Spring naar inhoud

1

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Sinds 10 juli en tot 21 augustus 2017 ligt het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk Willemsbuiten in Stappegoor ter inzage, zodat een ieder zijn of haar mening erover kan geven of bezwaren en zienswijzen kan indienen. Officieel heeft dit plan de titel 'Stappegoor 2013, 2e herziening (woningbouw)' en het is digitaal te vinden via deze link.

De Minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat - RWS) heeft aan de gemeenteraad per brief laten weten dat hij bezwaar maakt tegen het plan. Immers, het plangebied ligt erg dicht tegen de A58 aan en in zo'n geval moet het ontwerp bestemmingsplan eerst aan de minister worden voorgelegd en met deze worden besproken. ...lees verder "Willemsbuiten Stappegoor – gemeente slaat per ongeluk Rijkswaterstaat over"

Share

In december 2014 werd in opdracht van de provincie Noord-Brabant in het kader van de praktijkproef 'Spookfiles A58' een kentekenregistratie gestart op de A58. Deze proef is inmiddels afgelopen en de conclusie is dat de nieuwe technieken goede kansen bieden voor Nederland én Europa om de veiligheid en doorstroming op de wegen te verbeteren. ...lees verder "Proef ‘Spookfiles A58’ beëindigd"

Share

screenshot-play-google-com-2016-10-13-13-14-56Om de doorstroming van het verkeer op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven te verbeteren heeft het provinciebestuur van Noord-Brabant samen met het bedrijf FlowPatrol een applicatie (app) ontwikkeld die hiervoor moet gaan zorgen. Voor deze app worden testers gezocht.

Gebleken is dat 40 procent van de files op het stuk van de A58 tussen Tilburg en Eindhoven ontstaat door onverwachts remmen, een colonne langzame voertuigen of invoegend verkeer dat doorschuift naar de linkerbaan. De FlowPatrol-app moet ervoor zorgen dat de automobilist vroegtijdig weet wat er gebeurt op de weg en daarop kan reageren. ...lees verder "Testers gezocht voor app om doorstroming A58 te verbeteren"

Share

het-laar-rhenus-dokvast-logistiek-parkOp het bedrijvenpark 'Het Laar' aan de Doctor Paul Janssenweg komt een gloednieuw distributiecentrum.

De Oisterwijkse ontwikkelaar en belegger DOKVAST realiseert het futuristische distributiecentrum voor Rhenus Contract Logistics. Het gebouw komt pal aan de A58 te liggen. Eind 2017 wordt gestart met de bouw, in het derde kwartaal van 2018 wordt het distributie-centrum in gebruik genomen. ...lees verder "Nieuw duurzaam distributiecentrum op Het Laar"

Share

2016-08-16-Windmolens-Kattenberg-A58Het windpark Kattenberg-Reedijk aan de snelweg A58 is aan het net aangesloten. De vier windmolens staan aan de noordelijke kant van de snelweg naar Eindhoven (A58) tussen Tilburg en Oirschot.

De vier windturbines van het type Nordex 117 (2.4 MW, 90 m ashoogte) zijn in bedrijf gesteld en produceren schone stroom. ...lees verder "Windpark Kattenberg aan de A58 in werking"

Share

Satelietfoto BakertandDe gemeente Tilburg en Goirle gaan het Bakertand-gebied, tussen de Snelweg A-58 en de noordelijke gemeentegrens van Goirle weer toevoegen aan de gemeente Goirle.

Het college schrijft in een raadsvoorstel: "De gemeenten Goirle en Tilburg willen het gebied Bakertand (gelegen ten zuiden van de snelweg A58 ingeklemd tussen Boschkens/Goirle en Hilvarenbeek) toevoegen aan het grondgebied van de gemeente Goirle. ...lees verder "Bakertand weer terug naar Goirle"

Share

drips 2Langs de A58 en de A65 zijn door de gemeente die zogenoemde DRIPS geplaatst. Op deze informatieborden kunnen weggebruikers de reistijd naar het centrum zien.

DRIP staat voor Dynamisch Route-Informatie Paneel. Zodra weggebruikers de reistijd op het bord zien, kunnen ze zelf bepalen of ze de afrit Centrum-West (Goirle) of Centrum-Oost (Hilvarenbeek) kiezen. De informatieborden kunnen ook ingezet worden als er een file staat, wegwerkzaamheden zijn of als er een evenement is.

Wethouder Mario Jacobs: "Door het plaatsen van deze panelen verbetert de verkeersdoorstroming en kunnen bezoekers makkelijker op de juiste plaats in het centrum komen. Dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid en het is goed voor het milieu en de leefbaarheid van de stad."

Share

Pfoe! Even bijkomen van deze Tilburgse infrastructuurweek.columnVerwacht wordt, dat de oude ringbanen van Tilburg rond 2020 de verkeersdruk niet meer aan zullen kunnen. Dit blijkt uit een knelpuntenanalyse die is gedaan voor zowel de jaren 2020 alsmede voor 2030. Vooral op het zuidelijke gedeelte van de Ringbaan-West en het westelijke gedeelte van de Ringbaan-Zuid worden binnen nu en 10 jaar problemen verwacht.

De vraag is echter, of deze problemen het best te lijf kunnen worden gegaan, door logischerwijs knooppunt 't Laar en omgeving ingrijpend aan te pakken? Aangezien het feit dat Tilburg sinds enkele jaren over een Tangentenstelsel beschikt twijfel ik zelf in elk geval zeer aan. Waarom eigenlijk? ...lees verder "Pfoe! Even bijkomen van deze Tilburgse infrastructuurweek."

Share

Naar aanleiding van een beleidswijziging in de gemeente Goirle zal de homo-ontmoetingsplaats (HOP) achter de parkeerplaats Leikant aan de A58 op korte termijn worden opgeheven. De burgemeester van Goirle, mevrouw Rijsdorp, heeft naar aanleiding van de voorgenomen beleidswijziging aangekondigd dat door het Openbaar Ministerie en de politie consequent zal worden gehandhaafd mochten de ontmoetingen zich op die plek blijven plaatsvinden. Tevens heeft de burgemeester aangeven niet mee te willen werken met het zoeken naar een alternatief voor een HOP binnen de gemeente met een vergelijkbare toegankelijkheid. De parkeerplaats Leikant aan de A58 is een onderdeel van de HOP maar is op het grondgebied van de gemeente Tilburg.  ...lees verder "D66 stelt vragen over sluiting Homo-ontmoetingsplaats bij parkeerplaats Leikant A58"

Share

Er wordt gewerkt aan de op- en afritten van de A58 bij de Blaakweg van 15 tot en met 26 september. Die zijn tijdelijk gesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

De oprit richting Breda is dicht van 17 september 22:00 uur tot 18 september 6:00 uur. De oprit richting Eindhoven/Den Bosch sluit van 25 september 22:00 uur tot 26 september 6:00 uur.

De afrit Eindhoven/Den Bosch is gesloten van 16 september 22:00 uur tot 17 september 6:00 uur en van 17 september 22:00 uur tot 18 september 6:00 uur.

De afrit vanuit Breda tenslotte is dicht van 24 september 22:00 uur tot 25 september 6:00 uur. En van 25 september 22:00 uur tot 26 september 6:00 uur.

Meer informatie op de pagina wegwerkzaamheden in Tilburg

blaakweg

Share

dripsLangs de A58 en A65 worden in november van dit jaar drie zogenoemde dynamische route informatiepanelen (DRIPS) in gebruik genomen. Deze borden laten zien wat de reistijd naar het centrum van Tilburg is. Aan de hand van de informatie op deze borden kan de reiziger bepalen of hij de afrit Centrum-West (Goirle) of Centrum-Oost (Hilvarenbeek) kiest. De afspraak om deze borden te plaatsen komt uit het rijksprogramma Beter Benutten.

Wethouder Roel Lauwerier: "Door het plaatsen van deze panelen verbetert de verkeersdoorstroming en kunnen bezoekers makkelijker op de juiste plaats in het centrum komen. Dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad."

Share

Roel Lauwerier
Roel Lauwerier

Roel Lauwerier is in Tilburg bekend als wethouder met onder andere infrastructuur, mobiliteit en het schoonhouden van de stad als zijn verantwoordelijkheden, maar vandaag praten we over de Tweede Kamer, aangezien hij verkiesbaar is als Kamerlid voor de VVD, als één na laatste op de 74ste plek. "Dat moet je positief zien, nog nét een verkiesbare plaats!" grapt Roel. "Ik ben lijstduwer omdat het goed is als de VVD ook in Tilburg een gezicht heeft, maar zeker net zo belangrijk vind ik het om Tilburg onder de aandacht te brengen van de landelijke VVD."

"Stel dat je zo veel voorkeurstemmen krijgt dat je toch in de Tweede Kamer komt, wat ga je daar aanpakken?" Roel Lauwerier: "Aansluitend op mijn taken als wethouder, zal ik me vooral in gaan zetten op bereikbaarheid, want met investering in mobiliteit over de weg, maar ook over het spoor en over water kun je een positieve impuls geven aan de handel en het transport, dat is essentieel voor de Nederlandse economie. Hier moet jaarlijks €250 miljoen extra naartoe."

"Bijvoorbeeld de A58, dagelijks staat het verkeer er volledig vast terwijl die weg cruciaal is voor Tilburg. Nu heeft het rijk geld beschikbaar gesteld om die te verbreden, maar pas na 2020, dat is al zeker. Nu willen we dat de A58 eerder wordt aangepakt met voorfinanciering van de Province, hier zijn we nu mee bezig en de aanvraag is in behandeling bij Provinciale Staten. Het heeft wel twee jaar sleuren en trekken gekost om de A58 bij het rijk op de agenda te krijgen, terwijl dit veel makkelijker gaat als je in de Tweede Kamer zit."

Roel vervolgt: "Een ander belangrijk punt is veiligheid. Hiervoor moet €250 miljoen per jaar extra beschikbaar komen, zodat mensen zich veilig kunnen voelen in hun buurt en hun kinderen veilig naar school kunnen. Hier is nog heel veel winst te behalen. Dit is de basis, die moet op orde zijn."  "Kun je een concreet voorbeeld geven van wat je dan met dat geld gaat doen?" Roel: "Meer blauw op straat, maar ook slimmere inzet van politiemensen. Criminelen moeten we op de huid zitten. Ze moeten bang worden om gepakt te worden, laat ze maar angstig over hun schouder moeten kijken. Als je resultaten kunt laten zien, dan versterkt dat het gevoel van veiligheid van mensen."

"En dan nog iets. Ik heb rechten gestudeerd hier, in Tilburg. En al sinds mijn studie verbaas ik me er over, dat de verdachte in de rechtszaal wel zich mag verweren,maar dat het slachtoffer dat niet mag. Die discussie is in het verleden vaker gevoerd en het argument was, dat de rechter zou kunnen worden beïnvloed door de emoties van het slachtoffer wat niet ten goede zou komen aan de rechtspraak. Dit vind ik flauwekul. Het slachtoffer heeft levenslang! Al tijdens de rechtszaak moet het slachtoffer een schadeclaim kunnen verhalen op de dader en zijn verhaal kunnen doen. Dit is een voorbeeld van een wet die je op rijksniveau moet veranderen, dat wil ik in de Tweede Kamer voor elkaar krijgen."

"Hoe kijk je aan tegen Europa?" Roel: "Europa moet veel Nederlandser worden, want Nederland doet het relatief goed, financiele discipline is belangrijk, daar moeten we ons aan houden. Dus niet steeds geld beschikbaar stellen aan andere landen, zoals nu met 'Eurobonds', Europese staatsobligaties. Europa moet veel strenger worden op de begroting en verder kan het wel wat minder met de macht van Europa. Zaken als productvoorschriften en wetten op het gebied van 'flora en fauna' beperken de economie. Minder regels, dat geldt zowel voor het rijk als voor Europa."

"Maar we moeten elkaar ook niet de put in praten, dat is te makkelijk. Banken moeten minder terughoudend worden in het verstrekken van leningen aan kleine ondernemers, tegelijkertijd moeten mensen weer het besef krijgen dat je niet meer moet uitgeven dan je binnenkrijgt. Maar inmiddels begint dat toch wel door te dringen bij mensen. De kredietverstrekking van banken is nu al veel strenger, maar op een verstandige manier lenen is belangrijk, zodat de economie weer gaat draaien en mensen weer vertrouwen krijgen. Dan gaan ze ook weer meer besteden. Mensen die werken willen we minder belasting laten betalen, zodat ze dat geld weer gaan uitgeven. En, we moeten eens ophouden met gaten dichten door bedrijven meer belasting te laten betalen, want dan moeten die ook weer snijden in de kosten en verliezen mensen hun baan. Zo creëer je werkloosheid. En ook moeten we investeren in opleidingen, goede vakopleidingen zijn belangrijk. De mensen die buiten de stad schoon houden doen fantastisch werk, daar moeten we trots op zijn. Die hebben elke dag aan het eind iets bereikt, de stad is weer schoon, en dat kan ik als wethouder niet altijd zeggen."

"En over vier jaar?" Roel Lauwerier is heel stellig: "Over vier jaar zijn alle VVD-kiezers blij dat ze de VVD de grootste partij van Nederland hebben gemaakt, dan is de staatsschuld opgelost, is het veilig in Nederland, draaien de asfaltmolens om Nederland bereikbaar te houden en houdt iedereen aan het eind van de maand meer geld over."

 

Share

Nu is het zo dat wanneer er geld te verdelen is vanuit Den Haag, dat het grootste deel, zeker driekwart, in de Randstad wordt uitgegeven en dat Brabant wordt 'vergeten'. Ik wil dat Brabant een gelijkwaardig deel krijgt, want hier gebeurt zoveel goeds en dat wordt in Den Haag nog vaak over het hoofd gezien. Ik wil er van af dat Brabant wordt gezien als boeren achterland.
Joost van Puijenbroek

Op één van de warmste zomerdagen van het jaar tref ik Joost van Puijenbroek bij café Kandinsky voor een interview. De aanleiding is zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer namens de nieuwe partij DPK (Democratisch Politiek Keerpunt), waarvoor hij als achtste op de lijst staat.

Bij de vraag waarom Joost naar de Tweede Kamer wil, steekt hij meteen van wal: "In de raad heb ik vaak gemerkt hoeveel regels er uit 'Den Haag' komen en hoezeer we als gemeente daardoor beperkt worden. Ik wil juist naar de Tweede Kamer omdat gemeenten veel meer beleidsvrijheid nodig hebben. Als je in Den Haag regelt dat ouderen minimaal één keer per week gedoucht moeten worden, leidt dat er alleen maar toe dat mensen minder vaak worden gedoucht in plaats van meer. Dat werkt niet. Laat verzorgingshuizen dat zélf bepalen. En kijk nou naar dat voetbal. Rupert Murdoch koopt de uitzendrechten en meteen schiet idereen in de regelkramp. Je moet als politiek niet willen regelen wanneer het voetbal moet worden uitgezonden."

Joost praat snel en doeltreffend, terwijl hij tussendoor steeds even op zijn iPad checkt of zijn uitspraken nog stroken met het partijstandpunt, de keerpunten, en het 'Masterplan', het kersverse plan dat de DPK heeft gelanceerd om Nederland te redden van de economische crisis. "Om de economie te redden, moet er een ontslagverbod komen voor de komende twee jaar, voor alle middelgrote en grote bedrijven, inclusief de overheid. Daarmee geef je de mensen die nu nog werk hebben het vertrouwen terug en gaan ze weer geld uitgeven. Hierdoor worden mensen ook gestimuleerd om hun spaargeld uit te geven. Uiteraard moeten dan wel de lonen tijdens deze twee jaar worden bevroren en moet er een noodregeling komen voor bedrijven die failliet gaan en dat kunnen aantonen. Want economisch herstel kan alleen slagen als je dat aan mensen overlaat."

Dat dit een hoogst ongebruikelijk idee is, dat weet Joost wel: "Je moet ook 'out of the box' kunnen denken, anders redden we het niet. Het komt misschien raar over, maar als je er wat langer over nadenkt, kunnen we er op die manier uit komen." En hij heeft nog meer originele oplossingen: "In de bouw moet je de BTW halveren. Dan gaan de kosten omlaag en kun je de bouw weer vlot trekken, want daarmee stimuleer je de verkoop van huizen weer. En mensen die met een restschuld zitten, moeten die restschuld kunnen meefinancieren als ze een nieuw huis kopen. Ook daarmee stimuleer je dat mensen weer een huis kopen en niet gaan huren. En van de hypotheekrenteaftrek moet je natuurlijk nu afblijven." Op de vraag of de overheid daar nog een rol in heeft, antwoordt Joost: "De overheid gaat niet over waar, wat en hoeveel er gebouwd wordt, dat kunnen projectontwikkelaars heel goed zelf. Als die er niet aan kunnen verdienen, dan bouwen ze niet. Wel moet de overheid maatregelen treffen om de markt weer vlot te trekken door het kopen niet te beperken. Ook moet de overheid banken gaan dwingen om bepaalde leningen te verschaffen aan mensen, want daarmee stimuleer je de verkoop van huizen."

Ook over 'Europa is Joost van Puijenbroek zeer stellig: "DPK is niet tegen Europa, maar er moet zeker niet nog meer macht naartoe, maar minder. Want waarom bepaalt Brussel hoe de slager in Tilburg zijn gehaktballen maakt? Het enige dat Europa moet regelen, is vrij verkeer van mensen en goederen, dat is alles."

Dus ook wiethandel? Joost: "Wiet moet je legaliseren, compleet met een legale teelt, accijns en normen, net zoals de tabakswet. Dan kun je de illegale teelt en de harddrugs keihard aanpakken. De wiethandel kan dan een volwaardige bedrijfstak worden, die  ook weer nieuwe werkgelegenheid biedt en de wietpas hebben we dan ook niet nodig."

Het gesprek verschuift opnieuw naar de economie: "We moeten bestaande verdragen openbreken, dat kan ook want elk verdrag heeft daar een clausule voor, en we moeten allemaal 20% minder aan Europa gaan afdragen. Europa kan best 20% op haar begroting bezuinigen, bijvoorbeeld door niet meer elke maand naar Straatsburg te verhuizen.

Ook de euro is een probleem. Daarom wil ik de Neuro, een euro voor de noordelijk landen in Europa, die nog niet zijn meegesleurd in de crisis, zoals in Zuid-Europa en Ierland het geval is. En als dat niet kan, is de Florijn een alternatief voor Nederland. Dat moet je dan zien als een munt naast de Euro, een soort LETS-systeem (Local Exchange Transaction System) zoals diverse steden nu al kennen."

Nog even terug naar Tilburg, wat gaat Tilburg ervan merken dat jij in de Tweede Kamer zit? Joost: "Ik ga vooral voor Brabant. Nu is het zo dat wanneer er geld te verdelen is vanuit Den Haag, dat het grootste deel, zeker driekwart, in de Randstad wordt uitgegeven en dat Brabant wordt 'vergeten'. Ik wil dat Brabant een gelijkwaardig deel krijgt, want hier gebeurt zoveel goeds en dat wordt in Den Haag nog vaak over het hoofd gezien. Ik wil er van af dat Brabant wordt gezien als boerenachterland. En verder; ik ga voor een versnelde verbreding van de A58, want bereikbaarheid is essentieel voor Tilburg en bovendien: ik stop niet met de gemeenteraad."

En tot besluit geeft Joost graag nog een stemadvies: "Denk goed na wat je 12 september doet. Een stem op CDA of VVD is als een Russische Roulette: als de Kunduz-coalitie een meerderheid krijgt, weten we wat 'de oplossing' wordt. Kijk ook eens naar andere partijen."

Share

A58 Google Street View
A58 - Foto: Google Street View

Er komt geld voor verbreding van de A58 en aanpak N65 na 2020. Voor deze projecten heeft het kabinet in Den Haag geld vrij gemaakt in het meerjarenprogramma 'Infrastructuur en Ruimte'. Dit maakte minister Melanie Schultz van Haegen van 'Infrastructuur en Milieu' onlangs bekend.

Voor de verbreding van de A58 ten zuiden van Breda en tussen Tilburg en Eindhoven reserveert de minister €425 miljoen voor uitvoering in 2021-2023. Ook wil het Rijk €55 miljoen inzetten voor een verdiepte ligging van de N65 bij Vught en een fietstunnel en eco-voorziening bij Haaren, maar alleen als de regio €45 miljoen bijdraagt. Gedeputeerde Staten vinden deze uitkomst van overleg met de minister een belangrijke stap voorwaarts voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in Brabant. Echter, Provincie Noord-Brabant en het regionaal bedrijfsleven vinden echter dat de aanpak van de A58 niet tot na 2020 kan wachten en zij hebben de minister begin van deze zomer voorgesteld om deze Rijksweg 5 tot 7 jaar eerder aan te pakken, waarbij ook het bedrijfsleven financieel zal bijdragen.

Studies van Rijk en provincie geven namelijk aan dat de A58 nu en in de toekomst het grootste knelpunt is. De Rijksweg N65 zorgt juist in de dorpskernen Vught en Haaren voor veel verkeersoverlast en onveiligheid.  De Brabantste gedeputeerde Ruud van Heugten: “Ik ben blij dat de Minister het belang erkent van een goede doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op deze Brabantse wegen. Maar we zijn er nog niet. Het verkeersknelpunt op de A58 kan niet wachten tot na 2020. Wij roepen de minister daarom op om haar aandeel te leveren in de verdere uitwerking van de businesscase voor een publiek-private samenwerking voor de A58."

Share

1

Hotel Tilburg

De heer Ben Van der Valk en Erik de Ridder, wethouder Economische Zaken, hebben vrijdag 11 november een intentieovereenkomst getekend voor de bouw van een Van der Valk hotel in Tilburg. Locatie voor de nieuwbouw is Kempenbaan, langs de A58. Het hotel biedt straks ongeveer 145 luxe hotelkamers, 15 vergader- en congresruimten, een restaurant, een bijzondere skybar en een zwembad met wellness faciliteiten. De bouw van het hotel zal kunnen beginnen in 2014.

Erik de Ridder zegt hierover: "Van der Valk is een begrip in het hotelwezen. Een sterk Nederlands merk. Het is geweldig dat ze kiezen voor Tilburg. Ze vestigen zich op een toplocatie langs de A58. Een plek in de nabijheid van de snelweg, met prima ontsluiting, maar wel gelegen in een groene, rustige omgeving. De komst van Van der Valk geeft onze hotel- en toerismesector een enorme stimulans en markeert het begin van een mooie toekomst voor de ontwikkeling van de Kempenbaan."

De gemeente Tilburg heeft al eerder laten weten dat er behoefte is aan meer hotelbedden. De Van der Valk Exclusief groep speelt nu in op deze vraag. Door de centrale ligging in Brabant, in de driehoek 's-Hertogenbosch, Breda, Eindhoven, voldoet deze locatie perfect aan de wensen van Van der Valk. Onderzoek leert bovendien dat de zakelijke en particuliere markten in Tilburg zelf een prima basis vormen voor de vestiging van hotel met een viersterrenniveau.

Share

bron: Gemeente Hoogezand SappemeerIn het weekeinde van 19 tot 22 november voert Rijkswaterstaat asfalteringswerkzaamheden uit aan de A58 tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. Tijdens het onderhoud is de A58 richting Tilburg dicht van vrijdag 19 november 20.00 uur tot maandag 22 november 06.00 uur. Ook de tussenliggende op- en afritten zijn dicht. Verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met een langere reistijd. Na de weekeindafsluiting worden op de A58 tussen Batadorp en Oirschot drie rijstroken in gebruik genomen.

Share

Rijkswaterstaat voert vanaf 8 oktober wegwerkzaamheden uit rond de snelwegen om Tilburg.  De afrit 2 Berkel-Enschot  op de weg naar Den Bosch (A65) is  zaterdag 9 oktober 05.00 uur tot zaterdag 9 oktober 19.00 uur afgesloten.  De oprit Berkel-Ensch0t is zondag 10 oktober 05.00 uur tot zondag 10 oktober 19.00 uur afgesloten.

Oprit 3 Tilburg Noord (A65) is donderdag 14 oktober 19.00 uur tot vrijdag 15 oktober 06.00 uur afgesloten.

Op donderdag 14 oktober 20.00 uur tot vrijdag 15 oktober 05.00 uur is Afrit 9 Moergestel (A58) dicht.   Er zijn omleidingsroute's samengesteld. Voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Share

Verkeerslichten op het drukke traject Baroniebaan-Bredaseweg zijn aan elkaar gekoppeld. Deze zogeheten groene golf zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. Dat laat de gemeente Tilburg weten op de eigen website. Het gaat om verkeerslichten van drie van zes kruisingen op het genoemde traject, te weten Baroniebaan-Gilzerbaan, Baroniebaan-Bredaseweg en Bredaseweg-Warandelaan. Vanaf een bepaalde verkeersdrukte wordt de groene golf in werking gesteld. De gemeente bekijkt de groene golf de komende weken en stelt die zonodig bij. Daarna worden naastgelegen kruisingen eventueel toegevoegd. De kosten van het project worden geschat op 175.000 euro. De Tilburgse wethouder Roel Lauwerier legt uit:   "Op dit traject rijdt veel verkeer dat vanuit de Reeshof naar de A58 gaat en andersom. Juist voor dit doorgaande verkeer wordt minder vertraging verwacht."

Share

Erg handig is het niet. Het komende weekeinde staat Tilburg bol van allerlei activiteiten (zie Agenda) en juist dan zijn er werkzaamheden gepland op de N65 (Tilburg-Den Bosch) en aan het NS-station Gilze-Rijen, waardoor er geen treinverkeer is tussen Breda en Tilburg. De stad blijft uiteraard bereikbaar, maar bezoekers van evenementen in het Tilburgse moeten rekening houden met vertraging.

Treinreizigers tussen Breda en Tilburg
In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 juni en in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 juni rijden er geen treinen omdat het perron van Gilze-Rijen moet worden gerepareerd. Dat perron is door de strenge vorst van de afgelopen winter ontzet. Het reisadvies is gebruik te maken van de omleidingroute en de bussen: reis met de NS-Nachtnetbussen tussen Tilburg en Breda. Extra reistijd: een half uur tot een uur.

Autoverkeer van Tilburg naar Den Bosch
Rijkswaterstaat meldt dat er gewerkt wordt aan de N65 en wel tussen vrijdag 4 juni 20.00 uur tot en met maandag 7 juni 06.00 uur. De N65 is dan afgesloten voor verkeer vanuit Tilburg naar Den Bosch, vanaf de oprit Tilburg-Noord tot en met de aansluiting van de A2 bij Den Bosch. Verkeer moet rekenen houden met vertraging. Het deel van de N65 vanuit Den Bosch naar Tilburg is wel te gebruiken. Aangeraden wordt om via Eindhoven (A58) te rijden.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen