Spring naar inhoud

Tijdens een bijeenkomst op 8 maart 2017, georganiseerd door Cedris met wethouders die de Participatiewet moeten uitvoeren en met staatssecretaris Jetta Klijnsma, werd aan de laatste duidelijk gemaakt dat het gemeenten financieel onmogelijk gemaakt wordt om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de bezuinigingen die het (inmiddels vorige) kabinet heeft ingevoerd, gebaseerd op verkeerde berekeningen en inschattingen van hoeveel mensen begeleiding en ondersteuning nodig hebben. ...lees verder "Manifest: ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ op formatietafel van nieuw kabinet"

Share

2

participatieladderOp 1 juli 2014 is het Nieuwe Ondersteuningsmodel Arbeidsmarkt (NOMA) van start gegaan, wat de voorloper is van de Participatiewet, die een halfjaar later op 1 januari 2015 inging. Het doel was en is om met veel minder geld en door middel van samenwerking met Sagenn en Diamantgroep meer mensen met een uitkering en aan een betaalde baan te helpen. Onder andere door meer mensen (vrijwilligers)werk te laten doen, meer scholing en betere dienstverlening aan werkgevers.

Twee jaar later blijkt dat de verwachte resultaten qua uitstroom uit de bijstand of WW tegenvallen. De afgelopen anderhalf jaar is het uitkeringen gestegen van 6700 naar 7700. ...lees verder "Werkwijze Werk & Inkomen gaat veranderen – meer ondersteuning en meer controle"

Share

Goedwerk1Klusbedrijf Goed Werk, dat sinds kort in Tilburg is gevestigd, heeft een antwoord gevonden op het wegvallen van het 'beschut werk', dat door de gemeente Tilburg niet meer als een aparte taak wordt beschouwd.

Tot 1 januari 2015 was er vanuit de gemeente, en het rijk, een apart budget voor mensen met een beperkt arbeidsvermogen. Mensen die extra zorg, begeleiding en/of bescherming nodig hebben, de voormalige SW: sociale werkvoorziening. De sociale werkvoorziening, die in Tilburg en regio voornamelijk wordt uitgevoerd door de Diamantgroep, zal in de komende jaren langzaam verdwijnen. De huidige SW-werknemers mogen in deze regeling blijven, maar er komen geen nieuwe mensen meer bij. Maar dat betekent niet dat dan ook deze mensen zijn verdwenen. "Deze doelgroep blijft altijd bestaan." zegt Henrietta Pigmans, oprichtster en directeur van klusbedrijf Goed Werk. ...lees verder "Goed Werk BV, klusbedrijf met Meesters en Leerlingen"

Share

1

ik_zoek_een_baan_FB"Heb je de ene na de andere sollicitatiebrief verstuurd en word je niet eens uitgenodigd voor een gesprek? Heb je de juiste papieren en ervaring? Of ben je juist net klaar met school en kom je nergens aan de bak? Kortom ben je actief opzoek naar een baan maar wil het ondanks al je inspanningen gewoon weg niet lukken?  Dan zoeken we jou!" 

Met deze tekst probeert RTL 4 kandidaten te werven die het leuk vinden om hun verhaal op tv te delen in het programma 'Ik zoek een Baan'. In dit nieuwe TV programma wordt er elke week een andere werkzoekende gevolgd, op de weg naar een nieuwe baan.

De werkzoekende die centraal staat wordt hierbij ondersteund door een professionele loopbaancoach van FNV, die tips en advies geeft voor het krijgen van een nieuwe baan, het voeren van een sollicitatiegesprek of hoe je een netwerk opbouwt. Ook tips voor het voorkomen van onrechtmatig ontslag komen naar voren.

RTL 4 gaat het programma vanaf zaterdag 6 december van 17:00 tot 17:30 wekelijks uitzenden op zaterdagen. Nadia Jane Bristoll presenteert het programma.

Kandidaten kunnen zich opgeven op www.ikzoekeenbaan.tv. Hierna zal er een screening volgen.

Share

jeugdwerkloosheidDe stichting Pars Cipere is een jonge stichting met als doel het organiseren van projecten om jongeren te begeleiden naar opleiding, werk en ondernemerschap. Pars Cipere is begin 2014 opgericht door Marko van Dalen en Willem Bongaarts, beide ex-raadsleden (VVD en PvdA), omdat niet alle jongeren die begeleiding nodig hebben, baat hebben bij de standaardtrajecten die worden aangeboden door de gemeente. Zij richten zich op de persoonlijke begeleiding van jongeren met een probleem. Immers; de overheid trekt zich steeds meer terug en mensen moeten veel meer voor zichzelf en elkaar gaan zorgen. De nieuwe wmo, nieuwe Jeugdzorg en de nieuwe Participatiewet, samen de 'drie transities' of 'drie decentralisaties' (3D's) genoemd, gaan op 1 januari 2015 in. ...lees verder "Stichting Pars Cipere vraagt om snellere aanpak jeugdwerkloosheid"

Share

1

Erik de Ridder - CDA
Wethouder Erik de Ridder - CDA

Vrijdagochtend organiseerde wethouder Erik de Ridder verantwoordelijk voor Economie, Arbeidsmarkt en Sociale Zaken, een persbijeenkomst om bekend te maken hoe de Participatiewet in Tilburg gaat worden uitgevoerd, vanaf 1 januari 2015.

De WSW (sociale werkvoorziening), WWB (bijstand) en de Wajong (jong-gehandicapten) worden samengevoegd in de Participatiewet. Met één uitzondering: voor de mensen die nu in de WSW zitten, veranderd er voorlopig weinig, maar er komen geen nieuwe WSW-ers meer bij, zodat deze regeling uiteindelijk zal leeglopen en verdwijnen. Op dit moment gaat het op 2.100 mensen.

Er hoeven geen doekjes om gewonden te worden: allereerst is dit een forse bezuinigingsmaatregel van het Rijk. Niet alleen wordt de uitvoering naar de gemeente toegeschoven, ook het budget waarmee Tilburg het moet doen is in vier jaar tijd met ruim 60% verminderd: van 27,8 miljoen euro in 2011 naar 10,9 miljoen in 2015. ...lees verder "De Participatiewet: Het Tilburgs Alternatief"

Share

1

pgb zorg wmoVanaf 2015 moet de gemeente zelf de Wmo organiseren. Bovendien zijn een groot aantal zorg-zaken, die eerst onder de AwbZ vielen, doorgeschoven naar de Wmo en ook daarvoor wordt de gemeente verantwoordelijk. Dat geldt voor: individuele begeleiding, (vervoer naar) dagbesteding, logeeropvang en beschermd wonen en een deel van de persoonlijke verzorging. Ongeveer 3.000 Tilburgers krijgen met deze verandering te maken.

Eind januari 2014 heeft de gemeente van de landelijke overheid voor het eerst inzicht gekregen in de bedragen die van het Rijk komen voor uitvoering van van de nieuwe Wmo. Voor begeleiding betreft dit ongeveer €30 miljoen. Daarnaast ontvangt de gemeente naar verwachting €40 miljoen voor taken waar ook de kleinere gemeenten in de regio gebruik van zullen maken, zoals Beschermd Wonen en Inloop GGZ. ...lees verder "De nieuwe Wmo: geen ‘big bang’ op 1 januari"

Share

Ton Hendriks, leermeester en begeleider van houtleerwerkplaats Woodworks in Tilburg-Noord, staat al in de deuropening voor we kunnen aanbellen. We beginnen met een rondleiding. Alle meubels en inrichting zijn zelf gemaakt, van afvalhout. Een aantal meubels zijn naar ontwerp van Piet Hein Eek, uit het programma plagiaat voor het goede doel. In deze werkplaats krijgen jongeren met een licht verstandelijke handicap (LVG’s) een zinvolle dagbesteding. ...lees verder "Ton Hendriks: “Vroeger werden deze mensen in een hoekje gedouwd, weggestopt. Wij halen ze terug”"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen