Spring naar inhoud

De gemeente Tilburg en BAM FM, onderdeel van BAM Bouw en Techniek, sluiten een contract voor het integraal, meerjarig beheer en onderhoud van alle gebouwen die eigendom zijn van de gemeente Tilburg. Door het sluiten van dit contract is de eerste stap gezet in de ontwikkeling van een langdurige samenwerking. Een samenwerking waarin het relatiebeheer en -onderhoud én het verduurzamen van het vastgoed volledig wordt vormgegeven met als doel een zo optimaal mogelijke gebouwexploitatie. ...lees verder "Tilburg en BAM FM sluiten overeenkomst voor duurzame gebouwenexploitatie"

Share

2

2015-10-22 3034 Zuiderkwartier Wijkcentrum ContourdeTwern
MFA Zuiderkwartier

Donderdag 12 november vergaderde de gemeenteraad over de Tilburgse Begroting 2016 en werden alle voorstellen (moties en amendementen) van de raad besproken. Eén daarvan betrof een motie over ContourdeTwern, die werd ingebracht door bijna de gehele oppositie (behalve TVP) én coalitiepartij CDA. ...lees verder "Concurrentie voor ContourdeTwern op beheer wijkcentra"

Share

gemeenteraad 2015-06-04_20-01-05Donderdagavond 4 juni heeft de gemeenteraad bijna zes uur bijeen gezeten in vergadering om de Perspectiefnota 2016 te behandelen. Zoals gebruikelijk passeren in een dergelijke vergadering tientallen voorstellen (moties en amendementen) de revue, waarvan er meestal veel op het laatste moment worden overgenomen door het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) om vervolgens te worden ingetrokken. Een ingetrokken motie wordt niet in stemming gebracht.

Een opvallende motie die niet werd overgenomen en welke was ingebracht door oppositiepartijen LST, VoorTilburg, VVD, en TVP én door coalitiepartij CDA. ...lees verder "Onderzoek naar efficiëntie van subsidie aan ContourdeTwern"

Share

groenewoud tilburg - Google MapsEind dit jaar lopen de subsidiecontracten van de gemeente met de beheerorganisaties van wijk- en dorpscentra, jongerencentra en MFA's af. Deze organisaties, ContourdeTwern, De Schalm (Berkel-Enschot) en De Peppel (Udenhout) zijn uitgenodigd om voor 2015 een nieuwe subsidie-aanvraag te doen om het beheer van deze centra voort te zetten. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten deze drie organisaties aan nieuwe eisen gaan voldoen.

Het maximale subsidiebedrag voor het jaar 2015 bedraagt voor ContourdeTwern €4.770.377,- waarvan €59.026,- is bestemd voor drieenhalve baan voor WSW-ers en €30.822 voor de gymzalen. Sociaal cultureel centrum de Schalm in Berkel-Enschot ontvangt €211.190,- en stichting de Peppel in Udenhout
ontvangt maximaal €107.977,-. ...lees verder "Gemeente gaat nieuwe eisen stellen aan gesubsidieerde wijkcentra"

Share

1

Polygonale loods
Polygonale loods

Naar aanleiding van het het artikel “Mundial smoort creativiteit in de Spoorzone” wat op 9 augustus jl. in Brabants Dagblad verscheen en waarin een aantal initiatiefnemers aangeven te vertrekken uit de Spoorzone, heeft raadslid Nathalie Nijs van GroenLinks vragen gesteld aan wethouder Berend de Vries.

Ze wilde weten wat de wethouder vindt van de uitspraken die een aantal initiatiefnemers doen in de krant; of de wethouder op de hoogte is van het vertrek van zoveel kleine, startende ondernemers en of hij bereid is om een gesprek aan te gaan met deze vertrekkende ondernemers. Uit het krantenartikel blijkt ook dat verschillende ondernemers twijfels hebben bij de rol van Mundial als beheerder van Smederij013 en ook wil ze graag dat de wethouder in gesprek gaat met Mundial hierover, indien dat nog niet gebeurd is. ...lees verder "Spoorzone: geen vrijplaats waar alles mag en kan"

Share

3

Hangbuikzwijn zoekt speelkameraadje in de Reeshof...

Begin januari 2011 start de speurtocht naar vrijwilligers voor de toekomstige kinderboerderij in de Reeshof. Als genoeg enthousiastelingen zich melden, gaat de schop in de Scharwoudestraat de grond in. Wethouder Berend de Vries: "Of de kinderboerderij in de Reeshof er komt hangt geheel af van het aantal bewoners dat zich als vrijwilliger meldt om het beheer en de organisatie op zich te nemen." Het moet een boerderij voor en door bewoners worden. Dat betekent dat de kinderboerderij alleen open is als er beheer of vrijwilligers aanwezig zijn."

Eerste stap is nu de start van de wervingscampagne voor vrijwilligers. Berend de Vries: "Wat wij precies gaan doen, houden wij nog even geheim. Maar de Reeshoffers gaan het vanzelf merken. Alle hulp is in ieder geval welkom. Er moet van alles gebeuren. De bezoekersruimte moet worden ingericht, er moet worden nagedacht over de aanleg van de buitenruimte. Er is hulp bij de verzorging van de dieren nodig." Bewoners die nu al weten dat ze mee willen werken, kunnen zich melden bij Tineke de Hoop van het gebiedsteam, te bereiken via e-mail naar tineke.de.hoop@tilburg.nl of per telefoon: 013-5428802.

Het college heeft op 7 december de Scharwoudestraat als locatie voor de boerderij gekozen en budget beschikbaar gesteld. In totaal is er maximaal € 750.000 om de kinderboerderij te bouwen, het terrein in te richten en gereedschappen aan te schaffen. Jaarlijks heeft het college een budget van € 36.000 gereserveerd voor de verzorging van de dieren, de huur, het beheer en het onderhoud van de kinderboerderij. Volgende stap is het starten van de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Dit is nodig om vestiging van de kinderboerderij aan de Scharwoudestraat mogelijk te maken.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen