Spring naar inhoud

Het bestrijden van armoede in Nederland moet hoger op de agenda. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de rapportage Mensenrechten in Nederland: armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten.

De rapportage laat zien dat door armoede verschillende mensenrechten zoals  recht op onderwijs, werk, gezondheid en huisvesting in Nederland en het Caribisch deel van ons Koninkrijk ernstig onder druk staan. En omgekeerd: als mensenrechten onvoldoende worden gegarandeerd, is er een risico in armoede te komen of te blijven. ...lees verder "Armoede zet Mensenrechten in Nederland onder druk"

Share

3

De twee wijkraden in Tilburg Noord: Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-Quirijnstok; hebben gezamenlijk een manifest en actieplan opgesteld. Met deze hartenkreet roepen zij op om in Tilburg Noord de armoede terug te dringen en de leefbaarheid te verbeteren. Deze twee wijkraden hebben zich verenigd in de Federatie “Nieuw Noord” en worden gesteund door het Ronde Tafelhuis, ContourdeTwern, wijkteam Noord en de parochies. ...lees verder "Hartenkreet uit Tilburg Noord: “Op naar Nieuw Noord”"

Share

1

Een van de vele conclusies uit het op dinsdag 7 maart 2017 door Guus Sluijter, gemeenteraadslid van de PvdA Tilburg, gepresenteerde plan 'Armoede bestrijding kan beter!'.

Een van de redenen voor de PvdA Tilburg om in een plan middels ideeën en voorstellen te beschrijven hoe armoede veel beter kan worden voorkomen en aangepakt. Na een korte introductie door gespreksleider Arjan Pronk dinsdagavond bij Cinecitta was het tijd voor Guus Sluijter om de conclusies en ideeën uit het plan toe te lichten. ...lees verder "“Armoede is diepgeworteld in Tilburgse samenleving”"

Share

Steeds meer Nederlandse huishoudens die langdurig leven onder de armoedegrens, komen daar niet makkelijk uit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag 8 februari 2017 bekend maakte.

Het aantal huishoudens in Nederland dat vier jaar of langer van een inkomen onder de lage-inkomensgrens moest rondkomen nam in 2015 toe met 27.000 tot 221.000. Dat is ruim drie procent meer dan een jaar eerder. Het totaal aantal huishoudens in Nederland met een inkomen onder de lage-inkomensgrens,  het gaat hierbij om zo'n 1,2 miljoen mensen, is in 2015 nagenoeg gelijk gebleven. Van de ruim 7 miljoen huishoudens in Nederland moest 8,8 % (626 duizend huishoudens) rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens en liep daarmee risico op armoede. De inkomensgegevens van 2016 zijn nog niet bekend.

Dat ook de Gemeente Tilburg te maken heeft met met een groei van huishoudens met een groot risico op armoede bleek al uit de cijfers van het CBS uit 2014 waarin gemiddeld 12,4% van de huishoudens in Tilburg rond moet komen van een een laag inkomen. Afwijkend van het landelijk gemiddelden zijn de Tilburgse wijken: Noord 17,8%, Centrum 15,7%, West 15,2%, Oud-Noord 14,6%, Oud-Zuid 13,9% en Zuid met 12,6%. ...lees verder "Stijging aantal huishoudens langdurig onder armoedegrens"

Share

Basisscholen Antares, De Bodde en De Zuidwester uit Tilburg deden samen met  251 andere scholen mee aan de jaarlijkse landelijke Wecycle-inzamelactie voor kleine afgedankte elektrische apparaten. Alle deelnemende scholen ontvangt hiervoor een cadeau.

De non-profitorganisatie Wecycle zorgt ervoor dat deze door de scholen ingezamelde apparaten optimaal worden gerecycled en daarnaast doneert Wecycle ook 285 verjaardagsboxen aan Stichting Jarige Job.
...lees verder "Wecycle-scholen Tilburg geven kinderen leuke verjaardag"

Share

sjaal-kouOm de komende koude dagen door te komen worden de warme jassen, mutsen en sjaals weer uit de kast gehaald. Voor veel mensen is dit vanzelfsprekend, maar er zijn ook mensen die het niet zo goed hebben.

Duizenden mensen over de hele wereld pakken daarom hun oude sjaals of breien er zelf eventueel eentje om weg te geven. Ze worden om bomen en palen gestrikt. In het park, langs de straten. In steeds meer dorpen en steden wordt dit fenomeen gezien.

Natasja van Alphen heeft daarom ook in Tilburg deze spontane actie verzonnen die binnen een paar dagen groter werd dan ze ooit van te voren had bedacht. ...lees verder "“Ik ben niet kwijtgeraakt. Neem me gerust mee als je het koud hebt. Want ik hang hier om je warmte te geven.”"

Share

collecte-leger-des-heilsVrijwilligers van het Leger des Heils gaan van 28 november tot en met 3 december langs de deuren met de collectebus. De opbrengst van de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte is bestemd voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils.

Ondanks een economische groei in Nederland doen steeds meer mensen een beroep op het werk van het Leger des Heils. In 2015 kwamen bijna 89.000 mensen in aanraking met het Leger des Heils. Zo'n 10.000 meer dan het jaar daarvoor. Denk hierbij aan activiteiten als: kledingwinkels, de huiskamer in de buurt, scouting en schuldhulpverlening. ...lees verder "Leger des Heils collecteert"

Share

sintback2000-1024x682Zondag 13 november 2016 is het weer zo ver. Ondanks dat de stoomboot, die al jaren in gebruik is, een vaarverbod  heeft gekregen zal de Goedheiligman rond half twaalf  voet aan wal zetten in de Piushaven. Dat betekent dat het Sinterklaasfeest kan beginnen, tenminste voor heel veel van ons maar echt niet voor iedereen. Er zijn in Tilburg nog steeds veel gezinnen waar kinderen op 5 december weinig of geen presentjes krijgen, omdat er geen geld voor is. ...lees verder "Sinterklaas is bijna in ons land!"

Share

0005
Download het TNO-rapport "Ik heb al veel meegemaakt"

Op 2 november 2016 is er een verslag gepubliceerd over een onderzoek onder kinderen naar hun gezondheid en levenservaringen die zij hebben meegemaakt. Het TNO-rapport: “Ik heb al veel meegemaakt”. De Augeo Jongerentaskforce is zowel opdrachtgever als mede-uitvoerder van het TNO-onderzoek en wordt gevormd door een groep jongeren. De kinderen die aan het onderzoek hebben meegedaan waren 11 of 12 jaar. In totaal hebben 664 leerlingen van groep 7 en 8 in het regulier basisonderwijs een vragenlijst ingevuld. ...lees verder "Armoede, gezondheid, problemen thuis: kinderen maken veel mee"

Share

05-07-2015-geld-euro-20-eurobiljet-rijk-armDeze week presenteerde wethouder van financiën, Erik de Ridder, namens het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de gemeentelijke begroting voor 2017. Een lijvig (digitaal) boekwerk van een kleine 300 pagina's waarin staat hoe het komende jaar (en de jaren hier op volgend) het gemeentelijk budget van €886,9 miljoen wordt besteed.

De verwachting is dat Tilburg op 1 januari 2017 in totaal 215.890 inwoners heeft, waarvan 45.740 kinderen en jongeren tot 20 jaar, 135.567 volwassenen tussen de 20 en 65 jaar en 34.583 mensen van 65 jaar of ouder. De totale bevolking is in dit jaar gestegen met 2.961 personen, oftewel met 1,4%. ...lees verder "Begroting 2017 – een bloemlezing (deel 1)"

Share

kinderarmoedeHoera! Onze Koning, Willem-Alexander heeft het gezegd, en dus is het waar: "100 miljoen euro extra gaat onze regering uitgeven voor kinderen in armoede. Het is verkiezingstijd en het kabinet is in een gulle bui.

Daags erna schuifel ik naar binnen bij het Zorgsalon van Tranzo, in een zaaltje in het Willem II-stadion. Tranzo staat voor: Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag en is het Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn. Poeh, een hele mond vol. In 2015 vierde dit wetenschappelijke centrum, dat verbonden in aan de Tilburgse universiteit, dat het 15 jaar bestaat. Het lustrumboek wordt weggegeven aan geïnteresseerden en bevat bijna 100 pagina's ronkende taal over hoogleraren, doctorandussen en promovendi die hun geleerdheid loslaten op zorg en zorgvraag. Ik lees welgeteld één concreet resultaat: een apparaat dat ouderen help herinneren dat zij genoeg water moeten drinken. ...lees verder "De stoelendans rond 100 miljoen voor arme kinderen"

Share

screenshot-tilburg notudoc nl 2016-06-22 15-20-37
Klik op de afbeelding om de Perspectiefnota 2017 te openen.

Elk jaar, tegen het begin van de zomervakantie van de raadsleden (het zomerreces) wordt de Perspectiefnota gepubliceerd en besproken door de gemeenteraad. In de Perspectiefnota staan de wensen en plannen voor het komende jaar. In november, bij de behandeling van de Begroting, worden aan die plannen de nodige bedragen gekoppeld.

Maandag 20 juni heeft het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de Perspectiefnota 2017 gepresenteerd. Op maandag 27 juni zijn de inwoners van de gemeente Tilburg aan de beurt om te zeggen wat zij van de plannen voor 2017 vinden.

...lees verder "Perspectiefnota 2017: veel tevredenheid en wensen"

Share

1

2016-04-20 nuit debout1 tilburgMaandagmiddag 18 april stelden een paar mensen via Facebook voor om ook in Tilburg een 'Nuit Debout' te houden, in navolging van allereerst de Franse steden en vervolgens Berlijn en Amsterdam. Woensdagavond 20 april bleken 20 à 25 mensen gehoor te hebben gegeven aan dit idee om op de Heuvel samen te komen en met elkaar in gesprek te gaan. Eén van de voorstellen die breed werd gedragen - ook omdat niet iedereen de Franse term Nuit Debout begrijpt - is om de Tilburgse versie om te dopen in 'Plein Publiek'. ...lees verder "Eerste ‘Nuit Debout’ in Tilburg"

Share

we cycleBasisschool De Zuidwester uit Tilburg deed met nog 180 basisscholen mee aan de jaarlijkse Wecycle-inzamelactie voor kleine afgedankte elektrische apparaten. De scholen ontvangen hiervoor een cadeau. Wecycle zorgt ervoor dat de apparaten optimaal worden gerecycled en doneert 285 Verjaardagsboxen aan Stichting Jarige Job. Wecycle organiseert in Nederland de verantwoorde inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). ...lees verder "School zamelt apparaten in en helpt Stichting Jarige Job"

Share

8

opiniePvdA- en D66-politici die wijkbewoners ongastvrijheid en vreemdelingenhaat verwijten? Die politici zijn Oost-Indisch doof. Ze missen elementair inlevingsvermogen.

stress werkAngst, frustratie, weerstand van burgers wortelen in onzekerheid. In het gevoel te worden bedreigd in je bestaanszekerheid door de moedwillige afbraak van sociale en economische zekerheden. Door VVD-PvdA-beleid, volop gesteund door onder meer D66 en ook CDA.

1. Als je werkloos bent geworden en een Oost-Europese arbeidsmigrant heeft jouw werk overgenomen voor een lager loon omdat de politiek de economische grenzen opende zonder sociale maatregelen te nemen... ...lees verder "Angst, frustratie, weerstand van burgers wortelen in onzekerheid"

Share

2

kinderarmoedeHet aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft en de langdurige armoede in Nederland zijn vorig jaar verder toegenomen. De armoede groei zich vooral concentreert in de grote steden. Dat was in december 2014 al te lezen in het  Armoedesignalement

Gemeente Tilburg heeft een al jaren een ruimhartig armoedebeleid maar desondanks blijft de armoede ook in Tilburg nog steeds stijgen. Dit is te lezen in de Armoedemonitor Tilburg 2014. Doordat er nu extra geld komt vanuit het Rijk en een bijdrage vanuit de begroting is er de komende jaren in Tilburg meer mogelijk bij het bestrijden van armoede. ...lees verder "Meer geld voor armoedebestrijding"

Share

Gerrit pollepelHet is een bijzonder jaar voor pater Gerrit Poels, beter bekend als de broodpater. Al 25 jaar rijdt hij elke nacht op zijn fiets door Tilburg om brood te brengen naar arme mensen.

Maar inmiddels is hij 86 jaar en gaat het wat rustiger aan doen. Stoppen is niet het goede woord, hij wil zijn werk met hulp van anderen juist uitbreiden. Want het probleem van armoede en honger is volgens Poels groter dan toen hij begon.

Toen Pater Poels kwam wonen in de wijk waar hij nu brood uitdeelt wist hij niet dat het probleem van honger daar zo groot was. Bewoners wezen hem erop. Pater Poels is niet te spreken over bestuurders en politici die zich neerbuigend uitlaten over mensen die van een minimum moeten rondkomen. ...lees verder "De zomer-BBQ EenVandaag: Broodpater Gerrit Poels"

Share

Geld-pensioenParticulieren en kleine ondernemers kunnen meedoen aan een gratis cursus omgaan met geld en administratie. De cursus start in mei 2015.

Sommige Tilburgers komen wel eens geld te kort of ze maken zich zorgen over hun financiën. Voor hen is de cursus bedoeld, maar iedereen kan deelnemen. Het is niet altijd eenvoudig om overzicht te houden op de in- en uitgaven. Deelnemers aan de budgetcursus leren in acht bijeenkomsten hoe ze hun geldzaken kunnen aanpakken. Dit is een initiatief van het bureau Schuldhulpverlening. Wie hieraan meedoet, kan financiële problemen voorkomen of verlichten. ...lees verder "Cursus omgaan met geld en administratie"

Share

bosSinds januari 2015 zijn er veel nieuwe wetten en regels ingevoerd die veel impact kunnen hebben op mensen. In de gehele organisatie rond zorg, jeugdhulpverlening en sociale uitkeringen (Participatiewet) is heel veel veranderd doordat nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze zaken, waar bijna iedereen wel op een of andere manier mee te maken heeft of krijgt.

Ook de mensen die de vaak nieuwe taken moeten uitvoeren, weten niet altijd hoe de regels en wetten in elkaar zitten, dus laat staan de 'gewone burger' die vragen heeft of hulp en ondersteuning nodig heeft. Dat er in zoveel nieuwe systemen fouten worden gemaakt, is vooraf al ingezien en is onvermijdelijk. ...lees verder "Sociale Raad – loods tussen mensen en overheid"

Share

Armoede signalementHet aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft, is vorig jaar verder toegenomen. In 2011 en 2012 was dit ook het geval. Ook de langdurige armoede liep in 2013 verder op.

De armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens, bijstandsontvangers en kinderen. Bij al deze groepen was sprake van een verdere verslechtering van de inkomenspositie ten opzichte van 2012. Armoede concentreert voornamelijk zich in de grote steden.

Dit zijn enkele conclusies uit het vandaag verschenen Armoedesignalement 2014. In het rapport geven onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een zo actueel mogelijk beeld van de omvang, ontwikkeling en karakteristieken van armoede in Nederland. Het Armoedesignalement 2014 is het vijfde jaarrapport in een informatiereeks over armoede. ...lees verder "Armoedesignalement 2014: Meer mensen onder de armoedegrens in Nederland"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen