Spring naar inhoud

Busstation in vogelvlucht

De omgevingscommissie is positief over de plannen voor het nieuwe busstation, de nieuwe fietsenstallingen en het lichtplan voor dit gebied rondom het station. De commissie stemde op 27 september 2017 al op hoofdlijnen in met de opzet en uitgangspunten voor de architectuur en het lichtplan. Verder werden er nog een aantal aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking.

Na dit positieve oordeel van de omgevingscommissie gaat ProRail de plannen voor de fietsenstallingen en het busstation verder uitwerken en wordt er een omgevingsvergunning voor aangevraagd. ...lees verder "Groen licht voor plannen busstation en fietsenstallingen"

Share

1

In 2035, dus over krap 20 jaar, leeft iedereen in Tilburg zonder aardgas. Gasfornuizen, gasaanstekers en ook de incidentele gasfles behoren dan tot de geschiedenis.

Het is wellicht nu nog nauwelijks voor te stellen, maar het is één van de doelstellingen die maandag 11 september 2017 werd vastgelegd in de Energievisie voor de komende pakweg 30 jaar. ...lees verder "Aardgas, binnen 20 jaar leeft Tilburg zonder"

Share

Bij het Paletplein aan de Umberstraat en Kobaltstraat komen 40 sociale huurappartementen in een flatgebouw van acht verdiepingen.

Deze nieuwe flat maakt onderdeel uit van het plan van de gemeente en woningcorporaties om in de periode 2015-2020 zo'n 800 betaalbare huizen te bouwen in Tilburg. De appartementen die aan het Paletplein worden gebouwd, zijn ongeveer 68 m2 groot en bestaan uit twee of drie kamers.

Wethouder Berend de Vries: "Dit plan past prima in de ambitieuze plannen voor de renovatie van en herontwikkeling op en rond het Paletplein die de leefbaarheid in de wijk en de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum vergroten." ...lees verder "Sociale huurwoningen aan Paletplein"

Share

In een extra vergadering van de raadscommissie Bestuur op vrijdag 30 juni bleek dat een meerderheid positief denkt over de verkoop van het Koning Willem II stadion aan de voetbalclub Willem II. Een verkoopvoorstel wordt eind 2017 of begin 2018 verwacht en ook over de bedragen die ermee gemoeid zijn, zal dan pas duidelijk worden.

Het voorstel, waarover de gemeenteraad op maandag 3 juli 2017 zal gaan stemmen, behelst enkel de bereidheid om het stadion te gaan verkopen volgens een aantal voorwaarden. Als verkoopprijs wordt de boekwaarde van het stadion genomen, en dat is €10,2 miljoen.

Willem II en de gemeente Tilburg maken samen een investeringsplan en een onderhoudsplan voor meerdere jaren, waarbij Willem II verplicht wordt om deze plannen uit te voeren. ...lees verder "Meerderheid in de raad voor verkoop stadion Willem II"

Share

4

De Radioverslaggever en DJ van Omroep Tilburg Erik van Vliet verhuist per 15 mei naar de Lokale Omroep Goirle. Meer dan 10 jaar verzorgde hij in zijn eentje de nieuwsrubriek 'Streekgebonden' waarvoor hij meer dan 3.000 interviews opnam. Tijd voor een gesprek met deze actieve duizendpoot.

We spreken met Erik af in de serre bij Tiwos aan de Stationsstraat, de nieuwe redactieruimte van Tilburgers.nl.  Met als inleidende vraag "hoe kom je in Tilburg terecht?" steekt de spraakwaterval van wal. ...lees verder "‘Man met Petje’ Erik van Vliet naar Lokale Omroep Goirle"

Share

Gemeente Tilburg gaat beton uit bestaande stoepen, wegen en gebouwen hergebruiken voor nieuw beton. Verder probeert de gemeente de uitstoot van CO2 te beperken bij de productie.

De gemeente heeft met het Netwerk Betonketen en 24 ondernemingen afspraken gemaakt voor duurzamer beton. Door de winning van grondstoffen en de uitstoot van broeikasgas (CO2) heeft het maken van beton een behoorlijke impact op het milieu. Maar 3 procent van bestaand beton wordt hergebruik in nieuw beton. Doel van de afspraken die nu gemaakt zijn, is het verhogen van het hergebruik en het verlagen van de CO2-uitstoot. ...lees verder "Gemeente gaat voor duurzaam beton"

Share

De uitslagenavond die volgt op een lange verkiezingsdag en een nog veel langere, schier eindeloze verkiezingscampagne, is thuis voor de buis goed te volgen. Het alternatief is om deze avond met een club politiek betrokkenen te beleven, liefst onder het genot van een drankje.

De keuze om deze uitslagenavond met D66 Tilburg in Café Boulevard door te brengen, was dan ook het gevolg van een open oproep op Facebook, een halve week eerder. D66 Tilburg was de enige partij die hierop reageerde. ...lees verder "Uitslagenavond met D66 Tilburg"

Share

Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) en de gemeente organiseren op 15 februari een stadsgesprek over de toekomst van de Tilburgse binnenstad.

Inwoners zijn welkom om mee te praten over de toekomst van het centrum. De wethouders Berend de Vries, Erik de Ridder en Mario Jacobs zijn die avond aanwezig. Zij geven samen met Damo Holt en Ad de Bont een toelichting op de ideeën voor de binnenstad van de 21e eeuw. De bijeenkomst is in het Duvelhok aan de St. Josephstraat 133. ...lees verder "Blik op de Tilburgse binnenstad – Stadsgesprek"

Share

De renovatie van de LocHal kost €1,75 miljoen meer en de aanleg van het Burgemeester Stekelenburgplein aan de noordzijde van het NS-station gaat €2,3 miljoen extra kosten. Beide projecten in de Spoorzone vallen onder de verantwoordelijkheid van wethouder Berend de Vries en hij had de gemeenteraad heel wat uit te leggen.

Maandag 12 december - een week later dan oorspronkelijk gepland - vergaderde de raadscommissie Vestigingsklimaat over beide kwesties en uitte stevige kritiek naar de wethouder. ...lees verder "Tekorten LocHal en Burg. Stekelenburgplein – wethouder Berend de Vries biedt excuses aan"

Share

zonnepanelenzwembadstappegoor_0003_kleinerOp vrijdag 2 december 2016 plaatse wethouder Hans Kokke zonnepanelen op het dak van zwembad Stappegoor. De zonnepanelen wekken stroom op die rechtstreeks door het zwembad wordt gebruikt. Het teveel aan stroom dat wordt opgewekt, gaat terug naar de energieleverancier. Zonnestroom is goedkoper dan grijze stroom. De verwachting is dat de panelen op het zwembad 225.000 kilowatt uur aan zonnestroom opwekken, dat is ongeveer een zesde van het jaarlijkse stroomverbruik van het zwembad. Dit is niet alleen positief voor het klimaat, maar ook voor de exploitatie van het gemeentelijke sportbedrijf. De  zonnepanelen blijven minimaal 15 jaar liggen. ...lees verder "Hans Kokke plaatst zonnepanelen op dak zwembad Stappegoor"

Share

2016-08-13-Station-Burgemeester-Stekelenburgplein-BakkenDe PvdA-fractie in de gemeenteraad van Tilburg eist een extern en onafhankelijk onderzoek naar de budgetoverschrijding in het dossier Spoorzone. Vrijdag 25 november 2016 meldde het College van Burgemeester & Wethouders dat er een aanvullend budget nodig is van 2,3 miljoen euro voor de realisatie van het nieuwe Burgemeester Stekelenburgplein.

De PvdA heeft dinsdag avond 29 november 2016 tijdens hun wekelijkse fractievergadering besloten om in het debat over de overschrijdingen van de budgetten binnen de spoorzone een extern onderzoek te eisen. Afgelopen week is immers bekend geworden dat er een bedrag van  2,3 miljoen euro extra moet worden uitgegeven vanwege een verzuim te melden dat er extra middelen nodig zijn om het plein te vervolmaken met een fontein. ...lees verder "PvdA eist extern onderzoek naar budgetoverschrijding Spoorzone"

Share

4

2016-02-02 2614 Brokxlaan LochalWethouder Berend de Vries vraagt de gemeenteraad om €1,75 miljoen extra voor de renovatie van de LocHal in de Spoorzone. Dit bedrag komt bovenop de €29,5 miljoen die de raad op 1 februari 2016 ter beschikking stelde.

In de oorspronkelijke berekening is de gemeente ervan uit gegaan dat de Btw-kosten van de renovatie van de LocHal konden worden betaald uit de Btw-opbrengst van de verhuur aan bkkc. Echter, nu blijkt dat het bkkc helemaal geen BTW hoeft te betalen en dat dus deze Btw-opbrengsten er niet zullen zijn. Bovendien wil het bkkc meer vierkante meters huren dan waar rekening was gehouden. Het gevolg is een extra kostenpost van ongeveer €1 miljoen voor de gemeente Tilburg. ...lees verder "Renovatie van de LocHal kost €1 ,75 miljoen meer"

Share

1

2016-08-13-Station-Burgemeester-Stekelenburgplein-BakkenIn januari 2016 besloot de gemeenteraad van Tilburg om €7,2 miljoen beschikbaar te stellen voor de inrichting van het nieuwe Burgemeester Stekelenburgplein, aan de noordzijde van het NS-station. Eind november 2016 blijkt dat er €2,3 miljoen méér nodig is voor dit project.

Het bedrag van €7,2 miljoen was gebaseerd op een basisontwerp van adviesbureau Quadrant, terwijl het definitieve ontwerp nog niet geheel was uitgewerkt en doorgerekend. In het basisontwerp was nog geen rekening gehouden met de ondergrondse afwatering die voor een fontein nodig is en ook was geen rekening gehouden met het feit dat de grond ernstig vervuild is en eerst gereinigd moet worden. Immers, het is verboden om leidingen te leggen in vervuilde grond. ...lees verder "Stekelenburgplein kost €2,3 miljoen extra"

Share

van gend en loosOnlangs organiseerde de regiegroep die zich bezighoudt met het toekomstige park op het voormalige Van Gend & Loosterrein een bijeenkomst waarin de laatste ontwikkelingen werden bekend gemaakt.

Het streven was dat in het voorjaar van 2017 de eerste spade de grond in zou gaan, maar gezien het werk dat nog gedaan moet worden zal dat eerder het late dan vroege voorjaar van 2017 zijn. ...lees verder "Park Van Gend & Loosterrein wil meer geld van de gemeente"

Share

stadsverwarming reeshofInmiddels drie jaar geleden publiceerden we een gastbijdrage van Reeshofwarmte.nl, Stadsverwarming: “Hoog vastrecht en geen keuze”. Bewoners uit de Reeshof trokken aan de bel over de veel hogere kosten die de bewoners betalen aan Stadsverwarming, terwijl dit juist goedkoper zou moeten zijn.

Vervolgens diende de VVD-fractie op maandag 27 januari 2014 een motie in, waarin wethouder Berend de Vries de opdracht kreeg om "de mogelijkheden te onderzoeken een eventuele juridische gang van Reeshofwarmte.nl (financieel) te ondersteunen. ...lees verder "7.100 Tilburgse huishoudens hebben geen ‘deal’ over Stadsverwarming"

Share

csm_wonen_02_94853b6005Woningbouw corporaties, georganiseerde huurders en de gemeente willen dat er in de toekomst voldoende betaalbare sociale huurwoningen blijven in Tilburg. Daarom is er de 'Taskforce Betaalbaar Wonen' ingesteld met als doelstelling om 800 nieuwbouwwoningen te realiseren in de periode tot 2020. Het gaat hier om woningen in het betaalbare segment (met huurprijzen onder de € 587 per maand voor 1-2 persoonshuishoudens). Verder is ook afgesproken dat deze nieuw te bouwen huizen energieneutraal zijn. Dat betekent dat een woning net zoveel energie verbruikt als dat die produceert.

Om in de toekomst aan deze doelstelling te kunnen voldoen zijn er deze week voorbereiding gestart voor de bouw van een complex aan de Umberstraat/Kobaltstraat. In het gebouw komen 40 sociale huurwoningen en maatschappelijke voorzieningen. ...lees verder "Start bouw ‘Taskforce Betaalbaar Wonen’"

Share

10

Alle Tilburgse 'Ennatuurlijk'-klanten, die een periodieke aansluitbijdrage betalen worden opgeroepen om de voorwaarden goed te lezen en vóór 1 november 2016 de overeenkomst te tekenen als zij het hiermee eens zijn. Ennatuurlijk heeft klanten in de Reeshof en in Tilburg-Noord, in totaal 15.500 huishoudens.

reeshofwarmte berend de vriesEnnatuurlijk en stichting Reeshofwarmte leggen een oplossing voor de slepende onenigheid ter goedkeuring voor aan de klanten. Als minstens 70% van de klanten in Tilburg op 1 november hiermee heeft ingestemd, gaat de oplossing door.

Alle Tilburgse 'Ennatuurlijk'-klanten, die een periodieke aansluitbijdrage betalen worden opgeroepen om de voorwaarden goed te lezen en vóór 1 november 2016 de overeenkomst te tekenen als zij het hiermee eens zijn. Ennatuurlijk heeft klanten in de Reeshof en in Tilburg-Noord, in totaal 15.500 huishoudens.

Alle klanten die dit aangaat hebben als het goed is een brief ontvangen met overeenkomsten en een antwoordenvelop. Hebt u deze brief niet ontvangen, of is die zoekgeraakt, bel dan de klantenservice van Ennatuurlijk 085 - 273 4567. Zie ook de website: www.ennatuurlijk.nl/tilburg. ...lees verder "Stadsverwarming: Ennatuurlijk en stichting Reeshofwarmte bieden oplossing aan klanten"

Share

1

TOP-Introductieweek-Studenten-TilburgMeer dan 2.200 nieuwe studenten die aan één van de Hoger Onderwijs instellingen in Tilburg komen studeren, hebben zich tot nu toe ingeschreven om deel te nemen aan de TOP-introductieweek, die begint op maandag 22 augustus. Rector magnificus Emile Aarts van Tilburg University, wethouder Berend de Vries van de Gemeente Tilburg en student Pleuni van Casteren (Chairman, Stichting Tilburg Orientation Program) gaan maandagavond de  aftrap verzorgen met het traditionele openingsfeest. Meer dan 200 vrijwilligers zetten zich in om deze introductieweek tot een groot succes maken. ...lees verder "TOP Week, introductie voor studenten, begint op 22 augustus"

Share

2016-02-02 2613 Burg Brokxlaan LochalGemeente Tilburg wil graag reclame maken voor de oude locomotiefhal - in kort 'LocHal'; de opvallend grote, deels glazen hal aan de noordzijde van het station. Daarom wordt de LocHal deze zomer gratis ter beschikking gesteld aan mensen die in deze hal een activiteit willen organiseren voor een groep van maximaal 30 personen. ...lees verder "Lochal is tijdelijk gratis te gebruiken voor activiteiten"

Share

2016-03-14 5515 Werkzaamheden Willem II pad - SpoorlaanDe D66 afdeling in Tilburg organiseert op dinsdagavond 21 juni om 20.00 uur een thema-avond over stadsontwikkeling. Deze thema-avond wordt gehouden in Café Boulevard aan de Noordstraat 51 (hoek Spoorlaan).

Er zijn deze avond twee voordrachten van sprekers, gevolgd door een discussie met de bezoekers. Gespreksleider is wethouder Berend de Vries. ...lees verder "De make-over van Tilburg"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen