Spring naar inhoud

Gastbijdrage en opinie van Ivon Versnel

Ik vind het voor de samenleving heel belangrijk dat er werk is dat niet gedaan wordt om het geld, maar om het werk op zich. Ik vind het heel belangrijk dat er mensen zijn die bereid zijn om óók werk te doen zonder dat daar een beloning tegenover staat. Mensen die elkaar willen helpen en ondersteunen. Mensen die in de gaten willen springen die ontstaan door bezuinigingen, die willen inspelen op de gaten die ontstaan in de solidariteit binnen de samenleving. Op dit gebied wordt óók in het onbetaalde circuit baanbrekend werk verricht.

Ik vind het heel belangrijk om de onbetaalde arbeidsmarkt in de schijnwerpers te zetten. ...lees verder "Over Werken en Wandelen…"

Share

2

In januari 2015 is de gemeente gestart met een ‘Tilburgs Alternatief’ voor het inrichten van Beschut Werk. Een aanpak waarbij maatwerk voor de zwaksten inwoners van onze stad met afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat. Samen met organisaties en bedrijven in de stad is gekeken waar deze inwoners zonder reguliere baan kunnen werken of een betekenisvolle dagbesteding konden krijgen.

Per 1 januari 2017 is de Participatiewet veranderd en wordt de gemeente Tilburg weer verplicht om inwoners die niet in een reguliere baan kunnen werken de mogelijkheid te bieden om te werken volgens het oude stijl 'beschut werken-principe'. ...lees verder "Participatiewet: Beschut werk oude stijl verplicht"

Share

1

Congres De Andere ArbeidsmarktWat er zou gebeuren als we het arbeidsrecht helemaal zouden wegdenken en opnieuw inrichten? Hoe zouden Nederlanders hun arbeidscontracten, ontslag, ziekte, verlof en vakantie, scholing en pensioen geregeld willen hebben? Studenten van Tilburg Law School gaan die vragen beantwoorden door mensen in verschillende werksituaties te interviewen en mensen die nog niet of niet meer werken. ...lees verder "Tilburg Law School gaat regelgeving arbeidsmarkt onderzoeken"

Share

2015-09-10-De-Pont-Wilhelminapark-Goirkestraat-Werkzaamheden-nieuwe-EntreeDe komst van vele vluchtelingen naar Nederland brengt de vraag met zich mee of en hoe deze nieuwe of toekomstige inwoners aan het werk kunnen.

Vluchtelingen die nog 'in procedure' zitten om te beoordelen of ze mogen blijven, mogen nauwelijks aan het werk, alleen vrijwilligerswerk is voor hen een mogelijkheid. Asielzoekers die een status hebben gekregen met een verblijfsvergunning voor vijf jaar, moeten aan het werk. Voor hen gelden dezelfde regels als voor alle andere mensen met een bijstandsuitkering.

Op het moment is het nog erg onduidelijk welke kennis, vaardigheden, talenten en opleidingen deze mensen hebben en daarmee ook welk werk zij zouden kunnen doen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft nauwelijks informatie over de achtergrond van de mensen die zich als asielzoekers hebben aangemeld. En de ervaring uit het verleden leert daarbij, dat hoe langer het duurt voordat mensen integreren, waarbij werk een middel is, hoe moeilijker het wordt en hoe meer mensen daardoor (voorgoed) in een bijstandsuitkering belanden. ...lees verder "Proef om sneller inzicht te krijgen in arbeidsmogelijkheden van vluchtelingen"

Share

schoolbelTilburgers die een opleiding willen volgen om sneller werk te vinden of om verder te komen op de arbeidsmarkt kunnen een scholingslening aanvragen. De lening bedraagt maximaal 4000 euro en minimaal 500 euro met een looptijd van twee jaar. De rente is 0,5 procent.

Tilburgers die studiefinanciering krijgen of geld lenen van hun werkgever om een opleiding te volgen, komen niet voor de scholingslening in aanmerking. De opleiding waarvoor het geld geleend wordt, moet erkend zijn door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Verder moet hij aansluiten bij de vaardigheden en motivatie van de persoon die de lening aanvraagt. ...lees verder "Scholingslening aanvragen voor opleiding"

Share

2

arbeidsmarkt-50-plussers-300x165opinie'Social Return' is sinds enkele jaren een term die steeds vaker valt als het gaat over bedrijven en arbeidsmarkt. Voortkomend uit het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent het zoveel als: wat doet een bedrijf voor de samenleving. Een bedrijf dat niet alleen bezig is met geld verdienen, maar zich daarnaast wil inzetten voor de maatschappij heeft een streepje voor. Social Return houdt in, dat een bedrijf mensen aan werk helpt die, om welke reden dan ook, niet zo gemakkelijk aan een baan komen. ...lees verder "Nieuwe, waardevolle banen creëren met ‘Social Return Extra’"

Share

Guus Christiaans, Master of Arts en Bachelor of Communication. Deze blog verscheen eerder (22-01-2015) op Commtop.nl, een dialoogplatform over communicatie.

startersbeursopinieDe werkeloosheid – specifiek de jeugdwerkloosheid – is een groot probleem. Volgens cijfers van het CBS en UWV die studieperspectief.nl heeft verzameld, is de kans op werk na een studie ‘Communicatie’  klein. Onderdeel van dit probleem is dat het veel studenten na afstuderen ontbreekt aan werkervaring, terwijl vaak in het communicatievak om behoorlijk wat ervaring wordt gevraagd.

De Startersbeurs, op het oog een sympathiek initiatief om jongeren aan werk te helpen – uit de koker van hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen en de jongerenvakbonden – zou hier uitkomst bieden: ‘Een kans om zes maanden werkervaring op te doen bij een bedrijf naar keuze’. En: ‘Vakkennis verwerven in de praktijk, tegen een prima vergoeding’. Helaas biedt de Startersbeurs vooral een valse start.  ...lees verder "Valse start op de arbeidsmarkt"

Share

Gastbijdrage van Ben Koot, mede-initiatiefnemer van het Burgerhuis. "Dit is het begin van de burgerhuis expeditie op weg naar een betere wereld dan die bedacht in het kader van de participatiemaatschappij. Heb je op of aanmerkingen, laat ze horen, samen kunnen we er iets moois van maken…”

 
opinie05-08-2015 UWV gebouw StadsheerHet is 2025. Het licht gaat niet meer aan in de bunker van het Ministerie van Sociale zaken. Bij de entree hangt een poster: “Dit pand wordt beheerd via Burgerhuis." Tijdens de nieuwjaarsreceptie neemt de minister voor het laatst afscheid van de nog resterende loyale medewerkers. Het waren spannende tijden maar we zijn er toch in geslaagd ons zelf overbodig te maken. Mensen bedankt….

Hoe heeft het zover kunnen komen? ...lees verder "Burgerhuis – Een droom, of misschien ook niet…."

Share

De gemeente gaat samen met het onderwijs en het bedrijfsleven proberen om meer banen te creëren, passend werk te vinden voor zoveel mogelijk inwoners en meer bedrijven en bezoekers naar Tilburg te halen.

Congres De Andere ArbeidsmarktDe gemeente gaat samen met het onderwijs en het bedrijfsleven proberen om meer banen te creëren, passend werk te vinden voor zoveel mogelijk inwoners en meer bedrijven en bezoekers naar Tilburg te halen.

De gemeente trekt hier tot 2018 drie miljoen extra voor uit. Het geld wordt gestoken in vernieuwende projecten waarbij partners uit verschillende sectoren samenwerken. De gemeente biedt ondersteuning door bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten te organiseren of ondernemers te adviseren. ...lees verder "Gemeente gaat met 3 miljoen economie en arbeidsmarkt stimuleren"

Share

Ton_WilthagenHoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg Law School is benoemd tot bestuurlijk portefeuillehouder Arbeidsmarkt in de Brainport 2020 Commissie. In deze functie is hij bestuurlijk verantwoordelijk voor de voortgang van de strategische arbeidsmarktagenda binnen het Brainport 2020 programma voor Zuidoost-Nederland.

De Brainport 2020-commissie coördineert en monitort de uitvoering van het bovenregionale deel van het Brainport 2020-programma en zorgt voor een optimale verbinding tussen Zuidoost-Nederland enerzijds en het Rijk en Europa anderzijds.        ...lees verder "Ton Wilthagen portefeuillehouder Arbeidsmarkt in Brainport 2020"

Share

1

08-19-2013-Jetta-KlijnsmaZaterdag 7 maart 2015 debatteert PvdA staatssecretaris Jetta Klijnsma om 13.00 uur in het Odulphuslyceum aan de Noordhoekring in Tilburg met jongeren en met vertegenwoordigers van de politiek en de sociale partners over de aanpak van de jeugdwerkloosheid en over discriminatie op de arbeidsmarkt in Noord Brabant.

Andere thema’s die aan bod komen zijn de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor jongeren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond en hoe dit probleem aangepakt moet worden. Ook de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is een thema en de vraag hoe het onderwijs in staat is de dynamiek van het bedrijfsleven te volgen. ...lees verder "Staatssecretaris Jetta Klijnsma in debat over jeugdwerkloosheid"

Share

arbeidsmarkt-50-plussers-300x165In veel gemeenten in Nederland kunnen afgestudeerde jongeren met een mbo-, een hbo-opleiding of een universitaire opleiding de kans krijgen om tegen een geringe vergoeding enkele maanden nuttige werkervaring op te doen. Men noemt dit dan een stage of werkervaringsplaats.

De laatste tijd ontstaat er in sommige gemeenteraden steeds meer discusie of dit een gelegenheid is voor een gemeente om klussen bijna gratis door hoogopgeleide afgestudeerde jongeren uit te laten voeren. Ze koppelen het opdoen van werkervaring met verdringing op de arbeidsmarkt, waarbij betaalde banen worden afgestoten en het werk door werkzoekenden wordt uitgevoerd. Kortom waar zit nu het onderscheid tussen een stage, werkervaringsplek en werk met een arbeidsovereenkomst. ...lees verder "Leeraspect centraal bij stage en werkervaringsplek anders werk met arbeidsovereenkomst"

Share

1

Participatiewet voorraadDe invoering van de participatiewet door PvdA staatssecretaris Jetta Klijnsma per 1 januari 2015 creëert voorlopig vooral werk voor beleidsmedewerkers die er mee aan de slag moeten, niet voor de Wajongers waar het mede voor bedoelt is. Dat blijkt uit cijfers van participatiewerkt.nl, de vacaturebank voor de uitvoering participatiewet.

Uit een analyses van Participatiewerkt.nl blijkt dat er in de maand januari dit jaar niet meer dan 20 vacatures zijn gepubliceerd waarin gericht wordt gezocht naar mensen die onder de normen van de Participatiewet vallen. De doelstelling van die wet is om binnen tien jaar 125.000 extra arbeidsgehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In dit tempo gaat dat niet lukken. ...lees verder "Participatiewet creëert vooral werk voor beleidsmedewerkers"

Share

3

2.-bijstand
Ja: donkerblauw, Neutraal: blauw, Nee: lichtblauw

Eén op de drie medewerkers van de sociale dienst vindt de nieuwe bijstandsregels te streng. In plaats van dat ze de uitkeringsgerechtigde helpen op de arbeidsmarkt, loopt volgens hen de bijstandscliënt eerder vast in het woud der regels.

Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met het actualiteitenprogramma De Monitor (KRO/NCRV) onder 473 ambtenaren werk en inkomen. De oude Wet Werk en bijstand (wwb) was voor bijstandscliënten al dermate complex dat die het vinden van werk in de weg stond. Met name de laaggeletterdheid, de financiële problemen en de gebrekkige administratieve vaardigheden van (veel) cliënten vormen een belemmering. De fraudewet – terugbetalen van het te veel ontvangen uitkeringsbedrag met daarbovenop een 100 procent boete – geldt eveneens als een onevenredig zware belasting. De uitgebreide enquete-resultaten zijn hier de lezen.

De invoering van de nieuwe Participatiewet per 1 januari maakt het er volgens de geënquêteerden – 473 respondenten, waaronder beleids- en uitvoerende ambtenaren, afdelingshoofden en directeuren sociale dienst – allerminst beter op. De handen gaan nog wel op elkaar voor de nieuwe maatregelen om bijstandscliënten te laten voldoen aan een taaltoets en aan kledingeisen bij sollicitaties. Maar de nieuwe eisen op het gebied van reistijd (maximaal 3 uur reizen voor het werk) en de verhuisplicht zijn volgens het overgrote merendeel van de ambtenaren weinig tot zeer weinig behulpzaam om uitkeringsgerechtigden te laten terugkeren naar de arbeidsmarkt. ...lees verder "Strengere bijstandsregels drijven tot wanhoop"

Share

3

Ton_WilthagenIn navolging van de Startersbeurs voor jonge werkzoekenden en de Meesterbeurs voor baanloze 50-plussers, lanceert hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen nu het idee van een ‘Doorstartbeurs’. Deze beurs heeft als doel om mensen die hun baan dreigen te verliezen, bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie, aan het werk te houden.

Het plan voor de Doorstartbeurs moet nog uitgewerkt worden. Volgens Ton Wilthagen zijn er veel varianten denkbaar, maar het uitgangspunt is preventie van werkloosheid en behoud van vakmanschap op de arbeidsmarkt. Nederland heeft onvoldoende infrastructuur voor het veilig laten oversteken van mensen van werk naar ander werk. Bij grote bedrijven worden soms sociale plannen opgesteld, maar dat gebeurt in een laat stadium. Voor werknemers in het midden- en kleinbedrijf is niets geregeld. Nazorg moet voorzorg worden. ...lees verder "Hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen lanceert idee ‘Doorstartbeurs’"

Share

Congres De Andere ArbeidsmarktDe online-community Pact Brabant is vanaf nu het platform om kennis te delen, te brainstormen en tot oplossingen te komen voor de arbeidsmarktproblematiek in Brabant. De website werd zaterdag 13 november gelanceerd tijdens het congres De Andere Arbeidsmarkt op de Tilburg University.

Werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden gingen daar het gesprek aan over onder andere innovatief werkgeverschap in het MKB, de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, het aantrekken van talent, de rol van de werkgevers en het verbeteren van de arbeidsmobiliteit. In verschillende werksessies zijn concrete acties, samenwerkingen en stappen benoemd. ...lees verder "Pact Brabant, platform voor vernieuwingen op Brabantse arbeidsmarkt, Discussieer mee!"

Share

UWVVeel mensen die in de afgelopen jaren hun werk zijn kwijtgeraakt, hebben te maken gekregen met het UWV. Het UWV is voor velen inmiddels niet de meest geliefde overheidsinstantie, vanwege de onverbiddelijkheid wanneer iemand een 'foutje' maakt. Informatie een dag te laat of verkeerd doorgeven is een strafbaar feit en wordt per definitie bestempeld als fraude. Het UWV controleert of een uitkeringsgerechtigde zich aan zijn plichten houdt en wie dat niet goed doet krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. ...lees verder "UWV stelt eisen aan werklozen, maar lapt deze zelf aan de laars"

Share

1

oplopende bijstand Q2 2014Het aantal werklozen is in september voor de vijfde maand op rij gedaald. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 16 oktober 2014 bekend in een persbericht. Het aantal werklozen nam af met 4.000 ten opzichte van augustus, opnieuw waren er meer mensen aan het werk. In september was acht procent van de beroepsbevolking werkloos. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september met 11 duizend is afgenomen tot 420 duizend. Alleen onder 55-plussers nam het aantal WW-uitkeringen niet af.

Echter een maand daarvoor op vrijdag 29 augustus 2014 verscheen er een verontrustend persbericht van het zelfde CBS dat het aantal mensen in de bijstand in het tweede kwartaal van 2014 is toegenomen met 8.000 tot 434.000. Daarmee is de stijging gelijk aan die van een jaar geleden en zijn er in de bijstand nog geen tekenen van een herstellende arbeidsmarkt, concludeert het CBS. ...lees verder "Van werkloosheids- naar bijstandsuitkering (2)"

Share

5

netWERKmarktVandaag organiseerden de gemeente Tilburg, Baanbrekers en het UWV een netWERKmarkt in het Willem II-stadion. Een drukbezochte markt, waarin werkgevers, netwerk- en andere arbeidsmarkt gerelateerde organisaties zich gratis konden presenteren aan de duizenden werkzoekenden in de regio Tilburg en omstreken. Opvallend was dat er veel deelnemende werkgevers aanwezig waren van sectoren waarin de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd. Techniek, logistiek, productie en zorg zijn op dit moment de belangrijkste speerpunten waarop de arbeidsmarkt in Tilburg draait.

Naast een flink aantal uitzendbureaus. waren er ook veel maatschappelijke organisaties aanwezig die nu al  inspelen op de nieuwe Participatiewet. Er was veel aanbod in werkervaringsplaatsen, leertrajecten, vrijwilligerswerk en de innovatieve Meestersbeurs die de 50-plussers naar werk gaat begeleiden. ...lees verder "Gemeente Tilburg houdt vast aan oude modellen bij innovatieve netWERKmarkt"

Share

1

uitkering-gestopt-header-art-465-j-qual-80-cropped-900x350De Meesterbeurs moet een innovatief instrument worden, dat werkloze 50-plussers weer een kans biedt op de arbeidsmarkt. Ton Wildhagen hoogleraar Arbeidsmarktbeleid, Tilburg University bedenker van de Meesterbeurs gelooft in de kwaliteiten en competenties van de 50-plusser die buiten het arbeidsproces staan. "Zij hebben vele talenten en de nodige werk- en levenservaring opgedaan. Dat noemen we terecht meesterschap. Echter onder werk komen te zitten, kan iedereen overkomen".

Eenmaal werkloos is het voor mensen van 50 jaar en ouder extra moeilijk om een nieuwe baan te vinden. Daarvoor kunnen  verschillende redenen zijn: ...lees verder "Meestersbeurs mag werkloze 50-plussers hart onder de riem gaan steken"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen