Spring naar inhoud

1

Een van de vele conclusies uit het op dinsdag 7 maart 2017 door Guus Sluijter, gemeenteraadslid van de PvdA Tilburg, gepresenteerde plan 'Armoede bestrijding kan beter!'.

Een van de redenen voor de PvdA Tilburg om in een plan middels ideeën en voorstellen te beschrijven hoe armoede veel beter kan worden voorkomen en aangepakt. Na een korte introductie door gespreksleider Arjan Pronk dinsdagavond bij Cinecitta was het tijd voor Guus Sluijter om de conclusies en ideeën uit het plan toe te lichten. ...lees verder "“Armoede is diepgeworteld in Tilburgse samenleving”"

Share

Rigo Woonlastenonderzoek 2013Maandag 15 september tijdens de bespreking van de perspectiefnota 2014 in de gemeenteraad heeft Bea Miers namens de PvdA fractie een motie ingediend over een woonlastenfonds. Al eerder was voormalig PvdA raadslid Arjan Pronk was hier ook al mee bezig geweest. Het woonlastenfonds dreigde echter onlangs te stranden. De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat het praktisch niet uitvoerbaar is. Na eenvoudig speurwerk bleek dat de gemeenten Almere, Utrecht en Amersfoort al met een woonlastenfonds werken.

In de motie wordt het college opgeroepen de gevolgen en effecten van invoering van een woonlastenfonds te onderzoeken en de uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen in de opstelling van een nieuwe woonvisie en woonconvenant in 2015. De coalitiepartijen Groenlinks, SP en D66 spraken hun steun uit. Mede reden voor wethouder Berend de Vries (D66) om de motie over te nemen. ...lees verder "PvdA Tilburg op de bres voor woonlastenfonds"

Share

Van links naar rechts Jan Esman, Auke Blaauwbroek, Joke de Kock,  en Arjan Pronk
Van links naar rechts Jan Esman, Auke Blaauwbroek, Joke de Kock, Tunahan Kuzu en Arjan Pronk

Een van de bekendste uitspraken van Nelson Mandela (geboren 1918), een Zuid-Afrikaanse, voormalige anti-apartheidsstrijder. Zevenentwintig jaar lang zat hij gevangen, op Robbeneiland vanwege zijn strijd tegen de apartheid. Mandela wordt in Zuid-Afrika beschouwd als de "Vader van het vaderland".  Oud president van Zuid-Afrika van 1994 tot 1999 en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1993,  die op dit moment kunstmatig wordt beademd en een strijd voert op leven en dood. ...lees verder "Zolang armoede bestaat, is er geen vrijheid."

Share

noordhoekring2
Ontwerp van het gebouw dat aan de Noordhoekring 209 studenten moet gaan huisvesten

Het plan van projectontwikkelaar STU Project BV uit Vught om een studentenflat te bouwen aan de Noordhoekring, heeft maandagavond tot een bijna drie uur durende discussie geleid in de commissie Vestigingsklimaat.

Allereerst kwamen vier buurtbewoners aan het woord, die het plan geheel niet zien zitten en die met een PowerPoint-presentatie en een zonlichtonderzoek hun bezwaren stevig met argumenten onderbouwden. Het gebouw past niet bij de rest van de wijk, die deel uit maakt van de oude stad, het gebouw neemt zonlicht weg van andere bewoners en er zijn te weinig parkeerplaatsen, zijn enkele van de bezwaren.  ...lees verder "Noordhoekring: “Er passen heel wat slechte plannen in een bestemmingsplan”"

Share

4

Bovendien staat in het contract dat het Willem II-stadion en de omgeving eveneens bij de door de gemeente te leveren gronden behoort (Contract pagina 7). Voorlopig is voor dit gedeelte nog geen bouwplan, maar de gemeente belooft wel om deze grond alvast mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. In het leveringsschema staat dat dit gebied in het eerste kwartaal van 2015 geleverd moet zijn. De indruk bij het aanwezige publiek en de insprekers is, dat al tijdens de vertrouwelijke vergadering was beklonken om met het contract akkoord te gaan en niet meer te luisteren naar de inbreng en vragen van bewoners, ondernemers en sporters.
Plankaart Nieuw-Stappegoor

Maandagavond 12 november stond het plan Stappegoor op de agenda van de commissie Fysiek. In dat plan is een XL-supermarkt van 4.500 m² gepland, waartegen veel weerstand bestaat in de stad. In het contract dat de gemeente wil sluiten met 'Consortium Stappegoor BV' is te lezen dat behalve deze extra grote supermarkt, geen andere detailhandel in het gebied wordt toegestaan. (Contract pagina 4-5). De extra commerciële ruimte, tot een oppervlakte van 6.000 m², moet worden opgevuld door commerciële dienstverlening.

Bovendien staat in het contract dat het Willem II-stadion en de omgeving eveneens bij de door de gemeente te leveren gronden behoort (Contract pagina 7). Voorlopig is voor dit gedeelte nog geen bouwplan, maar de gemeente belooft wel om deze grond alvast mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. In het leveringsschema staat dat dit gebied in het eerste kwartaal van 2015 geleverd moet zijn. "Het stadion, dat de gemeente Tilburg in 1994 voor €13,4 miljoen heeft gekocht, blijft eigendom van de gemeente. Het Consortium koopt voor €2,9 miljoen de 'ontwikkelingsrechten van de ruimte om het stadion' van de gemeente", volgens wethouder Auke Blaauwbroek.

Koning Willem II stadion

In de vergadering van de commissie Fysiek bleken de coalitiepartijen, met uitzondering van GroenLinks die er nog over wil nadenken, allemaal voor het nieuwe contract met het Consortium te zijn, terwijl alle oppositiepartijen tegen zijn. De zes insprekers die de moeite hadden genomen om hun standpunt te vertellen, veranderden daar niks aan. Wel heeft  de Partij voor Tilburg een alternatief plan gepresenteerd, waarin een boulevard met aan beide kanten sportaccommodaties. Dit plan werd door vrijwel alle partijen interessant genoeg gevonden om in te passen in het plan van de gemeente en het Consortium. Camiel Seij, TVP: "Het huidige plan is zodanig krakkemikkig in elkaar geflanst dat zelfs het plan van éénmansfractie Partij voor Tilburg nog beter is dan dat van het Consortium."

Vooraf aan deze openbare vergadering, zijn er vertrouwelijke vergaderingen geweest die gingen over het risico dat de gemeente loopt in deze kwestie. SP, Trots en TVP hebben uit principe geweigerd om de vertrouwelijke documenten in te zien en de vertrouwelijke vergaderingen bij te wonen, zodat zij vrijuit kunnen spreken. Bart van de Camp, SP: "Wat mag de Tilburger op dit moment niet weten? Wat voor soort overleg is dit geweest?" Jan Heijman, VVD, geeft dan ook aan dat hij last heeft van de vertrouwelijkheid: "Blijkbaar leeft in de stad het idee dat het vanavond over veel meer gaat dan het contract. De geheimhoudingsplicht valt op en maakt de discussie wel moeilijk. We zitten hier namens de bevolking van Tilburg en ik heb er moeite mee."

Volgens wethouder Auke Blaauwbroek moet de gemeente wel garant staan voor €40 miljoen omdat het Consortium al investeringen heeft gedaan. Het risico wordt aan de kant van het Consortium gedekt door RABO Vastgoedholding en TBI tot maximaal €40 miljoen en volgens de wethouder is het Consortium een solide partner die niet zo gauw failliet gaat. "Vertrouwelijkheid is eigenlijk niet te vermijden door de betrokkenheid van andere marktpartijen en risico's." aldus de wethouder.

Ook zijn er mogelijkheden voor tijdelijk gebruik van gronden waarop nog niet gebouwd wordt en kan er ook nog geschoven worden in de plannen, maar hoeveel ruimte daarvoor is, wordt niet aangegeven. Dit leverde in de tweede ronde een stevige discussie op tussen Arjan Pronk, PvdA en Bart van de Camp, SP. Arjan Pronk verdedigde het plan en zijn wethouder stevig en verwacht dat er nog volop kan worden geschoven binnen het plan, zolang dat geen extra kosten oplevert. Bart van de Camp gelooft daar niet in. "Als er eenmaal getekend is, hebben we niks meer te vertellen, dan zitten we helemaal klem." Uiteindelijk geeft de wethouder toe dat er ná  het tekenen van de contracten op 3 december, in overleg met het Consortium, nog geschoven kan worden met de gronden.

De indruk bij het aanwezige publiek en de insprekers is, dat al tijdens de vertrouwelijke vergadering was beklonken om met het contract akkoord te gaan en niet meer te luisteren naar de inbreng en vragen van bewoners, ondernemers en sporters. Bram van Beurden, inspreker namens Stichting Stadsbomen: "Dacht als benjamin dat we hier waren om een betere stad te maken. Ik schaam me dat dit hier niet zo blijkt te zijn. Er blijkt geheimhouding over de externe partijen die we niet mogen weten."

Share

"Ik heb liever dat de wethouder eerlijk zegt dat ie vreest dat het probleem groter is dan hij nu kan weten. Krijg nu de indruk dat we straks met een groter probleem zitten en dat we bij de neus worden genomen. Ik vraag de wethouder om ons serieus te nemen. Als de antwoorden niet blijken te kloppen met de realiteit heeft de wethouder straks serieus een probleem."
Drieburcht in aanbouw - Foto: CaubergHuygen

Het sportcomplex de Nieuwe Drieburcht, dat naast het Wagnerplein in Tilburg-Noord in aanbouw is, zal pas in het voorjaar van 2013 opengaan, zes maanden later dan de bedoeling was. Loes Dielissen van de TVP stelde daarover vragen in de commissie Fysiek van afgelopen maandag, 24 september. Ze wilde onder andere weten waarom de bouw is stilgelegd, waarom er extra controles nodig zijn en wie er verantwoordelijk is en dus voor de financiële schade gaat opdraaien.

Verantwoordelijk wethouder Auke Blaauwbroek antwoordde hierop dat er vier maanden geleden technische problemen waren gevonden, namelijk dat er teveel spanning kwam te staan op de stalen draagconstructie, en dat er nu extra controleurs bezig zijn om een oplossing te vinden. "Maar het is dan ook wel een erg ingewikkelde constructie, de nieuwe Drieburcht is een architectonisch hoogstandje. Het gebouw telt drie verdiepingen, heeft drie zwembaden, een fitnessruimte, een sporthal van 2500 m², een buitenschoolse opvang en een horecagelegenheid." zo verdedigde hij. "Er is een aanpassing in constructie nodig en versteviging op punten, maar de basis blijft hetzelfde. De extra kosten worden in kaart gebracht, die zijn nu nog niet bekend."

Camiel Seij, TVP en ooit werkzaam als bouwkundig ingenieur, was met dit antwoord niet tevreden: "Ik heb er wel zoveel verstand van dat de wethouder me niet alles kan wijsmaken. Er is behoorlijk ingegrepen in de staalconstructie. Je kunt van verre zien dat er staalplaten los gemaakt zijn en opnieuw zijn gelast. Het lijkt veel ernsiger te zijn dan de wethouder doet voorkomen, want er was nu al sprake van verzakking van 8%. Wie er verantwoordelijk is zien we nog wel, maar hoe dan ook: iemand zal de schade moeten dragen en zou niet graag zien dat de wethouder dit gaat oplossen." Bart van de Camp, SP, ging nog een stap verder: Ik zie een grote financiele vraag van de wethouder al aankomen. Dat gaat altijd zo. En ik zie een tweede raadsenquête-commissie aankomen die dat dan weer moet gaan onderzoeken, net als destijds met het Midi-theater."

Ook Jan Heijman, VVD, was niet tevreden, vooral omdat de wethouder niet kon zeggen hoeveel dit extra ging kosten. In een schriftelijk antwoord aan de raad schreef Auke Blaauwbroek op 20 september dat het géén miljoenenstrop ging worden. Jan Heijman: "Geen sprake van een miljoenenstrop schreef u, daar wil ik graag meer specificatie van en dat zou dan niet boven de 8 ton uit moeten komen. Anders hebben we straks een heel moeilijk gesprek met elkaar." Hierin werd hij gesteund door Joost van Huijgevoort van DAT: "Ik heb liever dat de wethouder eerlijk zegt dat ie vreest dat het probleem groter is dan hij nu kan weten. Krijg nu de indruk dat we straks met een groter probleem zitten en dat we bij de neus worden genomen. Ik vraag de wethouder om ons serieus te nemen. Als de antwoorden niet blijken te kloppen met de realiteit heeft de wethouder straks serieus een probleem."

Even later gaf Auke Blaauwbroek toch toe dat de schade ongeveer 7 à 8 ton zou zijn, maar dat de fout zéker niet bij de gemeente ligt. Bart van de Camp (SP) ging daar fel tegen in: "Het is niet de eerste keer dat dit zo gaat. Het is een stramien aan het worden. We worden opnieuw in slaap gesust. Die 7 à 8 ton kunt u niet zomaar zeggen want die strijd wordt nog uitgevochten. Dit is heel erg gewaagd wat u nu doet." Hij krijgt bijval van Camiel Seij (TVP), die foto's van de constructie tevoorschijn haalt die in de Daklozenkrant hebben gestaan.

Arjan Pronk, PvdA, deed daarop nog een poging om zijn wethouder te verdedigen en noemde de foto's van Camiel Seij 'broddelwerk' en de opmerkingen van TVP, SP en de VVD waren volgens hem suggestief. Auke Blaauwbroek leek dankbaar voor deze verdediging en sloot af met: "Met deze info moet u het doen er is geen andere."

 

Share

1

Mascagnistraat 150 in Stokhasselt

Op maandag 12 september vergaderde de raadscommissie Maatschappij over een zorgcentrum in de wijk Stokhasselt. Dit onderwerp was door de fractie van Trots op de agenda gezet, omdat deze partij vindt dat de wethouder voor gezondheidszorg, Marjo Frenk, een opdracht van de raad niet goed heeft uitgevoerd. In de raadsvergadering van 23 mei gaf de raad de opdracht aan de wethouder om 'al het mogelijke te doen' om een gezondheidscentrum mogelijk te maken in Stokhasselt. Alleen VVD en GroenLinks stemden destijds tegen. In Stokhasselt, dat is aangemerkt als impulswijk, wonen 7.200 mensen, waarvan 30% werkloos is en 60% nieuwe Nederlanders, terwijl er geen huisarts, apotheek, fysiotherapeut of tandarts te vinden is.

Volgens de Trots-fractie wil Yolanda Doorakkers van fysiotherapie-praktijk Stuivesant graag het initiatief nemen om in Stokhasselt tijdelijk een pand te huren en ook andere partners te zoeken om een gezondheidscentrum in deze wijk te beginnen. Onder andere een huisarts, tandarts, diëtist en een bloedprikpost zijn in de wijk hard nodig. "Zij heeft aangegeven dat Mascagnistraat 150 in principe een geschikt pand is, mits huur hiervan samengaat met gebruik van naastgelegen gymzaal. Hiervan geeft de gemeente aan dat WonenBreburg hier niet aan mee zou willen werken. Echter, WonenBreburg geeft aan geen bezwaren te hebben en dat het initiatief bij de gemeente ligt." zo stelt de partij.

Volgens wethouder Marjo Frenk is er echter geen noodzaak om een gezondheidscentrum in Stokhasselt te vestigen, omdat deze mensen prima naar het Wagnerplein kunnen, waar juist heel veel praktijken zijn. Ook vindt zij dat ze 'al het mogelijke' gedaan heeft om te onderzoeken of een gezondheidscentrum in deze wijk kan. Ze stelt: "Er is afgesproken om hier woningen te bouwen. Na overleg met WonenBreburg hebben we besloten de vrijkomende gebouwen niet tijdelijk te verhuren voor een gezondheidscentrum."

Deze tegenstelling van meningen leverde een fiks, inhoudelijk debat op in de commissie tussen Joost van Puijenbroek van Trots, Paulus Oerlemans van GroenLinks, Cecile Franssen van de VVD en de wethouder. Joost van Puijenbroek stelde: "Initiatiefnemers zijn er, locatie is er, mensen zijn bereid om intern onderhoud zelf te doen, tegen redelijke huur, en het is tijdelijk. Dus is er geen belemmering. De panden zijn van de gemeente. Ik heb WonenBreburg gebeld en die zijn bereid als ze groen licht krijgen van de gemeente." Daarop suggereerde Paulus Oerlemans dat het hier om verkapte subsidie aan een ondernemer gaat, en dat dit niet kan. Maar volgens Joost van Puijenbroek heeft subsidie er niks mee te maken. Hij wierp tegen dat de gemeente nieuwe woningen in Stokhasselt belangrijker vindt dan gezondheidszorg.

Cecile Franssen en Marie-Thérèse Blomme (CDA) maakten bezwaar omdat ze vonden dat de discussie onfatsoenlijk gevoerd werd, maar riepen ook op om verder te zoeken naar andere mogelijke locaties voor een gezondheidscentrum in deze wijk. Cecile Franssen: "Ik wil de wethouder oproepen om te zorgen voor goede spreiding van gezondheidszorg die bereikbaar is voor iedereen. Welke locatie het precies wordt maakt niet zoveel uit, maar zorg dat het probleem in ieder geval wordt opgelost." Hiervoor kreeg ze bijval van Arjan Pronk van de PvdA: "Is de gemeente wel enthousiast als er een andere locatie wordt gevonden? zo wilde hij weten, en hij stelde: "Faciliteren kun je doen door gebouw gepast te verhuren. Initiatief van onderaf, vanuit de wijk moet je als gemeente ondersteunen." En ook de SP steunde dit standpunt. Bart van de Camp: "Ik steun oproep van VVD en PvdA; zoek nog even verder wethouder. Dan kun je eens concreet iets doen in een impulswijk en dan doe je het niet!

"Impulswijken is een andere discussie en daar ga ik niet over." stelde de wethouder ten slotte, en daarmee werd de discussie beëindigd.

Share

2

Grotto met klein terras midden in De Oude Warande, volgens Volkskrantlezers één van de bijzonderste in Nederland

Twee maanden geleden, vlak voor het zomerreces van de gemeenteraad, publiceerde wethouder Marjo Frenk haar lang verwachte Cultuurnota. Vandaag, op de eerste dag na het reces, werd het document uitgebreid besproken in de raadscommissie Maatschappij. Maar niet nadat vijf bekende Tilburgse cultuurmakers en -kenners elk in vijf minuten de raadsleden hadden toegesproken over het belang van cultuur voor Tilburg.

Matthijs Rümke, directeur van Het Zuidelijk Toneel beet het spits af en was tot verrassing van zowel raadsleden als de wethouder erg lovend over de Tilburgse cultuurnota: "Met deze nota ben ik heel blij. Tilburg is een fijne stad om in te werken. Het culturele veld weet elkaar te vinden om samen te werken. De stad als podium is letterlijk maar ook figuurlijk. In een moderne samenleving zijn cultuur, onderwijs en ondernemen verweven. De aandacht voor de toekomst in de nota juich ik toe. Mensen die hard werken, aardig zijn en niet alleen in Tilburg werken maar ook in China, New York en Londen. Er gaat meer samenwerking komen tussen diverse culurele organisaties in Brabant, de sector is daar al druk mee bezig."

Tom America, die daarna het woord kreeg, liet aan de hand van twee voorbeelden zien, dat juist kunst Tilburg onderscheidt van andere steden, met museum De Pont dat in de wereld top-10 van particuliere musea is opgenomen en met Grotto, het paviljoen in de Oude Warande, dat volgens Volkskrant-lezers het mooiste nazomerterras heeft.

Tim van Dijk, van de Zuivelfabriek in Udenhout benadrukte het belang van cultuureducatie en goede communicatie tussen onderwijs, ondernemers, overheid en de culturele sector.Evenals oud-cultuurwethouder Wilbert van Herwijnen, die erop wees dat de cultuurnota van staatssecretaris Halbe Zijlstra, die in dezelfde week is uitgebracht, een stuk somberder is en met name dans- en podiumkunst in Brabant bedreigt. Hij riep op om de samenwerking te zoeken met andere groepen en steden in Brabant om samen de dans voor Brabant te behouden.

Ten slotte kreeg dichter, schrijver en presentator Frank van Pamelen het woord: "Tilburgers zijn makers. We moeten het hebben van het nu, niet van een lange historie. Paradox, Noorderligt, Mundial en Incubate zijn ontstaan van onderaf. Tilburg barst van het talent op alle terreinen en komt met elkaar in contact. Juist in Tilburg omdat je geen onderscheid hoeft te maken tussen volkscultuur en cultuur met de grote K." Hij wees erop dat het belangrijk is dat in Tilburg talenten de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Tilburg is een stad van makers. Hij stelde voor om de leus 'Tilburg, je bent er' te vangen door 'Tilburg, daar kun je het maken'.

Na deze uitgebreide inleiding, mochten de raadsfracties zelf hun opmerkingen en vragen over de cultuurnota spuien. Arjen Pronk (PvdA) vond dat de nota wel wat ambitieuzer zou mogen en dat er meer aandacht moest zijn voor kunst- en muzieklessen voor kinderen en jongeren. Evenals Peter van Gool (D66) betreurt hij het dat een L'avventura en Filmfoyer mogelijk gaan verdwijnen. Peter van Gool wil bovendien weten waar de jongeren heen moeten als het Midi Theater moet sluiten en het Forumtheater in de Reeshof ook niet doorgaat. Marie-Thérèse Blomme (CDA) vindt ook dat het wel wat ambitieuzer mag en heeft nog veel vragen: "Heeft men bij de nota echt gekeken naar het karakter van de stad? De ambitie om in de top-10 te komen is wel erg laag. Dans komt er niet in de nota voor, gaat de gemeente het advies van Wilbert van Herwijnen opvolgen? Hoe gaat de gemeente de rijksbezuinigingen opvangen? We missen investeringen in amateurs en ouderen. Hoe wordt economie en zorg in het beleid verweven, terwijl de nota zegt dat cultuur bindt?" En tot slotte opperde ze de suggestie om toch nog eens na te denken over KORT (stichting Kunst in de Openbare Ruimte Tilburg), dat nog niet zo heel lang geleden is opgeheven. Joost van Puijenbroek (Trots) miste nog de link met het Evenementenbeleid, dat op dit moment ook in de maak is.

Wethouder Marjo Frenk groeide zichtbaar van alle complimenten, maar had nog maar weinig tijd om alle vragen te beantwoorden. Wel maakt ze zich inderdaad zorgen om het cultuurbeleid dat vanuit Den Haag op de stad en op Brabant afkomt en wordt er inderdaad met andere steden overlegd over samenwerking. Daarmee was de vergadering pas halverwege. Over twee weken, op maandag 12 september van 14.00 tot 17.00 uur gaat de commissie verder met de tweede helft.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen