in beide dorpen per 1 juli aanstaande zouden worden samengevoegd in een nieuwe locatie in Berkel-Enschot.

Dit besluit was door de vorige wethouder, Marjo Frenk (GroenLinks) genomen, terwijl ze al demissionair was. Een demissionaire wethouder mag geen besluiten nemen. Met de samenvoeging van twee consultatiebureaus kan €28.000 euro per jaar worden bezuinigd. ...lees verder "Sluiting consultatiebureau Udenhout gaat niet door"

Share

consultatiebureauDe GGD Hart voor Brabant gaat de consultatiebureaus in Berkel-Enschot en Udenhout samenvoegen op een nieuwe locatie. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de teruglopende geboortecijfers in deze dorpen en de bezuinigingen van de GGD op de huisvesting, zo laat de GGD Hart voor Brabant via haar website en middels een persbericht weten.

Het college van de gemeente Tilburg is akkoord gegaan met de samenvoeging van deze consultatiebureaus. De GGD onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een nieuwe locatie. Als nieuwe locatie is de Brede School St. Caecilia in Berkel-Enschot in beeld. De GGD voert hierover gesprekken met het schoolbestuur. ...lees verder "TVP stelt vragen over fusie consultatiebureaus in Udenhout en Berkel-Enschot"

Share

mundialVanaf dinsdag 1 april 2014 start de voorverkoop van kaarten voor Festival Mundial. Een kleurrijk festival, dat dit jaar in het weekend van 27, 28 & 29 juni wederom plaats vindt in het nieuwe culture hart van de stad, 'De Spoorzone'.  Sinds enkele weken is 90% van de line-up  voor Festival Mundial bekend. Tickets voor dit festival zijn verkrijgbaar via de See Ticket Site.
Echter mensen die in Tilburg in aanmerking komen voor de Meedoenregeling kunnen hier met extra voordelig heen. ...lees verder "Voordelig naar Festival Mundial"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen